אפידמיולוגיה מבוא ל – סילבוס : מטרות הקורס אופי הקורס: דרישות הקורס: ספ

Transcription

אפידמיולוגיה מבוא ל – סילבוס : מטרות הקורס אופי הקורס: דרישות הקורס: ספ
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫בית הספר לבריאות הציבור‬
‫‪Faculty of Social Welfare & Health Sciences‬‬
‫‪School of Public Health‬‬
‫الكلية للرفاه االجتماعي ولعلوم الصحة‬
‫المدرسة للصحة العامة‬
‫מרצה‪ :‬ד"ר ליאורה אור‬
‫עוזרת הוראה‪ :‬אירנה גורוחובסקי‬
‫‪.1‬א‪821..182.‬‬
‫שנה"ל תשע"ד‬
‫‪8213-821.‬‬
‫יום ה' ‪11-12‬‬
‫קורס חובה כללי‬
‫סילבוס – מבוא לאפידמיולוגיה‬
‫מטרות הקורס‪:‬‬
‫‪ .1‬הכרת עקרונות החשיבה האפידמיולוגית והבנתם‬
‫‪ .8‬רכישת כלים לבצוע מחקרים אפידמיולוגיים‬
‫‪ .3‬שיפור יכולת הצגת נתונים ופענוחם‬
‫‪ ..‬שיפור יכולת קריאה ביקורתית של מאמרים‬
‫‪ .5‬הבנת חשיבות האפידמיולוגיה ככלי לקבלת החלטות בתחום בריאות הציבור‬
‫אופי הקורס‪:‬‬
‫‪ .1‬הרצאות פרונטליות ודיונים בכיתה‪ ,‬כולל קריאת מאמרים ותרגילי בית‪.‬‬
‫‪ .8‬השתתפות בקורס הינה תנאי הכרחי להשתתפות בקורס "פענוח נתונים אפידמיולוגיים"‪ ,‬אשר יינתן בסמסטר ב'‬
‫דרישות הקורס‪:‬‬
‫‪ .1‬נוכחות בשעורים (לפחות ‪ 22%‬מההרצאות)‬
‫‪ .8‬קריאת מאמרים‪ ,‬השתתפות בדיונים‪ ,‬הבאת מחשבון לכל שיעור והשתתפות בפתרון התרגילים‬
‫‪ .3‬פתרון תרגילי בית – חלקם מבוססים על קריאת מאמרים וחומרים רלוונטיים‪ .‬יש לפתור את התרגילים ולהגישם‬
‫עד השיעור העוקב את נתינתם‪ ,‬אלא אם צוין אחרת‪ .‬תרגילים שלא יוגשו במועד לא יבדקו‪.‬‬
‫‪ ..‬ציון המבחן מהווה ‪ 55%‬מהציון הכולל‪ .‬ציון התרגילים מהווה ‪ 85%‬מהציון הכולל‪.‬‬
‫‪ .5‬ציון מבחן מינימלי למעבר הקורס – ‪.12‬‬
‫ספרות מומלצת‪:‬‬
‫‪Epidemiology/ L. Gordis, Saunders Elsvier, 4 th edition, 2009‬‬
‫מאמרים ספציפיים שיינתנו במהלך הקורס‬
‫פקס‪Fax: 972-4-8288637 :‬‬
‫הר הכרמל‪ ,‬חיפה ‪50913 Mount Carmel, Haifa | 50913‬‬
‫דוא"ל ‪E-mail: [email protected] :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫טל' ‪Phone: 972-4-8288675 :‬‬
‫‪972-4-8288597‬‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫בית הספר לבריאות הציבור‬
‫‪Faculty of Social Welfare & Health Sciences‬‬
‫‪School of Public Health‬‬
‫الكلية للرفاه االجتماعي ولعلوم الصحة‬
‫المدرسة للصحة العامة‬
‫נושאי הלימוד‪:‬‬
‫מס'‬
‫)‪Gordis (4th ed.‬‬
‫‪Ch. 1 3-17‬‬
‫נושא*‬
‫מבוא – הצגת מקרה‪ ,‬מדדי בריאות‬
‫‪1‬‬
‫שיעורים גולמיים‪ ,‬יחס והפרש שיעורים‬
‫‪8‬‬
‫תרגיל מס' ‪ – 1‬מבוא וחישובי שיעורים‬
‫שיעורים סגוליים‪ ,‬רציונל לתקנון‪ ,‬תיקנון ישיר‬
‫‪3‬‬
‫תקנון עקיף‪ ,‬מדדי תמותה‬
‫‪.‬‬
‫תרגיל מס' ‪ - 2‬תיקנון‬
‫מדדי תחלואה – הימצאות והיארעות‬
‫‪5‬‬
‫תרגיל מס' ‪ – 3‬המצאות והיארעות‬
‫סוגי מחקר – כללי‪ ,‬מחקר אקולוגי‬
‫‪1‬‬
‫מחקרים תצפיתיים‪ :‬חתך‪ ,‬קוהורט – מדדי קשר ואימפקט‬
‫‪5‬‬
‫מחקרים תצפיתיים‪ :‬מקרה ביקורת – מדדי קשר‬
‫‪2‬‬
‫תרגיל מס' ‪ – 4‬סוגי מחקר ומדדי קשר‬
‫ניסויים קליניים‬
‫‪9‬‬
‫תרגיל מס' ‪ – 5‬ניסויים קליניים‬
‫סיבתיות‪ :‬התייחסות לקשרים‪ ,‬הטיות‪ ,‬קריטריונים לקשר סיבתי‬
‫‪12‬‬
‫בלבול‪ ,‬טיפול בגורמים מבלבלים‬
‫‪11‬‬
‫תרגיל מס' ‪ - 6‬בלבול‬
‫אינטראקציה‬
‫‪18‬‬
‫תרגיל מס' ‪ – 7‬בלבול ואינטראקציה‬
‫מבחני סינון‬
‫‪13‬‬
‫תרגיל מס' ‪ – 8‬מבחני סינון‬
‫‪ 1.‬סיכום וחזרה‬
‫* יתכנו שינויים במהלך הקורס בהתאם לצורך‬
‫פקס‪Fax: 972-4-8288637 :‬‬
‫‪Ch. 4 59-84‬‬
‫‪Ch. 3 37-57‬‬
‫‪Ch. 7-8 131-164‬‬
‫‪Ch. 10 195-198, Ch. 9 167-176‬‬
‫‪Ch. 10 177-194, Ch. 11-13 201-226‬‬
‫הר הכרמל‪ ,‬חיפה ‪50913 Mount Carmel, Haifa | 50913‬‬
‫דוא"ל ‪E-mail: [email protected] :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪Ch. 15 228-230‬‬
‫‪Ch. 14 227-256‬‬
‫‪Ch. 15 251-256‬‬
‫‪Ch. 15 256-262‬‬
‫‪Ch. 5 85-108‬‬
‫טל' ‪Phone: 972-4-8288675 :‬‬
‫‪972-4-8288597‬‬

Similar documents