Barn och fritid, YV - Familjen Helsingborg

Transcription

Barn och fritid, YV - Familjen Helsingborg
Barn och fritid
Yrkesvux
1100 POÄNG
40 VECKOR
START aug 2016
KLIPPAN
Barn– och fritidsutbildning
Ett yrkesprogram som vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med människor. Utbildningen leder
till yrken inom förskola, skola och fritids-verksamhet, t ex
barnskötare, elevassistent eller pedagogisk resurs. Du
lär dig möta, assistera och pedagogiskt leda barn och
ungdomar i deras utveckling och lärande. Utbildningen
karakteriseras av genustänk och ett flexibelt lärande.
Kurser
poäng
PEDBAS0 Barns lärande och växande..... 100
PEGPEA0 Pedagogiskt arbete................. 200
PEDAKI006Aktivitetsledarskap.................. 100
PEGSKP0 Skapande verksamhet............. 100
SPCSPE01 Specialpedagogik 1................ 100
PEDKOU0Kommunikation....................... 100
PEDLÄR0 Lärande och utveckling........... 100
PEDMÄI0 Människors miljöer.................. 100
PEDPEG0 Pedagogiskt ledarskap............ 100
HÄLHÄL0Hälsopedagogik...................... 100
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
Totalt ............................................................ 1 100 p
I de olika kurserna tydliggörs problematik som läs- och
skrivsvårigheter och koncentrationssvårigheter. Kunskaper
om människors hälsa och levnadsvanor och olika former
av hälsofrämjande arbete är också centralt inom programmet. Du får även en grund inför vidare utbildningar
till förskollärare, lärare och socionom.
Start
Start:
Längd: Sista ansökan:
15 augusti 2016
40 veckor
3 juni 2016
Utbildningsort
Klippan
Arbetsplatsförlagd tid
5 v /termin.
Förkunskaper
Grundskola eller motsvarande med lägst godkänt
betyg i svenska/svenska som andra språk.
Informationsmöte
Tisdag 14/6 kl. 17.00 på Vuxenutbildningen i Klippan.
Ansökan
Ansökan till utbildningar inom Yrkesvux görs tillsammans med Syv i din hemkommun. Skolbetyg
och personbevis bifogas.
Denna utbildning erbjuds förutsatt av nödvändiga nationella beslut och tillräckligt antal studerande.
Vill du veta mer? Kontakta:
Studie- och yrkesvägledare, Eva Nohage
Telefon: 0435-283 55
Webbsida: www.klippan.se/vuxenutbildningen
E-mail: [email protected]