Läs mer här - Nordic Medcom

Transcription

Läs mer här - Nordic Medcom
Critical Care
NxStage CRRT
Enkel – Flexibel – Innovativ
NxStage CRRT
NxStage har enkelheten och flexibiliteten för att möta alla behandlingsbehov. Med NxStage är det lätt att välja den behandling som är bäst för patienten, CRRT eller intermittent. NxStage är mycket enkel att använda, den larmar sällan och har inga avflödespåsar som behöver bytas, detta gör att mer tid kan ägnas åt patienten.
Enkel och flexibel användning
Kan användas till hemofiltration, hemodialys eller
isolerad ultrafiltration allt efter patientens behov.
Samma enkla kassettsystem (slangar och filter)
används till alla behandlingar.
NxStage är utrustad med vätskevärmare.
Kort primingtid.
Slutet kassettsystem
Blod kommer inte i kontakt med luft i kassetten,
vilket optimerar blodflödet och minskar risken för
klotting.
Minskat behov av antikoagulation, erfarenhets­
mässigt genomförs 70-80% av behandlingarna
utan antikoagulation.
Möjlighet för citrat-antikoagulation.
Verklig behandlingsdos
Erfarenheter visar att den verkliga behandlings­
dosen under 24 timmar med vikt-/vågbaserade
system normalt ligger på ca 60-70% p.g.a. avbrott
i den kontinuerliga behandlingen till följd av larm,
byte av påsar mm.
NxStage ger en högre verklig behandlingsdos,
94,6% p.g.a. systemets enkelhet med få larm och
inga avbrott för byte av påsar.
Smart. Enkel. Innovativ.
En stor skillnad är att NxStage CRRT är volym­
balanserad istället för viktbalanserad. Denna
innovation av vätskebalansering är inbyggd i
kassetten, detta gör att NxStage CRRT:
Är mycket exakt. Till skillnad från
traditionella, viktbalanserade CRRT-system
påverkas inte volymbalanserade system av
rörelse, temperatur eller hur mycket vätska
som används.
www.nordicmedcom.se
Design fokuserad på enkelhet
och användarvänlighet
Kassett med automatisk inkoppling av alla kontroll
och säkerhetssystem.
Tydlig
pekskärm
– förenklar
användning och utbild­
ning.
Mobil – kom­
pakt format,
utan behov
av fast instal­
lation.
Volymbalanserad
istället för viktbalanserad
Eliminerar störande vikt-/våglarm – minskar inter­
ventioner.
Avflödesvätskan leds bort i en slang direkt till
avloppet – inget byte av påsar med avflödesvätska.
Volymbalanserade kamrar är integrerade i engångs­
kassetten – vilket medför en hög driftsäkerhet som
gör att behandlingen genomförs i princip utan avbrott.
Optimal patientsäkerhet. Det slutna sys­
temet larmar automatiskt och behandlingen
avstannar när vätskeflödet är begränsat,
detta minimerar riskerna av vätskeobalans.
Behandlingen kan inte åter­upptas innan
problemet är åtgärdat.
Förenklar vätskehantering. Genom att eli­
minera vågar och avflödespåsar kan ordinerad
behandling uppnås samtidigt som arbetsbe­
lastningen för intensiv­vårdspersonalen minskar.
Pekskärm – gör användningen enkel
Förenklar övervakningen och ger lättillgänglig
information.
Kassett utformad för enkel användning
Integrerad kassett, behandlingsmetod kan väljas/
ändras utan byte av kassett.
Instruktioner och användarmanual – lättillgängliga
på skärmen.
Ger realtidsinformation om behandlingen.
Patientdata kan enkelt skrivas ut eller hämtas
med USB.
Patientdata kan lämnas till lokalt nätverk. Behandlingshistorik lagras automatiskt.
Ergonomisk design
Maskinens höjd är justerbar till en ergonomisk
arbetsställning för användaren.
Infällbart T-handtag och bred hjulbas gör maskinen
enkel att flytta.
Tar liten plats i behandlingsrummet.
Levererar önskad dos av kontinuerlig
eller intermittent behandling
Ett enkelt system – flera behandlingsalternativ som låter dig välja den
behandling som fungerar bäst för dina patienter och rent praktiskt på
avdelningen.
CRRT
SHIFT ”praktiskt alternativ”
Ger kontinuerlig behandling med
enkel vätskeadministrationen.
Ger behandling under ett vanligt
arbetsskift.
Blodflöde: 150-300 mL/min.
Blodflöde: 250-350 mL/min.
Vätskeutbyte: 2-4 L/h.
Vätskeutbyte: 3-5 L/h.
Kontinuerlig behandling.
8-12 timmars skift.
NxStage CRRT är välbeprövat och säkert
Över 1 500 CRRT-system levererade.
Enkel teknik ger låga service­kostnader.
Enkel teknik ger låg behandlings­kostnad.
Litet kalibreringsbehov (4 000 drift­timmar).
Enkel teknik ger kort upplärningstid.
www.nordicmedcom.se
För mer information se vår hemsida: Specifikation
Blod/vätskeflöde
Blodflöde
UF/vätskeborttagning
Behandlingsvätska
upp till 600 mL/min
upp till 2,4 L/h
upp till 12 L/h
Vikt & dimensioner
H x B x D (cm)
Vikt (kg)
Höjd (cm)
39 x 37 x 46
ca. 34 (39 med värmare)
justerbar höjd, lägsta = 119, högsta = 146
Kassett
Innehåller slangset med förmonterat filter. Engångsanvändning. Gamma steriliserad.
Säkerhets- och kontrollsystem
Artärtryck, ventryck och avflödestryck. Luftvakt i artär-, ven- och vätskeslangarna. Larm för hög temperatur.
Blodläckagelarm. TMP.
Strömförsörjning
Spänning
Effekt
Frekvens
230 VAC
600 VA
60 Hz
Säkerhet
EMC
Vätskeskydd
IEC 60601-1, EN 60601-1, UL-60601-1;
CSA 601,1-M90, IEC 60601-2-16
IEC 60601-1-2:2201
IPX1
Standarder
Nordic Medcom är ett svenskt företag som levererar NxStage Hem-HD och CRRT-system, dialysprodukter för
kronisk och akut dialys samt kärlkatetrar till sjukhus i Norden och Baltikum. Vi har en väl utbyggd organisation
för marknadsföring, kundsupport, teknisk service och snabba direktleveranser – till våra kunder.
Nordic Medcom AB, Box 491, 503 13 Borås.
Telefon: 033-22 88 58. Fax: 033-22 88 59. E-post: [email protected] www.nordicmedcom.se
Bana 1 / MEC-0353 / Feb. 12
Ordertelefon: 033 – 22 88 58