2 שיעורי בית מפגש

Transcription

2 שיעורי בית מפגש
‫שיעורי בית מפגש ‪2‬‬
‫•‬
‫שימו לב‪ :‬יש לפתור שיעורי בית אלו רק לאחר מפגש ‪ .2‬לעת עתה‪ ,‬פותרי תרגילי ללא מגבלת זמ‪.‬‬
‫מילולי‬
‫‬‫‪-‬‬
‫ספר מילולי כתו‪ :‬לקרוא שיעור קטעי קריאה‪.‬‬
‫ספר מילולי כתו‪ :‬קטעי קריאה מקבצי ‪.12‬‬
‫גיאומטריה‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫ספר גיאומטריה‪ :‬ישרי‪ ,‬זוויות ומשולשי – ללמוד היטב כללי בד! נוסחאות )לא כולל חפיפת‬
‫משולשי(‪.‬‬
‫ספר גיאומטריה‪ :‬סוגי משולשי – ללמוד היטב כללי בד! נוסחאות‪.‬‬
‫ספר גיאומטריה‪ :‬שיעור חדמימד בסיסי – ישרי‪ ,‬זוויות ומשולשי בלבד‪.‬‬
‫ספר גיאומטריה‪ :‬ישרי וזוויות מקבצי ‪ 1,2‬ו‪.4‬‬
‫ספר גיאומטריה‪ :‬משולשי ללא סרטוט מקבצי ‪ 1,4‬ו‪.6‬‬
‫אלגברה‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫ספר הכנה לקורס‪ :‬קריאה מעמיקה של שיעור שברי פשוטי כולל פתרו כל השאלות בתו& השיעור‪.‬‬
‫שברי פשוטי‪ :‬מקבצי ‪.12‬‬
‫ספר הכנה לקורס‪ :‬לקרוא היטב שיעור חזקות ושורשי‪.‬‬
‫ללמוד בעל פה חזקות ושורשי על פי הטבלאות שבשיעור‪.‬‬
‫אוצר מילי‬
‫‬‫‪-‬‬
‫מילו עברית – לימוד האותיות א' וב' במלוא‪.‬‬
‫מילו אנגלית – לימוד רמת קושי ‪ ,Basic‬אותיות ‪.A-M‬‬
‫שיעורי בית מפגש ‪3‬‬
‫גיאומטריה‬
‫‪-‬‬
‫חפיפת משולשי ומשולשי דומי – ללמוד היטב כללי בד! נוסחאות‪.‬‬
‫אלגברה‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫שברי פשוטי‪ :‬מקבצי ‪.34‬‬
‫ספר הכנה לקורס‪ :‬ללמוד היטב שיעור משוואה בנעל אחד‪.‬‬
‫ספר אלגברה‪ :‬לקרוא היטב שיעור יחס‪.‬‬
‫בעיות יחס‪ :‬מקבצי ‪.13‬‬
‫מילולי‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫ספר מילולי סגול‪ :‬לקרוא קריאה מעמיקה את שיעור אנלוגיות‪.‬‬
‫ספר מילולי סגול‪ :‬אנלוגיות – מקבצי ‪.18‬‬
‫ספר מילולי כתו‪ :‬קטעי קריאה מקבצי ‪.34‬‬
‫אנגלית‬
‫‬‫‪-‬‬
‫לקרוא היטב שיעור השלמת משפטי באנגלית‪.‬‬
‫השלמת משפטי באנגלית‪ :‬מקבצי ‪.15‬‬
‫אוצר מילי‬
‫‬‫‪-‬‬
‫מילו עברית – לימוד האותיות ג' וד' במלוא‪.‬‬
‫מילו אנגלית – לימוד רמת קושי ‪ ,Basic‬אותיות ‪.N-Z‬‬
‫שיעורי בית מפגש ‪4‬‬
‫גיאומטריה‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫משולשי ללא סרטוט מקבצי ‪ 2,3‬ו‪.5‬‬
‫משולשי ע סרטוט מקבצי ‪.12‬‬
‫ללמוד היטב שיעור חד מימד מתקד‪.‬‬
‫דמיו משולשי מקבצי ‪.12‬‬
‫אלגברה‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫שברי פשוטי מקבצי ‪.56‬‬
‫חזקות ושורשי מקבצי ‪.14‬‬
‫בעיות יחס מקבצי ‪ 4‬ו‪.6‬‬
‫מילולי‬
‫‬‫‪-‬‬
‫ספר מילולי סגול‪ :‬אנלוגיות – מקבצי ‪.911‬‬
‫ספר מילולי כתו‪ :‬קטעי קריאה מקבצי ‪.57‬‬
‫אנגלית‬
‫‪-‬‬
‫השלמת משפטי באנגלית‪ :‬מקבצי ‪.69‬‬
‫אוצר מילי‬
‫‬‫‪-‬‬
‫מילו עברית – ללמוד את האות ה'‪.‬‬
‫מילו אנגלית – ללמוד נושא ‪ Time‬ו‪.Quantities‬‬
‫שיעורי בית מפגש ‪5‬‬
‫גיאומטריה‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫משולשי ללא סרטוט‪ :‬מקבצי ‪.78‬‬
‫משולשי ע סרטוט‪ :‬מקבצי ‪.34‬‬
‫דמיו משולשי‪ :‬מקבצי ‪.34‬‬
‫לקרוא היטב ד! נוסחאות‪ :‬מרובעי ומצולעי‪.‬‬
‫אלגברה‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫לקרוא היטב שיעור בעיות אחוזי‪.‬‬
‫שברי פשוטי‪ :‬מקבצי ‪.78‬‬
‫חזקות ושורשי‪ :‬מקבצי ‪.56‬‬
‫בעיות אחוזי‪ :‬מקבצי ‪.14‬‬
‫ספר הכנה לקורס‪ :‬לקרוא היטב שיעור משוואה בנעל אחד‪.‬‬
‫ספר אלגברה‪ :‬לקרוא היטב שיעור מערכת משוואות‪.‬‬
‫ספר אלגברה‪ :‬לקרוא היטב שיעור ביטויי‪.‬‬
‫מילולי‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫ספר מילולי סגול‪ :‬אנלוגיות – מקבצי ‪.1215‬‬
‫ספר מילולי כתו‪ :‬קטעי קריאה – מקבצי ‪.810‬‬
‫ספר מילולי כתו‪ :‬לקרוא היטב שיעור השלמת משפטי‪.‬‬
‫ספר מילולי כתו‪ :‬השלמת משפטי – מקבצי ‪.17‬‬
‫אנגלית‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫השלמת משפטי באנגלית‪ :‬מקבצי ‪.1015‬‬
‫לקרוא היטב שיעור ניסוחי מחדש‪.‬‬
‫ניסוחי מחדש‪ :‬מקבצי ‪.110‬‬
‫אוצר מילי‬
‫‬‫‪-‬‬
‫מילו עברית – ללמוד את האותיות ו' ‪ +‬ז' ‪ +‬ח'‪.‬‬
‫מילו אנגלית – ללמוד נושא ‪ Food and Colors‬וג ‪.Animals and Plants‬‬
‫שיעורי בית מפגש ‪6‬‬
‫גיאומטריה‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫משולשי ע סרטוט‪ :‬מקבצי ‪.56‬‬
‫לקרוא היטב שיעור חד מימד בסיסי – מרובעי ומצולעי‪.‬‬
‫מרובעי ללא סרטוט‪ :‬מקבצי ‪.14‬‬
‫חד מימד כללי‪ :‬מקבצי ‪.14‬‬
‫אלגברה‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫משוואה בנעל אחד‪ :‬מקבצי ‪.14‬‬
‫מערכת משוואות‪ :‬מקבצי ‪.14‬‬
‫ביטויי‪ :‬מקבצי ‪.14‬‬
‫בעיות אחוזי‪ :‬מקבצי ‪.56‬‬
‫מילולי‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫ספר מילולי סגול‪ :‬אנלוגיות – מקבצי ‪.1618‬‬
‫ספר מילולי כתו‪ :‬קטעי קריאה – מקבצי ‪.1112‬‬
‫ספר מילולי כתו‪ :‬השלמת משפטי – מקבצי ‪.811‬‬
‫אנגלית‬
‫‬
‫‬
‫השלמת משפטי באנגלית‪ :‬מקבצי ‪.1620‬‬
‫ניסוחי מחדש‪ :‬מקבצי ‪.1117‬‬
‫אוצר מילי‬
‫‬‫‪-‬‬
‫מילו עברית – ללמוד את האותיות ט' ‪ +‬י'‪.‬‬
‫מילו אנגלית – ללמוד נושא ‪.Space and Locations‬‬
‫שיעורי בית מפגש ‪7‬‬
‫גיאומטריה‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫מרובעי ללא סרטוט‪ :‬מקבצי ‪.56‬‬
‫מרובעי ע סרטוט‪ :‬מקבצי ‪.12‬‬
‫חד מימד כללי‪ :‬מקבצי ‪.56‬‬
‫אלגברה‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫לקרוא היטב שיעור בעיות תנועה‪.‬‬
‫בעיות תנועה‪ :‬מקבצי ‪.13‬‬
‫לקרוא היטב שיעור הספק‪.‬‬
‫בעיות הספק‪ :‬מקבצי ‪.14‬‬
‫חזקות ושורשי‪ :‬מקבצי ‪.78‬‬
‫משוואה בנעל אחד‪ :‬מקבצי ‪.56‬‬
‫מערכת משוואות‪ :‬מקבצי ‪.56‬‬
‫מילולי‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫ספר מילולי סגול‪ :‬אנלוגיות – מקבצי ‪.1922‬‬
‫ספר מילולי כתו‪ :‬קטעי קריאה – מקבצי ‪.1314‬‬
‫ספר מילולי כתו‪ :‬השלמת משפטי –מקבצי ‪.1215‬‬
‫אנגלית‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫השלמת משפטי באנגלית‪ :‬מקבצי ‪.2125‬‬
‫ניסוחי מחדש‪ :‬מקבצי ‪.1825‬‬
‫לקרוא היטב שיעור הבנת הנקרא‪.‬‬
‫הבנת הנקרא‪ :‬מקבצי ‪.16‬‬
‫אוצר מילי‬
‫‬‫‪-‬‬
‫מילו עברית – ללמוד את האותיות כ'‪.‬‬
‫מילו אנגלית – ללמוד רמת קושי ‪ ,Medium‬אותיות ‪.A-F‬‬
‫שיעורי בית מפגש ‪8‬‬
‫גיאומטריה‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫מרובעי ללא סרטוט‪ :‬מקבצי ‪.78‬‬
‫מרובעי ע סרטוט‪ :‬מקבצי ‪.34‬‬
‫משולשי ע סרטוט‪ :‬מקבצי ‪.78‬‬
‫חד מימד כללי‪ :‬מקבצי ‪.78‬‬
‫לקרוא היטב ד! נוסחאות – מעגלי‪.‬‬
‫אלגברה‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫משוואה בנעל אחד‪ :‬מקבצי ‪.78‬‬
‫מערכת משוואות‪ :‬מקבצי ‪.78‬‬
‫לקרוא היטב שיעור ממוצע‪.‬‬
‫בעיות ממוצע‪ :‬מקבצי ‪.14‬‬
‫בעיות תנועה‪ :‬מקבצי ‪.45‬‬
‫בעיות הספק‪ :‬מקבצי ‪.56‬‬
‫לקרוא היטב שיעור אישוויונות‪.‬‬
‫מילולי‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫ספר מילולי סגול‪ :‬אנלוגיות – מקבצי ‪.2325‬‬
‫ספר מילולי סגול‪ :‬לקרוא היטב שיעור מטלת כתיבה‪.‬‬
‫ספר מילולי סגול‪ :‬מטלת כתיבה – מטלה ‪.1‬‬
‫ספר מילולי כתו‪ :‬קטעי קריאה – מקבצי ‪.1516‬‬
‫ספר מילולי כתו‪ :‬השלמת משפטי – מקבצי ‪.1618‬‬
‫אנגלית‬
‫ ניסוחי מחדש‪ :‬מקבצי ‪.2632‬‬
‫ הבנת הנקרא‪ :‬מקבצי ‪.710‬‬
‫אוצר מילי‬
‫‬‫‪-‬‬
‫מילו עברית – ללמוד את האות ל'‪.‬‬
‫מילו אנגלית – ללמוד רמת קושי ‪ ,Medium‬אותיות ‪.G-P‬‬
‫שיעורי בית מפגש ‪9‬‬
‫גיאומטריה‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫מרובעי ע סרטוט‪ :‬מקבצי ‪.56‬‬
‫לקרוא היטב שיעור חד מימד – מעגלי‪.‬‬
‫מעגלי ללא סרטוט‪ :‬מקבצי ‪.14‬‬
‫חד מימד מעורב ע סרטוט‪ :‬מקבצי ‪.12‬‬
‫משולשי ללא סרטוט‪ :‬מקב‪.10 /‬‬
‫אלגברה‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫לקרוא היטב שיעור נוסחאות כפל מקוצר‪.‬‬
‫כפל מקוצר‪ :‬מקבצי ‪.14‬‬
‫אי שוויונות‪ :‬מקבצי ‪.14‬‬
‫משוואה בנעל אחד‪ :‬מקב‪.10 /‬‬
‫בעיות ממוצע‪ :‬מקבצי ‪.56‬‬
‫בעיות תנועה‪ :‬מקבצי ‪.67‬‬
‫בעיות אחוזי‪ :‬מקבצי ‪.78‬‬
‫מילולי‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫ספר מילולי סגול‪ :‬אנלוגיות – מקבצי ‪.2627‬‬
‫ספר מילולי סגול‪ :‬מטלת כתיבה – מטלות ‪.23‬‬
‫ספר מילולי כתו‪ :‬השלמת משפטי – מקבצי ‪.1921‬‬
‫אנגלית‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫השלמת משפטי באנגלית‪ :‬מקבצי ‪.2629‬‬
‫ניסוחי מחדש‪ :‬מקבצי ‪.3338‬‬
‫הבנת הנקרא‪ :‬מקבצי ‪.1114‬‬
‫אוצר מילי‬
‫‬‫‬‫•‬
‫מילו עברית – ללמוד את האות מ'‪.‬‬
‫מילו אנגלית – ללמוד רמת קושי ‪ ,Medium‬אותיות ‪Q-Z‬‬
‫חזרה כללית על כל החומר הכמותי‪ :‬אלגברה גיאומטריה ובעיות כמותיות לקראת מבח האמצע‪.‬‬
‫שיעורי בית מפגש ‪10‬‬
‫גיאומטריה‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫מרובעי ע סרטוט‪ :‬מקבצי ‪.78‬‬
‫מרובעי ללא סרטוט‪ :‬מקב‪.910 /‬‬
‫מעגלי ללא סרטוט‪ :‬מקבצי ‪.56‬‬
‫מעגלי ע סרטוט‪ :‬מקבצי ‪.12‬‬
‫חד מימד מעורב ע סרטוט‪ :‬מקבצי ‪.34‬‬
‫אלגברה‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫פעולות מומצאות‪ :‬מקבצי ‪.56‬‬
‫שברי פשוטי‪ :‬מקבצי ‪.910‬‬
‫אי שוויונות‪ :‬מקבצי ‪.56‬‬
‫ביטויי‪ :‬מקבצי ‪.56‬‬
‫בעיות ממוצע‪ :‬מקבצי ‪.78‬‬
‫בעיות תנועה‪ :‬מקבצי ‪.89‬‬
‫בעיות הספק‪ :‬מקבצי ‪.78‬‬
‫מילולי‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫ספר מילולי סגול‪ :‬אנלוגיות – מקבצי ‪.2829‬‬
‫ספר מילולי כתו‪ :‬השלמת משפטי – מקבצי ‪.2225‬‬
‫ספר מילולי כתו‪ :‬קטעי קריאה – מקבצי ‪.1718‬‬
‫אנגלית‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫השלמת משפטי באנגלית‪ :‬מקבצי ‪.3034‬‬
‫ניסוחי מחדש‪ :‬מקבצי ‪.3945‬‬
‫הבנת הנקרא‪ :‬מקבצי ‪.1519‬‬
‫אוצר מילי‬
‫‬‫‪-‬‬
‫מילו עברית – ללמוד את האות נ'‪.‬‬
‫מילו אנגלית – ללמוד נושא ‪.Bilingual‬‬
‫שיעורי בית מפגש ‪11‬‬
‫גיאומטריה‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫לקרוא היטב שיעור דו ממד‪.‬‬
‫דו ממד‪ :‬מקבצי ‪.14‬‬
‫מרובעי ע סרטוט‪ :‬מקב‪.910 /‬‬
‫מעגלי ללא סרטוט‪ :‬מקבצי ‪.78‬‬
‫מעגלי ע סרטוט‪ :‬מקבצי ‪.34‬‬
‫חד מימד מעורב ע סרטוט‪ :‬מקבצי ‪.56‬‬
‫חד מימד כללי‪ :‬מקב‪.910 /‬‬
‫אלגברה‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫חזקות ושורשי‪ :‬מקבצי ‪.910‬‬
‫כפל מקוצר‪ :‬מקבצי ‪.56‬‬
‫אי שוויונות‪ :‬מקבצי ‪.79‬‬
‫בעיות ממוצע‪ :‬מקבצי ‪.910‬‬
‫בעיות אחוזי‪ :‬מקב‪.9 /‬‬
‫מילולי‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫ספר מילולי סגול‪ :‬אנלוגיות – מקבצי ‪.3032‬‬
‫ספר מילולי סגול‪ :‬מטלת כתיבה – מטלות ‪.45‬‬
‫ספר מילולי כתו‪ :‬קטעי קריאה – מקבצי ‪.1920‬‬
‫ספר מילולי כתו‪ :‬לקרוא היטב את שיעור הבנה והסקה – לוגיקה פורמלית בלבד‪ ,‬ולא לענות על‬
‫השאלות שבשיעור‪.‬‬
‫אנגלית‬
‫‬
‫‬
‫הבנת הנקרא‪ :‬מקבצי ‪.2022‬‬
‫פרקי מלאי‪ :‬פרק מספר ‪.1‬‬
‫אוצר מילי‬
‫‬‫‪-‬‬
‫מילו עברית – ללמוד את האות ס'‪.‬‬
‫מילו אנגלית – ללמוד רמת קושי ‪ ,Advanced‬אותיות ‪.A-D‬‬
‫שיעורי בית מפגש ‪12‬‬
‫גיאומטריה‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫דו ממד‪ :‬מקב‪.5 /‬‬
‫מעגלי ע סרטוט‪ :‬מקבצי ‪.56‬‬
‫מעגלי ללא סרטוט‪ :‬מקבצי ‪.910‬‬
‫חד מימד מעורב ע סרטוט‪ :‬מקבצי ‪.78‬‬
‫אלגברה‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫לקרוא היטב שיעור פעולות מומצאות‪.‬‬
‫פעולות מומצאות‪ :‬מקבצי ‪.14‬‬
‫ביטויי‪ :‬מקבצי ‪.78‬‬
‫משוואה בנעל אחד‪ :‬מקב‪.9 /‬‬
‫אי שוויונות‪ :‬מקב‪.10 /‬‬
‫בעיות תנועה‪ :‬מקב‪.10 /‬‬
‫בעיות הספק‪ :‬מקב‪.9 /‬‬
‫מילולי‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫ספר מילולי סגול‪ :‬אנלוגיות – מקבצי ‪.3334‬‬
‫ספר מילולי סגול‪ :‬מטלת כתיבה – מטלה ‪.6‬‬
‫ספר מילולי כתו‪ :‬השלמת משפטי – מקבצי ‪.2627‬‬
‫ספר מילולי כתו‪ :‬לקרוא היטב שיעור הבנה והסקה )פרט להבנת פסקה ולוגיקה פורמלית(‪ ,‬ולענות‬
‫על שני מקבצי השאלות שבכל פרק‪.‬‬
‫אנגלית‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫הבנת הנקרא‪ :‬מקבצי ‪.2325‬‬
‫השלמת משפטי באנגלית‪ :‬מקב‪.3538 /‬‬
‫ניסוחי מחדש‪ :‬מקבצי ‪.4650‬‬
‫אוצר מילי‬
‫‬‫‪-‬‬
‫מילו עברית – ללמוד את האות ע'‪.‬‬
‫מילו אנגלית – ללמוד רמת קושי ‪ ,Advanced‬אותיות ‪.E-J‬‬
‫שיעורי בית מפגש ‪13‬‬
‫גיאומטריה‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫ישרי וזוויות‪ :‬מקב‪.3 /‬‬
‫משולשי ללא סרטוט‪ :‬מקב‪.9 /‬‬
‫דו ממד‪ :‬מקב‪.6 /‬‬
‫משולשי ע סרטוט‪ :‬מקבצי ‪.910‬‬
‫חד מימד מעורב ע סרטוט‪ :‬מקבצי ‪.910‬‬
‫אלגברה‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫פעולות מומצאות‪ :‬מקבצי ‪.56‬‬
‫כפל מקוצר‪ :‬מקבצי ‪.78‬‬
‫ביטויי‪ :‬מקבצי ‪.910‬‬
‫בעיות אחוזי‪ :‬מקב‪.10 /‬‬
‫לקרוא היטב שיעור תחומי חפיפה‪.‬‬
‫תחומי חפיפה‪ :‬מקבצי ‪.12‬‬
‫מילולי‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫ספר מילולי סגול‪ :‬אנלוגיות – מקבצי ‪.3536‬‬
‫ספר מילולי סגול‪ :‬מטלת כתיבה – מטלה ‪.7‬‬
‫ספר מילולי כתו‪ :‬קטעי קריאה – מקבצי ‪.2122‬‬
‫ספר מילולי כתו‪ :‬לקרוא היטב את שיעור הבנת פסקה ולענות על שני מקבצי השאלות בסופו‪ .‬בנוס!‪,‬‬
‫לענות על מקבצי השאלות שבשיעור לוגיקה פורמלית‪.‬‬
‫ספר מילולי כתו‪ :‬היגיו – מקבצי ‪18‬‬
‫ספר מילולי כתו‪ :‬השלמת משפטי – מקבצי ‪.2831‬‬
‫אנגלית‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫הבנת הנקרא‪ :‬מקבצי ‪.2627‬‬
‫השלמת משפטי באנגלית‪ :‬מקב‪.3942 /‬‬
‫ניסוחי מחדש‪ :‬מקב‪.5153 /‬‬
‫פרקי מלאי‪ :‬פרק מספר ‪.2‬‬
‫אוצר מילי‬
‫‬‫‪-‬‬
‫מילו עברית – ללמוד את האות פ'‪.‬‬
‫מילו אנגלית – ללמוד רמת קושי ‪ ,Advanced‬אותיות ‪.K-R‬‬
‫שיעורי בית מפגש ‪14‬‬
‫גיאומטריה‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫דו ממד‪ :‬מקבצי ‪.78‬‬
‫מעגלי ע סרטוט‪ :‬מקבצי ‪.78‬‬
‫לקרוא היטב ד! נוסחאות – תלת מימד‪.‬‬
‫אלגברה‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫לקרוא היטב את שיעור מספרי שלמי וסימני חלוקה‪.‬‬
‫פעולות מומצאות‪ :‬מקבצי ‪.78‬‬
‫בעיות יחס‪ :‬מקב‪.5 /‬‬
‫כפל מקוצר‪ :‬מקב‪.9 /‬‬
‫תחומי חפיפה‪ :‬מקב‪.3 /‬‬
‫מילולי‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫ספר מילולי סגול‪ :‬אנלוגיות – מקבצי ‪.3739‬‬
‫ספר מילולי סגול‪ :‬מטלת כתיבה – מטלות ‪.89‬‬
‫ספר מילולי כתו‪ :‬קטעי קריאה – מקבצי ‪.2324‬‬
‫ספר מילולי כתו‪ :‬היגיו – מקבצי ‪.915‬‬
‫אנגלית‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫הבנת הנקרא‪ :‬מקבצי ‪.2829‬‬
‫השלמת משפטי באנגלית‪ :‬מקב‪.4345 /‬‬
‫ניסוחי מחדש‪ :‬מקב‪.5456 /‬‬
‫אוצר מילי‬
‫‬‫‪-‬‬
‫מילו עברית – ללמוד את האות צ'‪.‬‬
‫מילו אנגלית – ללמוד רמת קושי ‪ ,Advanced‬אותיות ‪.S-Z‬‬
‫שיעורי בית מפגש ‪15‬‬
‫גיאומטריה‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫לקרוא היטב שיעור תלת ממד‪.‬‬
‫תלת ממד‪ :‬מקבצי ‪.14‬‬
‫מעגלי ע סרטוט‪ :‬מקב‪.910 /‬‬
‫דו ממד‪ :‬מקבצי ‪.910‬‬
‫אלגברה‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫מספרי שלמי וסימני חלוקה‪ :‬מקבצי ‪.14‬‬
‫פעולות מומצאות‪ :‬מקבצי ‪.910‬‬
‫לקרוא היטב שיעור ער& מוחלט‪.‬‬
‫כפל מקוצר‪ :‬מקב‪.10 /‬‬
‫תחומי חפיפה‪ :‬מקב‪.4 /‬‬
‫מילולי‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫ספר מילולי סגול‪ :‬אנלוגיות – מקבצי ‪.4042‬‬
‫ספר מילולי סגול‪ :‬מטלת כתיבה – מטלות ‪.1011‬‬
‫ספר מילולי כתו‪ :‬קטעי קריאה – מקבצי ‪.2526‬‬
‫ספר מילולי כתו‪ :‬היגיו – מקבצי ‪.1620‬‬
‫ספר מילולי כתו‪ :‬השלמת משפטי – מקבצי ‪.3233‬‬
‫אנגלית‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫הבנת הנקרא‪ :‬מקבצי ‪.3031‬‬
‫השלמת משפטי באנגלית‪ :‬מקב‪.4648 /‬‬
‫ניסוחי מחדש‪ :‬מקב‪.5758 /‬‬
‫פרקי מלאי‪ :‬פרק מספר ‪.3‬‬
‫אוצר מילי‬
‫‬‫‪-‬‬
‫מילו עברית – ללמוד את האות ק'‪.‬‬
‫מילו אנגלית – ללמוד נושא ‪.Body and Medicine‬‬
‫שיעורי בית מפגש ‪16‬‬
‫גיאומטריה‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫לקרוא היטב שיעור הסקה מתרשי‪.‬‬
‫הסקה מתרשי‪ :‬מקבצי ‪.16‬‬
‫תלת ממד‪ :‬מקבצי ‪.56‬‬
‫אלגברה‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫ער& מוחלט‪ :‬מקבצי ‪.14‬‬
‫מספרי שלמי וסימני חלוקה‪ :‬מקבצי ‪.57‬‬
‫בעיות חפיפה‪ :‬מקב‪.3 /‬‬
‫לקרוא היטב שיעור אותיות ומספרי‪.‬‬
‫אותיות ומספרי‪ :‬מקבצי ‪.13‬‬
‫מילולי‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫ספר מילולי סגול‪ :‬אנלוגיות – מקבצי ‪.4344‬‬
‫ספר מילולי סגול‪ :‬מטלת כתיבה – מטלה ‪.12‬‬
‫ספר מילולי כתו‪ :‬קטעי קריאה – מקב‪.27 /‬‬
‫ספר מילולי כתו‪ :‬היגיו – מקבצי ‪.2126‬‬
‫ספר מילולי כתו‪ :‬השלמת משפטי – מקבצי ‪.3435‬‬
‫אנגלית‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫הבנת הנקרא‪ :‬מקבצי ‪.3233‬‬
‫השלמת משפטי באנגלית‪ :‬מקבצי ‪.4950‬‬
‫ניסוחי מחדש‪ :‬מקב‪.5960 /‬‬
‫אוצר מילי‬
‫‬‫‪-‬‬
‫מילו עברית – ללמוד את האות ר'‪.‬‬
‫מילו אנגלית – ללמוד נושא ‪ ,Feelings and Descriptives‬אותיות ‪.A-I‬‬
‫שיעורי בית מפגש ‪17‬‬
‫גיאומטריה‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫הסקה מתרשי‪ :‬מקבצי ‪.710‬‬
‫דו ממד‪ :‬מקבצי ‪.1112‬‬
‫תלת ממד‪ :‬מקבצי ‪.79‬‬
‫אלגברה‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫לקרוא היטב שיעור צירופי‪.‬‬
‫בעיות צירופי‪ :‬מקבצי ‪.14‬‬
‫לקרוא היטב שיעור הסתברות‪.‬‬
‫בעיות הסתברות‪ :‬מקבצי ‪.14‬‬
‫ער& מוחלט‪ :‬מקבצי ‪.56‬‬
‫מספרי שלמי וסימני חלוקה‪ :‬מקבצי ‪.810‬‬
‫בעיות חפיפה‪ :‬מקב‪.4 /‬‬
‫אותיות ומספרי‪ :‬מקבצי ‪.46‬‬
‫מילולי‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫ספר מילולי סגול‪ :‬אנלוגיות – מקבצי ‪.4546‬‬
‫ספר מילולי סגול‪ :‬מטלת כתיבה – מטלה ‪.13‬‬
‫ספר מילולי כתו‪ :‬קטעי קריאה – מקב‪.28 /‬‬
‫ספר מילולי כתו‪ :‬היגיו – מקבצי ‪.2731‬‬
‫ספר מילולי כתו‪ :‬השלמת משפטי – מקבצי ‪.3637‬‬
‫אנגלית‬
‫‬
‫‬
‫הבנת הנקרא‪ :‬מקבצי ‪.3435‬‬
‫פרקי מלאי‪ :‬פרק מספר ‪.4‬‬
‫אוצר מילי‬
‫‬‫‪-‬‬
‫מילו עברית – ללמוד את האות ש'‪.‬‬
‫מילו אנגלית – ללמוד נושא ‪ ,Feelings and Descriptives‬אותיות ‪.J-Z‬‬
‫שיעורי בית מפגש ‪18‬‬
‫גיאומטריה‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫הסקה מתרשי‪ :‬מקבצי ‪.1113‬‬
‫דו ממד‪ :‬מקבצי ‪.1314‬‬
‫תלת ממד‪ :‬מקבצי ‪.1012‬‬
‫לקרוא היטב שיעור גיאומטריה אנליטית‪.‬‬
‫גיאומטריה אנליטית‪ :‬מקבצי ‪.12‬‬
‫אלגברה‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫בעיות צירופי‪ :‬מקבצי ‪.56‬‬
‫בעיות הסתברות‪ :‬מקבצי ‪.57‬‬
‫ער& מוחלט‪ :‬מקבצי ‪.78‬‬
‫אותיות ומספרי‪ :‬מקבצי ‪.710‬‬
‫מספרי שלמי וסימני חלוקה‪ :‬מקבצי ‪.1113‬‬
‫מילולי‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫ספר מילולי סגול‪ :‬אנלוגיות – מקב‪.4748 /‬‬
‫ספר מילולי סגול‪ :‬מטלת כתיבה – מטלות ‪.1415‬‬
‫ספר מילולי כתו‪ :‬קטעי קריאה – מקב‪.29 /‬‬
‫ספר מילולי כתו‪ :‬היגיו – מקבצי ‪.3236‬‬
‫ספר מילולי כתו‪ :‬השלמת משפטי – מקבצי ‪.3839‬‬
‫אנגלית‬
‫‪-‬‬
‫פרקי מלאי‪ :‬פרק מספר ‪.5‬‬
‫אוצר מילי‬
‫‬‫‪-‬‬
‫מילו עברית – ללמוד את האות ת'‪.‬‬
‫מילו אנגלית – ללמוד רמת קושי ‪ ,Hard‬אותיות ‪ ,A-E‬וחזרות כלליות‪.‬‬
‫שיעורי בית מפגש ‪19‬‬
‫גיאומטריה‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫הסקה מתרשי‪ :‬מקבצי ‪.1416‬‬
‫דו ממד‪ :‬מקב‪.1516 /‬‬
‫תלת ממד‪ :‬מקבצי ‪.1316‬‬
‫גיאומטריה אנליטית‪ :‬מקבצי ‪.34‬‬
‫אלגברה‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫בעיות הסתברות‪ :‬מקבצי ‪.810‬‬
‫ער& מוחלט‪ :‬מקב‪.910 /‬‬
‫מספרי שלמי וסימני חלוקה‪ :‬מקבצי ‪.1416‬‬
‫מילולי‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫ספר מילולי סגול‪ :‬מטלת כתיבה – מטלה ‪.16‬‬
‫ספר מילולי כתו‪ :‬קטעי קריאה – מקב‪.30 /‬‬
‫ספר מילולי כתו‪ :‬היגיו – מקבצי ‪.3740‬‬
‫ספר מילולי כתו‪ :‬השלמת משפטי – מקב‪.40 /‬‬
‫ספר מילולי סגול‪ :‬אנלוגיות – מקב‪.4950 /‬‬
‫אנגלית‬
‫‪-‬‬
‫פרקי מלאי‪ :‬פרק מספר ‪.6‬‬
‫אוצר מילי‬
‫‬‫‪-‬‬
‫מילו עברית – חזרות כלליות‪.‬‬
‫מילו אנגלית – ללמוד רמת קושי ‪ ,Hard‬אותיות ‪ ,F-Z‬וחזרות כלליות‪.‬‬