Montörsutbildning Yrkesvux Örebro kommun

Comments

Transcription

Montörsutbildning Yrkesvux Örebro kommun
YRKESVUX
– ger dig nya möjligheter för framtiden Utbildning för montörer inom tyngre montage
- inriktning entreprenadmaskiner -
Utbildningsanordnare: Consensus Utbildning AB
2011-04-05
Montörsutbildning – inriktning
entreprenadmaskin
Consensus montörsutbildning syftar till att skapa en bred teoretisk och
praktisk grund som ökar anställningsbarheten mot generellt den tyngre
industrin och dess ökade behov av kompetenta montörer.
Att arbeta som montör ställer krav på bred kunskap inom el, hydraulik,
mekanik och mekanisk montering. Monteringsarbetet organiseras på olika
sätt vid olika företag. Det finns exempelvis linjebaserad successiv påbyggnad
eller montering vid flera monteringsstationer.
Som montör ingår du oftast i ett arbetslag. Arbetslagens arbete omfattar bland
annat:
 att planera och rekvirera det material som behövs för monteringsarbetet
 montera enligt ritning och instruktioner
 att se till att underhåll görs på utrustning inom det egna området
 att produktionen flyter jämnt mellan arbetslagen och att
produktionstider hålls
 kvalitetskontroll och dokumentation av det egna arbetet
Kursinnehåll fördelat på 12 veckor:
Kurs
Logistik och MPS system
Organisation och ledarskap
Produktionsekonomi
Grundläggande Ellära
Arbetsmiljö o säkerhet
Teknik
Kvalitetsteknik
Kurskod
OK802-logistik
FE1205
OK802-ekonomi
EL1201
ARL1201
OK802-teknik
PRT1201
Summa poäng
Teknisk Engelska
Yrkesmatematik
2011-04-05
OK802-yrkesengelska, valbar
OK802-matematik, valbar
Poäng Poäng valbar
25
50
25
50
50
125
50
375
25
25
Kursstarter
Utbildningen pågår 15 augusti till 4 november.
Plats
Utbildningen genomförs på Rudbeckskolan i Örebro. Teori blandas med
praktiska tillämpningsövningar enskilt och i grupp.
Ekonomi
Utbildningen berättigar till studiestöd via CSN.
Ansökan
Din ansökan innehållande CV och personligt brev lämnas till studie- och
yrkesvägledarna på Vägledningscentrum i Stadsbiblioteket. Där upprättar ni
tillsammans en individuell studieplan. Du som redan lämnat CV och
personligt brev till Consensus behöver bara fylla i ansökningsblanketten och
skicka den till Consensus.
Sista ansökningsdatum: 10 juni
Förkunskaper
Grundläggande kunskaper i svenska, engelska och matematik.
Information och Studievägledning
Kontakta studie- yrkesvägledarna på Vägledningscentrum i stadsbiblioteket.
Öppet måndag 10:00-18:00, samt tisdag -fredag 10:00-16:00. Lunchstängt
12:00-13:00. Näbbtorgsgatan 12, Telefon 019-21 60 70
Kontaktuppgifter Consensus Utbildning AB
Per-Michael Welander
Aspholmsvägen 9
702 27 Örebro
Telefon: 019-26 54 10
www.consensus.nu
2011-04-05
Allmänt om Yrkesvux
Yrkesvux är en statlig satsning som gäller yrkesutbildningar på gymnasienivå
för vuxna. Även kurser i yrkessvenska och orienteringskurser ingår.
Utbildningarna är till för dig som behöver en yrkesutbildning på
gymnasienivå eller för dig som behöver mer svenska för kommande yrke och
arbetsliv.
Du kan söka yrkesutbildningar i hela Örebro län. Vi kommer också att bevilja
ett antal yrkesutbildningar i andra kommuner runt om i landet. Är du inte
skriven i Örebro kommun är du ändå välkommen att söka.
Som studerande på Yrkesvux har du rätt att få din kompetens inom
yrkesområdet bedömt/validerat. Det innebär en bedömning av en individs
kunskaper och kompetens, oavsett hur, var eller när de har förvärvats, inom
Sverige eller utomlands, nyligen eller för länge sedan.
Vid ansökan till Yrkesvux kontaktar du en studie- och yrkesvägledare
och tillsammans upprättar ni en individuell studieplan.
Ansökan lämnas till vuxenutbildningen i din hemkommun.
Adress för personer skrivna i Örebro kommun:
Centrum för vuxenutbildning i Örebro
Box 321 90
701 35 Örebro
Studiefinansiering
Samtliga kurser är CSN-berättigade.
Se www.csn.se
Information och studievägledning
Kontakta studie- och yrkesvägledarna på Vägledningscentrum i
stadsbiblioteket, Näbbtorgsgatan 12. Telefon 019-21 60 70
Öppet måndag 10:00-18:00 samt tisdag-fredag 10:00-16:00. Lunchstängt
12:00-13:00
Läs mer på www.orebro.se/cityakademin
2011-04-05