עבודה קבוצתית - בית הספר לבריאות הציבור

Transcription

עבודה קבוצתית - בית הספר לבריאות הציבור
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫בית הספר לבריאות הציבור‬
‫‪Faculty of Social Welfare & Health Sciences‬‬
‫‪School of Public Health‬‬
‫الكلية للرفاه االجتماعي ولعلوم الصحة‬
‫מרצה‪ :‬גב' נטע לוטרמן‬
‫טל‪050-8006886 :‬‬
‫קורס ‪8684.682‬‬
‫שנה"ל תשע"ד‬
‫דואל‪[email protected] :‬‬
‫תוכנית מ"א‪ ,‬סמסטר קיץ‬
‫שעת קבלה‪ :‬לפי הצורך‬
‫‪ 02,80,82,88,20‬ביולי ו‪ 2-‬באוגוסט‪6420-054.5 ,‬‬
‫‪800.‬‬
‫עבודה קבוצתית‬
‫רציונאל‪:‬‬
‫קבוצות הן מאבני היסוד של הקיום האנושי‪ .‬אנו מתחילים את חיינו בקבוצה קטנה‪ ,‬משפחתנו‪ ,‬וכל חיינו אנו לומדים‪ ,‬עובדים‬
‫ומבלים בקבוצות שונות‪ .‬ההתארגנות הטבעית של אנשים לקבוצות מצביעה יותר מכול על כוחה של הקבוצה‪ .‬קבוצות נוצרות‬
‫כמענה לצורכי הפרט‪ ,‬במטרה לסייע למשתתפים בהתמודדות עם מצבים אישיים וחברתיים; הן מספקות מסגרת תומכת‬
‫ומעצימה לחברי הקבוצה החולקים מצוקה או עניין משותפים‪.‬‬
‫מכאן שהעבודה הקבוצתית יכולה להוות כלי מרכזי וחשוב בעבודתם של העוסקים בבריאות הציבור ככלל והדיאטנים בפרט!‬
‫לקבוצות מונחות באופן מקצועי יכולות השפעה ותוצרים רצויים וחיוביים‪ .‬בשנים האחרונות הולכת וגוברת המודעות כי הנחיית‬
‫קבוצות היא עיסוק מקצועי ועליה להתבצע על ידי מנחי קבוצות שהוכשרו למלא תפקיד זה‪ .‬ככל שמעמיקה ההבנה לתהליכים‬
‫ולדינמיקה המתרחשים בקבוצה‪ ,‬וככל שהעבודה הקבוצתית נעשית על ידי מנחה קבוצה בעל כישורים ומיומנויות מתאימים‪,‬‬
‫ניתן לממש בצורה מיטבית את הפוטנציאל הגלום בעבודת הקבוצה‪.‬‬
‫מטרת הקורס‪:‬‬
‫לאפשר הכרות בסיסית עם תחום הקבוצות והנחיית קבוצות‪:‬‬
‫‪ ‬עיצוב תפיסת התפקיד וזהות מקצועית של מנחי קבוצות‪.‬‬
‫‪ ‬פיתוח ידע והבנה פסיכולוגית של התהליכים המתרחשים בקבוצות‪.‬‬
‫‪ ‬הקניית כלים פרקטים להנחיה המשלבת עיסוק בתוכן והארת התהליך‪.‬‬
‫דרך העבודה‪:‬‬
‫המפגשים יעניקו למשתתפים הזדמנויות ללמוד‪ ,‬להבין ולהתנסות בסוגיות ובתהליכים המתרחשים בקבוצה‪ .‬הקורס מתבסס על‬
‫ההבנה שלמידה מתרחשת באמצעות שילוב של התנסות חווייתית‪ ,‬ברמה אישית וברמה קבוצתית‪ ,‬עם הבנה תיאורטית‪ .‬ההנחיה‬
‫משלבת הפעלות מגוונות‪ ,‬דיונים קבוצתיים‪ ,‬למידת תיאוריות‪ ,‬מצבי הדמיה‪ ,‬אירועי הנחיה ועיבודם‪.‬‬
‫פקס‪Fax: 972-4-8288637 :‬‬
‫הר הכרמל‪ ,‬חיפה ‪50913 Mount Carmel, Haifa | 50913‬‬
‫דוא"ל ‪E-mail: [email protected] :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫טל' ‪Phone: 972-4-8288675 :‬‬
‫‪972-4-8288597‬‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫בית הספר לבריאות הציבור‬
‫‪Faculty of Social Welfare & Health Sciences‬‬
‫‪School of Public Health‬‬
‫الكلية للرفاه االجتماعي ولعلوم الصحة‬
‫לקראת סיום הקורס המשתתפים יתבקשו להדגים את הבנת החומר ויישומו באמצעות "ניתוח ארוע" שיבחר על ידם‪.‬‬
‫דרישות הקורס‪:‬‬
‫‪ ‬נוכחות מלאה במפגשים ! חלק משמעותי מהלמידה נעשה במהלך המפגשים ולכן ללא נוכחות מלאה לא ניתן יהיה להשלים‬
‫את הקורס‪( .‬במקרה של העדרות יש להודיע לגב' נטע לוטרמן‪ ,050-6000770 ,‬לפני מועד השיעור)‪.‬‬
‫‪ ‬להשתתף בקורס משמעותו להיות חבר בקבוצה !‬
‫‪ ‬נדרשת מן המשתתפים מעורבות פעילה במהלך המפגשים ומוכנות להתנסויות חווייתיות שונות‪.‬‬
‫‪ ‬קריאת חומרים תאורטיים‪.‬‬
‫‪ ‬הצגת "ניתוח ארוע" בעל בפה‪ ,‬בפני שאר המשתתפים בקורס‪ ,‬ובכתב למרצה‪ .‬היקף העבודה – עד ‪ 3‬עמודים‪.‬‬
‫‪ ‬סיכום אישי של הלמידה על עצמי בקורס – כיצד אני תופס את תפקידי כמנחה? איזה תפקיד אני לוקח כמשתתף בקבוצה?‬
‫מהם דפוסי ההתנהגות שלי בסיום ופרדה וכו'‪ .‬היקף הסיכום האישי – עמוד עד שניים‪.‬‬
‫מרכיבי הציון‪:‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪000%‬‬
‫השתתפות פעילה במפגשים‬
‫ניתוח ארוע‬
‫סיכום אישי של הלמידה על עצמי‬
‫סה"כ‬
‫הנחיות להצגת וכתיבת "ניתוח ארוע"‪:‬‬
‫הצגת ניתוח האירוע תיעשה באופן פרטני או זוגי בהתאם למספר המשתתפים בקורס‪.‬‬
‫ניתוח האירוע יוצג בעל בפה בפני שאר המשתתפים בקורס ובכתב למרצה‪ ,‬תוך התייחסות להערות שניתנו על ידי המשתתפים‬
‫בעת ההצגה בכיתה‪ .‬משך הצגת ניתוח האירוע בעל פה יהיה ‪ 00-05‬דקות ‪ 00 +‬דקות התייחסויות ודיון‪ .‬החומר שיוגש בכתב‬
‫למרצה לא יעלה על ‪ 3‬עמודים‪.‬‬
‫ניתוח האירוע יכלול רקע על קבוצה בה לקחתי חלק – המסגרת‪ ,‬המשתתפים‪ ,‬התפקיד שלי וכו'‪ .‬עדיפה התייחסות לקבוצות‬
‫מעולם העבודה אך ניתן לנתח גם קבוצות כמו משפחה‪ ,‬חוג חברתי וכו'‪.‬‬
‫מתוך חיי הקבוצה יש לבחור ולתאר סיטואציה מסוימת שתנותח תוך התייחסות תיאורטית למושגים‪/‬תופעות שנלמדו‪ .‬יש‬
‫להסביר את המושג‪ ,‬תוך ציון המקורות התיאורטיים‪ ,‬ולהדגים כיצד הוא בא לידי ביטוי באירוע המוצג‪.‬‬
‫ספרות‪:‬‬
‫ביון ו‪ .‬ר‪ .)0992( .‬התנסויות בקבוצות ומאמרים אחרים‪ .‬תל אביב‪ .‬הוצאת דביר‪.‬‬
‫ויליאם ברידג'ס (‪ .)2007‬מעברים והתחלות חדשות‪ .‬תל אביב‪ .‬הוצאת מטר‪.‬‬
‫יאלום‪ ,‬א ולשץ' מ‪ .)2007( .‬טיפול קבוצתי‪ ,‬תיאוריה ומעשה‪ .‬ירושלים‪ :‬הוצאת כנרת‪ ,‬מאגנס‪.‬‬
‫ירון‪ ,‬ז ובהרב י‪ )2000( .‬מסע קבוצתי‪ -‬המדריך למנחה קבוצות‪ .‬תל אביב‪ .‬הוצאת גל‪.‬‬
‫פקס‪Fax: 972-4-8288637 :‬‬
‫הר הכרמל‪ ,‬חיפה ‪50913 Mount Carmel, Haifa | 50913‬‬
‫דוא"ל ‪E-mail: [email protected] :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫טל' ‪Phone: 972-4-8288675 :‬‬
‫‪972-4-8288597‬‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫בית הספר לבריאות הציבור‬
‫‪Faculty of Social Welfare & Health Sciences‬‬
‫‪School of Public Health‬‬
‫الكلية للرفاه االجتماعي ولعلوم الصحة‬
‫רוזנוסר נ‪( .‬עורכת)‪ )0996( .‬הנחיית קבוצות – מקראה‪ .‬ירושלים‪ :‬הוצאת מרכז ציפורי‪.‬‬
‫תוכנית הקורס וקריאה רלוונטית‪:‬‬
‫תאריך‬
‫יום ‪0‬‬
‫‪027870.‬‬
‫נושא השיעור וקריאה רלוונטית‬
‫פתיחה והכרות‪4‬‬
‫חקירת תפיסת התפקיד האישית כמשתתף ("אני בקבוצה") – דינמיקה קבוצתית‪4‬‬
‫‪‬‬
‫רוזנוסר נ‪( .‬עורכת)‪ )0996( .‬הנחיית קבוצות – מקראה‪ .‬ירושלים‪ :‬הוצאת מרכז ציפורי‪.‬‬
‫פרק ‪ 01‬עמ' ‪.299-300‬‬
‫הרציונאל לעבודה בקבוצות – טיפולוגיה של קבוצות וסטינג‪4‬‬
‫‪‬‬
‫רוזנוסר נ‪( .‬עורכת)‪ )0996( .‬הנחיית קבוצות – מקראה‪ .‬ירושלים‪ :‬הוצאת מרכז ציפורי‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬עמ' ‪.30-16‬‬
‫‪‬‬
‫ירון‪ ,‬ז ובהרב י‪ )2000( .‬מסע קבוצתי‪ -‬המדריך למנחה קבוצות‪ .‬תל אביב‪ .‬הוצאת גל‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬עמ' ‪ ,20-20‬פרק ‪ 3‬עמ' ‪.29-10‬‬
‫הקמת קבוצה ואחזקתה‪4‬‬
‫‪‬‬
‫יאלום‪ ,‬א ולשץ' מ‪ .)2007( .‬טיפול קבוצתי‪ ,‬תיאוריה ומעשה‪ .‬ירושלים‪ :‬הוצאת כנרת‪,‬‬
‫מאגנס‪ .‬פרק ‪ 5‬עמ' ‪ ,030-053‬פרק ‪ 00‬עמ' ‪.201-300‬‬
‫‪‬‬
‫יום ‪8‬‬
‫‪807870.‬‬
‫רוזנוסר נ‪( .‬עורכת)‪ )0996( .‬הנחיית קבוצות – מקראה‪ .‬ירושלים‪ :‬הוצאת מרכז ציפורי‪.‬‬
‫פרק ‪ 05‬עמ' ‪.303-336‬‬
‫לעבוד עם הכאן ועכשיו‪ ,‬עבודה המשלבת תוכן והארת התהליך‪4‬‬
‫מיומנות ההנחיה לאור מטלה‪ 4‬הנחיית קבוצות פסיכו דידקטיות‪4‬‬
‫‪‬‬
‫יאלום‪ ,‬א ולשץ' מ‪ .)2007( .‬טיפול קבוצתי‪ ,‬תיאוריה ומעשה‪ .‬ירושלים‪ :‬הוצאת‬
‫כנרת‪ ,‬מאגנס‪ .‬פרק ‪ 7‬עמ' ‪.051-200‬‬
‫תרגול מיומנויות הנחיה דרך סימולציות‪4‬‬
‫פקס‪Fax: 972-4-8288637 :‬‬
‫הר הכרמל‪ ,‬חיפה ‪50913 Mount Carmel, Haifa | 50913‬‬
‫דוא"ל ‪E-mail: [email protected] :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫טל' ‪Phone: 972-4-8288675 :‬‬
‫‪972-4-8288597‬‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫בית הספר לבריאות הציבור‬
‫‪Faculty of Social Welfare & Health Sciences‬‬
‫‪School of Public Health‬‬
‫الكلية للرفاه االجتماعي ولعلوم الصحة‬
‫יום ‪2‬‬
‫‪827870.‬‬
‫תופעות בולטות בחיי קבוצה;‬
‫תפקידים פסיכולוגים‪ ,‬שתיקה‪ ,Acting out ,‬התנגדות‪ ,‬הזדהות השלכתית ‪4‬‬
‫‪‬‬
‫רוזנוסר נ‪( .‬עורכת)‪ )0996( .‬הנחיית קבוצות – מקראה‪ .‬ירושלים‪ :‬הוצאת מרכז ציפורי‪.‬‬
‫פרק ‪ 00‬עמ' ‪ ,020-036‬פרק ‪ 02‬עמ' ‪.010-070‬‬
‫‪‬‬
‫יאלום‪ ,‬א ולשץ' מ‪ .)2007( .‬טיפול קבוצתי‪ ,‬תיאוריה ומעשה‪ .‬ירושלים‪ :‬הוצאת כנרת‪,‬‬
‫מאגנס‪ .‬פרק ‪ 03‬עמ' ‪.300-122‬‬
‫‪‬‬
‫ירון‪ ,‬ז ובהרב י‪ )2000( .‬מסע קבוצתי‪ -‬המדריך למנחה קבוצות‪ .‬תל אביב‪ .‬הוצאת גל‪.‬‬
‫פרק ‪ 0‬עמ' ‪ ,003-009‬פרק ‪ 9‬עמ' ‪.020-010‬‬
‫‪‬‬
‫ירון‪ ,‬ז ובהרב י‪ )2000( .‬מסע קבוצתי‪ -‬המדריך למנחה קבוצות‪ .‬תל אביב‪ .‬הוצאת גל‪.‬‬
‫פרק ‪ 00‬עמ' ‪.050-070‬‬
‫המשך חקירת תפיסת התפקיד האישית כמשתתף ("אני בקבוצה") – דינמיקה קבוצתית‪4‬‬
‫יום ‪.‬‬
‫‪887870.‬‬
‫המודל הקבוצתי של ביון ‪ -‬מצבים רגשיים של קבוצה‪ ,‬קבוצות והנחותיהן הבסיסיות‪4‬‬
‫‪‬‬
‫ביון ו‪ .‬ר‪ .)0992( .‬התנסויות בקבוצות ומאמרים אחרים‪ .‬תל אביב‪ .‬הוצאת דביר‪.‬‬
‫סקירה מסכמת; עמ' ‪.000-026‬‬
‫‪‬‬
‫רוזנוסר נ‪( .‬עורכת)‪ )0996( .‬הנחיית קבוצות – מקראה‪ .‬ירושלים‪ :‬הוצאת מרכז ציפורי‪.‬‬
‫פרק ‪ 5‬עמ' ‪.000-001‬‬
‫גישתו של פוקס לאנליזה קבוצתית‪:‬‬
‫המטריצה הקבוצתית‪ ,‬האדם השלם‪ ,‬ה'אני' וה'אנחנו' בקבוצה‪.‬‬
‫שפת ההבנה ושפת ההתערבות – תירגול מיומנות דרך סימולציות וניתוחי ארוע‪4‬‬
‫פקס‪Fax: 972-4-8288637 :‬‬
‫הר הכרמל‪ ,‬חיפה ‪50913 Mount Carmel, Haifa | 50913‬‬
‫דוא"ל ‪E-mail: [email protected] :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫טל' ‪Phone: 972-4-8288675 :‬‬
‫‪972-4-8288597‬‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫בית הספר לבריאות הציבור‬
‫‪Faculty of Social Welfare & Health Sciences‬‬
‫‪School of Public Health‬‬
‫الكلية للرفاه االجتماعي ولعلوم الصحة‬
‫יום ‪5‬‬
‫‪207870.‬‬
‫יישום‪ :‬הצגת ניתוחי ארוע ‪ +‬דיון בקבוצה – חלק א'‪4‬‬
‫תיאוריות ומודלים להתפתחות קבוצה – הכרות עם מודלים שלבים‪4‬‬
‫‪‬‬
‫רוזנוסר נ‪( .‬עורכת)‪ )0996( .‬הנחיית קבוצות – מקראה‪ .‬ירושלים‪ :‬הוצאת מרכז ציפורי‪.‬‬
‫פרק ‪ 0‬עמ' ‪ ,070-005‬פרק ‪ 9‬עמ' ‪.006-099‬‬
‫‪‬‬
‫ירון‪ ,‬ז ובהרב י‪ )2000( .‬מסע קבוצתי‪ -‬פרק ‪ 1‬עמ' ‪ ,50-77‬פרק ‪ 5‬עמ' ‪.76-00‬‬
‫סיגנון הנחיה אפקטיבי כפונקציה של סוגי התערבויות‪4‬‬
‫‪‬‬
‫י יאלום‪ ,‬א ולשץ' מ‪ .)2007( .‬טיפול קבוצתי‪ ,‬תיאוריה ומעשה‪ .‬ירושלים‪ :‬הוצאת כנרת‪,‬‬
‫מאגנס‪ .‬פרק ‪ 07‬עמ' ‪.520-526‬‬
‫חקירת תפיסת תפקיד האישית כמנחה בקבוצה – דינמיקה קבוצתית‪4‬‬
‫יום ‪8‬‬
‫יישום‪ :‬הצגת ניתוחי ארוע ‪ +‬דיון בקבוצה – חלק ב'‪4‬‬
‫‪27670.‬‬
‫תהליכי סיום‪ ,‬סיכום ופרדה בקבוצות‪ 4‬חקירת הדפוסים האישים של סיום ופרדה‪4‬‬
‫סיום ופרדה של הקבוצה שלנו‪444‬‬
‫‪‬‬
‫ויליאם ברידג'ס (‪ .)2007‬מעברים והתחלות חדשות‪ .‬תל אביב‪ .‬הוצאת מטר‪.‬‬
‫פרק ‪ 5‬עמ' ‪ ,05-000‬פרק ‪ 6‬עמ' ‪.000-030‬‬
‫‪‬‬
‫ירון‪ ,‬ז ובהרב י‪ )2000( .‬מסע קבוצתי‪ -‬המדריך למנחה קבוצות‪ .‬תל אביב‪ .‬הוצאת גל‪.‬‬
‫פרק ‪ 05‬עמ' ‪.003-000‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫יתכנו שינויים בסדר המפגשים ובתוכנם‪.‬‬
‫הצעות לקריאה נוספת תינתנה במהלך המיפגשים‪.‬‬
‫פקס‪Fax: 972-4-8288637 :‬‬
‫הר הכרמל‪ ,‬חיפה ‪50913 Mount Carmel, Haifa | 50913‬‬
‫דוא"ל ‪E-mail: [email protected] :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫טל' ‪Phone: 972-4-8288675 :‬‬
‫‪972-4-8288597‬‬

Similar documents