Utvecklingsstörning, autism och schizofreni

Transcription

Utvecklingsstörning, autism och schizofreni
Consensio – kompetensutveckling i samspel
Utvecklingsstörning, autism och schizofreni
Bemötandet av en person med kognitiva funktionsnedsättningar måste anpassas till personens förutsättningar, det bemötande som omgivningen ger spelar en central roll för hur personen mår och fungerar. Man vet idag att låg begåvning predisponerar för psykisk sjukdom och många lindrigt utvecklingsstörda behandlas säkerligen inom den psykiatriska vården utan att vara identifierade. Personer med en utvecklingsstörning kan ha olika beteendestörningar som i sig kan vara ett tecken på en underliggande psykisk störning. Det är vanligt att personer med utvecklingsstörning också uppfyller kriterierna för ett autismspektrumtillstånd. Utbildningen, som ges av KOGNUS, behandlar utvecklingsstörning på olika nivåer, autism och schizofreni. Föreläser gör bland annat Sten Levander, professor emeritus i allmänpsykiatri och rättspsykiatri. Förkunskaper/intyg/diplomering
Genomgången baskurs i psykiatri eller egen inläsning av visst material som delas ut vid första kurstillfället. Efter fullföljd kurs kan man få antingen ett intyg eller ett diplom. För att få ett intyg med godkänd närvaro krävs att du närvarar vid minst 3 av 4 utbildningstillfällen. Om detta ej uppfylls kan du inte få något intyg om deltagande på kursen. För att få ett diplom där det framgår att du har tillgodogjort dig kursens innehåll krävs godkänt resultat (67 procent rätt) på ett frivilligt skriftligt kunskapsprov. Utöver godkänt resultat på provet krävs även godkänd närvaro med samma villkor som för ett intyg. Om du inte får godkänt resultat på det skriftliga provet får du i stället ett intyg enligt ovan. Information Datum: 4 tillfällen – den 22 april samt den 7, 14 och 21 maj Tid: Kl. 08.30 – 16.30 Kurslokal: Da Capo restaurang City, Olof Palmes gata 17 Lunch: Kl. 12.00 – 13.00 (på egen hand) Fika: Förmiddags‐ och eftermiddagskaffe serveras I samarbete med Arbetsförmedlingen
och kommuner i Stockholms län
Consensio – kompetensutveckling i samspel
Program – Observera att programmet är preliminärt! Måndag 22 april 08.30 – 12.00 Vad är autism och vad är utvecklingsstörning? Eva Nordin‐Olsson, distrikts‐ och skolläkare i Mora kommun, ordförande i Autism‐ och aspergerförbundet och anhörig 13.00 – 16.30 Psykiatrisk samsjuklighet vid autism, ‐ depression, ångesttillstånd, schizofreni och ADHD Tove Lugnegård, psykiater, Vuxenhabiliteringen, Karlstad Tisdag 7 maj 08.30 – 12.00 Schizofreni och andra schizofreniforma psykoser Sten Levander, professor emeritus i allmänpsykiatri och i rättspsykiatri, klinisk specialist 13.00 – 16.30 Schizofreni och andra schizofreniforma psykoser, forts. Sten Levander, professor emeritus i allmänpsykiatri och i rättspsykiatri, klinisk specialist Tisdag 14 maj 08.30 – 12.00 Kommunikation vid utvecklingsstörning och autism Gullvi Helgesdotter, specialpedagog, Bollnäs Utredningscenter 13.00 – 16.30 Kommunikation vid högfungerande autism/aspergers syndrom Ulrika Aspeflo, logoped, Kungsbacka kommun Tisdag 21 maj 08.30 – 12.00 Utmanande beteenden Anna Sjölund, handledare, Stockholm 13.00 – 16.30 Etik, lagstiftning och samverkan Ann Lindgren, pedagog, KOGNUS Gilla Consensio på Facebook! www.facebook.com/projektconsensio I samarbete med Arbetsförmedlingen
och kommuner i Stockholms län