Produktblad - Lantmännen

Transcription

Produktblad - Lantmännen
Rabbfor
Rabbfor
Rabbfor är ett kompletteringsfoder att användas tillsammans med grovfoder för produktionsuppfödning av kaniner.
Rabbfor används från start och till slakt.
Snittgivan av Rabbfor är ca 100 gram/dag (12-13 cl) till slaktkaniner. Lämpliga giva till digivande kaniner är 200
g/dag. Till sällskapskaniner ges en lägre mängd per dag.
Specifikation:
Artikelnr:
401315, 400265
Näringsinnehåll per kg ts
Torrsubstans %
Näringsinnehåll
88
Råprotein g/kg
165
Råprotein g/kg ts
188
Stärkelse g/kg
220
Effektivt protein g/kg ts
126
NDF g/kg
300
67
Råfett g/kg
36
EPD %
Stärkelse g/kg ts
266
NDF g/kg ts
340
Effektiv fiber g/kg ts
176
EFD %
52
Råfett g/kg ts
41
LLKH g/kg ts
93
Aska g/kg ts
72
Tillsatser
Vitamin A IE/kg
10000
Vitamin D3 IE/kg
3000
Vitamin E mg/kg
50
Selen mg/kg
0,4
Klimattal
10,5
Kväve, N % av kg vara
2,6
Fosfor g/kg ts
5,7
Fosfor, P % av kg vara
0,5
Magnesium g/kg ts
2,5
Kalium, K % av kg vara
1,1
Kalium g/kg ts
12
Beräknat klimatvärde, g CO2 ekv
Kalcium g/kg ts
Energi MJ/kg ts
AAT g/kg ts
12,4
405
Norfor parametrar
97
Tillverkande ort
Västerås, Falkenberg
Utförande
Produkten tillverkas som 5 mm pellets och bör förbrukas inom 4 månader från tillverkningsdatum. Fodret ska
förvaras torrt.
Hållbarhet säck
För säckat foder gäller 6 månaders hållbarhet. Bäst-före anges på säcken.
Tillverkas av
Lantmännen Lantbruk, 205 03 Malmö, Telefonnummer: 0771-111 222

Similar documents