Uppgift: Demokratins genombrott i Sverige / Historiebruk

Transcription

Uppgift: Demokratins genombrott i Sverige / Historiebruk
Uppgift: Demokratins genombrott i Sverige / Historiebruk
I oktober förra året (2011) antog moderaterna ett nytt idéprogram vid partistämman i Örebro. Det
dröjde inte särskilt länge innan opposition och svensk media rapporterade om att flera saker som stod i
det nya idéprogrammet handlade om ren och skär förfalskning av historia. (till exempel:
http://www.dn.se/nyheter/politik/m-program-ar-en-historieforfalskning)
Man menade att moderaterna använde historien (historiebruk) för att skapa en bild av en ny, mer
historiskt positiv bild av sitt eget parti.
Motståndarna menade att det går att tolka meningar i idéprogrammet som att moderaternas föregångare,
den tidigare svenska högern (allmänna valmansförbundet), har spelat en stor roll i införandet av allmän
rösträtt i Sverige. Motståndarna hävdar att så var det ju inte...
Din uppgift: Ta reda på hur det faktiskt var. Titta på den historiska bakgrunden, införandet av allmän rösträtt i
Sverige, och svara på:
1. Har högern bekämpat eller befrämjat demokratins genombrott? (i ditt svar bör en genomgående
beskrivning finnas av införandet av allmän rösträtt i Sverige, samt ett argumenterande för om högern kan
sägas ha varit delaktiga i, befrämjat eller varit motvilliga, bekämpat den allmänna rösträtten. Notera dina
källor.)
2. Vilka skäl kan det 2011 ha funnits hos moderaterna för att ev. vilja förändra (revidera) den historiska bilden
av partiet?
3. Kan du komma på fler exempel på historiebruk inom politiken?
4. Varför är det viktigt, anser du, att sådana felaktiga historiebeskrivningar uppdagas och rättas till? Sätt din
diskussion i relation till det demokratiska samhället.
Till din hjälp har du:
• Läroboken (om demokratins genombrott i Sverige s.234-254).
använd sedan dina kunskaper från boken för att forska djupare i ämnet på nätet.
• Tidigare genomgång samt powerpoint om historiebruk.
Unfiled Notes Page 1