(ס " ש 2 היקף שעות לימוד –( אפידמיולוגים פענוח נתונים וחלק מהקבוצות ב

Transcription

(ס " ש 2 היקף שעות לימוד –( אפידמיולוגים פענוח נתונים וחלק מהקבוצות ב
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫בית הספר לבריאות הציבור‬
‫‪Faculty of Social Welfare & Health Sciences‬‬
‫‪School of Public Health‬‬
‫الكلية للرفاه االجتماعي ولعلوم الصحة‬
‫المدرسة للصحة العامة‬
‫פענוח נתונים אפידמיולוגים – (היקף שעות לימוד ‪ 2‬ש"ס)‬
‫קורס חובה לתלמידי בית‪-‬הספר לבריאות הציבור‬
‫סמסטר ב' תשע"ד‬
‫דרישות קדם‪ :‬קורס מבוא לאפידמיולוגיה‬
‫מרצים‪ :‬ד"ר ליאורה אור‪ ,‬ד"ר רונית אלמוג‪ ,‬ד"ר יונתן דובנוב‪ ,‬ד"ר שירה זלבר‪-‬שגיא‪ ,‬דוקטורנט אבי מגיד‬
‫ע‪ .‬הוראה‪:‬‬
‫מועד הקורס‪ :‬סמסטר ב' יום ה'‪ ,‬חלק מהקבוצות בשעות ‪ ,00:11 – 00:11‬וחלק מהקבוצות בשעות‬
‫‪00:11 – 00:11‬‬
‫מטרות הקורס‪:‬‬
‫‪ ‬תרגול של מושגי יסוד באפידמיולוגיה‬
‫‪ ‬הקניית מיומנויות בסיסיות של שימוש‪ ,‬ניתוח‪ ,‬תיאור ועיבוד של נתונים אפידמיולוגיים‬
‫‪ ‬פיתוח יכולת לניתוח והסקת מסקנות ממחקרים ונתונים המתפרסמים בספרות המדעית‬
‫מבנה הקורס ושיטה‪:‬‬
‫‪ .0‬הקורס יינתן במסגרת חמש קבוצות‪ .‬כל קבוצה תכלול סטודנטים מכל מגמות ביה"ס‪.‬‬
‫‪ .0‬כל שיעור בקורס יחולק לשני חלקים‪ :‬חלק עבודה קבוצתית (שעה)‪ ,‬וחלק פרונטאלי (חצי שעה)‪.‬‬
‫בהתאם לנושא ולהתקדמות בכיתה תיתכן חלוקה מעט שונה של הזמנים בין שני החלקים‪.‬‬
‫חלק העבודה הקבוצתית‪ :‬הכיתה תחולק מראש לקבוצות‪ .‬בכל קבוצה כחמישה סטודנטים‪ .‬במהלך‬
‫חלק זה‪ ,‬כל קבוצה תפתור ביחד תרגיל שבועי‪ ,‬שיפורסם בהיילרן מראש‪.‬‬
‫במהלך חלק זה‪ ,‬המרצה יעבור בין הסטודנטים‪ ,‬יעזור ויכוון‪.‬‬
‫עבודה טובה ורצינית בחלק זה הינה חיונית מאוד להבנת החלק הפרונטאלי‪.‬‬
‫החלק הפרונטאלי‪ :‬חלק זה יעסוק בנושאים בהם עסק התרגיל השבועי‪ ,‬יכלול הרחבות ודגשים לפי‬
‫ראות עיני המרצה ופתרון חלקים מהתרגיל‪.‬‬
‫‪ .3‬קריאת חובה שבועית של פרקים נבחרים מספר הלימוד של הקורס‪ ,‬כמפורט בטבלה בהמשך‬
‫(הקריאה מחייבת גם לשיעור וגם לבחינה הסופית)‪.‬‬
‫פקס‪Fax: 972-4-8288637 :‬‬
‫הר הכרמל‪ ,‬חיפה ‪50913 Mount Carmel, Haifa | 50913‬‬
‫דוא"ל ‪E-mail: [email protected] :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫טל' ‪Phone: 972-4-8288675 :‬‬
‫‪972-4-8288597‬‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫בית הספר לבריאות הציבור‬
‫‪Faculty of Social Welfare & Health Sciences‬‬
‫‪School of Public Health‬‬
‫الكلية للرفاه االجتماعي ولعلوم الصحة‬
‫المدرسة للصحة العامة‬
‫דרישות הקורס‪:‬‬
‫‪ ‬נוכחות חובה בלפחות ‪ 01%‬מהשיעורים (מהווה תנאי לגשת לבחינה)‬
‫‪ ‬בחינה מסכמת ‪ :‬מבחן רב ברירתי ("אמריקאי")‬
‫חלק משאלות הבחינה תתייחסנה לנתונים ממאמרים אשר יינתנו לסטודנטים במסגרת התרגול במהלך‬
‫הסמסטר‪ .‬הבחינה תתבסס על כל חומר הלימוד‪ :‬תרגילים קבוצתיים‪ ,‬הרחבות ודגשים שנתנו ע"י‬
‫המרצה והפרקים הרלוונטיים מספר הלימוד‪.‬‬
‫הרכב הציון‪:‬‬
‫‪ 011%‬בחינה סופית‬
‫ספר הקורס‪:‬‬
‫‪1. Abramson J.H. & Abramson Z. H. (2001) .Making Sense of Data: A Self-Instruction Manual on the‬‬
‫‪Interpretation of Epidemiological Data, 3rd Edition, Oxford University Press.‬‬
‫תכנית‪:‬‬
‫מס'‬
‫שיעור‬
‫‪1‬‬
‫תאריך‬
‫קריאת חובה מספר הלימוד‬
‫נושא‬
‫‪ 01.0.0100‬עובדות וחיפוש הסברים לעובדות‪ ,‬קריאת טבלאות‬
‫‪A1-A8‬‬
‫וגרפים – חלק ראשון‬
‫‪2‬‬
‫‪ 10.3.0100‬מדדי תחלואה ‪ -‬הארעות‬
‫‪B1-B2, B7-B8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 03.3.0100‬מדדי תחלואה ‪ -‬הימצאות‬
‫‪B1-B2, B7-B8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 01.3.0100‬מדדי קשר ואימפקט אוכלוסייתי‬
‫‪B10, D9, E11-E12‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 01.3.0100‬גורמים מבלבלים‬
‫‪A10-A13‬‬
‫פקס‪Fax: 972-4-8288637 :‬‬
‫הר הכרמל‪ ,‬חיפה ‪50913 Mount Carmel, Haifa | 50913‬‬
‫דוא"ל ‪E-mail: [email protected] :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫טל' ‪Phone: 972-4-8288675 :‬‬
‫‪972-4-8288597‬‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫בית הספר לבריאות הציבור‬
‫‪Faculty of Social Welfare & Health Sciences‬‬
‫‪School of Public Health‬‬
‫الكلية للرفاه االجتماعي ولعلوم الصحة‬
‫المدرسة للصحة العامة‬
‫‪6‬‬
‫‪ 13.0.0100‬גורמים מבלבלים‬
‫‪7‬‬
‫‪ 00.0.0100‬אינטראקציה‬
‫‪8‬‬
‫‪ 10.2.0100‬עובדות וחיפוש הסברים לעובדות‪ ,‬קריאת טבלאות‬
‫וגרפים – חלק שני‬
‫‪9‬‬
‫‪ 10.2.0100‬סיבתיות‬
‫‪E10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ 02.2.0100‬הערכת תוקף של תבחינים ותכניות סריקה‬
‫‪C9-C10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ 00.2.0100‬קריאה ביקורתית של מאמרים הבוחנים קשר‬
‫סיבתי – חלק א'‬
‫‪12‬‬
‫‪ 01.2.0100‬קריאה ביקורתית של מאמרים הבוחנים קשר‬
‫‪D4-D5‬‬
‫חופשת פסח‬
‫‪D11‬‬
‫סיבתי – חלק ב'‬
‫‪13‬‬
‫‪ 12.0.0100‬קריאה ביקורתית של מאמרים הבוחנים קשר‬
‫סיבתי – חלק ג'‬
‫‪14‬‬
‫‪ 00.0.0100‬חזרה וסיכום‬
‫פקס‪Fax: 972-4-8288637 :‬‬
‫הר הכרמל‪ ,‬חיפה ‪50913 Mount Carmel, Haifa | 50913‬‬
‫דוא"ל ‪E-mail: [email protected] :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫טל' ‪Phone: 972-4-8288675 :‬‬
‫‪972-4-8288597‬‬

Similar documents