Presentation av Göran Österdahl 1 Skurkar på

Transcription

Presentation av Göran Österdahl 1 Skurkar på
Kyrkfönstret
Info från Svenska kyrkan till dig som bor i Ringarums församling
Kyrkfönster i korthet
Presentation av
Göran Österdahl
1
Skurkar på
pilgrimsvandring
2
Höstens
alla gudstjänster
3
Tack Kent-Åke
3
Fortsättning:
Pilgrimsvandring
3
Bärarlag i
församlingen
3
Smått och gott
på baksidan
Höst 2007, nr. 3
Vår nye ordförande Göran Österdahl presenterar sig
I maj önskade Kent-Åke Lindqvist avgå som
ordförande i Kyrkorådet p.g.a. tidsbrist.
Jag fick då ett erbjudande om att ersätta
honom som ordförande. Detta erbjudande
var lätt för mig att tacka ja till. Dels för att
jag delar svenska kyrkans värderingar dels
uppskattar den verksamhet som bedrivs
inom församlingen. Jag tror på betydelsen av
att ha en fungerande kyrka ”mitt i byn”. Att
jag just gått i pension och därmed disponerar
min tid gjorde också beslutet lätt att ta.
Efter att slutat en tjänst på Lantmäteriverket
i Gävle 1999 flyttade jag till Sveaborg i
Säverum. Här i denna del av Östergötland
har vi, min hustru Gudrun och jag, funnit
den miljö som uppfyller våra önskemål om
livskvalitet. Denna kvalitet är för oss trevliga
människor att umgås med och en vacker
natur med stora möjligheter till avkoppling.
Från ett tidigare äktenskap har jag två barn,
Eva som är lärare i Skutskär och John som
läser till veterinär i Uppsala.
I mitt yrkesverksamma liv har jag, under 16
år, varit officer vid Hälsinge regemente i Gävle
och därefter 16 år som avdelningsdirektör
på Lantmäteriverket också i Gävle. Mitt
senaste arbete var på Österströms Rederi i
Norrköping. Nu är jag konsult inom området
skydd, säkerhet och miljö.
På fritiden tycker jag om att resa och uppleva
nya miljöer och kulturer tillsammans med
Gudrun, vara ute i naturen, plocka bär och
svamp, snickra på Sveaborg, lite jakt och
lite fiske, laga mat och avnjuta den i goda
vänners lag samt att läsa, främst historia.
I framtiden, tror jag, att Kyrkans roll och
dess betydelse i vårt samhälle och för
oss medmänniskor kommer att öka. Att
vara ordförande i vårt Kyrkoråd upplever
jag som mycket stimulerande. Dels
för att människorna, medarbetare och
förtroendevalda, är kompetenta och trevliga
att arbeta tillsammans med, dels för att
uppgifterna är intressanta och varierande.
Jag ser som en viktig uppgift att skapa
förutsättningar för en allsidig och meningsfull
verksamhet för medlemmarna i Ringarums
församling. Att förvalta det arv som tidigare
generationer byggt upp är också en viktig
del i arbetet.
Framtiden kan komma att innebära ändrade
förutsättningar och med det även nya
möjligheter för den kyrkliga verksamheten.
Min ambition är att med förenade krafter och
framsynt planering leda utvecklingen åt det
håll som gagnar medlemmarna i Ringarums
församling.
Med biskop Martin på
Pilgrimsresa till Canterbury
Resan började i Linköpings domkyrka
söndagen den 24 juni, där vi hade en
gemensam samling i koret som är tillägnat
Tomas Becket, ärkebiskopen av Canterbury
som blev helgonförklarad endast tre år efter
att ha blivit brutalt mördad i sin egen kyrka!
Målet för denna pilgrimsresa var nämligen
katedralen i Canterbury och altaret där Tomas
Becket blev mördad!
Efter samlingen i domkyrkan gav vi oss ut
på en kortare vandring till Tomaskyrkan i
Linköping där våra bussar plockade upp oss
och färden gick vidare mot Helsingborg!
Bussen Berta blev nu vårt hem i drygt 24
timmar (…phu) när färden gick genom
Europa till Calais - Dover och Folkstone där
vi tillbringade två nätter och där vi utgick
ifrån när vi gjorde våra långa vandringar om
vardera ca 1.7 mil per dag!
Vi vandrade längs med Elham Valley Way
som är en väl upptrampad väg som använts
av pilgrimer i hundratals år!
Nu har våra ungdomar återigen varit på
pilgrimsresa tillsammans med biskopen
och ytterligare ca 145 ungdomar från hela
Linköpings stift!
Gudstjänster höst 2007
Ringarums kyrka
Gusums kyrka
September
Onsdag 26/9
Kl. 10.30 September
Söndag 30/9
Mikaels dag
Kl. 11.00 Familjegudstjänst,
därefter dopkalas i Kvarngården
Oktober
Söndag 7/10
Kl. 11.00
Barngudstjänst
18 söndag efter tredaldighet
Mässa
Söndag 14/10 Kl. 11.00
Tacksägelsedagen
Skördegudstjänst,
Kyrkokören och de nya konfirmanderna
medverkar, kyrkkaffe
Onsdag 17/10
Kl. 10.30
Barngudstjänst
Söndag 28/10
Kl. 11.00
21 söndag efter trefaldighet
Familjemässa
November
Söndag 4/11
Söndagen efter alla helgons dag
Kl. 18.00
Minnesgudstjänst med kyrkokören
Onsdag 14/11
Kl. 10.30
Barngudstjänst
Söndag 18/11
Söndagen före domsöndagen
Kl. 11.00
Familjegudstjänst
Oktober
Söndag 21/10
Kl. 11.00
November
Lördag 3/11
Alla helgons dag
Kl. 18.00
Minnesgudstjänst med kyrkokören
Söndag 11/11
Kl. 11.00
Med reservation för ändringar.
Läs predikoturerna !!!
20 söndag efter trefaldighet
Mässa
23 söndagen efter trefaldighet
Mässa
Söndagen 25/11 Domsöndagen
Kl. 11.00
Gudstjänst
Program EFS Gusum Hammarkind
September
9
18.00 Gudstjänst i Klippan
23
18.00 Gudstjänst i Klippan
Oktober
7
18.00 Gudstjänst i Klippan
14
15.00 Gudstjänst i Salem med S:t Anna
Församling
28
18.00 Gudstjänst i Klippan
November
4
18.00 Gudstjänst i Klippan
18
18.00 Gudstjänst i Klippan
Tack Kent Åke!
Efter att ha blivit grundligt tjatad på tackade du ja till att vara ordförande i
kyrkorådet i vår församling. Det blev en hektiskt tid för dig. Du gick in för
uppgiften med liv och lust eftersom det i din personlighet inte finns några
halvhjärtade insatser.
Som den engagerade person du är fanns det mycket att hänge sig åt i
uppdraget. Hela den kulturhistoriska och byggnadshistoriska delen är
områden som ligger dig varmt om hjärtat. Dina kontakter med olika
myndigheter har varit ovärderliga. Till detta kommer också ditt engagemang
i församlingens inre liv som kräver eftertanke och beslutsamhet.
Vi har all förståelse för att du känner att det blir för mycket att vara både
egen (framgångsrik) företagare och kyrkorådsordförande. Det gläder
oss emellertid att du finns kvar i förtroendemannakretsen eftersom dina
kunskaper och din klokhet är viktiga i församlingens liv.
Tack för den tid du var ordförande i kyrkorådet. Vi ser fram mot mycken
fortsatt gemenskap.
Ringarums församling genom
Peter Stillnert
fortsättning:
Med
biskop
Martin
på
pilgrimsvandring
Man vandrade i mindre grupper tillsammans
med sin hemförsamling. Vår grupp bestod av
5 unga tjejer och Mari & mig; Aina. Under hela
resan håller man korta pilgrimsböner som man
byts om att ha ansvar för!
Vi vandrade i ett storslaget landskap med höga
kullar och djupa dalar, över böljande sädesfält
och genom höga häckar!
De följande två nätterna bodde vi på the University
of Kent och därifrån vandrade vi i samlad tropp,
sjungande ”Härlig är jorden”, in i Canterbury och
katedralsområdet där vi möttes av biskopen av
Dover!
Vi fick gå in i denna magnifika kyrka genom
den sidodörr som mördarna använde när Tomas
Becket blev nedstucken på 1100-talet.
Vi firade en engelsk mässa i ett av kapellen där,
det är en mäktig känsla att fira mässa tillsammans
med 150 ungdomar i en nästan 1500 år gammal
katedral!!
Sista dagen fick vi lite fritid att se oss omkring i
Canterbury och ev. shoppa lite!
Efter en lång färd hemåt med många förseningar
så var vi framme i Linköpings domkyrka igen.
Då var det lördag den 30 juni och vi mottogs av
Biskopen och tog avsked återigen i Tomas koret!
Det har varit en hektisk men upplevelserik resa
både för kroppen och också själen, vissa bitar
av vandringen görs under tystnad, vilket är en
annorlunda känsla som öppnar för andra intryck!
Aina Nielsson
Bärarlag i Ringarums församling
Genom århundraden har män i
församlingen burit de döda till den sista
vilan. Tyvärr är vi nu i den situationen
att vi snart inte har möjlighet att
erbjuda den tjänsten. Redan i dag ”hyr
vi in” de flesta bärarna från Söderköping
och endast en eller två församlingsbor
deltar nu i bärarlaget. Det är också så
att åldern på våra bärare är relativt hög
så en generationsväxling behövs.
Att vara bärare innebär att man tjänstgör
som mest ungefär en gång per månad.
Min förhoppning är att vi ska kunna
samla c:a 10 personer till ett bärarlag.
På det sättet blir sysslan inte alls så
betungande. Vid varje jordbegravning
behövs det sex bärare.
Tidsåtgången varje tillfälle är ungefär
2-3 timmar. Då räknar jag in tid för att
byta om från vardagsklädsel, resa till
kyrka eller kapell och åter.
För tjänsten behöver man ha mörk
kostym och vit skjorta. Församlingen
kan bidra med ett mindre klädbidrag
och så får man en liten ersättning varje
gång.
Våra veteraner kan också ställa upp för
instruktion.
Detta är ett upprop till Ringarums
församlingsbor:
Om du själv eller någon du känner
kan tänka sig detta hedersuppdrag
kan vi fortsätta traditionen och inte
bli den generation som inte hade tid
att hedra våra avlidna på detta sätt.
Hör av dig till mig eller någon annan på
pastorsexpeditionen.
Peter Stillnert tfn 0121-307 71,
expeditionen 0121-307 70
Döpta
Maria Ringholm
Hugo Trysberg
Ebba-Liline Henriksson
Tindra Zelei Vibom
Aron Melander
Robin Karlsson
Alva Krafft
Wilma Waernquist
Hugo Crusoe
Ester Lindgren
Thindra Lindén
Einar Berglund
Gud välsigna dessa barn.
Vigda
Annette Svensson
Thomas Andersson
Susanne Karlsson
Anders Karlsson
Rosita Nilsson
Jens Andersson
Linda Sjösten
Patrick Karlsson
Jenny Junger
John Furenbäck
Må Guds välsigna ert
gemensamma hem och liv.
Avlidna
Axel Karlsson
Tommy Johannson
Torsten Karlsson
Gullbritt Jonsson
Elvy Mellberg
Gustav Hilke
Åke Kjellberg
Gösta Karlsson
Lizzie Urdell
Sigrid Levander
Nils Gimdal
Kurt Pettersson
Erik Karlsson
Gunborg Nilsson
Ingemar Andersson
Birgit Stenqvist
Linnea Karllson
Må Guds eviga ljus lysa
över dem.
Barnverksamheten
ht 2007
Kvarngården
Måndagar kl. 14:00 – 16:30
Miniorer/ Juniorer åk 1-6
Torsdagar kl. 8:30 – 11:00
Babycafé
(föräldrar med barn 0-18 mån.)
Ringarums församlingshem
Onsdagar kl. 8:30 – 11.00
Öppna timmar
för föräldrar med barn 0-5 år
Onsdagar kl. 15:00 – 16.30
Juniorer åk. 3-6
Torsdagar kl. 12:30- 14:00
Miniorer åk 1-2
Ett hjärtligt tack
för all omtanke & uppvaktning
i samband med vårt bröllop
Mikael & Kirsten Alm
Minneslunden i Ringarum
Dagledigträffar under hösten
Tisdagar kl. 12:30
Mat - Andakt - Program
30 oktober
Ringarums församlingshem
13 november
Kvarngården, Gusum
Varmt välkomna!
Anmälan senast fredagen före
till 0121 - 307 70 (exp.)
Födelsedagsfest
Du som fyllt 80, 85, 90 år och
däröver (från juli till dec.) kommer
att få en inbjudan till fest
den 27 november klockan 12.30
i Ringarums församlingshem.
Mat och underhållning utlovas!
Varmt välkommen!
Under hösten kommer minneslunden
på
Ringarums
kyrkogård
att
utvidgas.
Det innebär att gravsättningar där
ej kommer att ske under denna tid
och att ni som har någon vars aska
är gravsatt i minneslunden inte kan
besöka den för att placera blommor
eller ljus. Givetvis kommer inte den
”vigda” jorden att röras utan arbetena
rör marken runt omkring den plats
där aska är gravsatt.
Vi kommer att bereda plats invid
minneslunden
för
eventuella
blommor under tiden för arbetena.
Vi planerar att den förnyade
minneslunden kommer att vara färdig
för ibruktagande till Allhelgonahelgen
i år.
Har Du några frågor kring arbetet är
du välkommen att kontakta Roger
Karlsson på telefon 0121-307 78 (må
och fre 9-12, ons. 13-15) eller mig
Peter Stillnert på tel. 0121 307 71.
Pastorsexpedition
Mari Strid-Johansson
Öppettider
Mån, fred 9 – 12,
ons. 13 –15
Tel 0121-307 70
Fax 0121-301 55
[email protected]
Kyrkokamrer
Marianne Svensson
0121-307 77
Kyrkogårdsexpeditionen
Roger Karlsson
Skolvägen 16
Mån., fred. 9 - 12
ons. 13 - 15
Tel. 0121 - 307 78
Mobil 0706 - 97 33 87
Gusums kyrka
0123-200 54
Ringarums kyrka
0121-301 95
Kyrkoherde
Peter Stillnert
Kontor 0121-307 71,
Mobil 070-33165 66
Komminister
Kirsten Alm
Kontor 0121 - 307 72
Mobil 070 - 533 1631
Kantor
Gertrud Sköld
Kontor 0121-307 74
Bostad 011-3189 33
Barnledare
Aina Nilsson
Mobil 0768-31 14 87
Kontor 0121-307 73
Mari Strid-Johansson
0121-307 75
Vaktmästare
Gusum
Kyrkan
Helen Frank
Bostad 0123-203 70
Mobil 070-6094730
Ringarum
Kyrkogården och Kyrkan
Roland Hellström
Mobil 0703 - 354230
Johan Kettle
Mobil 0709-88 55 63
Kvarngården Gusum
0123-203 44
Kyrkofullmäktiges ordf.
Torvald Karlsson
Bostad 0123-230 28
Kyrkorådets ordf.
Göran Österdahl
Tfn. 0121- 311 00
Redaktör
Kirsten Alm
Ansvarig utgivare
Peter Stillnert
Ringarums församling
Skolvägen 16
61041 Ringarum