Särskild personutredning för säkerhetsklass 1

Comments

Transcription

Särskild personutredning för säkerhetsklass 1
Särskild personutredning
för säkerhetsklass 1
Sektionen för registerkontroll och
säkerhetsprövning
Sida 1 (2)
Bilaga 2
Datum
Fylls i av Säkerhetspolisen
Plats för hemligstämpel
Uppgiftslämnare
Efternamn, alla förnamn
Personnummer
A Utbildning och yrkesutbildning
Skolans namn och utbildning
Tidsperiod
Skolans namn och utbildning
Tidsperiod
Skolans namn och utbildning
Tidsperiod
Skolans namn och utbildning
Tidsperiod
Språkkunskaper (uppgift om kunskaperna är goda eller mycket goda)
Språkkunskaper (uppgift om kunskaperna är goda eller mycket goda)
Språkkunskaper (uppgift om kunskaperna är goda eller mycket goda)
Språkkunskaper (uppgift om kunskaperna är goda eller mycket goda)
Nuvarande/Tidigare arbetsgivare
Tidsperiod
Nuvarande/Tidigare arbetsgivare
Tidsperiod
Nuvarande/Tidigare arbetsgivare
Tidsperiod
Nuvarande/Tidigare arbetsgivare
Tidsperiod
Innehav av körkort
Ja
Nej
B Utlandstjänst
Arbetsgivare
Land
Tjänst
Tidsperiod
Arbetsgivare
Land
Tjänst
Tidsperiod
Arbetsgivare
Land
Tjänst
Tidsperiod
SÄPO 074 20140207
C Kontakt med utländsk beskickning/företag som kan ha betydelse för säkerhetsprövningen
Anledningen till kontakten
Namn på kontaktperson
Beskickning/Företag
Anledningen till kontakten
Namn på kontaktperson
Beskickning/Företag
Anledningen till kontakten
Namn på kontaktperson
Beskickning/Företag
Särskild personutredning
för säkerhetsklass 1
Sektionen för registerkontroll och
säkerhetsprövning
Sida 2 (2)
Bilaga 2
Datum
D Föreningsverksamhet
Uppdrag
Förening
Tidsperiod
Uppdrag
Förening
Tidsperiod
Uppdrag
Förening
Tidsperiod
Uppdrag
Förening
Tidsperiod
E Referenser, minst två erfordras (ej anhörig)
Efternamn, alla förnamn
Yrke/Titel
Telefonnummer arbete
Postadress
Postnummer
Postort
Efternamn, alla förnamn
Yrke/Titel
Telefonnummer arbete
Postadress
Postnummer
Postort
Efternamn, alla förnamn
Yrke/Titel
Telefonnummer arbete
Postadress
Postnummer
Postort
Förhållande till uppgiftslämnaren
Förhållande till uppgiftslämnaren
Förhållande till uppgiftslämnaren
F Övriga upplysningar, till exempel hobby, fritidsintressen etc
Namnteckning
SÄPO 074 20140207
Underskrift
Namnförtydligande

Similar documents