Yrkesvux 1100 POÄNG 40 VECKOR START aug 2016 KLIPPAN

Transcription

Yrkesvux 1100 POÄNG 40 VECKOR START aug 2016 KLIPPAN
Kock
Yrkesvux
1100 POÄNG
40 VECKOR
START aug 2016
KLIPPAN
Kock
Utbildningen ger dig kompetens att arbeta i ett storkök.
Du får en bred praktisk och teoretisk kunskap om matlagning, hushållsmaskiner och råvaror för att kunna utföra de
arbetsuppgifter som kan förekomma i ett storkök. Exempel på arbetsplats kan vara personalmatsal, skolmatsal,
lunchrestaurang, sjukhuskök eller snabbmatsrestaurang.
Kurser
poäng
MÅTBRC0 Branschkunskap inom
restaurang och livsmedel......... 100
HYGHYG0Hygienkunskap....................... 100
LIVLIV01
Livsmedel- och näringskunskap... 100
SEVSEV01 Service och bemötande.......... 100
BAGBAG01 Bageri 1.................................. 100
MALMAL01 Matlagningskunskap 1............ 100
MALMAL02 Matlagningskunskap 2............ 200
MALMAL03 Matlagningskunskap 3............ 200
MALSPE0Specialkoster.......................... 100
p
p
p
p
p
p
p
p
p
Totalt ............................................................ 1 100 p
På vissa ställen arbetar man dagtid, men oftast har man
schemalagda arbetstider med kvälls- och helgarbete,
och man bör vara villig att arbeta obekväma arbetstider.
God grundfysik krävs. Arbetet innebär mycket stående
och en del tunga lyft. Utbildningen är kostnadsfri, dock
tillkommer kostnad för kläder, tvätt och litteratur.
Start
Start:
Längd: Sista ansökan:
15 augusti 2016
40 veckor
3 juni 2016
Utbildningsort
Klippan
Arbetsplatsförlagd tid
Totalt 8 veckor, varav ht 3v och vt 5v.
Förkunskaper
Grundskola eller motsvarande med lägst godkänt
betyg i svenska/svenska som andra språk. Godkänt hälsointyg för arbete i kök måste uppvisas
före kursstart.
Informationsmöte
Tisdag 14/6 kl. 17.00 på Vuxenutbildningen i Klippan.
Ansökan
Ansökan till utbildningar inom Yrkesvux görs tillsammans med Syv i din hemkommun. Skolbetyg
och personbevis bifogas.
Denna utbildning erbjuds förutsatt av nödvändiga nationella beslut och tillräckligt antal studerande.
Vill du veta mer? Kontakta:
Studie- och yrkesvägledare, Eva Nohage
Telefon: 0435-283 55
Webbsida: www.klippan.se/vuxenutbildningen
E-mail: [email protected]