ספר הדרכה חריטה וכרסום GibbsCAM

Transcription

ספר הדרכה חריטה וכרסום GibbsCAM
‫תוכן העניינים‬
‫סוגי עיבודים בחריטה ‪8 ....................................................................................................................................................‬‬
‫סוגי עיבודים בכרסום ‪9 .....................................................................................................................................................‬‬
‫פתיחת קובץ ‪ GibbsCAM‬חדש ‪01 ....................................................................................................................................‬‬
‫בחירת מכונה והגדרת חומר גלם ‪00 ...................................................................................................................................‬‬
‫יבוא קובץ חדש ‪01 ...........................................................................................................................................................‬‬
‫יבוא קבצים נוספים ( כדוגמת חומר גלם ) ‪01 .......................................................................................................................‬‬
‫מיקום מודל סוליד ביחס למערכת צירים‪01 ..........................................................................................................................‬‬
‫יצירת גיאומטריות לחריטה מגוף סוליד‪09 ...........................................................................................................................‬‬
‫שימוש בפרופיילר ‪09 ........................................................................................................................................................‬‬
‫הפעלת‪10 ............................................................................................................................................. Toggle Profiler‬‬
‫יש לסמן את הגיאומטריה (הופכת לכחול)‪ .‬כשסמן העכבר עומד על הגיאומטריה ללחוץ על מקש ימני בעכבר ולבחור ‪10 ................‬‬
‫התאמת חומר הגלם לממדי גוף הסוליד ‪11 ..........................................................................................................................‬‬
‫הגדרת כלים לחריטה ‪12 ...................................................................................................................................................‬‬
‫חריטת גמר ‪12 ................................................................................................................................................................‬‬
‫הגדרת קונטור ‪10 ............................................................................................................................................................‬‬
‫‪1‬‬
‫מחזור חריטה גס ‪11 .........................................................................................................................................................‬‬
‫מחזור חרוץ גס ‪11 ...........................................................................................................................................................‬‬
‫מחזורי העתקה גס ‪11 ......................................................................................................................................................‬‬
‫מחזורי הסט גס ‪18 ..........................................................................................................................................................‬‬
‫חריטת הברגות ‪19 ...........................................................................................................................................................‬‬
‫מחזורי קידוח בחריטה ‪11 .................................................................................................................................................‬‬
‫סוגי עיבודים בכרסום ‪12 ...................................................................................................................................................‬‬
‫קידוח בכירסום ‪11 ...........................................................................................................................................................‬‬
‫כרסום הברגות‪22 ............................................................................................................................................................‬‬
‫יצירת מערכת צירים מקבילה למשטח ‪29 .............................................................................................................................‬‬
‫חלון ה ‪ – WORKGROUP‬יצירת שכבת עבודה ‪11 ...............................................................................................................‬‬
‫יצירת גיאומטריה מסוליד ‪11 .............................................................................................................................................‬‬
‫יצירת גיאומטריה מפרופיילר ‪11 .........................................................................................................................................‬‬
‫יצירת גיאומטריה מקצוות של משטח (‪12 .............................................................................................................. )EDGES‬‬
‫הכנת ‪( G-CODE‬מקש ‪21 .......................................................................................................................................... )F5‬‬
‫סרגל גיאומטריות ( מקש ‪21 ....................................................................................................................................... ) F2‬‬
‫בניית גיאומטריה פשוטה ע"י קו ועכבר‪21 .......................................................................................................................... .‬‬
‫‪2‬‬
‫בניית גיאומטריה פשוטה ע"י קווים ו ‪22 ........................................................................................................... .CONNECT‬‬
‫בניית שרטוט ע"י שימוש ב ‪81 ....................................................................................................... GEOMETRY EXPERT‬‬
‫תרגול עצמי‪80 ............................................................................................................................................................... :‬‬
‫תרגול עצמי‪81 ............................................................................................................................................................... :‬‬
‫קיצורים בעבודה עם ‪81 ..................................................................................................................................GibbsCAM‬‬
‫עבודה עם עכבר ‪81 ..........................................................................................................................................................‬‬
‫‪81 ....................................................................................................................................................................... VIEW‬‬
‫‪81 ................................................................................................................................................................... MODIFY‬‬
‫אייקונים מימני בחלק העליון של המסך ‪82 ...........................................................................................................................‬‬
‫‪3‬‬
‫מסך כללי‬
‫סרגל עליון‬
‫סרגל ימני‬
‫סרגל מבטים‬
‫טבלת כלים‬
‫סוג פעולה‬
‫רשימת עיבודים‬
‫בנית‪/‬עריכת‬
‫עיבודים‬
‫מחיקת עיבודים‬
‫‪4‬‬
‫סרגל עליון‬
‫משמאל לימין‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪-5‬‬
‫‪-6‬‬
‫‪-7‬‬
‫‪-8‬‬
‫‪-9‬‬
‫‪-11‬‬
‫‪-11‬‬
‫‪-12‬‬
‫‪-13‬‬
‫‪-14‬‬
‫‪-15‬‬
‫‪-16‬‬
‫‪-17‬‬
‫‪-18‬‬
‫הצג‪/‬הסתר גאומטריות‪.‬‬
‫הצג‪/‬הסתר מידות‪.‬‬
‫הצג‪/‬הסתר גוף סוליד‪.‬‬
‫ארבע מצבים של הצגת סוליד‪.‬‬
‫הצג‪/‬הסתר קווי מתאר של חומר גלם‪.‬‬
‫הצג‪/‬הסתר מערכת צירים‪.‬‬
‫הצג כיוון משטח‪.‬‬
‫הצג פריסת גאומטריה‪.‬‬
‫שלשה מצבים של סימולציה‪ ,‬חומר גלם מלא‪ ,‬חצי חתך חצי מבט וחתך‪.‬‬
‫שני מצבים של בחירת משטחים משטח בודד או את כל החלק‪.‬‬
‫בחירת קווי מתאר של סוליד‪.‬‬
‫ארבעה מצבים של חתך ליצירת גיאומטריה‪.‬‬
‫הצגת מחזיק כלי בסימולציה‪.‬‬
‫הצג‪/‬הסתר קווי מהלכי כלי ‪.‬‬
‫הצג‪/‬הסתר הדגשת משטחים במעבר עם עכבר עליהם‪.‬‬
‫אפשרויות לסידור תצוגה על המסך‪.‬‬
‫בחירת סוג תצוגה למודל‪.‬‬
‫עזרה‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫סרגל ימני‬
‫בנית שכבות‬
‫הגדרת מכונה וחומר גלם ‪DOCUMENTS‬‬
‫‪WG‬‬
‫שרטוט ‪ 2D‬גאומטריות ‪GEOMETRY‬‬
‫בחירת מערכות צירים ‪CS‬‬
‫בנית מערכות צירים‬
‫פתיחת טבלת כלים ‪TOOL‬‬
‫שרטוט משטחים ‪SOLID‬‬
‫פתיחת סרגל עיבודים ‪CAM‬‬
‫שרטוט סוליד ‪SOLID‬‬
‫פתיחת סרגל מבטים ‪VIEW‬‬
‫אחסון מודלים סוליד‬
‫סימולציה‬
‫מתן מידות‬
‫הצגת ספינדלים‬
‫יצירת ‪G-CODE‬‬
‫תיזמון בין צריחים‬
‫‪6‬‬
‫סרגל מבטים‬
‫מבט הבית‬
‫מבט על ‪XZ‬‬
‫התאמת מודל למסך ‪FIT‬‬
‫מבט פנים ‪YZ‬‬
‫מבט קודם‬
‫מבט צד ‪XY‬‬
‫ריענון מסך ‪REDRAW‬‬
‫מבט איזומטרי‬
‫‪7‬‬
‫סוגי עיבודים בחריטה‬
‫מעבר לפעולות כרסום‬
‫מעבר לפעולות חריטה‬
‫פעולות משנה‬
‫קידוח‬
‫חריטה גס‬
‫חריטת גמר‬
‫חריטת תבריג‬
‫שמירת פעולה חדשה‬
‫סידור פעולות בסרגל פעולות‬
‫שמירת תיקון בפעולה קיימת‬
‫‪8‬‬
‫סוגי עיבודים בכרסום‬
‫כרסום משטחים מתקדם‬
‫כרסום משטחים‬
‫כרסום פרופיל‬
‫כרסום ‪5X‬‬
‫קידוח בכרסום‬
‫כרסום ‪VOLUMILL‬‬
‫כרסום כיס‬
‫כרסום גס ב‪FLUNGE -‬‬
‫כרסום הברגות‬
‫‪9‬‬
‫פתיחת קובץ ‪ GibbsCAM‬חדש‬
‫‪G‬‬
‫יש להיכנס ל‪ >-- New >-- File -‬להגיע לספריה הרצויה ‪ >--‬לתת שם לחלק החדש ‪SAVE >--‬‬
‫טיפול בקבצים‬
‫‪I‬‬
‫קובץ חדש‬
‫ספריה‬
‫שם לחלק חדש‬
‫‪File Name‬‬
‫‪10‬‬
‫בחירת מכונה והגדרת חומר גלם‬
‫יש להיכנס לסרגל ימני ‪DOCUMENTS‬‬
‫פתיחת קובץ קיים‬
‫חדש‬
‫קובץ‬
‫מחזיקים‬
‫שמירת קובץ‬
‫שמירת בשם‬
‫שמירה והעתקת קובץ‬
‫סגירת קובץ‬
‫בחירת מכונה‬
‫חומר גלם‬
‫סוג חומר גלם ( אלומיניום ‪ ,‬פלדה וכו' )‬
‫משפחת חומרי גלם ( אלומיניום ‪ 2122 , 1110‬וכו' )‬
‫קושי חומר‬
‫חלק אינצ'י‬
‫חלק מילימטרי‬
‫רדיוס חומר גלם‬
‫קוטר חומר גלם‬
‫המרחק מאפס חלק לקצה חומר גלם בציר ‪+Z‬‬
‫המרחק מאפס חלק לקצה חומר גלם בציר ‪-Z‬‬
‫קוטר‪/‬רדיוס חומר גלם‬
‫נקודת החלפת כלי אוטומטית‬
‫נקודת החלפת כלי ציר ‪X‬‬
‫נקודת החלפת כלי ציר ‪Y‬‬
‫מידות מחזיקים‬
‫סוגי מחזיקים‬
‫התקרבות אוטומטית‬
‫התקרבות בציר ‪X‬‬
‫התקרבות בציר ‪Z‬‬
‫הערות‬
‫‪11‬‬
‫יבוא קובץ חדש‬
‫יש להיכנס ל‪ >-- Open >-- File -‬להגיע לספריה הרצויה ‪ >--‬לבחור את שם הממיר המתאים‬
‫‪ > -‬לבחור את שם החלק ליבוא‬‫טיפול בקבצים‬
‫ספריה‬
‫פתיחת קובץ‬
‫להמרה‬
‫בחירת קובץ להמרה‬
‫בחירת ממיר מתאים‬
‫‪12‬‬
‫בחירת מכונה‬
‫בחירת יחידות מ"מ או‬
‫אינצ'ים‬
‫בחירת כל האפשרויות להמרה‬
‫אישור‬
‫‪13‬‬
‫יבוא קבצים נוספים ( כדוגמת חומר גלם )‬
‫יש להיכנס ל‪ >-- Import >-- File -‬להגיע לספריה הרצויה ‪ >--‬לבחור את שם החלק ליבוא‬
‫טיפול בקבצים‬
‫ספריה‬
‫שם החלק‬
‫ליבוא‬
‫בחירת ממיר מתאים‬
‫יבוא קובץ‬
‫יצוא קובץ‬
‫‪14‬‬
‫‪...‬המשך "יבוא קבצים נוספים"‬
‫בחירת כל האפשרויות להמרה‬
‫אישור‬
‫‪15‬‬
‫מיקום מודל סוליד ביחס למערכת צירים‬
‫יש להיכנס ל‪ Machine >-- Documents -‬ולבחור מכונה מתאימה ולצאת בעזרת‬
‫יש להיכנס לסרגל ימני ‪Documents‬‬
‫או ‪Save‬‬
‫‪Machine‬‬
‫‪Save‬‬
‫‪16‬‬
‫יש להיכנס ל‪ >-- Cord Systems -‬ולבחור במערכת צירים ‪ XY‬ולצאת בעזרת‬
‫‪Cord Systems‬‬
‫מערכת צירים ‪XY‬‬
‫‪Face Selection‬‬
‫לחצן ‪ Face Selection‬בורר בין סימון משטח בודד או סימון החלק כולו‪,‬‬
‫יש לבחור במצב של משטח בודד‬
‫יש לבחור במשטח שיוצמד למערכת הצירים ‪XY‬‬
‫מערכת צירים ‪XY‬‬
‫( המשטח הצהוב )‬
‫המשטח שיוצמד‬
‫למערכת הצירים‬
‫‪XY‬‬
‫‪17‬‬
‫כשסמן העכבר עומד על המשטח הצהוב יש ללחץ על מקש ימני בעכבר‪.‬‬
‫ולבחור בפונקציה ‪ Align Face To CS‬המצמידה את המשטח למערכת הצירים ‪XY‬‬
‫‪Align Face to Cs‬‬
‫פונקציית הצמדת המשטח‬
‫המסומן למערכת צירים ‪.XY‬‬
‫כתוצאה מכך החלק מתמקם כשהמשטח‬
‫המצב המתקבל‬
‫המסומן בצהוב נצמד למערכת הצירים ‪XY‬‬
‫‪18‬‬
‫יצירת גיאומטריות לחריטה מגוף סוליד‬
‫שימוש בפרופיילר‬
‫יש להיכנס ל‪ >-- Coord Systems -‬ולבחור במערכת צירים ‪ ZX‬ולצאת בעזרת‬
‫מערכת צירים ‪ZX‬‬
‫‪Coord Systems‬‬
‫‪Toggle Profiler‬‬
‫יש להיכנס ‪ Toggle Profiler‬לביצוע חתך בסוליד‬
‫קיימים ‪ 1‬מצבי חתך‬
‫משולש לבחירת מצבים‬
‫‪19‬‬
‫‪ -Slice Plane‬חתך אמיתי של החלק‬
‫‪ -Slice Silhouette‬קונטור מקסימלי של החלק‬
‫‪ -Slice Spun Body‬חתך לחריטה‬
‫‪ -Slice Cylinder‬חתך צילינדר‬
‫‪20‬‬
‫הפעלת ‪Toggle Profiler‬‬
‫יש לסמן את הגיאומטריה (הופכת לכחול)‪ .‬כשסמן העכבר עומד על הגיאומטריה ללחוץ על מקש ימני בעכבר ולבחור‬
‫‪Extract Profile‬‬
‫‪Extract Profile‬‬
‫‪Extract Profile‬‬
‫מצבים‬
‫ולאשר ב‪Do it -‬‬
‫כיבוי ‪Toggle Profiler‬‬
‫‪21‬‬
‫התאמת חומר הגלם לממדי גוף הסוליד‬
‫‪View‬‬
‫יש להיכנס ל‪Shrink Wrap >-- View -‬‬
‫לחיצה על מקש זה מבצעת‬
‫התאמת חומר הגלם למידות‬
‫המקסימאליות של החלק הסופי‬
‫‪Shrink Wrap‬‬
‫התאמת חומר גלם למידות מקסימליות של החלק‬
‫‪22‬‬
‫תרגול עצמי‪:‬‬
‫‪ )0‬פתח את הקובץ ‪ 3-Pos_And_MillTurn.vnc‬מקם את החלק לפי מערכת הצירים המתאימה‪.‬‬
‫‪ )1‬הכנת גאומטריות באמצעות הפרופיילר לפעולות חריטה‬
‫‪23‬‬
‫‪ )1‬פתח את הקובץ ‪ 4-Pos_And_InsideMillTurn.vnc‬מקם את החלק לפי מערכת הצירים המתאימה כפי שמופיע‬
‫בתמונה הבאה‪:‬‬
‫‪24‬‬
‫הגדרת כלים לחריטה‬
‫פתיחת סרגל הגדרת כלים‬
‫לחיצה כפולה על משבצת‬
‫ריקה – ליצירת כלי חדש‬
‫‪25‬‬
‫רדיוס השימה סטנדרטית‬
‫מעבר לכלי כרסום‬
‫הגדרת מידות סימה לא סטנדרטית‬
‫גודל השימה סטנדרטית‬
‫עובי השימה סטנדרטית‬
‫בחירת סוג סימה‬
‫צורת דפינת הכלי בצריח‬
‫ללא הצגת מחזיק סכין‬
‫הגדרת מחזיקי סכין לא סטנדרטית‬
‫הגדרת מיקום מחזיקי הסכין בצריח‬
‫הגדרת סימה לא סטנדרטית‬
‫הגדרת מחזיקי סכין סטנדרטית‬
‫הגדרת כיוון סיבוב‬
‫הגדרת מספר קיזוז הכלי‬
‫הגדרת מספר הכלי‬
‫הגדרת סוג חומר הכלי‬
‫הערות‬
‫‪26‬‬
‫חריטת גמר‬
‫‪27‬‬
‫הגדרות כלליות‬
‫חריטה ב‪ X -‬שלילי‬
‫כיוון חריטה‬
‫התגלגלות על פינות‪/‬פינה חדה‬
‫סכין חיתוך‬
‫כניסה בקדמה‪/‬מהירה‬
‫חריטה בסגנון ‪CUT GRIP‬‬
‫התקרבות‪/‬נסיגה‬
‫כניסה‪/‬נסיגה בקשת‬
‫כניסה‪/‬נסיגה בניצב לגיאומטריה‬
‫אפשרויות נוספות‬
‫הגדרת סיבובים וקידמה‬
‫מהירות סיבוב קבועה‬
‫מספר‬
‫סיבובים‬
‫מקסימלי‬
‫מהירות חיתוך קבועה‬
‫מספר סיבובים‬
‫מהירות חיתוך‬
‫קידמת כניסה‬
‫קידמת עבודה‬
‫‪28‬‬
‫סוג חריטת גמר‬
‫נסיגה‬
‫התקרבות‬
‫חריטה חיצונית‬
‫חריטה פנימית‬
‫התקרבות‬
‫חריטת מצח‬
‫נסיגה‬
‫חריטת מצח אחורי‬
‫‪29‬‬
‫הגדרות כלליות‬
‫התקרבות אוטו' לחלק‬
‫בחירת ספימדל לעבודה‬
‫התאמת מהלכי כלי לשארית חומר‬
‫גלם‬
‫התקרבות‪/‬התרחקות מהקונטור‬
‫מהלכים מחומר מלא‬
‫שבירת פינה ברדיוס‬
‫היסט זהה בציר ‪ X‬ו‪Z -‬‬
‫היסט בציר ‪X‬‬
‫היסט בציר ‪Z‬‬
‫הפעלת קיזוז קוטר כלי‬
‫הפעלת קירור‬
‫הגדרת כיווני עבודה‬
‫‪30‬‬
‫הגדרת קונטור‬
‫עיגול לבן = נקודת התחלה‬
‫עיגול כחול= צד עבודה‪:‬‬
‫ימין‪/‬אמצע‪/‬שמאל‬
‫חץ כחול = כיוון עבודה‬
‫מלבן לבן = זהות התחלתית‬
‫עיגול שחור = נקודת סיום‬
‫מלבן שחור = זהות סופית‬
‫בחירת זהות בודדת כגיאומטריה‬
‫ערך התוספת מנקודת הקצה‬
‫‪31‬‬
‫מחזור חריטה גס‬
‫‪32‬‬
‫כיוון חריטה‬
‫חריטה בשני כיוונים‬
‫הערכת נקודת התחלה‬
‫חריטה‬
‫עומק שבב ברדיוס‬
‫נסיגה מהקיר‬
‫החלקת הקיר‬
‫שבירת פינה ברדיוס‬
‫היסט זהה בציר ‪ X‬ו‪Z -‬‬
‫היסט בציר ‪X‬‬
‫היסט בציר ‪Z‬‬
‫‪33‬‬
‫הגדרת סיבובים וקידמה‬
‫מהירות סיבוב קבועה‬
‫מספר‬
‫סיבובים‬
‫מקסימלי‬
‫מהירות חיתוך קבועה‬
‫מספר סיבובים‬
‫מהירות חיתוך‬
‫קידמת כניסה‬
‫קידמת עבודה‬
‫נסיגה‬
‫תחילת חומר גלם‬
‫התקרבות‬
‫חיצוני‬
‫פנימי‬
‫מצח‬
‫נסיגה‬
‫תחילת חומר גלם‬
‫התקרבות‬
‫התקרבות‬
‫נסיגה‬
‫תחילת חומר גלם‬
‫‪34‬‬
‫התקרבות אוטו' לחלק‬
‫התאמת מהלכי כלי לשארית חומר‬
‫גלם‬
‫מהלכים מחומר מלא‬
‫הפעלת קירור‬
‫עיבוד גמר עם אותו כלי‬
‫הפעלת מחזורי חריטה‬
‫קידמה לעיבוד גמר‬
‫הגדרת כיווני עבודה‬
‫‪35‬‬
‫מחזור חרוץ גס‬
‫זווית גידוע‬
‫רוחב גידוע קבוע‬
‫רוחב גידוע משתנה‬
‫ניקוי הצידה לפני כניסה נוספת לעומק‬
‫תחילת גידוע במרכז‬
‫ניקור רק במעבר ראשון‬
‫או ניקור בכל המעברים‬
‫ב‬
‫עומק שבב‬
‫נסיגה‬
‫‪36‬‬
‫מחזורי העתקה גס‬
‫היסט בציר ‪X‬‬
‫היסט בציר ‪Y‬‬
‫נקודת התחלה בציר ‪X‬‬
‫נקודת התחלה בציר ‪Y‬‬
‫כל מעבר מתחיל מנקודת התחלה‬
‫מספר מעברים‬
‫התגלגלות על פינה‬
‫‪37‬‬
‫מחזורי הסט גס‬
‫התוכנה מבצעת היסט מהגוף בהתאם לעומק שבב עד לגבולות חומר גלם או עד שהגאומטריה נעלמת‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫חריטת הברגות‬
‫‪39‬‬
‫התקרבות‬
‫נסיגה‬
‫יציאה‬
‫בשיפוע‬
‫כניסה‬
‫בשיפוע‬
‫תבריג חיצוני‬
‫נק' התחלה‬
‫נק' סיום‬
‫הברגה ימנית‬
‫תבריג פנימי‬
‫התקרבות‬
‫נסיגה‬
‫הברגה שמאלית‬
‫סוג תבריג‬
‫קוטר מקסימאלי‬
‫יציאה‬
‫בשיפוע‬
‫כניסה‬
‫בשיפוע‬
‫מספר שיניים באינצ'‬
‫פסיעה‬
‫גודל שיפוע‬
‫מספר התחלות‬
‫נק' התחלה‬
‫נק' סיום‬
‫קוטר מקסימאלי‬
‫קוטר מינימאלי‬
‫גובה שן ברדיוס‬
‫‪40‬‬
‫תנאי עיבד בהברגה‬
‫עומק שבב ברדיוס‬
‫קירור‬
‫מעבר אחד גמר‬
‫עומק שבב קבוע‬
‫מחזור הברגה‬
‫עומק שבב משתנה‬
‫עומק שבב לגמר ברדיוס‬
‫מספר סיבובים‬
‫מספר מעברי גמר‬
‫‪41‬‬
‫מחזורי קידוח בחריטה‬
‫עומק סופי עם קוטר מקדח‬
‫עומק סופי עם קצה מקדח‬
‫נקודת התחלת קידוח‬
‫מחזורי קידוח‬
‫כניסה בקדמה יציאה סרק‬
‫כניסה בקדמה יציאה בקדמה‬
‫גובה ריחוף בכניסה‬
‫תבריג‬
‫תבריג עם מכשיר קפיצי‬
‫ניקור עם יציאה מלאה‬
‫גובה ריחוף ביציאה‬
‫קוטר פאזה בחלק‬
‫ניקור עם שבירת שבב‬
‫סוג חומר גלם‬
‫השהיה בשניות‬
‫השהיה במספר סיבובים‬
‫קירור‬
‫מחזורי קידוח‬
‫גודל התקרבות‬
‫עומק שבב‬
‫גודל נסיגה‬
‫‪42‬‬
‫תרגול עצמי‪:‬‬
‫‪ )0‬פתח את הקובץ ‪2-PRIFILER.VNC‬‬
‫‪ )1‬הגדר פעולת חריטת מצח וקוטר‪ .‬השתמש בפרופיילר לצורך בחירת הקונטורים‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫תרגול עצמי‪:‬‬
‫‪ )0‬ייבא את הקובץ "‪." 5-read_x_t.x_t‬‬
‫‪ )1‬מקם את החלק במערכת הצירים כפי שמופיע בתמונה‪:‬‬
‫‪44‬‬
‫סוגי עיבודים בכרסום‬
‫כרסום משטחים מתקדם‬
‫כרסום משטחים‬
‫כרסום פרופיל‬
‫כרסום ‪5X‬‬
‫קידוח בכרסום‬
‫כרסום ‪VOLUMILL‬‬
‫כרסום כיס‬
‫כרסום גס ב‪FLUNGE -‬‬
‫כרסום הברגות‬
‫‪45‬‬
‫קידוח בכירסום‬
‫בחירת מערכת צירים והכפלת פעולה בזווית‬
‫סיבובים‬
‫קידמה‬
‫השעיה‬
‫התקרבות אחרי יציאה‬
‫גודל שבב‬
‫גודל נסיגה‬
‫‪46‬‬
‫בחירת מערכת צירים והכפלת פעולה בזווית‬
‫מערכת צירים תואמת‬
‫ערכים ב‪XY -‬‬
‫ערכים ב‪XC -‬‬
‫זווית התחלה לחישוב ערכים ב‪XY -‬‬
‫מספר שכפולים‬
‫זווית סיבוב‬
‫מחזורי קידוח ‪G81,G83,G84‬‬
‫‪47‬‬
‫‪G81‬‬
‫כניסה בקדמה יציאה בסרק‬
‫‪G82‬‬
‫כניסה בקדמה יציאה בקדמה‬
‫הברגה עם מכשיר צף‬
‫הברגה תפוס כמו מקדח‬
‫‪G84‬‬
‫ניקור עם יציאה מלאה‬
‫‪G83‬‬
‫ניקור עם שבירת שבב‬
‫כרסום קדח גס‬
‫כרסום קדח גמר‬
‫‪48‬‬
‫נסיגה‬
‫התקרבות‬
‫קוטר פזה‬
‫עומק קידוח עם קוטר מקדח‬
‫גובה תחילת קידוח‬
‫עומק קידוח עם קצה מקדח‬
‫נסיגה אחרי כל קדח לנק' התקרבות‬
‫נסיגה אחרי כל קדח לנק' ביטחון‬
‫נסיגה אחרי כל קדח לנק' נבחרת‬
‫קידוח לפי עומק נקודה במודל‬
‫קידוח מהסוף להתחלה‬
‫קירור‬
‫הכפלת חלקים לפי נק' בשכבה‬
‫‪49‬‬
‫כרסום פרופיל‬
‫‪50‬‬
‫סיבובים‬
‫התקרבות‬
‫נסיגה‬
‫קידמת כניסה ‪Z‬‬
‫כניסה בסרק‬
‫עומק סופי‬
‫תחילת עיבוד‬
‫כניסה בקשת‬
‫כניסה בניצב‬
‫עדיפות לעומק על פני שכבה‬
‫מספר שבבים‬
‫עומק שבב‬
‫נסיגה בכל מעבר‬
‫יצירת תכניות‬
‫משנה‬
‫כרסום הלוך ושוב‬
‫קידמת עבודה ‪XY‬‬
‫אפשרויות נוספות‬
‫עיבוד משטחים אופקיים‬
‫ירידה בשלושה צירים לאורך הגאומטריה‬
‫‪51‬‬
‫מספר הסיטים מקונטור קיים‬
‫המרחק בין היסט להיסט‬
‫היסט בצירים ‪XY‬‬
‫היסט בציר ‪Z‬‬
‫מספר חזרות על אותו קונטור‬
‫שארית חומר גלם‬
‫חפיפה בין כניסה לנסיגה‬
‫שימוש בחומר‬
‫גלם‬
‫התעלמות מכלי קודם‬
‫העגלת פינות‬
‫הפעלת קיזוז‬
‫קירור‬
‫הכפלת חלקים לפי נק' בשכבה‬
‫‪52‬‬
‫צורות שונות של כניסת כלי בציר ‪Z‬‬
‫יש להכניס את הערכים של נקודת הכניסה ידנית או בחירת נקודה מהשרטוט‬
‫ע"י לחיצה על מקש ‪ Alt‬ובחירת הנקודה עם העכבר‬
‫תוספת לנקודת כניסה‬
‫בציר ‪Z‬‬
‫שיפוע‬
‫זווית‬
‫מהלכים מקבילים‬
‫עומק כל מעבר בציר ‪Z‬‬
‫מהלכים מקבילים לאורך ציר ‪X‬‬
‫מהלכים מקבילים לאורך ציר ‪Y‬‬
‫מהלכים מקבילים בזווית רצויה‬
‫אורך המהלך‬
‫‪53‬‬
‫תוספת לנקודת כניסה‬
‫בציר ‪Z‬‬
‫שיפוע‬
‫זווית‬
‫עומק כל מעבר בציר ‪Z‬‬
‫אורך המהלך‬
‫‪54‬‬
‫כרסום כיס‬
‫זהה לכרסום פרופיל‬
‫זהה לכרסום פרופיל‬
‫היסט מהדופן ‪XY‬‬
‫היסט מהאי‬
‫היסט מהתחתית ‪Z‬‬
‫העגלות פינות‬
‫זהה לכרסום פרופיל‬
‫כרסום מתפס‬
‫כרסום מטפס‬
‫הכפלת חלקים לפי נק' בשכבה‬
‫עבודה עם קיזוז‬
‫‪55‬‬
‫סוגי עיבודי כיס‬
‫מספר סיבובים סלד‬
‫קידמה בצירים ‪ Z‬מ"מ‪/‬דקה‬
‫קידמה בצירים ‪ XY‬מ"מ‪/‬דקה‬
‫חפיפת כלי‬
‫ניקוי בהיסט‬
‫ניקוי בהיסט ‪ +‬טיפול בפינות‬
‫ניקוי בזיג זג‬
‫ניקוי שטח‬
‫‪56‬‬
‫כרסום הברגות‬
‫כניסה בסרק לעומק‬
‫גובה ריחוף‬
‫הגדרת מספר חלקים לעבודה‬
‫הברגה חיצונית‬
‫הברגה פנימית‬
‫גובה נסיגה‬
‫הברגה בכיוון השעון‬
‫הברגה נגד כיוון השעון‬
‫גובה סופי‬
‫קוטר ההברגה‬
‫גובה התחלתי‬
‫קוטר התקרבות‬
‫מספר שיניים במ"מ‬
‫סוג החומר המעובד‬
‫סל"ד‬
‫קידמה ב‪ -‬מ"מ לדקה‬
‫פסיעה‬
‫קיזוז כלי‬
‫קירור‬
‫ציר‬
‫‪57‬‬
‫תרגול עצמי‪:‬‬
‫‪ )0‬פתח את הקובץ "‪ " 6-pos-and-face-mill.vnc‬מקם את החלק במערכת הצירים כפי שמופיע בתמונה הבאה‬
‫והגדר את פעולת כרסום המשושה מכיוון המצח‪.‬‬
‫‪ )1‬פתח קבצים קודמים והגדר פעולות כרסום וקידוח מכיוון המצח‬
‫‪58‬‬
‫יצירת מערכת צירים מקבילה למשטח‬
‫יצירה‪/‬בחירה של‬
‫מערכת צירים‬
‫עריכה‪/‬בניה של‬
‫מערכת צירים‬
‫מתוך חלון מערכות הצירים בחר מערכת צירים כלשהי ולחץ על "‪ "New CS‬לצורך יצירת מערכת צירים חדשה‪.‬‬
‫שנה את השם של מערכת הצירים החדשה לצורך זיהוייה בהמשך‬
‫בחירה של‬
‫מערכת צירים‬
‫קיימת‬
‫יצירת מערכת‬
‫צירים חדשה‬
‫‪59‬‬
‫לאחר יצירת מערכת הצירים‪ ,‬בחר את המשטח שאליו מערכת הצירים תהיה מקבילה‬
‫ובחר באייקון "‪ "Align CS Plane‬כפי שמופיע בתמונה הבאה‪:‬‬
‫מערכת הצירים‬
‫החדשה‬
‫המשטח שאליו‬
‫מערכת הצירים‬
‫תקביל‬
‫‪Align CS plane‬‬
‫‪60‬‬
‫מערכת הצירים החדשה תראה כך‪:‬‬
‫מערכת הצירים החדשה‪,‬‬
‫מקבילה למשטח שנבחר‬
‫‪61‬‬
‫שלב נוסף הוא קביעת הכיוון החיובי של מערכת הצירים‪ ,‬הכיוון מופיע בתור סימן פלוס או מינוס בראשית הצירים‪.‬‬
‫יש לדאוג שהכיוון החיובי יהיה הכיוון שממנו רוצים לעבד‪.‬‬
‫בכדי להפוך את הסימן יש ללחוץ על האייקון "‪."Toggle Depth‬‬
‫‪Toggle Depth‬‬
‫‪Toggle Depth‬‬
‫סימן "‪ "-‬בראשית‬
‫הצירים‬
‫סימן "‪ "-‬בראשית‬
‫הצירים‬
‫‪62‬‬
‫חלון ה ‪ – WORKGROUP‬יצירת שכבת עבודה‬
‫פתיחת חלון ה ‪WORKGROUP‬‬
‫שכבות קיימות (לא פעילות)‬
‫שכבה פעילה‬
‫יצירת חדש‬
‫‪63‬‬
‫יצירת גיאומטריה מסוליד‬
‫יצירת גיאומטריה בעזרת ‪Toggle Profiler‬‬
‫צור ‪( WORKGROUP‬שכבת עבודה) חדש‪.‬‬
‫יצירת שכבת עבודה‬
‫חדשה‬
‫הפעל ‪.Toggle Profiler‬‬
‫הפעלת הפרופיילר‬
‫‪64‬‬
‫בחר את החתך שנוצר מהפעלת ‪ Toggle Profiler‬ע"י לחיצה על מקש שמאלי בעכבר‬
‫בחירת חתך‬
‫‪65‬‬
‫לאחר מכן לחץ על מקש ימני בעכבר ובחר ב‪Extract Profile -‬‬
‫לחץ על ”‪.“Do it‬‬
‫כבה את ‪Toggle Profiler‬‬
‫‪66‬‬
‫יצירת גיאומטריה מקצוות של משטח (‪)EDGES‬‬
‫צור ‪( WORKGROUP‬שכבת עבודה) חדש‪.‬‬
‫יצירת שכבת עבודה‬
‫חדשה‬
‫הפעל את ה‪Edge Selection -‬‬
‫הפעלת ה ‪Edge Selection‬‬
‫‪67‬‬
‫ בחר את ה ‪ EDGE‬הרצוי ע"י לחיצה כפולה בעכבר‪ .‬במידת הצורך החלף‬‫מבחירת דו ממדית לתלת ממדית ע"י כפתור ימני בעכבר‪.‬‬
‫ ניתן לבחור זהויות בודדות ע"י לחיצה על מקש ‪ Ctrl‬ובחירה בעזרת מקש שמאלי‬‫בעכבר ולחץ על ”‪.“Do it‬‬
‫בחירת ‪Edge‬‬
‫‪68‬‬
‫לאחר מכן לחץ על מקש ימני בעכבר ובחר ב‪Extract Profile -‬‬
‫לחץ על ”‪.“Do it‬‬
‫כבה את ה ‪Edge Selection‬‬
‫‪69‬‬
‫תרגול עצמי‪:‬‬
‫‪ .0‬השלם את פעולות הכרסום בקבצים הקודמים שעבדת‪.‬‬
‫‪ .1‬צור כלי צורתי לצורך יצירת פעולת החרוץ‪ ,‬תוך שימוש ביצירת גיאומטריה בעזרת ‪ Toggle Profiler‬ותיקונה‪.‬‬
‫יצירת כלי חריטה‬
‫צורתי מבוסס על‬
‫חתך המודל‬
‫‪70‬‬
‫‪ .1‬פתח את הקובץ ”‪ “9-wrap.vnc‬ותקן את חתך החריטה המתקבל בעזרת ‪.Toggle Profiler‬‬
‫פרופיל החריטה‬
‫שהתקבל מהפרופיילר‬
‫‪71‬‬
‫פרופיל החריטה המתוקן‬
‫‪72‬‬
‫הכנת ‪( G-CODE‬מקש ‪)F5‬‬
‫תקשורת‬
‫מיקום הפוסט‬
‫הצגת תוכנית‬
‫שם ומיקום שמירת התוכית‬
‫הכנת ‪ G-CODE‬לכל החלק‪/‬לעיבודים מסומנים‬
‫מספר תוכנית‬
‫מספור בלוקים‬
‫מספור בלוקים רק בהחלפת כלי‬
‫פוסט מטרי ‪/‬אינצ'י‬
‫הכנסות הערות‬
‫הכנסת ‪ M01‬בין החלפת כלים‬
‫הדפסת תוכנית‬
‫יצירת תוכנית‬
‫השהייה‬
‫‪73‬‬
‫סרגל גיאומטריות ( מקש ‪) F2‬‬
‫נקודות‬
‫קווים‬
‫קשתות‬
‫צורות מוכנות‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫נקודה לפי ערכים ‪XYZ‬‬
‫נקודה פולארית רדיוס וזווית‬
‫נקודות במעגל חלוקה‬
‫נקודות במערך‬
‫נקודת מרכז מעגל‬
‫נקודה אמצע קו‬
‫נקודות על מעגל‬
‫נקודות בעזרת עכבר‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫קו בין שתי נקודות‬
‫קו פולארי רדיוס וזווית‬
‫קו משיק למעגל‬
‫קו מקביל‬
‫קו ניצב‬
‫קווים אנכיים ואופקיים‬
‫קווים בעזרת עכבר‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫קשת לפי מרכז ורדיוס‬
‫קשת לפי מרכז ונקודה על הקשת‬
‫קשת לפי שתי נקודות ורדיוס‬
‫קשת לפי שלוש נקודות ורדיוס‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫כיתוב‬
‫היסט מגיאומטריה‬
‫בנית מלבן‬
‫בנית מצולע‬
‫בנית אליפסה‬
‫בנית גלגל שיניים‬
‫בנית מוצר‬
‫‪74‬‬
‫עקומות‬
‫פזה‪/‬קשת‬
‫הוצאת גיאומטריות ממוצק‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫העברת קווים דרך הנקודות‬
‫עקומה העוברת דרך הנקודות‬
‫עקומה כשהנקודות מהוות נקודות‬
‫ביקורת‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫העגלות פינה‬
‫קיטום פינה לפי גובה בציר ‪ X‬או ‪Y‬‬
‫קיטום פינה לפי גובה פאזה‬
‫קיטום פינה לפי אלכסון‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫העגלות פינה‬
‫קיטום פינה לפי גובה בציר ‪ X‬או ‪Y‬‬
‫קיטום פינה לפי גובה פאזה‬
‫קיטום פינה לפי אלכסון‬
‫בנייה ותיקון גיאומטריות ע"י טבלה‬
‫‪75‬‬
‫בניית גיאומטריה פשוטה ע"י קו ועכבר‪.‬‬
‫יצירת מרובע ע"י שימוש בפקודה "קו ועכבר"‬
‫‪76‬‬
‫בניית גיאומטריה פשוטה ע"י קווים ו ‪.CONNECT‬‬
‫יצירת קווים אינסופיים לאורך ולרוחב ע"י שימוש בפקודה "קו מקביל לציר"‬
‫חיבור הקווים ע"י שימוש בפקודה ‪.CONNECT‬‬
‫‪Connect‬‬
‫בחירה מרובה של גיאומטריות תתבצע ע"י שימוש במקש ‪.Ctrl‬‬
‫‪77‬‬
‫תרגול עצמי‪:‬‬
‫‪ )0‬צור את השרטוט הבא תוך שימוש בשיטת "קו עכבר"‬
‫‪78‬‬
‫‪ )1‬צור את השרטוט הבא תוך שימוש בשיטות שנלמדו תוך שימוש באופציה של ‪.Connect‬‬
‫‪79‬‬
‫בניית שרטוט ע"י שימוש ב ‪GEOMETRY EXPERT‬‬
‫ניתן לבנות את שרטוטים ‪ Lathe-1‬ו ‪ Lathe-2‬ע"י שימוש ב ‪.Geometry expert‬‬
‫קוטר‬
‫עומק ‪Z‬‬
‫זווית‬
‫‪80‬‬
‫תרגול עצמי‪:‬‬
‫‪ )0‬צור את השרטוטים ‪ Lathe-1‬ו ‪ Lathe-2‬תוך שימוש ב‪.Toggle Profiler -‬‬
‫‪ )1‬צור את השרטוט הבא תוך שימוש ב‪.Toggle Profiler -‬‬
‫‪81‬‬
‫תרגול עצמי‪:‬‬
‫הגדר פעולות חריטה לשלושת הקבצים אשר שרטטת קודם‪.‬‬
‫‪82‬‬
‫קיצורים בעבודה עם ‪GibbsCAM‬‬
‫עבודה עם עכבר‬
‫סיבוב המודל ‪ -‬בלחיצה על גלגלת אמצעית בעכבר‪.‬‬
‫הגדלה דינאמית ‪ -‬גלגול גלגלת אמצעית בעכבר‪.‬‬
‫הזזה ‪ -‬בלחיצה על מקש ימני בעכבר בתחילה ולאחר מכן על מקש שמאלי (ביחד) ‪.‬‬
‫הגדלה בחלון ‪ -‬בלחיצה רציפה על מקש שמאלי בעכבר ויצירת מלבן חלון של האזור‪.‬‬
‫‪FILE‬‬
‫‪ - Ctrl + N‬פתיחת קובץ חדש‬
‫‪ - Ctrl + O‬פתיחת קובץ קיים‬
‫‪ - Ctrl + S‬שמירת תכנית‬
‫‪EDIT‬‬
‫‪Undo - Ctrl + Z‬‬
‫‪Redo - Ctrl + Y‬‬
‫‪ -Ctrl + A‬בחירת הכול‬
‫‪ -Ctrl + C‬העתקה‬
‫‪ -Ctrl + X‬העברה‬
‫‪ -Ctrl + V‬הדבקה‬
‫‪83‬‬
‫‪VIEW‬‬
‫‪ -Ctrl + E‬מבט על‬
‫‪ -Ctrl + F‬מבט פנים‬
‫‪ -Ctrl + G‬מבט צד‬
‫‪ -Ctrl + I‬מבט איזומטרי‬
‫‪ -Ctrl + H‬מבט שניבחר כבררת מחדל ב‪CS -‬‬
‫‪Un Zoom -Ctrl + U‬‬
‫‪Redraw -Ctrl + R‬‬
‫‪Previous View -Ctrl + K‬‬
‫‪Zoom In -Ctrl + +‬‬
‫ ‪Zoom Out -Ctrl +‬‬‫‪ -Ctrl + L‬בדיקת זהויות בגיאומטריה (קוים‪ L-‬קשתות‪)C-‬‬
‫‪ -Ctrl + J‬הצגת‪/‬הסתרת נקודות קצה בגיאומטריה‬
‫‪MODIFY‬‬
‫‪ -Ctrl + D‬הכפלת גוף ‪ SOLID‬או גיאומטריה‬
‫‪ -Ctrl + T‬בגיאומטריה הגדרת החלק המשלים למעגל שניבחר‬
‫‪ -Ctrl + B‬קבלת עזרה על כל שדה שעומדים עליו‬
‫‪84‬‬
‫אייקונים מימני בחלק העליון של המסך‬
‫‪ -F1‬כיבוי והדלקה של שדה ‪Documents‬‬
‫‪ -F2‬כיבוי והדלקה של שדה ‪Geometry‬‬
‫‪ -F3‬כיבוי והדלקה של שדה ‪Tool‬‬
‫‪ -F4‬כיבוי והדלקה של שדה ‪Cam‬‬
‫‪ -F5‬כיבוי והדלקה של שדה ‪View‬‬
‫‪ -F6‬כיבוי והדלקה של שדה ‪Cut Part Rendering‬‬
‫‪ -F7‬כיבוי והדלקה של שדה ‪Post Processing‬‬
‫‪ – Alt + Enter‬כאשר רוצים להוציא מידה משרטוט או מודל כמו עומק או גובה ריחוף‪.‬‬
‫לוחצים על השדה המתאים בתהליך העיבוד ולאחר מיכן לוחצים על ‪ Alt + Enter‬בנקודה‬
‫על גיאומטריה או משטח על מודל‪.‬‬
‫בעכבר ‪ – Ctrl + shift + enter‬כאשר רוצים להעביר את המלבן השחור‬
‫בהגדרת גיאומטריה לנקודה רצויה מבלי לגרור אותו‪.‬‬
‫לוחצים ‪ Alt + Ctrl‬ו‪ Enter -‬בעכבר על הקו הרצוי‪.‬‬
‫‪ – Ctrl + Enter‬כאשר רוצים להתחיל בכרסום בקצה קו או נקודת התחלה במעגל‬
‫או אמצע קשת‪ .‬מסמנים גיאומטריה ואז לוחצים ‪.Ctrl + Enter‬‬
‫בהצלחה‬
‫‪85‬‬