Balanserad ventilation för näringsbyggnader

Comments

Transcription

Balanserad ventilation för näringsbyggnader
Balanserad ventilation för
näringsbyggnader
Flexit Albatros-serien
300-1400 lit/sek
Albatros S10 R
toppanslutning
Aggregat
Luftvolym
Kanalmotstånd
S10 R
280 l/s
200 Pa
Aggregat:
S10 R
Automatik:
CS 2000
Höjd:
1360 mm
Bredd:
1480 mm
Djup (med handtag):
935 mm
Djup (utan dörr):
695 mm
Vikt:
218 kg
Märkeffekt fläktar:
2x470W (230V)
Filterklass:
F7 kompaktfilter
Filtermått (bxhxd):
695x405x100 mm
Kanalanslutning:
Ø250 mm
Batterityp:
Vatten/el
Chassityp:
Enhetsaggregat
Albatros L14 R och S15 R
sido- resp. toppanslutning
Aggregat
Luftvolym
Kanalmotstånd
L14 R
390 l/s
200 Pa
S15 R
420 l/s
200 Pa
Aggregat:
S15 R
L14 R
Automatik:
CS 2000
CS 2000
Höjd:
1320 mm
1130 mm
Bredd:
1630 mm
1230 mm
Djup (med handtag):
1030 mm
910 mm
Djup (utan dörr):
795 mm
795 mm
255 kg
179 kg
2x470W (230V)
2x470W (230V)
F7 påsfilter
F7 kompaktfilter
Vikt:
Märkeffekt fläktar:
Filterklass:
Filtermått (bxhxd):
Kanalanslutning:
792x287x360 mm 2x(795x380x85) mm
500x250 mm
Ø315 mm
Batterityp:
Vatten/el
Vatten/el
Chassityp:
Enhetsaggregat
Enhetsaggregat
Albatros L20 R och S20 R
sido- resp. toppanslutning
Aggregat
Luftvolym
Kanalmotstånd
L20 R/S20 R
560 l/s
200 Pa
Aggregat:
S20 R
L20 R
Automatik:
CS 2000
CS 2000
Höjd:
1420 mm
1215 mm
Bredd:
1630 mm
1630 mm
Djup (med handtag):
1130 mm
1010 mm
Djup (utan dörr):
895 mm
895 mm
Vikt:
290 kg
258 kg
2x715W (230V)
2x715W (230V)
F7 påsfilter
F7 påsfilter
Märkeffekt fläktar:
Filterklass:
Filtermått (bxhxd):
Kanalanslutning:
892x287x370 mm 2x(895x400x300) mm
500x250 mm
Ø400 mm
Batterityp:
Vatten/el
Vatten/el
Chassityp:
Enhetsaggregat
Enhetsaggregat
Albatros L26 R
sidoanslutning
Aggregat
Luftvolym
Kanalmotstånd
L26 R
730 l/s
200 Pa
Aggregat:
L26 R
Automatik:
CS 2000
Höjd:
1315 mm
Bredd:
1730 mm
Djup (med handtag):
1230 mm
Djup (utan dörr):
995 mm
Vikt:
308,5 kg
Märkeffekt fläktar:
Filterklass:
Filtermått (bxhxd):
2x1350W (230V)
F7 påsfilter
2x(995x450x350) mm
Kanalanslutning:
Ø400 mm
Batterityp:
Vatten/el
Chassityp:
Enhetsaggregat
Albatros L32 R och S32 R
sido- resp. toppanslutning
Aggregat
Luftvolym
Kanalmotstånd
L32 R/S32 R
890 l/s
250 Pa
Aggregat:
L32 R
S32 R
Automatik:
CS2000
CS2000
Höjd:
1430 mm
1530 mm
Bredd:
1830 mm
1810 mm
Djup (med handtag):
1335 mm
1330 mm
Djup (utan dörr):
1100 mm
1095 mm
364 kg
406 kg
2x1350W (230V)
2x1350W (230V)
F7 påsfilter
F7 påsfilter
Vikt:
Märkeffekt fläktar:
Filterklass:
Filtermått (bxhxd):
4x(550x500x400) 1x(592x490x370) mm
mm
1x(490x490x370) mm
Kanalanslutning:
Ø500 mm
900x250 mm
Batterityp:
Vatten/el
Vatten/el
Chassityp:
Enhetsaggregat
Delbart, 2 moduler
Albatros L50 R och S50 R
sido- resp. toppanslutning
ET!
NYH
Aggregat
Luftvolym
Kanalmotstånd
L50 R/S50 R
1 400 l/s
250 Pa
Automatik:
L50 R
S50 R
CS2000
CS2000
Höjd:
1780 mm
1780 mm
Bredd:
2410 mm
2340 mm
Djup (med handtag):
1580 mm
1580 mm
Djup (utan dörr):
1340 mm
1340 mm
640 kg
640 kg
F7 påsefilter
F7 påsefilter
Filtermål (bxhxd):
4x
(592x592x640)mm
4x
(592x592x640)mm
Kanalanslutning:
1200x600 mm
900x250 mm
Vikt:
Filterklass:
Batterityp:
Vatten/el
Vatten/el
Chassityp:
Delbart, 3 moduler
Delbart, 3 moduler
Nya Flexit Albatros producera
Den dåliga luften i alldeles för många lokaler gör
alla som vistas där trötta, okoncentrerade och
rentav sjuka. En förvånansvärt enkel lösning är
att installera en toppmodern ventilationsanläggning från Flexit.
Albatros är en ny serie luftbehandlingsaggregat
för offentliga byggnader som skolor, daghem
och vårdmottagningar. Aggregaten finns i storlekar från 280 till 1 400 lit/sek.
Och krävs det ännu mer kapacitet – t ex i en
riktigt stor skola – går det oftast att sektionera
byggnaden och låta ett aggregat försörja varje
sektion.
ar ren och frisk i stora volymer
Energieffektiv ventilation
Albatros-aggregaten uppfyller förstås med
råge alla dagens normer för luftkvalitet, energiåtervinning och lågt ljud. All luft i lokalerna
byts ut effektivt. Samtidigt återvinns nästan all
värme i den förbrukade inneluften. Och är det
varmare ute än inne kan i stället kyla återvinnas.
Allt sköts av den avancerade styrningen och
ger rejäla energibesparingar. För att inte tala
om en bättre inomhusmiljö.
Nya Flexit Albatros är det mest installat
Flexibel – omöjlig att beställa fel
Endast ett enda artikelnummer per aggregatstorlek gör de
gen med enkla handgrepp till nya förutsättningar direkt på
anslutning och typ av värmebatteri. Det tar endast några m
tillgång till tekniken i aggregatet oavsett hur aggregatet p
Kompakt – går alltid in
De flesta aggregaten går in genom vanliga 90 cm dörrar.
Energieffektiv
Aggregaten är försedda med roterande värmeåtervinnare
aggregaten mycket tystgående.
Snabb leverans
Eftersom resp. aggregatstorlek endast har ett enda artikel
Det innebär snabb leverans!
tionsvänliga luftbehandlingsaggregatet
Aggregaten levereras i högervarianter, men kan enkelt byggas om till
vänstervarianter på arbetsplatsen.
Elektriskt värmebatteri och vattenbatteri kan skiftas på plats.
et omöjligt att beställa fel. Aggregaten anpassas nämliå arbetsplatsen – t.ex. när det gäller höger eller vänsterminuter. Identiska dörrar på båda sidor ger samma goda
placeras mot vägg.
e och högeffektiva fläktar. Innovativ konstruktion gör
lnummer (liksom el- och vattenbatteri) är de lagervara.
Automatik CS 2000
Fläktreglering
• Konstant luftmängdsreglering
• Tryckreglering
• CO2 reglering
Temperaturreglering
• Tilluftsreglering
• Avluftsreglering
• Rumsreglering
• Automatisk skifte av tillufts- /avluftsreglering
beroende av utetemperatur
• Utekompenserad avluft- och tilluftsreglering
• Spjällutgång för återluft
Integrerad automatik CS 2000
• Rotorvakt
• 0-10V rotorstyring
• Filtervakt
• Veckour
• Kylreglering
• Nattkyla
• Luftmängdsavläsning i display
• Spjällstyrning uteluft/avluft
• Styrning och övervakning av brandspjäll
• Larmutgång
• Brand/rökdetektor ingång
• Zonreglering
• Avläsning verkningsgrad
Kommunikation
• Modbus
• LON
• BacNet
• WEB
Aggregaten kan levereras utan regulator. Kommunikation
mellan egen styrning och aggregatet sker via modbus.
Dina representanter hos Flexit
Hans Holmberg
Östra och Norra Sverige
010-209 86 03
[email protected]
Erik Kimsäter
Östra Sverige
010-209 86 05
[email protected]
Richard Claar
Västra Sverige
010-209 86 04
[email protected]
Andreas Persson
Södra Sverige
(utom Småland)
010-209 86 06
[email protected]
Tore Andersson (ÅF)
Tore Andersson VentSolutions AB
Småland
[email protected]
0706 - 73 08 82
Lennart Göransson
Innesäljare
010-209 86 00
[email protected]
Marie Ohlsson
Order och leveranser
010-209 86 01
[email protected]
Vår luft är friskare
än friska luften
Flexit är specialist på ventilation och luftbehandling
för bostäder och näringsbyggnader. Det ställs höga
krav på energieffektiv ventilation. Krav som alla våra
systemlösningar och produkter ska uppnå och helst
överträffa. Med fabrik, utvecklingsavdelning och
laboratorium i Sverige kan vi säkra att våra lösningar
anpassas enligt gällande krav – i ett kallt klimat.
Art.nr. 113874S 03/2014
För mer information, kontakta din Flexit representant
eller ring 010-209 86 00.