Läs mer här! - Kylprodukter i Kivik AB

Comments

Transcription

Läs mer här! - Kylprodukter i Kivik AB
För konstanthållning av temperatur och
fuktighet i arkiv, laboratorium, m.m.
K ylA – Vä R mE – AVFUK Tning – B EFUK Tning
FAKTA
•
KRA kan förses med
plenumkammare lämplig för
luftinblåsning i mindre rum.
•
KRA kan även monteras
utanför klimatrummet, detta
kan då kanalanslutas efter
kundens önskemål.
•
KRA har en stor tydlig display
med information och hjälptext
på svenska.
Utöver våra standardaggregat
kan vi kundanpassa dessa
efter önskemål.
Hjälmarödsvägen 15 • 277 32 Kivik • Sweden • Tel: 0414-41 42 60
E-post: [email protected] • www.kylprodukter.se
08.12
Klimatrumsaggregat KRA
PR O DU K TBE SK Ri V ni n g
Plenumkamare
1
2
3 4
5 6
7 8 9
1. Elanslutning
D
2. Elanslutning
3. Kylmedel in/kondensor
4. Kylmedel ut/kondensor
5. Befuktarvatten
6. Köldbärare in
7. Köldbärare in
8. Värmevatten in
9. Värmevatten ut
H
•
Tilluft, eventuell kanalanslutning
•
El och styrcentral
•
inspektion – befuktare
•
Returluft – filter klass F5-standard.
gäller när aggregatet är placerat i klimatrummet.
•
Kondensvattenanslutning
•
Kylkompressoraggregat
•
Vid kanalanslutning: Alternativ returluftanslutning
i höger eller vänster sidostycke.
B
2
i n STA ll AT iO n SF ÖR Sl Ag
Plenumkammare – lämpligt vid mindre klimatrum
Kanalanslutet utblås
nedan visar de modeller på klimatrumsaggregat som vi tillverkar som standard. KRA kan levereras med
DX kyla – brinekyla, elvärme – värmevatten. luftkyld – vattenkyld kondensor. Avfuktning via DX-kyla repektive
sorptionsavfuktare. Utöver dessa tillverkar vi aggregat efter kundens önskemål.
Tekniska data – Modell KRA
Data
Storlek
KRA 500
KRA 1000
A
16
20
25
35
kW
7
7,4
10,4
16,5
Eldata
KRA 2000
400/3n/50
Avsäkring
Anslutningseffekt
Strömförbrukning, max
luftflöde
KRA 1500
A
13
18
18
26
m3/h
500
1000
1500
2000
Pa
250
250
200
200
kW
1,6
2,0
3,4
6,0
kW/h
2,35
3,0
6,0
9,0
0,5
0,5
1,0
2,3
Tillgängligt tryck
Sensibel kyleffekt vid 20°C/50% rf
Värmeeffekt, max.
Avfuktningseffektvid 20°C/50% rf
l/h
Befuktningseffekt, max.
kg/h
3,0
3,0
3,0
8
B¥D¥H mm
900¥650¥1700
900¥650¥1700
900¥700¥1800
1200¥800¥1800
Kanalanslutning, spiro
mm
250
250
315
400
Kondensvattenansl.
mm
Dimensioner
32
Vattenansluttning
Vikt
R10
kg
170
170
210
Å TE RFÖ RSäl JARE
3
4

Similar documents