Linjedetektor - Schneider Electric

Transcription

Linjedetektor - Schneider Electric
Datablad
SDF00073SE
Version 1.0
08/12/2014
Brandlarm
Linjedetektor
EB-6500R och EB6500RS; konventionella linjedetektorer
6500RS och 6500R är konventionella linjära
optiska linjerökdetektorer av reflektortyp
designade att fungera som komponenter i
konventionella brandlarmsystem. De fungerar
primärt enligt principen om ljusförmörkelse
med hjälp av IR-strålning. Optiska
linjerökdetektorer passar utmärkt för att
skydda byggnader med stora öppna områden
såsom lager, atrium etc.
Detektorerna 6500R och 6500RS är kombinerade
sändar-/mottagarenheter som kan anslutas direkt till
en konventionell CLC-detektorslinga. IR-sändaren
genererar en ljusstråle mot en högeffektiv reflektor.
Reflektorn skickar tillbaka strålen till mottagaren där
en analys av mottagen signal görs. Ändringen i
styrkan hos den mottagna signalen används för att
fastslå larmtillstånd. 6500RS har även fördunklingstest, den unika
testförmågan som testar både enhetens optik och dess elektronik fullt
ut. Ett optiskt filter sätts automatiskt in framför optiken, vilket dämpar
den returnerade strålen och får enheten att gå i larm.
Positionering av detektorn förenklas med hjälp av detektorns
målsökande funktion. Positionering av detektorn med reflektorn kan
sedan finjusteras med hjälp av en numerisk indikator för signalstyrka.
Detektorns känslighet kan ställas in på mellan 25-50% förmörkelse
vilket ger användningsflexibilitet för att passa området där detektorn skall installeras. Förutom fyra
bestämda värdetrösklar för larm finns två variabla trösklar som automatiskt kompenserar ändringar
i miljön som annars skulle resultera i oönskade larm medan den förblir inom ett känt
känslighetsområde.
Detektorn integrerar automatiskt driftkompensering med vilken detektorn justerar dess
detekteringströsklar i linje med långvarig signaldämpning hos strålen som orsakas av smuts på
optiska ytor.
Detektorn kan justeras upp till 10o vertikalt och horisontellt. Där justeringar om större vinklar
behövs möjliggör multimonteringstillbehöret 28 graders vertikal och 360 graders horisontell rörelse
när den är takmonterad eller upp till 23o vertikalt och 90o horisontellt när den är väggmonterad.
Datablad
SDF00073SE
Version 1.0
08/12/2014
Brandlarm
Tekniska Data
Dimensioner (HxBxD):
Vikt:
Färg:
Material:
- Trimning
- Linsskydd
- Hölje
Detekteringsområde:
(min./max.)
- reflektor för lång räckvidd
Höjd för skyddat område:
Distans från vägg:
Distans mellan detektorer:
Drifttemperatur:
Luftfuktighet:
Driftspänning:
(6500RS kräver 15VDC för
att köra fördunklingstest)
Strömförbrukning:
- Standby
- Larmtillstånd
IP-klassning:
Artikelnummer:
- 6500R
- 6500RS
190 x 254 x 84mm
1,77kg
Vit trimning, svart låda
Bayblend FR110
Lexan
Noryl
5 ... 70 m
70 ... 100 m
2.5 … 12 m
Max. 6 m
Max. 12 m
-30°C … +55°C
Max. 95% (okondenserat)
10,2 ... 32VDC
Max. 17mA
38,5mA (LED på)
IP54
101043 (Innehåller 101037 och reflektor upp til 60m)
101044 (Innehåller 101037 och reflektor upp til 60m)
Schneider Electric förbehåller sig rätten till ändringar.
Artikelnummer
Linjerökdetektor EB6500
BEAM-LRK
Reflektorkit för lång räckvidd
BEAM-MMK
Multimonteringstillbehör
BEAMHK Detektorvärmare
BEAMHKR Reflektorvärmare
101036
101037
101038
101039
Installationstillbehör
BEAM-SMK
Väggmonteringsbox
Schneider Electric Sverige AB, Box 3110, 169 03 SOLNA,
Telefon: +46-(08)-736 27 00 Fax: +46-(08)-736 27 19 www.schneider-electric.se
Datablad
SDF00073SE
Version 1.0
08/12/2014
Brandlarm
BEAM-LRK
Reflektorkit för lång räckvidd
Detektorvärmare
Reflektorvärmare
Installationsrekommendationer
Installation bör utföras i enlighet med nationella eller internationella standarder och utförandekoder.
Vi rekommenderar även att simulerade brandtester utförs för att se till att responstiden för samtliga
enheter är enligt specifikationer.
Schneider Electric Sverige AB, Box 3110, 169 03 SOLNA,
Telefon: +46-(08)-736 27 00 Fax: +46-(08)-736 27 19 www.schneider-electric.se
Datablad
SDF00073SE
Version 1.0
08/12/2014
Brandlarm
Placering av detektorer och skyddat område
En typisk placering visas i bilden nedan.
Max. 6 m
5…100 m
Max. 12 m
Max. 6 m
Linjedetektor
Reflektor
BEAMHK
Värmekit för användning med sändar-/mottagarenheten
Monterings- och kabeldragningsinstruktioner
1. Öppna det främre skyddet på sändar-/mottagarenheten. Se installationsmanualen som
kommer med linjerökdetektorn för instruktioner.
2. Koppla in sändar-/mottagarvärmaren PCB på rätt sätt på den optiska enheten enligt Figur 1.
Se till att anslutningen är på vänster sida och att resistorerna är riktade utåt.
Figure 1
INSERT
INSERT
FRONT
C0761-00
3. Koppla in anslutningen vid märkningen “HEATER” på sändar-/mottagar-PCB enligt Figur 2.
Riktning spelar ingen roll. Vänligen se till att anslutningen sitter ordentligt på alla tre stift,
annars kommer värmaren inte att fungera.
Figure 2
INSERT
OR
HEATER
HEATER
C0765-00
C0761-00
INSERT
Schneider Electric Sverige AB, Box 3110, 169 03 SOLNA,
Telefon: +46-(08)-736 27 00 Fax: +46-(08)-736 27 19 www.schneider-electric.se
Datablad
SDF00073SE
Version 1.0
08/12/2014
Brandlarm
4. Anslut värmarens strömförsörjningskablar enligt Figur 3. Om värmaren läggs till på en redan
existerande installation, se till att strömförsörjningen kopplad till linjedetektorn även klarar
av att mata värmaren.
Ström kommer genom plint T3-1 och T3-2 enligt nedan. Spänning går till både den
automatiska testfunktionen och värmaren om enheten har denna funktion. Se Figur 3.
Figure 3
T3
T2
T1
(+)
(–)
Conventional
5. Rikta in/omrikta linjerökdetektorn. Se installationsmanual för instruktioner.
O.B.S.! 1
Driftspänningen angiven ovan är endast
för värmaren. Strömförsörjningen
måste kunna försörja både värmaren
och andra enheter som kan matas från
samma plintar.
O.B.S.! 2
Värmaren är endast avsedd för att
förhindra kondens. Den är inte avsedd
för att öka eller minska specificerad
drifttemperatur på detektorn.
BEAMHKR
Värmekit för användning med reflektorn
Monterings- och kabeldragningsinstruktioner
1. Se till att baksidan på reflektorn/reflektorerna är rena och fria från skräp.
2. Se Figur 1 nedan (sett framifrån) för rekommenderad monteringsriktning. Se steg 3 och 4 för
ytterligare information.
Schneider Electric Sverige AB, Box 3110, 169 03 SOLNA,
Telefon: +46-(08)-736 27 00 Fax: +46-(08)-736 27 19 www.schneider-electric.se
Datablad
SDF00073SE
Version 1.0
08/12/2014
Brandlarm
Figure 1
Heater
Ta b
Single
Reflector
24 V
Used in conjunction
with BEAMLRK
+
–
C0764-00
24 V
+
–
3. Tag av backningen på värmarens baksida. Därunder finns tryckkänslig häftanordning.
4. Se till att riktningen blir rätt (se Figur 2) och fäst värmaren på reflektorns baksida enligt
nedan. Se till att de fyra hålen i värmaren är i linje med de fyra mindre hålen på reflektorns
baksida. Se även till att värmarens flik är på rätt sida mot reflektorn enligt Figur 1. Om
BEAMLRK används med kvarvarande tre reflektorer skall ovan instruktioner upprepas.
Figure 2
5. Montera reflektorn/reflektorerna. Se installationsmanualen för instruktioner. Se BEAMLRK
installationsmanual för riktiga monteringsanvisningar och beaktanden vid användning med
BEAMLRK.
6. Koppla in värmarens kablar till strömförsörjningen. För en BEAMLRK kopplas de fyra
individuella värmarna parallellt. Se Figur 1.
O.B.S.!
Värmaren är endast avsedd för att
förhindra kondens. Den är inte avsedd för
att öka eller minska specificerad
drifttemperatur på detektorn.
Schneider Electric Sverige AB, Box 3110, 169 03 SOLNA,
Telefon: +46-(08)-736 27 00 Fax: +46-(08)-736 27 19 www.schneider-electric.se