Monteringsanvisning - EasyEco konverterings-kit

Transcription

Monteringsanvisning - EasyEco konverterings-kit
Monteringsanvisning - EasyEco konverterings-kit
1. Inledning
Här följer en guide på hur du monterar EasyEco elcykel-kit på din cykel.
2. Motorhjul
Första steget är att demontera av ditt befintliga framcykelhjul och ersätta det med EasyEco-hjulet som
du fått med. Motorkontakten ska sticka ut på höger sida (Sätt från om du sitter på cykeln).
2. Pakethållare
Montera av din befintliga pakethållare och ersätt den med EasyEco pakethållaren. Förlängningsfästen
finns med i lådan, vilka i vissa fall kan behövas för att pakethållaren ska sitta rakt.
3. Gasreglage, bromshandtag & batteriindikator
Gasreglaget och batteriindikator fästs på lämplig plats på styret. Bromshandtaget byts ut mot befintliga
bromshandtag. Detta är dock inget måste för att elcykeln ska fungera.
4. Sensor
Att montera på sensor kan vara lite knivigt. Den ska pressas på vevlagret. Det skiljer sig mycket
mellan olika cykelmodeller, vilket på det är svårt att ge en exakt anvisning på hur man lättast fäster
sensorn. Vad man ska tänka på att sensorn måste sitta vänd åt rätt håll, och ungefär en millimeter
ifrån själva givaren.
5. kabeldragning & ihopkoppling
Börja med att skruva bort den lilla plastboxen från pakethållaren.
Därefter dra samtliga kablar mot pakethållaren. Här måste man komplettera med bultband, tejp eller
dylikt för att fästa kablarna intill cykelramen.
När man har alla kablar samlade vid pakethållaren sticker man in kablar i hålet i plastboxen som du
tidigare skruvade bort.
Koppla därefter ihop alla kontakter till styrboxen, se kopplingsschema för vilka kontakter som ska vara
ihop.
6. Lägg i styrboxen i plastboxen.
Börja med att se till att kablarna inte ligger om lott och ligger fritt. Därefter lägger du alla kablarna
under styrboxen. För därefter ner styrboxen i plastboxen medan du håller alla kablarna i rätt läge.
Tänk på att mata ut kablarna i hålet på plastboxen medan du stoppar in styrboxen. Detta för att
motverka att det ligger massa överflödig kabel i plastboxen.
Slutligen tar du metallocket och lägger den på styrboxen. Börja med västersidan först, där låskolven
sitter, vilket gör att metallocket fixeras på vänstersida. Pressa senare ner högersidan av metallocket.
Skruva därefter fast de två skruvarna på högersida. Man måste pressa metallocket neråt för att kunna
skruva i skruvarna. Skruva senare i de två skruvarna på vänster sida.
7. slutligen
Montera tillbaka plastboxen på pakethållaren. Sätt i batteriet tuta och kör!