תאריך שם התלמיד/ה אלגברה 1 מבחן – `ח כיתה

Comments

Transcription

תאריך שם התלמיד/ה אלגברה 1 מבחן – `ח כיתה
‫"אפשר גם אחרת" – תשע"ה‬
‫תאריך ________‬
‫שם התלמיד‪/‬ה _______________‬
‫כיתה ח'– מבחן ‪ 1‬אלגברה‬
‫חלק א עמ' ‪150 – 141 , 101 – 1‬‬
‫‪ 10‬דקות‬
‫‪ .1‬נתונות הפונקציות‪:‬‬
‫‪) y = 4x + 3‬ד‬
‫‪) y = –4x + 3‬ג‬
‫‪) y = 4x‬ב‬
‫‪) y = 4x – 3‬א‬
‫א‪.‬‬
‫הגרף של איזו פונקציה עובר דרך ראשית הצירים? ________________________________‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הגרפים של אילו פונקציות מקבילים זה לזה? ____________________________________‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫לגרפים של אילו פונקציות אותה נקודת חיתוך על ציר ה‪.________________________ ? y -‬‬
‫מהי נקודת החיתוך על ציר ה‪.__________________________________________ ? y -‬‬
‫ד‪.‬‬
‫אילו פונקציות עולות? ___________________________________________________‪.‬‬
‫‪ .2‬א‪ .‬מצאו את הייצוג האלגברי של פונקציה קוויות שהגרף שלה עובר דרך הנקודות (‪ )2 , 4‬ו‪.)6 , –4( -‬‬
‫ב‪ .‬מצאו את שיעורי נקודות החיתוך עם הצירים של הפונקציה‪.‬‬
‫__________________________________________________________________‪.‬‬
‫ג‪ .‬סרטטו את גרף הפונקציה‪.‬‬
‫ד‪ .‬באיזה תחום הפונקציה חיובית ובאיזה תחום היא שלילית?‬
‫__________________________________________________________________‪.‬‬
‫"אפשר גם אחרת"‬
‫‪1‬‬
‫כתה ח' מבחן ‪ - 1‬אלגברה תשעה‬
‫"אפשר גם אחרת" – תשע"ה‬
‫‪ .3‬לפניכם גרפים של שלוש פונקציות קוויות וייצוגים אלגבריים של ארבע פונקציות‪.‬‬
‫מצאו לכל גרף את הייצוג האלגברי המתאים‪( .‬שימו לב‪ :‬יש יותר ייצוגים אלגבריים מאשר גרפים)‪.‬‬
‫הסבירו כיצד מצאתם‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪y = 2x + 3‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪y = 5x + 3‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪y = 2x‬‬
‫‪y‬‬
‫‪x‬‬
‫‪a‬‬
‫ד‪y = –3x + 3 .‬‬
‫‪b‬‬
‫‪c‬‬
‫‪ .4‬לפניכם סרטוט של גרף הפונקציה‬
‫‪.y = –3x + 6‬‬
‫‪y‬‬
‫‪A‬‬
‫‪x‬‬
‫‪B‬‬
‫‪O‬‬
‫א‪ .‬תנו דוגמא לנקודה הנמצאת על גרף הפונקציה‪.__________________________________ .‬‬
‫ב‪ .‬מהם שיעורי הנקודה הנמצאת על גרף הפונקציה ושיעור ה‪ x -‬שלה הוא (‪? )–6‬‬
‫___________________________________________________________________‪.‬‬
‫ג‪ .‬מהם שיעורי הנקודה הנמצאת על גרף הפונקציה ושיעור ה‪ y -‬שלה הוא ‪? 33‬‬
‫__________________________________________________________________‪.‬‬
‫ד‪ .‬חשבו את שטח ‪. ΔAOB‬‬
‫__________________________________________________________________‪.‬‬
‫"אפשר גם אחרת"‬
‫‪2‬‬
‫כתה ח' מבחן ‪ - 1‬אלגברה תשעה‬
‫"אפשר גם אחרת" – תשע"ה‬
‫‪ .5‬לפניכם ייצוג אלגברי של פונקציה קווית‪:‬‬
‫‪.y = 2x – 5‬‬
‫נתונים ייצוגים אלגבריים של שלושה ישרים נוספים‪.‬‬
‫א‪3y – 6x = 18 .‬‬
‫ב‪2y – 4x – 20 = 0 .‬‬
‫ג‪2y + 10 = 8x .‬‬
‫איזה משלושת הישרים מקביל לגרף הפונקציה הנתונה? הסבירו‪.‬‬
‫‪12  7x‬‬
‫‪ 20‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .6‬פתרו את אי השוויון הבא‪:‬‬
‫‪ .1‬פתרו את המשוואות הבאות‪:‬‬
‫‪( 7(x – 3) – 5(x + 4) = 10x + 33‬א‬
‫‪3 x  2  4x  1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫(ב‬
‫‪ .8‬קבוצה של ‪ 44‬מבוגרים וילדים נכנסה למסעדה‪.‬‬
‫היחס בין מספר המבוגרים למספר הילדים הוא ‪.6 : 9‬‬
‫א‪ .‬הציגו כיחס מצומצם‪.____________________________________________________ .‬‬
‫ב‪ .‬מה יש יותר‪ ,‬מבוגרים או ילדים? ____________________________________________‪.‬‬
‫ג‪ .‬מה היחס בין מספר הילדים למספר הכולל של הקבוצה? ____________________________‪.‬‬
‫"אפשר גם אחרת"‬
‫‪3‬‬
‫כתה ח' מבחן ‪ - 1‬אלגברה תשעה‬
‫"אפשר גם אחרת" – תשע"ה‬
‫‪ .1‬בכד ‪ 23‬כדורים לבנים ו‪ 69 -‬כדורים כחולים‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫מה היחס בין מספר הכדורים הלבנים למספר הכדורים הכחולים? ______________________‪.‬‬
‫ב‪ .‬הוציאו מהכד ‪ 3‬כדורים לבנים‪.‬‬
‫כמה כדורים כחולים יש להוציא מהכד כך שהיחס בין מספר הכדורים הלבנים לבין מספר הכדורים‬
‫הכחולים יישמר? הסבירו‪.‬‬
‫‪ .10‬שי גדול מניר ב‪ 5 -‬שנים‪.‬‬
‫בעוד ‪ 11‬שנים יהיה סכום הגילים שלהם ‪.15‬‬
‫בני כמה הם היום?‬
‫‪ .11‬במפעל לייצור נורות‪ ,‬אורזים את הנורות בקופסאות בגדלים שונים‪.‬‬
‫תכננו לשלוח הזמנה של נורות ב‪ 12 -‬קופסאות גדולות‪.‬‬
‫בשל מחסור בקופסאות גדולות ארזו את המשלוח בקופסאות בינוניות‪.‬‬
‫בכל קופסה בינונית יש ‪ 6‬נורות פחות מאשר בקופסה גדולה‪.‬‬
‫כתוצאה מכך גדל מספר הקופסאות שנשלחו ב‪.3 -‬‬
‫כמה נורות סך‪-‬הכל נשלחו?‬
‫בהצלחה!‬
‫"אפשר גם אחרת"‬
‫‪4‬‬
‫כתה ח' מבחן ‪ - 1‬אלגברה תשעה‬

Similar documents