מפה תפעולית

Transcription

מפה תפעולית
‫מפה תפעולית‬
‫כניסת מבקרים‬
‫‪W‬‬
‫שירותי מציגים‪0011-222511 :‬‬
‫מפת התערוכה‬
‫‪O‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫מתחם‬
‫כיבוד‬
‫‪V‬‬
‫‪P‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫אולם‬
‫מתחם‬
‫יריד‬
‫תיירות‬
‫‪Q‬‬
‫‪F‬‬
‫‪A2‬‬
‫‪E‬‬
‫אולם‬
‫‪A3‬‬
‫‪H‬‬
‫‪G‬‬
‫‪R‬‬
‫התערוכה לפנסיה ולביטחון סוציאלי‬
‫‪J‬‬
‫‪I‬‬
‫‪L‬‬
‫‪K‬‬
‫‪U‬‬
‫‪S‬‬
‫‪N‬‬
‫‪M‬‬
‫‪T‬‬
‫אולם‬
‫אולם‬
‫‪A5‬‬
‫‪A6‬‬

Similar documents