Broschyr - Afflux Water

Transcription

Broschyr - Afflux Water
Planera din installation av BALTIC SEAPURE® här
Gör - det - själv
Eller installationsklart
Det är enkelt att installera Seapure, det behövs inga
speciella verktyg eller kunskaper.
Dricksvatten ur havet
®
BALTIC SEAPURE
dricksvattenrening och avsaltning för Östersjön
Omvänd osmos en miljövänlig och naturlig metod
Anslut SEAPURE till eluttag 230VAC/10A eller en inverter med minst 500W. Montera förfilter och anslut till
inkommande råvatten. Avsaltat rent vatten ansluts till
bufferttanken ombord. Returvattnet avleds på lämpligt
sätt överbord.
Seapure ansluts även till båtens trycksatta färskvattensystem, för renspolning (END RINSE) av membran etc.
Start- och stoppknappen för manuell drift placeras lätt
åtkomligt och ansluts till Seapure. I förekommande fall
monteras nivåvakt i bufferttank eller så använder man
den inbyggda timern.
Installation i motorbåt (Storebro)
Ett komplett paket med SEAPURE innehåller start/
stoppknapp, nivåvakt och 2x5m kabel. Slangkopplingar och anslutningsslang enligt önskemål.
Underhåll och service
Det årliga underhållet är begränsat till enkla filterbyten
som man gör själv på ett par minuter. Vi rekommenderar
en auktoriserad kontroll och översyn av anläggningen
minst vart trejde år. SEAPURE skall frostskyddas inför
vintersäsongen.
BASFAKTA
BALTIC SEAPURE 50
Kapacitet/h: ca 50 Liter
Avvikelse: +-15%
Installation i segelbåt
Effekt förbrukning 3W/Liter
Spänning: 230VAC, 200W/0,9A
Mått: B600 x D350 x H350mm
Ansl. Råvatten inv R15 (1/2”)
Vikt: ca 18kg
Garanti: 2 år
FÖRBRUKNINGSVAROR
Sedimentfilter 105: 10” tum, (5my)
Sedimentfilter 101: 10” tum, (1my)
Kolpatron K105: 10” tum (5 my)
Mineraltillsats:
1 kg Circusal
Membrantvätt 1S:
250 g Surid
Membrantvätt 2B:
250 g Basid
AFFLUX WATER AB - 08 120 20 120
www.affluxwater.com - Textilgatan 43 120 30 Stockholm
Rent och gottBaltic
avsaltat
dricksvatten
ur havet
Seapure
50
ÖVERSIKT
- OMVÄND OSMOS EN NATURLIG och säker
metod för VATTENRENING -
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Baltic Seapure
230V
Batteri 12/24V (befintlig)
Styrbox
Råvattenpump
Filter
Avstängningskran
gott och nyttigt vatten
Mineraltillsatsen, CircusalTM innehåller naturligt aktiva
mineraler som förbättrar det avsaltade vattnets smak
och kvalité. Det blir både gott och nyttigt att dricka.
CircusalTM återställer pH-balansen till pH8 vilket är
samma pH-värde som för kommunalt vatten.
KABLAR & LEDNINGAR
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Returutlopp
Kol- och mineralbehållare
Nivåvakt
Vattentank (befintlig)
T-koppling
Startknapp
A.
B.
C.
D.
E.
F.
230V
Inkommande el
Utgående el
Inkommande vatten
Returslang
Färskvattenledning
G.
H.
I.
J.
Spolvatten in
Startkabel
Signalledning (nivåvakt)
Färskvattenledning (befintlig)
GAVELSIDOR
1.
2.
3.
4.
Sjövatten in
Sjövatten ut
Pump
Start
5. Nivåvakt
6. Spolvatten in
7. Returvatten ut
Vänster
Höger
Afflux Water version 1 2012. Obehörig användning, distribution, kopiering eller ändring av detta innehåll är förbjuden. Reservation för text- och bildfel samt ändring av tekniska data.
KOPPLINGAR & DELAR
CircusalTM Mineralfilter
Dricksvatten är livsmedel
VÅR UNIKA KVALITETSSÄKRING
Vatten klassas som livsmedel och det är därför mycket viktigt att kvalitén på dricksvattnet håller hög klass. SEAPURE kvalitetssäkrar ditt
dricksvatten i flera barriärsteg och larm erhålls direkt ifall det uppstår
brister i processen. Kvalitetskontrollen sker kontinuerligt och vid ev.
brist upphör produktionen av vatten omedelbart. Vattnet i buffertmagasinet påverkas inte, så det finns fortfarande dricksvatten att tillgå.
Omvänd osmos
TEKNIK FÖR AVSALTNING
Processen för avsaltning med omvänd osmos är väl utvecklad sedan
lång tid tillbaka och har sedan 1970-talet fortlöpande förbättrats av
forskare och ingenjörer vid bl.a. NASA. Idag är det den mest ekonomiska och betydelsefulla metoden i världen för att framställa rent och
gott dricksvatten ur saltvatten.
Rent på molekylnivå
HAVSVATTEN BLIR TILL DRICKSVATTEN
Enkelt förklarat sker avsaltningen genom att salt havsvatten passerar
under högt tryck över ett s.k. semipermiabelt membran vilket tillåter bara
rena vattenmolekyler att passera, men förhindrar att salt och förorenat
vattnet kommer igenom membranet. Afflux Water har vidareutvecklat
och anpassat tekniken till Östersjöns bräckta vatten.
Underhåll
Under BÅTsäsongen
Är skötseln begränsad till ett par enkla och snabba filterbyten.
Enkel membrantvätt med CIP
Alla avsaltningsanläggningar bör vart tredje år tvätta sina membran för
att bibehålla sin produktionskapacitet. Med CIP - Clean In Place - vår
inbyggda funktion för effektiv membrantvätt, då membranen sitter kvar
på plats utförs detta både snabbt och enkelt.
Låg energiförbrukning
elförbrukning 3w/LITER
Vår effektiva energioptimering ger lägre driftkostnader och ökad livslängd för anläggningen. (12.5A vid 12VDC & 6.25A vid 24VDC)

Similar documents