קולות קוראים לשנת 2015

Comments

Transcription

קולות קוראים לשנת 2015
‫קולות קוראים לשנת ‪2015‬‬
‫באדום נמצאים קולות קוראים להם טפסים מיוחדים הנמצאים תחת תמיכות ‪ 2015‬בתיקיית המינהל במרכבה‬
‫מספר‬
‫קול קורא‬
‫‪4408‬‬
‫‪4409‬‬
‫‪4410‬‬
‫‪4411‬‬
‫‪4412‬‬
‫‪4413‬‬
‫‪4414‬‬
‫‪4415‬‬
‫‪4416‬‬
‫‪4417‬‬
‫‪4418‬‬
‫‪4419‬‬
‫‪4421‬‬
‫‪4422‬‬
‫‪4423‬‬
‫‪4424‬‬
‫‪4425‬‬
‫‪4426‬‬
‫‪4427‬‬
‫‪4428‬‬
‫‪4429‬‬
‫‪4430‬‬
‫‪4431‬‬
‫‪4432‬‬
‫‪4433‬‬
‫‪4434‬‬
‫‪4435‬‬
‫‪4436‬‬
‫‪4437‬‬
‫‪4438‬‬
‫‪4439‬‬
‫‪4440‬‬
‫שם‬
‫תאור קול קורא‬
‫אלמנט ‪WBS‬‬
‫תיאור‬
‫שח"ק ירוק ‪ -‬שותפות חינוכית קהילתית לשמירה על קיימות בבתי"ס ומועצות‬
‫בטחון ובטיחות במוסדות המינהל‬
‫פעילות בלתי פורמלית בכפרי נוער טיפוליים במהלך שנה"ל וחופשת הקיץ‬
‫הצטיידות ושיפוצים בחברות נוער‬
‫תקצוב בתי ילדים‪ ,‬מעונות פנימייתים משפחתיים ומשפחות אומנה‬
‫יוזמות פדגוגיות לבתי ספר (לא מיועד לפנימיות)‬
‫הצטיידות עבור פנימיות בלבד‬
‫תמיכה שוטפת בנושא פנימיה ומשק ימי לכפרי נוער ימיים‬
‫תמיכה שוטפת בכפרי נוער מודרכים בלבד‬
‫חינוך והדרכה בפנימיות ‪ -‬מלגות לחניכי פנימיה מצטיינים באומנות כולל נעל"ה‬
‫חינוך והדרכה בפנימיות ‪ -‬מלגות לחניכי פנימיה מצטיינים בספורט כולל נעל"ה‬
‫חינוך והדרכה בפנימיות ‪ -‬מרכזיה חינוכית מקומית בפנימייה‬
‫פעולות טיפוח ושיעורי עזר לבתיה"ס הימיים בלבד‬
‫יוזמות פדגוגיות עבור בתיה"ס הימיים בלבד‬
‫קידום חינוך מדעי ‪ -‬פעילות העשרה במדעים וקידום מעבדות במדעים לבתי"ס ימיים‬
‫חינוך חברתי בבתי"ס ימיים (הכנה לצה"ל‪ ,‬מועצת תלמידים ותוכנית יחודית בחינוך החברתי)‬
‫הצטיידות מחשבים‪-‬חומרה ותוכנה לבתיה"ס הימיים בלבד‬
‫הצטיידות טכנולוגית בבתיה"ס הימיים בלבד‬
‫חממות לימודיות לצורכי מחקר בבתיה"ס הימיים בלבד‬
‫הצטיידות מעבדות מדט וטכנולוגיה בחט"ב בלבד‬
‫קידום חינוך מדעי ‪ -‬פעילות העשרה במדעים וקידום מעבדות במדעים לבתי"ס (לא מיועד לפנימיות)‬
‫הצטיידות במחשבים ‪ -‬חומרה ותוכנה לבתי"ס (לא מיועד לפנימיות)‬
‫הצטיידות טכנולוגית וקידום ההוראה והלמידה במדו"ט בחט"ע בבתי"ס (לא מיועד לפנימיות)‬
‫חממות לימודיות לצורכי מחקר בבתי"ס (לא מיועד לפנימיות)‬
‫הוראת החקלאות בבתי"ס שאינם חקלאיים‬
‫קידום משק חקלאי בכפרי נוער מודרכים בלבד‬
‫פעולות טיפוח ושיעורי עזר לאוכלוסיות תלמידים חלשות בבתי"ס (לא מיועד לפנימיות)‬
‫פיתוח לכפרי נוער ימיים בלבד‬
‫פיתוח כפרי נוער מודרכים בלבד‬
‫פיתוח כפרי נוער לא מודרכים בלבד‬
‫פיתוח מוסדות פנימייתים בלבד‬
‫פיתוח פנימיות במגזר החרדי בלבד‬
‫‪S15-3200-320003-20450803‬‬
‫‪S15-3200-320009-20450523‬‬
‫‪S15-3200-320001-20450506‬‬
‫‪S15-3200-320001-20450509‬‬
‫‪S15-3200-320001-20450513‬‬
‫‪S15-3200-320003-20450804‬‬
‫‪S15-3200-320001-20450518‬‬
‫‪S15-3200-320001-20450528‬‬
‫‪S15-3200-032002-20450510‬‬
‫‪S15-3200-320002-20450511‬‬
‫‪S15-3200-320002-20450511‬‬
‫‪S15-3200-320002-20450511‬‬
‫‪S15-3200-320003-20450528‬‬
‫‪S15-3200-320003-20450528‬‬
‫‪S15-3200-320003-20450528‬‬
‫‪S15-3200-320003-20450528‬‬
‫‪S15-3200-320003-20450528‬‬
‫‪S15-3200-320003-20450528‬‬
‫‪S15-3200-320003-20450528‬‬
‫‪S15-3200-320019-20450807‬‬
‫‪S15-3200-320018-20450807‬‬
‫‪S15-3200-320003-20450807‬‬
‫‪S15-3200-320017-20450807‬‬
‫‪S15-3200-320020-20450808‬‬
‫‪S15-3200-320022-20450808‬‬
‫‪S15-3200-320003-20450811‬‬
‫‪S15-3200-320003-20450815‬‬
‫‪S15-3200-320005-20450528‬‬
‫‪S15-3200-320005-20450901‬‬
‫‪S15-3200-320005-20450902‬‬
‫‪S15-3200-320005-20450903‬‬
‫‪S15-3200-320005-20450904‬‬
‫שח"ק ירוק‪-‬שותפות חינוכית קהילתית לשמירה פיקוח פדגוגי‬
‫בטחון קב"ט‬
‫בטחון ובטיחות במוסדות המינהל‬
‫תקציבים‬
‫אחזקת תלמידים טיפוליים‬
‫תקציבים‬
‫השתתפות ושיפוצים בחברת נוער‬
‫תקציבים‬
‫מסגרות חינוך לילדים‬
‫פיקוח פדגוגי‬
‫יוזמות פדגוגיות לביה"ס(לא מיועד לפנימיות‬
‫תקציבים‬
‫הצטיידות בפנימיות‬
‫תקציבים‬
‫בתיה"ס ימיים‪-‬תמיכה‬
‫תקציבים‬
‫תמיכה בכפרי נוער מודרכים בלבד‬
‫חינוך והדרכה‬
‫פעולות חינוך והדרכה‬
‫חינוך והדרכה‬
‫פעולות חינוך והדרכה‬
‫חינוך והדרכה‬
‫פעולות חינוך והדרכה‬
‫פיקוח פדגוגי‬
‫פעולות טיפוח ןשעורי עזר לבה"ס ימיים‬
‫פיקוח פדגוגי‬
‫פעולות טיפוח ןשעורי עזר לבה"ס ימיים‬
‫פיקוח פדגוגי‬
‫פעולות טיפוח ןשעורי עזר לבה"ס ימיים‬
‫פיקוח פדגוגי‬
‫פעולות טיפוח ןשעורי עזר לבה"ס ימיים‬
‫פיקוח פדגוגי‬
‫פעולות טיפוח ןשעורי עזר לבה"ס ימיים‬
‫פיקוח פדגוגי‬
‫פעולות טיפוח ןשעורי עזר לבה"ס ימיים‬
‫פיקוח פדגוגי‬
‫פעולות טיפוח ןשעורי עזר לבה"ס ימיים‬
‫פיקוח פדגוגי‬
‫קידום מעבדות בחט"ב‬
‫פיקוח פדגוגי‬
‫קידום חינוך מדעי חט"ע‬
‫פיקוח פדגוגי‬
‫מחשוב במערכת החינוך‬
‫פיקוח פדגוגי‬
‫הצטיידות טכנולוגית‬
‫פיקוח פדגוגי‬
‫חממות לימודיות‬
‫פיקוח פדגוגי‬
‫הוראת חקלאות בביה"ס‬
‫פיקוח פדגוגי‬
‫קידום המשק החקלאי‬
‫פיקוח פדגוגי‬
‫פעולות טיפוח ושעורי עזר‬
‫בנא"מ‬
‫בחה"ס ימיים הקצבות פיתוח‬
‫בנא"מ‬
‫מענקים לשיפוצים בכפר מודרך‬
‫בנא"מ‬
‫מענקים לשיפוצים בכפרי נוער לא מודרכים‬
‫בנא"מ‬
‫מענקים לשיפוצים‬
‫בנא"מ‬
‫מענקים לשיפוצים במגזר החרדי‬
‫שם מבצע‬
‫התקציב‬
‫זמל‬
‫אלחלו‬
‫דודזון‬
‫דודזון‬
‫וסרמן‬
‫שחף‬
‫וסרמן‬
‫דודזון‬
‫דודזון‬
‫כהן לוי‬
‫דרוקר‬
‫דוקוב‬
‫שרייר‬
‫שחף‬
‫צדוק‬
‫זמל‬
‫צדוק‬
‫צדוק‬
‫אבו פול‬
‫צדוק‬
‫צדוק‬
‫צדוק‬
‫צדוק‬
‫אבו פול‬
‫אבו פול‬
‫אלימלך‬
‫שרייר‬
‫ביטרן‬
‫ביטרן‬
‫ביטרן‬
‫ביטרן‬
‫ביטרן‬
‫מספר‬
‫קול קורא‬
‫תאור קול קורא‬
‫‪ 4441‬שיפוצים עבור בתי ילדים‪ ,‬מעונות משפחתיים ומשפחות אומנה‬
‫‪ 4442‬הוצאות ביטחון ובטיחות לבתיה"ס הימיים בלבד‬
‫‪ 4443‬חינוך חברתי בבתי"ס (הכנה לצה"ל‪ ,‬מועצת תלמידים ותוכנית יחודית בחינוך החברתי)‪-‬לא מיועד לפנימיות‬
‫אלמנט ‪WBS‬‬
‫תיאור‬
‫‪ S15-3200-320005-20450906‬מענק לשיפוצים תמיכות‬
‫‪ S15-3200-320009-20450528‬הוצאות ביטחון ובטיחות ביה"ס ימיים‬
‫‪ S15-3200-320011-20450813‬חינוך חברתי בבתי"ס‬
‫שם‬
‫שם מבצע‬
‫התקציב‬
‫ביטרן‬
‫בנא"מ‬
‫בטחון קב"ט אלחלו‬
‫פיקוח פדגוגי זמל‬