דף הסבר לשינוי שם משתמש עבור משתמשי אינטרנט של האוניברסיטה בתשתית

Transcription

דף הסבר לשינוי שם משתמש עבור משתמשי אינטרנט של האוניברסיטה בתשתית
‫הגדרות עבור נתב מסוג ‪Hotbox-1‬‬
‫מדריכים עבור ציוד של ‪( HOT‬כבלים)‬
‫עודכן בתאריך ‪05/01/0015 :‬‬
‫שלב א'‪ :‬הזדהות בעת כניסה לנתב‪.‬‬
‫יש לפתוח דפדפן ולהקליד את הכתובת הבאה ‪http://192.168.1.1:‬‬
‫יש להזין את שם המשתמש והסיסמה לנתב‪:‬‬
‫מוקד תמיכה‪ ,‬אגף מחשוב ומערכות מידע‬
‫נוהל שינוי שם משתמש בנתבים "‪( "HOT‬כבלים)‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪9‬‬
‫שלב ב'‪ :‬הגדרות הנתב‬
‫יש ללחוץ על האופציה ‪: Basic‬‬
‫כעת יש ללחוץ על ‪: Setup‬‬
‫מוקד תמיכה‪ ,‬אגף מחשוב ומערכות מידע‬
‫נוהל שינוי שם משתמש בנתבים "‪( "HOT‬כבלים)‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪9‬‬
‫יתקבל המסך הבא בו יש למלא את הפרטים הבאים ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫בשדה ‪ Wan Connection Type‬נבחר (‪ L2TP (dhcp‬שנמצא בחלק התחתון של הדף‪.‬‬
‫בשדה ‪ - User Name‬שם המשתמש בתוספת הסיומת‪ ,‬כלומר ‪[email protected] :‬‬
‫בשדה ‪ – Password‬סיסמת החיבור לאינטרנט (במידה ומוגדרת סיסמה‪ ,‬אין לשנות שדה זה)‪.‬‬
‫בשדה ‪ - L2TP Server‬נקליד את כתובת השרת ‪iucc.bezeqint.net :‬‬
‫כעת נלחץ על ‪ Apply‬בתחתית הדף‪.‬‬
‫מוקד תמיכה‪ ,‬אגף מחשוב ומערכות מידע‬
‫נוהל שינוי שם משתמש בנתבים "‪( "HOT‬כבלים)‬
‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪9‬‬
‫הגדרות עבור נתב מסוג ‪Hotbox-2‬‬
‫שלב א'‪ :‬הזדהות בעת כניסה לנתב‪.‬‬
‫יש לפתוח דפדפן ולהקליד את הכתובת הבאה ‪http://192.168.1.1:‬‬
‫יש להזין את שם המשתמש והסיסמה לנתב‪:‬‬
‫מוקד תמיכה‪ ,‬אגף מחשוב ומערכות מידע‬
‫נוהל שינוי שם משתמש בנתבים "‪( "HOT‬כבלים)‬
‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪9‬‬
‫שלב ב'‪ :‬הגדרות הנתב‬
‫יש ללחוץ על האופציה ‪Basic‬‬
‫יש ללחוץ על ‪Setup‬‬
‫מוקד תמיכה‪ ,‬אגף מחשוב ומערכות מידע‬
‫נוהל שינוי שם משתמש בנתבים "‪( "HOT‬כבלים)‬
‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪9‬‬
‫יתקבל המסך הבא בו יש למלא את הפרטים הבאים ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫בשדה ‪ Wan Connection Type‬יש לבחור (‪ L2TP(dhcp‬שנמצא בחלק התחתון של הדף‪.‬‬
‫בשדה ‪ - ISP User Name‬שם המשתמש בתוספת הסיומת ‪ , @haifa‬כלומר ‪[email protected] :‬‬
‫בשדה ‪ – ISP Password‬סיסמת החיבור לאינטרנט (במידה ומוגדרת סיסמה‪ ,‬אין לשנות שדה זה)‪.‬‬
‫בשדה ‪ - L2TP Server‬יש להקליד את כתובת השרת ‪iucc.bezeqint.net :‬‬
‫יש ללחוץ על ‪ Apply‬בתחתית הדף‪.‬‬
‫מוקד תמיכה‪ ,‬אגף מחשוב ומערכות מידע‬
‫נוהל שינוי שם משתמש בנתבים "‪( "HOT‬כבלים)‬
‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪9‬‬
‫הגדרות עבור נתב מסוג ‪TP-Link 841N‬‬
‫שלב א'‪ :‬הזדהות בעת כניסה לנתב‪.‬‬
‫יש לפתוח דפדפן ולהקליד את הכתובת הבאה ‪http://192.168.1.1:‬‬
‫כעת יש להזין שם משתמש‪ admin :‬סיסמה‪ admin :‬וללחוץ על ‪.OK‬‬
‫מוקד תמיכה‪ ,‬אגף מחשוב ומערכות מידע‬
‫נוהל שינוי שם משתמש בנתבים "‪( "HOT‬כבלים)‬
‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪9‬‬
‫שלב ב'‪ :‬בכדי לבצע הגדרות בנתב יש לבצע את השלבים הבאים ‪:‬‬
‫‪ .1‬יש ללחוץ על האופציה ‪. Network :‬‬
‫‪ .0‬כעת יש ללחוץ על ‪. WAN‬‬
‫יתקבל המסך הבא בו יש למלא את הפרטים הבאים ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫בשדה ‪ Wan Connection Type‬נבחר את האפשרות ‪( L2TP‬אחרת ניתן לבחור ב – ‪.)PPTP‬‬
‫בשדה ‪ - User Name‬יש להזין את שם המשתמש שלך בתוספת הסיומת ‪ , @haifa‬כלומר ‪[email protected] :‬‬
‫בשדה ‪ - Password‬יש להזין את סיסמת החיבור לאינטרנט‪( .‬במידה ומוגדרת סיסמה‪ ,‬אין לשנות שדה זה)‪.‬‬
‫בשדה ‪ Server IP Address/Name‬יש להקליד את כתובת השרת בהתאם לסוג החיבור ברשימה הבאה‪:‬‬
‫סוג חיבור‬
‫‪L2TP‬‬
‫‪PPTP‬‬
‫כתובת שרת‬
‫‪iucc.bezeqint.net‬‬
‫‪212.25.127.5‬‬
‫‪ .5‬בשדה ‪ Max Idle Time‬יש להקליד את הספרה ‪.0‬‬
‫מוקד תמיכה‪ ,‬אגף מחשוב ומערכות מידע‬
‫נוהל שינוי שם משתמש בנתבים "‪( "HOT‬כבלים)‬
‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪9‬‬
‫‪ .6‬בשדה ‪ Wan Connection Mode‬יש לבחור באפשרות ‪.Connect Automatically‬‬
‫‪ .7‬כעת יש ללחוץ על ‪ Save‬בכדי לשמור את כל ההגדרות‪.‬‬
‫‪ .8‬כעת ש ללחוץ על ‪ Connect‬לצורך התחברות‪.‬‬
‫מוקד תמיכה‪ ,‬אגף מחשוב ומערכות מידע‬
‫נוהל שינוי שם משתמש בנתבים "‪( "HOT‬כבלים)‬
‫עמוד ‪ 9‬מתוך ‪9‬‬