Välkommen att resa med NxStage!

Transcription

Välkommen att resa med NxStage!
Borås, aug. 2012
Välkommen att resa med NxStage!
NxStage har fördelar som möjliggör för hemodialyspatienter att resa, vilket många av de
patienter som använder NxStage gör, både i Sverige och utomlands. Vid rese­planeringen är
det viktigt att klargöra vem som har ansvar för de olika delar som ingår i resan samt att tänka
på att det skall vara praktiskt möjligt att genomföra transport av produkter till adressen.
Praktisk, mycket viktig information
All kontakt och kommunikation vid patientresor sker
mellan dialysavdelningen och Nordic Medcom. Dialys­
avdelningen sköter all kommunikation med patienten.
Nordic Medcom står normalt för fraktkostnad av
dialysprodukter som behövs för att genomföra dialys­
behandling med NxStage. Alla transporter sker på lastbil.
Nordic Medcom står för fraktkostnader upp till 1500 kr
inom EU (överstigande kostnad debiteras sjukhuset).
Obs! Fraktkostnaden för transport till öar är betydligt
högre än normalt. Det är tyvärr inte möjligt att leverera
till länder utanför EU då deras byråkrati sätter stopp för
leveranser.
Patientens/resenärens ansvar
Kontakta dialyspersonalen och informera om att en resa
planeras, detta skall göras i god tid, d.v.s. inom EU minst
4 veckor före avresan.
Undersöka om det finns en för lastbil framkomlig väg till
adressen. Om det finns möjlighet att ta emot leverans på
pall, och om det vid behov finns möjlighet att hjälpa till att
transportera leveransen till patientens rum.
Meddela dialyspersonalen om exakt leveransadress, namn på
kontaktperson och ett telefonnummer till kontaktpersonen.
Kontaktpersonen skall finnas på leveransadressen vid leverans.
Kontrollera att samtliga produkter som behövs för
behandlingen anlänt till leveransadressen före avresan.
Kontrollera att det finns jordat eluttag, 220 V, samt avlopp
där dia­lysen skall genomföras, samt att lämplig eladapter
medtages.
Undersöka vid flygresa om flygbolaget kan hjälpa till med
intyg för incheckning av specialbagage (medicinsk utrustning).
Mottagaren på leveransadressen måste kunna ta emot
leveransen av produkterna, levererade på pall. Obs!
Det är viktigt att det finns för lastbil framkomlig väg till
adressen, i annat fall kan inte Nordic Medcom ansvara
för att godset kommer ända fram till avsedd adress. Vårt
transportbolag som levererar gods utanför Norden levererar
till angiven adress, men har inte möjlighet att bära in/upp
godset till något våningsplan. Den tjänsten går inte att
köpa av transportbolaget utomlands.
Dialysavdelningens ansvar
Meddela Nordic Medcom i god tid att en resa skall ske,
d.v.s. inom EU minst 4 veckor före avresan.
Meddela Nordic Medcom exakt leveransadress, namn på
kontaktperson och ett telefonnummer till kontaktpersonen.
Kontaktpersonen skall finnas på leveransadressen vid leverans.
Vid flygresa med NxStage finns transportlåda att låna hos
Nordic Medcom. Dialys­
personalen bokar lån av
transportlåda i god tid.
Ansvarar för information
till patienten om var när­
maste dialysklinik finns
och för eventuell kontakt
med denna.
Med vänlig hälsning
Nordic Medcom AB
Nordic Medcom är ett svenskt företag som levererar NxStage Hem-HD och CRRT-system, dialysprodukter
för kronisk och akut dialys samt kärlkatetrar till sjukhus i Norden och Baltikum. Vi har en väl utbyggd
organisation för marknadsföring, kundsupport, teknisk service och snabba direktleveranser – till våra kunder.
bana1.se / MEC-0380 / 2012-08
Kontrollera villkoren i reseförsäkringen.
Nordic Medcom AB, Box 491, 503 13 Borås.
Telefon: 033-22 88 58. Fax: 033-22 88 59.
E-post: [email protected]
www.nordicmedcom.se