אחוות אלפא אומגה מזמינה אתכם לכנס בנושא אסתטיקה

Transcription

אחוות אלפא אומגה מזמינה אתכם לכנס בנושא אסתטיקה
‫אחוות אלפא אומגה‬
‫מזמינה אתכם לכנס בנושא‬
‫ פריודונטיה והמטופל שביניהם‬,‫אסתטיקה‬
‫ע"ש הארי זיכר‬
‫אביב‬-‫ | מלון דיוויד אינטרקונטיננטל תל‬2014 ‫ בדצמבר‬30
‫לוח זמני הכנס‬
‫ הרשמה וביקור בתערוכה‬,‫ התכנסות‬08:45-08:00
:‫דברי ברכה‬09:15-08:45
‫ נשיא אלפא אומגה העולמי היוצא‬- ‫ד“ר אבי וורמן‬
‫ נשיא אלפא אומגה העולמי הנכנס‬- ‫פרופ' אדם שטבהולץ‬
‫ נגיד אלפא אומגה ישראל‬- ‫ד“ר יוסף קסירר‬
‫ כנס אלפא אומגה‬,‫ יו“ר שותף‬- ‫פרופ‘ יהונתן מן‬
‫ כנס אלפא אומגה‬,‫ יו“ר שותף‬- ‫ד“ר אלדד הלפט‬
‫ פרופ‘ צבי ארצי‬:‫ יו“ר‬- ‫מושב ראשון‬
Current and Future Approaches to Periodontal Regeneration
Prof. Mariano Sanz (Spain(
10:00-09:15
Ultra-Thin Ceramic Restorations Everywhere: Myth or Reality
Dr. Stefen Koubi (France(
10:45-10:00
‫ הפסקת קפה וביקור בתערוכה‬11:15-10:45
‫ ד“ר שלמה מטלון‬:‫ יו“ר‬- ‫מושב שני‬
Large Composite Restorations in Anterior Teeth
Dr. Markus Lenhard (Switzerland(
12:45-11:15
‫ ארוחת צהריים וביקור בתערוכה‬14:00-12:45
‫ פרופ‘ דיאנה רם‬:‫ יו“ר‬- ‫מושב שלישי‬
How to Talk to Your Patients So They Will Listen; How to Listen to Your
Patients So They Will Talk
Dr. Willy Dayan, Dr. Ellen Dayan (Ontario, Canada(
14:45-14:00
A Critical Evaluation of Periodontal Conservative Surgery: Do We Know
Something More Nowadays? x
Dr. Filippo Graziani (Italy(
15:30-14:45
‫ הפסקת קפה וביקור בתערוכה‬16:00-15:30
)‫ ד“ר פיליפ לוי (צרפת‬:‫ יו“ר‬- ‫מושב רביעי‬
Long Term Success of Threaded Implants in Different Insertion and
Loading Protocols
Dr. Zeev Ormianer (Israel(
16:45-16:00
Decision Making and Evaluation of Risks in Implant Placement After
Tooth Extraction: Ridge Preservation Vs. Immediate Implants
Prof. Mariano Sanz (Spain(
17:30-16:45
‫ נעילת הכנס המדעי‬17:45-17:30
‫ארוחת ערב וקוקטייל‬
18:30
:‫חסות ראשית‬
:‫חסות‬
:‫לפרטים והרשמה‬
"‫חברת "אופקים תיירות נכנסת בע"מ‬
[email protected] ,03-7610799 ‫ פקס‬,03-7610897/805 ‫טלפון‬