התוכנית לחץ כאן - האיגוד הישראלי לפריודונטיה

Transcription

התוכנית לחץ כאן - האיגוד הישראלי לפריודונטיה
‫הכנס החצי שנתי‬
‫של‬
‫האיגוד הישראלי לפריודונטיה ואוסיאואינטגרציה‬
‫ אפשרויות טיפול‬Treatment Modalities in
‫אימפלנטיטיס‬-‫ בפרי‬Peri-Implantitis
‫ ירושלים‬,‫ • מלון וולדורף אסטוריה‬2015 ‫ באוקטובר‬15 • ‫יום חמישי‬
‫תכנית הכנס‬
‫ התכנסות וביקור בתערוכה‬,‫רישום‬
‫דברי פתיחה‬
Prof. Stefan Renvert
Could peri-implantitis be treated without surgical intervention?
0 9:10 - 08:30
09:20 - 09:10
10:20 - 09:20
‫ד"ר רועי לנדסברג‬
‫ זוית הרינולוג‬:‫שתלים וסינוסיטיס‬
‫ד"ר מרטין גרוס‬
10:40 - 10:20
‫הפסקת קפה ועוגה וביקור בתערוכה‬
‫ד"ר קובי לנדסברג‬
‫ מניין ולאן‬- ‫פריאימפלנטיטיס‬
1 1:30 - 11:00
12:00 - 11:30
Dr. Jose Nart
13:00 - 12:00
‫ארוחת צהריים וביקור בתערוכה‬
‫ד"ר אהרון ספיר‬
1 4:00 - 13:00
14:20 - 14:00
Prof. Andrea Pilloni
15:00 - 14:20
‫פרופ' משה גולדשטיין‬
15:30 - 15:00
‫הפסקת קפה ועוגה וביקור בתערוכה‬
1 6:00 - 15:30
17:00 - 16:00
Crestal bone loss and peri-implantitis. Prosthetic and biomechanical perspectives
Surgical treatment of peri-implantits: success and limitations
Treatment of Peri-implant Inflammation: Is Our Approach Biased and Shortsighted
Treating peri-implantitis - the mechanism of wound healing
Possible solutions for failed implants in the esthetic zone
Prof. Stefan Renvert
The outcome of surgical treatment modalities of peri-implantitis
!‫ האם לשמר או לעקור‬- ‫הצגות מקרים ודיון בפנל מומחים – פריאימפלנטיטיס‬
11:00 - 10:40
17:00 – 17:40
www.perio.org.il
[email protected] :‫ דוא"ל‬,03-7610805 :‫ טלפון‬,‫ אופקים תיירות וכנסים בע"מ‬:‫לפרטים והרשמה‬