KYLSKÅPSGALLER Monteringsanvisning / Installation

Transcription

KYLSKÅPSGALLER Monteringsanvisning / Installation
KYLSKÅPSGALLER
Monteringsanvisning
/
Installation
instructions
/
Montageanweisung
Alt.
600
550
FRESH AB
BOX 7
360 32 GEMLA
Tel 0470-70 77 00
Fax 0470-70 77 39
[email protected]
www.fresh.se
Copyright © Fresh AB 2009. Rätt till förändringar förbehålles
We reserve the right to make changes. Änderungen vorbehalten.
110
100,9
85,2
69,7
500
Edition
0 9 01