Samhällsvetenskapsprogrammet

Comments

Transcription

Samhällsvetenskapsprogrammet
SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
Läsåret 2012/2013
Är du nyfiken på det som händer
omkring dig i Sverige och i världen? Är
du intresserad av människors livsvillkor
och av samhällsutveckling? Vill du få en
god grund för högskolestudier?
Samhällsvetenskapsprogrammet – för dig
som:
•
•
•
•
•
Är intresserad av människan, samhället och
framtiden
Är intresserad av hur människan fungerar
enskilt och i grupp
Vill förstå historiska och internationella
perspektiv
Vill lära dig flera språk för att i framtiden
resa, se världen och kanske även jobba i
andra länder
Är intresserad av medier och
kommunikation
Parkskolan. I programfördjupningen väljer du Film
och TV, Foto eller Journalistik.
Samhällsvetenskap
Du lär dig om hur samhället är uppbyggt och
människors olika livsvillkor. Du utvecklar din
förmåga att se samband, analysera och finna
lösningar. Inriktningen lämpar sig väl för dig som är
intresserad av internationella frågor och vill fördjupa
dig i historia. Inriktningen finns på Nolaskolan. I
programfördjupningen väljer du International Class
eller Språk.
Fortsatta studier och arbete
Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig bred
behörighet och förbereder dig väl för fortsatta
studier inom samhällsvetenskap, beteendevetenskap eller media. Psykolog, socionom, polis,
journalist, fotograf, webbredaktör och lärare är
exempel på yrken som du kan välja att studera
vidare till.
Specialidrott
Nationella inriktningar
Inför andra året på samhällsvetenskapsprogrammet
kan du välja någon av följande tre inriktningar:
Beteendevetenskap
Beteendevetenskap – en inriktning för dig som är
intresserad av människor och relationer. Du lär dig
att förstå hur människor agerar enskilt och i olika
grupper i samhället. Inriktningen ger dig även
kunskaper om kommunikation, lärande och
ledarskap. Inriktningen finns på Nolaskolan. I
programfördjupningen väljer du Livsstil och
ledarskap eller Socialt entreprenörskap.
Medier, information och kommunikation
Du arbetar praktiskt med text, bild och ljud i olika
produktioner och använder aktuell teknik inom
medieområdet för att förmedla budskap på ett
intresseväckande sätt. Mediernas roll i samhället
studeras och diskuteras. Inriktningen finns på
Samhällsvetenskapsprogrammet går att kombinera
med specialidrott.
Samhällsvetenskapsprogrammet finns på
Parkskolan och Nolaskolan.
Rektorer för programmet:
Bibbi Ingvarsson, Nolaskolan, tel 0660-88941
E-post: [email protected]
Christer Joald, Parkskolan, tel 0660-883 32
E-post: [email protected]
Stellan Andersson, Nolaskolan, tel 0660-889 31
E-post: [email protected]
Studie- och yrkesvägledare:
Karin Hörnell-Sundholm, Nolaskolan, tel 066088938
E-post: [email protected]
Rose-Marie Hållberg, Parkskolan, tel 0660-88331
E-post: [email protected]
Örnsköldsviks Gymnasium
2012-01-12
Reservation för ev. förändringar
SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
Läsåret 2012/2013
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1150 POÄNG
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska/Svenska som andraspråk 1
Svenska/Svenska som andraspråk 2
Svenska/Svenska som andraspråk 3
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
50 p
100 p
100 p
100 p
100 p
Programfördjupning 400 poäng
Journalistik
Film och tv-produktion 1
Fotografisk bild 1
Journalistik, reklam och information 2*
Samhällskunskap 2*
100 p
100 p
100 p
100 p
Film och TV
Film och tv-produktion 1
Film och tv-produktion 2*
Filmproduktion *
Tv-produktion
100 p
100 p
100 p
100 p
Foto
Fotografisk bild 1
Fotografisk bild 2*
Fotografisk bild 3*
Grafisk kommunikation 1
100 p
100 p
100 p
100 p
PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 300 POÄNG
Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1
50 p
200 p
50 p
INRIKTNING: Beteendevetenskap 450 poäng
Ledarskap och organisation
Kommunikation
Psykologi 2
Samhällskunskap 2
Sociologi
100 p
100 p
50 p
100 p
100 p
INRIKTNING: Samhällsvetenskap 450 poäng
Geografi
Historia 2a
Religionskunskap 2
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3
100 p
100 p
50 p
100 p
100 p
Programfördjupning 300 poäng
Programfördjupning 300 poäng
Livsstil och ledarskap
Samhällsvetenskaplig specialisering 1 100 p
Samhällsvetenskaplig specialisering 2* 100 p
Naturkunskap 2
100 p
International Class
Engelska 7
Historia 3/Moderna språk*
Skrivande/Moderna språk*
Socialt entreprenörskap
Entreprenörskap*
100 p
Historia 2a
100 p
Samhällsvetenskaplig specialisering 1* 100 p
INDIVIDUELLT VAL 200 POÄNG
INRIKTNING: Medier, information och
kommunikation 350 poäng
*) Gäller ej för elever med Specialidrott
Journalistik, reklam och
information 1
Medieproduktion 1
Medier, samhälle och
kommunikation 1
Psykologi 2a
100 p
100 p
100 p
GYMNASIEARBETE 100 POÄNG
100 p
100 p
100 p
50 p
Örnsköldsviks Gymnasium
2012-01-12
Reservation för ev. förändringar