broschyr.

Transcription

broschyr.
Vi ska
p
lösning ar
ar efte
r
era be
hov oc
h
önske
mål
Företagshälsa
Hälsokontroller
Läkarbaserad hälsokontroll
En medicinskt inriktad hälsokontroll där man också träffar
läkare.
Sköterskebaserad hälsokontroll (Malmö, Lund, Klippan,
Ängelholm, Landskrona, Helsingborg)
En hälsokontroll med fokus på hälsa, levnadsvanor och
arbete som utförs av sjuksköterska/företagssköterska.
Friskprofil (Malmö, Lund, Klippan)
En sammanfattande profil av livsstil, arbete och hälsa där
det ingår en konditionstest och utförs av sjuksköterska/
företagssköterska.
Företagsläkare (Lund, Malmö, Klippan)
Ergonom
Analys av arbetsplatser, arbetsmoment och
arbetsställningar. Lämnar förslag och rekommendationer till
förbättringar. Information, råd och utbildning.
Arbetsmiljöingenjör
Upprättar och inför rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete, utför riskbedömningar och riskanalyser, olika typer av
mätningar, företagsanpassade arbetsmiljöutbildningar m.m.
Sjukgymnast
Arbetar med ortopedisk medicin, medicinsk träning och
rehabilitering, smärtlindring, kroppskännedom, akupunktur
m.m.
Arbetsrelaterade besvär/sjukvård, rehabilitering,
tjänstbarhetsintyg och andra intyg, rådgivning och
utbildningar.
Kiropraktor (Lund, Malmö, Landskrona, Klippan)
Företagssköterska (Lund, Klippan)
Intyg
Massage (Lund)
Rådgivning, stödsamtal, förebyggande insatser,
kartläggningssamtal vid upprepad frånvaro, rehabilitering,
missbruksproblematik, HLR och andra utbildningar,
hälsokontroller/friskprofil samt stressmottagning.
Vi erbjuder en komplett service när det gäller intyg av olika
slag, t.ex. friskintyg för olika yrkesgrupper, studier, olika
sporter och försäkringar.
Rehab-koordinator (Helsingborg, Klippan)
Vaccinationsmottagning omfattande grundvaccinationer,
reseprofylax, influensavaccination m.m.
Samordnare i rehabiliteringsärenden mellan parterna
arbetstagare, arbetsgivare, försäkringskassa,
arbetsförmedling m.fl.
Beteendevetare/certifierad coach (Helsingborg,
Lund, Klippan)
Organisationsutveckling för chefer och medarbetare:
förändringar, företagskultur, kommunikation, stress,
karriär, ledarskap. Individuella coachsamtal och
grupputvecklingsinsatser.
Psykolog
Psykologhjälp individuellt eller i grupp, KBT, kris och konflikthantering, utbildningar.
Pernilla Ahlberg
Företagssköterska/Stresspedagog
Tel. 0435-76 88 04/0435-29 440 vx
E-post. [email protected]
www.capio.se
Vaccinationer
Sjukvård på Citykliniken
Tillgång till specialistläkare i allmänmedicin som listad
patient via våra Hälsovalsmottagningar.
Tillgång till specialistläkare på våra specialistläkarmottagningar inom ex. kardiologi, och psykiatri
ortopedi, öron-näsa och hals, hud, gynekologi m.fl
Mottagning för kunder med privata sjukvårdsförsäkringar.

Similar documents