exempel på uträkning av återbetalningstid och investeringskostnad

Comments

Transcription

exempel på uträkning av återbetalningstid och investeringskostnad
VATTEN OCH ENERGISPAR KALKYL
EXEMPEL PÅ UTRÄKNING AV
ÅTERBETALNINGSTID
OCH INVESTERINGSKOSTNAD
FÖR VATTENBESPARING I EN
HYRESFASTIGHET
På den här sidan skriver vi in de grunduppgifter vi behöver
Exempelfastighet
Vad heter Fastigheten/ Föreningen?
240
Hur många lägenheter finns i beståndet?
När vi mäter öppnar vi armaturen fullt (100%), snitt är 75%
Vid mätning utförd den 1/11 erhöll vi följande värden:
Vad är er vattenkostnad, kr/m³ inkl avgifter?
Vad är er uppvärmningskostnad i Kr/kWh?
16,90 inkl.moms
0,71
inkl.moms
Kök
Tvättställ
100%
10lit/min
10lit/min
70%
7,5lit/min
7,5lit/min
Dusch
19lit/min
16lit/min
2,5
Ange antal personer per lägenhet i snitt
Kalkylen är baserad på ca.150 liter per person och dygn, varav ca. 100L går ut via
disk, handtvätt & dusch. Övrig förbrukning såsom toalett, tvätt- och diskmaskin ej medtagen.
Vi har beräknat övrig förbrukning till ca. 35%
Av kvarvarande vatten räknar vi med att 65% är uppvärmt vatten…
BESPARINGSPOTENTIAL
Plats
Kök
Tvättställ
Dusch
lit/min
7,5
7,5
14,2
antal min S:a liter/dag antal dagar
3
3
6
56,25
56,25
213
Vattenförbrukning innan åtgärd
Årlig kostnad vattenförbrukning
Årlig energikostnad
Årskostnad per Lgh. Innan åtgärd
320
320
320
104,2 m³
1 760,30
2 790,45
4 551 kr inkl. moms
Plats
Kök
Tvättställ
Dusch
Dessa värden
används i
kalkylen.
14,7%
lit/min
antal min
S:a liter/dag
antal dagar
8
5
12
3
3
6
60
37,5
180
320
320
320
Vattenförbrukning efter åtgärd
Årlig kostnad vattenförbrukning
Årlig energikostnad
Årskostnad per Lgh. Efter åtgärd
88,8 m³
1 500,72
2 378,96
3 880 kr inkl. moms
VATTENSPARKALKYL & VARMVATTEN
Exempelfastighet
Antal lägenheter
240
Vattenkostnad
personer per lägenhet
2,5
Uppvärmningskostnad
104,2 m³
4 551 kr inkl. moms
Vattenförbrukning innan åtgärd
Årskostnad per Lgh. Innan åtgärd
16,90
inkl.moms
0,71
inkl.moms
88,8 m³
3 880 kr inkl. moms
Vattenförbrukning efter åtgärd
Årskostnad per Lgh. Efter åtgärd
UTRÄKNING AV VÄRMEKOSTNAD
Besparing per lägenhet/år:
671 kr. Inkl. moms
Besparing på hela fastighetsbeståndet/år:
161059 kr. Inkl. moms
Besparing på hela fastighetsbeståndet/mån:
13422 kr. Inkl. moms
Investering per lägenhet:
653 kr. Inkl. moms
Total investeringskostnad:
156734 kr. Inkl. moms
Det går åt 4,18 kJ=1,16 Wh för att höja en 1 l vatten 1 °C
3
1m värms upp 1 °C då åtgår i effekt.
1000*0,001161=1,161 kWh värme.
ex. 54312 liter från 5 °C till 55 °C.
skillnad 57°-7°=50°, 50 * 1,161 = 58,05 kWh
54312 l räknas då till 54312/1000*58,05
= (3152,8)~3153 *(elpris) 0,7
=2207 *1,25= 2759 kr.
uppgifterna är hämtade från Energimyndigheten
År 5
648561
År 4
Besparingspotential
14,7%
487502
Miljöpåverkan
År 3
År 2
År 1
326443
Den energibesparing Ni kan
uppnå på detta, motsvarar:
60,0 Ton Koldioxid *
eller:
222 Resor t.o.r i en Volvo
V70 från Malmö till Stockholm.
165384
161059
156734
0
Återbetalningstid:
11,7 Månader
Total besparing inom Garantitiden (5år) som ni kan uppnå:
På satsade
156734 kr. Får ni tillbaka investeringen
*Besparing CO2 uppgår till 81 g
per kWh. Snitt nordisk elprod.
648561,5 Kr
4,1
gånger