Montering inglasad balkong

Transcription

Montering inglasad balkong
4.
Blind installation instructions for Lumon 2,3 and 5 glazings
Auringonsuojaverhon asennusohje Lumon 2,3 ja 5 lasituksiin
4.
Blind installation instructions for Lumon 2,3 and 5 glazings
Auringonsuojaverhon asennusohje Lumon 2,3 ja 5 lasituksiin
Montering inglasad
balkong
4.
Plissé till inglasad balkong
3.
Blind installation instructions for Lumon 2,3 and 5 glazings
Auringonsuojaverhon asennusohje Lumon 2,3 ja 5 lasituksiin
A
Bild 1 4.
Bild 2
3.
stallation instructions for Lumon 2,3 and 5 glazings
nsuojaverhon asennusohje Lumon 2,3 ja 5 lasituksiin
2.
Bild 3
2.
Montering
2.
3. med plåtfäste:
1. Öppna alla balkongglas helt.
3.
2. Montera fästena (A) i plisségardinens över- och underprofil, enligt bild 1.
3. Montera först plisségardinen i balkongglasets överkant (se bild 2) och därefter
i underkant (se bild 3). Kontrollera att linorna löper fritt.
B
C
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Bild 7
c.
Montering med aluminiumfäste:
1. Öppna alla balkongglas helt.
2. Montera fästena (B) så att de hamnar
cirka 10 cm in på varje glasparti, som bild 4 & 5 visar.
3. Placera plisségardinens övre profil i ett av de övre fästena, som bild 6 visar.
Vrid sedan fast profilen även i det andra fästet med hjälp av monteringsverktyget (C), eller med en griptång, som bild 7 visar. Fortsätt med att vrida
resten av alla fästen på plats. Kontrollera att linorna löper fritt.
Plisséexperten I Bruksgatan 36 I 263 39 Höganäs I [email protected] I 042 - 22 22 44
C

Similar documents