הנדון: חוות דעת וממצאי ביקורת ליקויי בנייה

Transcription

הנדון: חוות דעת וממצאי ביקורת ליקויי בנייה
‫בדק בית ‪ - 360‬ביקורת ליקויי בנייה‬
‫ח‪.‬פ‪515062073 .‬‬
‫המוקד הטכני (מוקד טלפוני ארצי ‪ 24‬שעות ביממה) ‪050-8917312‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫תאריך‪28/02/2015 :‬‬
‫מזמין בדק‪ :‬נירית בקמן‬
‫הנדון‪ :‬חוות דעת וממצאי ביקורת ליקויי בנייה‬
‫תוספת בנייה למבנה קיים‬
‫אני הח"מ נתבקשתי ע"י נירית בקמן את חוות דעתי המקצועית לעניין ליקויי בנייה הנמצאים‬
‫בתוספת מבנה‪ ,‬שכתובתו‪ :‬רחוב אשכולית ‪ ,48/2‬כרמיאל‪ .‬הביקור נערך בתאריך ‪23/2/15‬‬
‫והתלווה לביקור נירית בקמן‪.‬‬
‫חוות הדעת המצורפת בזאת נועדה להציג את העובדות המקצועיות שנבחנו ונבדקו ע"י‬
‫הח"מ‪ ,‬ולהציג את הדרישות המחייבות תיקון ואת ההערות האחרות לפי עניינן‪.‬‬
‫אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב‬
‫שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט‪ ,‬דין חוות דעת‬
‫זו כשהיא חתומה על ידי‪ ,‬כדין עדות בשבועה שניתנת בבית המשפט‪ .‬הנני מצהיר בזאת‬
‫כי חוות דעתי זו נערכה על ידי על סמך ידיעותיי‪ ,‬הבנתי המקצועית וניסיוני‪ ,‬וכי אין לי כל‬
‫עניין בנכס הנדון‪.‬‬
‫שם מהנדס אזרחי‪ :‬שאול דקל‪ .‬רשום בפנקס מהנדסים ואדריכלים‪ ,‬מס' תעודה ‪10405957‬‬
‫השכלה‪:‬‬
‫‪ ‬אוניברסיטת אריאל בשומרון – תואר אשון בהנדסה אזרחית‪.‬‬
‫ניסיון תעסוקתי‪:‬‬
‫‪ 2014-2015 ‬מהנדס מומחה לביקורת ליקויי בנייה ונזקים למבנים בחברות "פלס"‪" ,‬אלגן‬
‫הנדסה"‪.‬‬
‫‪ – 2013 ‬יוגן הנדסה – בקרת איכות במנהרת הרכבת בין ירושלים לתל אביב‪ ,‬אחראי על‬
‫איכות ייצור סגמנטים של מכונת ‪ Tunnel Boring Machine-TBM‬ובנוסף פיקוח על כ‪-‬‬
‫‪ 70‬פועלים‪.‬‬
‫חזית הנכס‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪ .15‬יש לקרוא מסמך זה במלואו‬
‫בדק בית ‪ - 360‬ביקורת ליקויי בנייה‬
‫ח‪.‬פ‪515062073 .‬‬
‫המוקד הטכני (מוקד טלפוני ארצי ‪ 24‬שעות ביממה) ‪050-8917312‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫עקרונות מנחים בהכנת חוות דעת המומחה‬
‫לצורך הכנת חוות הדעת‪ ,‬עיינתי בחומרים המקצועיים הבאים תוך הנחיה והשוואה‬
‫אליהם‪.‬‬
‫‪ .1‬תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות) תש"ל – ‪ ,1970‬על עדכוניו‬
‫ונספחיו‪.‬‬
‫‪ .2‬הוראות למתקני תברואה (הל"ת) תש"ל – ‪ 1970‬על עדכוניו ונספחיו‪.‬‬
‫‪ .3‬חוק ותקנות בנושא חשמל (חוק החשמל) תשי"ד – ‪ 1954‬על עדכוניו ונספחיו‪.‬‬
‫‪ .4‬מפרט כללי לעבודות בנייה ‪ -‬בהוצאת משרד הבטחון‪ ,‬מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון‪.‬‬
‫(הספר הכחול)‬
‫במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבנייה‪.‬‬
‫‪ .5‬תקנים ישראלים ומפרטי מכון בתחום הבניה‪ .‬בהוצאת מכון התקנים הישראלי‬
‫(מת"י)‪.‬‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪ .15‬יש לקרוא מסמך זה במלואו‬
‫בדק בית ‪ - 360‬ביקורת ליקויי בנייה‬
‫ח‪.‬פ‪515062073 .‬‬
‫המוקד הטכני (מוקד טלפוני ארצי ‪ 24‬שעות ביממה) ‪050-8917312‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫כללי הבניה‬
‫כללי הבנייה שעל פיהם נבחנים הליקויים המפורטים בחוות דעת זו‪ ,‬מחולקים למספר‬
‫קטגוריות‪:‬‬
‫א‪ .‬חוק התכנון והבניה‪ ,‬תשכ"ה – ‪ 1965‬הכולל‪:‬‬
‫‪ .1‬תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרותיו)‪ ,‬תש"ל – ‪.1970‬‬
‫בעניין זה יש להיצמד לתקנות גם אם הן עומדות בסתירה למפרט הטכני וזאת עפ"י‬
‫פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד‪ .‬ביין‪ ,‬בת‪.‬א‪782/93 .‬‬
‫(פרץ שלמה ואח' נ‪ .‬יפרח בניין ופיתוח בע"מ)‪ ,‬נדרש‪:‬‬
‫"בכל מקרה‪ ,‬אין ההתנאה החוזית יכולה להתנגש בהוראות קוגנטיות‪ ,‬כגון‬
‫הסטנדרטים שבחוק התכנון והבנייה והתקנות על פיו"‪.‬‬
‫‪ .2‬הוראות למתקני תברואה (הל"ת) תש"ל – ‪ ,1970‬ועדכונים משנים מאוחרות יותר‪.‬‬
‫עפ"י סעיף ‪ 1.21‬בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרותיו)‪ ,‬נדרש‪:‬‬
‫"מתקני תברואה ייבנו ויותקנו לעניין מילוי אחר הוראות אלה‪ ,‬בהתאם להל"ת‬
‫ולכללי המים (אביזרים לצרכי בית)‪ ,‬התשכ"ד – ‪."1964‬‬
‫ב‪ .‬חוק ההתגוננות האזרחית‪ ,‬תשי"א ‪ ,1951‬הכולל את תקנות ההתגוננות האזרחית‬
‫(מפרטים לבניית מקלטים) תש"ן – ‪ 1990‬ועדכונים משנים מאוחרות יותר‪.‬‬
‫ג‪ .‬חוק החשמל תשי"ד (‪ )1954‬ונספחי תקנים משנים אחרות‪.‬‬
‫ד‪ .‬תקנים רשמיים ולא רשמיים‪:‬‬
‫‪ .1‬עפ"י תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאיו ואגרותיו)‪ ,‬תש"ל – ‪,1970‬‬
‫סעיף מס' ‪ ,1‬מוגדר תקן כ‪:‬‬
‫"תקן" – תקן ישראלי‪ ,‬ובאין תקן כאמור – תקן של כל מוסד חבר בארגון הבינלאומי‬
‫לתקינה (‪.")I.S.O‬‬
‫‪ .2‬עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד‪ .‬ביין‪ ,‬בת‪.‬א‪782/93 .‬‬
‫(פרץ שלמה ואח' נ‪ .‬יפרח בניין ופיתוח בע"מ)‪ ,‬נדרש‪:‬‬
‫"מאחר ולא דובר במפרט על תקן רשמי‪ ,‬יש לפרש כחל על כל תקן שהוצא על ידי‬
‫מכון התקנים בישראל‪ ,‬בין אם הוא תקן זמני (ס' ‪ 7‬א' לחוק התקנים) ובין אם‬
‫הוא רשמי (ס' ‪ 8‬לחוק הנ"ל)‪".‬‬
‫ה‪ .‬התאמות למפרט טכני‪.‬‬
‫ו‪ .‬התאמות לתוכניות אדריכליות‪.‬‬
‫ז‪ .‬מפרט כללי לעבודות בנייה‪ ,‬הידוע גם בשמות אחרים ("הספר הכחול"‪,‬‬
‫"המפרט הבינמשרדי") ‪ -‬בהוצאת משרד הבטחון‪ ,‬מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון‪.‬‬
‫במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבנייה‪ ,‬אשר חלקן לא זכה‬
‫להתייחסות הן בתקנים (רשמיים ולא רשמיים)‪ ,‬הן בתקנות התכנון והבניה והן במפרטים‬
‫של מכון התקנים (מפמכ"ים)‪.‬‬
‫מפרט זה הינו מסמך מקובל בשימוש יומיומי בענף הבנייה וניתן להסתמך בו להגדרה של‬
‫כללי המקצוע המקובלים בענף‪.‬‬
‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪ .15‬יש לקרוא מסמך זה במלואו‬
‫בדק בית ‪ - 360‬ביקורת ליקויי בנייה‬
‫ח‪.‬פ‪515062073 .‬‬
‫המוקד הטכני (מוקד טלפוני ארצי ‪ 24‬שעות ביממה) ‪050-8917312‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מבוא‬
‫‪ )1‬לבקשת נירית בקמן – "מזמינת הבדק" נבדק טיב תוספת בנייה שנבנתה בחלק‬
‫המערבי של הנכס לאחר שהופיעו מספר רב של סדקים במעטפת המבנה וזוהתה‬
‫רטיבות בקירות החיצוניים‪.‬‬
‫‪ )2‬תוספת הבנייה כוללת ‪ 2‬חללים‪-1 :‬חלל שהתווסף לשטח הסלון ‪ -2‬חדר שינה‪ .‬שטח‬
‫התוספת הסגורה הינו ‪ 25‬מ"ר (ברוטו)‪.‬‬
‫‪ )3‬תוספת הבנייה נבנתה ללא אישורים של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה או רשות‬
‫הרישוי המקומית כך שלא קיים היתר בנייה‪ .‬כמו כן הבנייה בוצעה ללא תכניות‬
‫הנדסיות וללא אישור‪/‬השגחה ע"י מהנדס בניין‪.‬‬
‫בוצעה בדיקה ויזואלית בעיקר תוך הסתייעות ושימוש באמצעי מדידה כמקובל ובנוסף‬
‫בוצעה בדיקה הרסנית באמצאות פטישון‪.‬‬
‫לצורך הבדיקה בדירת הלקוח נעזרתי ב‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫פלס מים‪.‬‬
‫פלס דיגיטלי‪.‬‬
‫מד רטיבות דיגיטאלי‪.‬‬
‫מד מרחק ‪ -‬לייזר‪.‬‬
‫מטר למדידה‪.‬‬
‫סרגל אלומיניום‪.‬‬
‫קליבר דיגיטלי‪.‬‬
‫פטישון‬
‫הבדיקה נעשתה בתנאי תאורה טבעיים‪.‬‬
‫נבחנו כל סוגי העבודות‪ .‬במספר פרמטרים שנבחנו נמצאו ליקויים‪ ,‬הנני מפרט לפרטי פרטים את‬
‫הליקויים‪.‬‬
‫תיאור הבניין ‪ :‬בניין מגורים בן ‪ 3‬קומות‪ 2 ,‬יחיודות בכל קומה‪..‬‬
‫הדירה‪ 3 :‬חדרי שינה‪ ,‬שירותים‪/‬חדר הרחצה‪ ,‬מטבח‪ ,‬פינת אוכל‪ ,‬סלון עם יציאה לחצר‪.‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫‪ .1‬חוות‪-‬הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים‬
‫ברשויות השונות כגון עירייה‪ ,‬טאבו וכו'‪.‬‬
‫‪ .2‬הממצאים והנתונים בחוות הדעת נכונים ליום ביצוע הביקורת – ‪.23/2/15‬‬
‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪ .15‬יש לקרוא מסמך זה במלואו‬
‫בדק בית ‪ - 360‬ביקורת ליקויי בנייה‬
‫ח‪.‬פ‪515062073 .‬‬
‫המוקד הטכני (מוקד טלפוני ארצי ‪ 24‬שעות ביממה) ‪050-8917312‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ממצאים‬
‫סטיות ואי‪-‬התאמות‬
‫‪ .1‬תוספת נבנה ללא היתר בנייה‪ ,‬הדבר נוגד לדרישות חוק התכנון והבניה‪ ,‬תשכ"ה‪-‬‬
‫‪ ,1965‬סעיף ‪:145‬‬
‫פרק ה'‪ :‬רישוי‬
‫עבודות טעונות היתר‬
‫(תיקון מס' ‪)26‬‬
‫תשמ"ח‪(1988-‬תיקון‬
‫מס' ‪ )101‬תשע"ד‪-‬‬
‫‪2014‬‬
‫(תיקון מס' ‪)9‬‬
‫תשל"ח‪1978-‬‬
‫(תיקון מס' ‪)17‬‬
‫תשמ"א‪1981-‬‬
‫‪( .145‬א) לא יעשה אד ם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר‬
‫שנתנה לו הועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית‪ ,‬לפי הענין‪ ,‬היתר‬
‫לכך ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר‪:‬‬
‫(‪ )1‬התווייתה של דרך‪ ,‬סלילתה וסגירתה;‬
‫(‪ )2‬הקמתו של בנין‪ ,‬הריסתו והקמתו שנית‪ ,‬כולו או מקצתו‪,‬‬
‫הוספה לבנין קיים וכל תיקון בו‪ ,‬למעט שינוי פנימי בדירה;‬
‫‪ .2‬בנייה התבצע ללא תוכניות קונסטרוקציה כך שלא נלקח חישובים הנדסים החיונים‬
‫לבניית מבנה בטיחותי כגון חישוב כמות ברזל‪ ,‬חישוב ביסוס לפי קרקע‪ ,‬חישוב חיבור‬
‫מבנה ישן לחדש‪.‬‬
‫‪ .3‬בנייה התבצע ללא פיקוח עליון כך שלא קיים עידות על טיב ביצוע וטיב חומרים‪ .‬כמו‬
‫כן יציקה התבצע ללא אישור של מהנדס בניין‪.‬‬
‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪ .15‬יש לקרוא מסמך זה במלואו‬
‫בדק בית ‪ - 360‬ביקורת ליקויי בנייה‬
‫ח‪.‬פ‪515062073 .‬‬
‫המוקד הטכני (מוקד טלפוני ארצי ‪ 24‬שעות ביממה) ‪050-8917312‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫יציבות המבנה‬
‫תקרה‬
‫‪ .1‬עובי תקרה‬
‫נמצא שעובי תקרת מקשית הינו ‪ 10‬ס"מ כאשר אין קורות מתחת לתקרה‪ .‬הדבר מנוגד לת"י‬
‫‪ 466‬חלק ‪ 1‬טבלה ‪ 6.4‬הדורש עובי מינימלי של ‪ 12‬ס"מ‪ .‬קיימת יציקת בטון בקיר הדרומי‬
‫והמערבי אך אינם רציפים כך שלא נחשבים בתור קורות‪.‬‬
‫תקרה ‪ 10‬ס"מ לאחר הורדת עובי איטום‬
‫חזית דרומית‪ :‬אין קורה מתחת לתקרה – החלק העליון של החלון צמוד לתקרה‬
‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪ .15‬יש לקרוא מסמך זה במלואו‬
‫בדק בית ‪ - 360‬ביקורת ליקויי בנייה‬
‫ח‪.‬פ‪515062073 .‬‬
‫המוקד הטכני (מוקד טלפוני ארצי ‪ 24‬שעות ביממה) ‪050-8917312‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ .2‬סכנת שימוש תקרה ע"י הדיירים מהקומה העליונה‬
‫מכיוון שתקרת התוספת נגישה לדיירי הנכס שמעל הנכס הנבדק‪ ,‬קיימת סכנה‬
‫נוספת של תוספת עומס‪ .‬התקרה אינה יכולה לשאת עומס של ‪ 350‬ק"ג‪/‬מ"ר הדרוש‬
‫לפי ת"י ‪ 412‬טבלה ‪.1‬‬
‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪ .15‬יש לקרוא מסמך זה במלואו‬
‫בדק בית ‪ - 360‬ביקורת ליקויי בנייה‬
‫ח‪.‬פ‪515062073 .‬‬
‫המוקד הטכני (מוקד טלפוני ארצי ‪ 24‬שעות ביממה) ‪050-8917312‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫בדיקת חוזק בטון‬
‫‪ .1‬בדיקת מעבדה‬
‫ע''פ מידע שנמסר לי לא בוצעה בדיקת חוזק הבטון היצוק בתקרה‪ ,‬רצפה‪ ,‬וקורות‬
‫של תוספת הבנייה ‪.‬הבדיקה נדרשת ע''פ תקן ‪ 466‬חלק ‪( 1‬חוקת הבטון עקרונות)‬
‫סעיף ‪ ,2.1.4.2‬ציטוט‪:‬‬
‫‪ –2.1.4.2‬בדיקת התכונות התקניות‬
‫החוזק האופייני של הבטון בלחיצה ייבדק על ידי בדיקת עמידות הבטון בדרישות חוזק הלחיצה‬
‫בהתאם לתקן ישראלי ת''י ‪. 118‬לצורך הבדיקה יינטלו מדגמים מהבטון הטרי או יוצאו דוגמות‬
‫גליליות או קוביות מהבטון הקשוי של המבנה בהסכמת המהנדס האחראי‪ .‬הנטילה והבדיקה ייעשו‬
‫בהתאם לתקנים הישראליים ת''י ‪ ,26‬ת''י ‪ ,106‬ת''י ‪".118‬‬
‫‪ .2‬בדיקה ע"י פטישון‬
‫לאחר קידוח ע"י פטישון נמצא שהבטון הינו חלש וכמו כן לא נמצאו אגרגטים עבים‪.‬‬
‫הדבר מעורר חשש שהבטון אינו "ב‪ "30-‬שהוא המינימום הדרוש בתקרה‪/‬קורות‪/‬רצפה‪.‬‬
‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪ .15‬יש לקרוא מסמך זה במלואו‬
‫בדק בית ‪ - 360‬ביקורת ליקויי בנייה‬
‫ח‪.‬פ‪515062073 .‬‬
‫המוקד הטכני (מוקד טלפוני ארצי ‪ 24‬שעות ביממה) ‪050-8917312‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫סדקים במעטפת‬
‫נמצאו סדקים אופקיים במעטפת וכעת מוגדרים כנזק חזותי ונזק לשירות כמפורט בסעיף א‪2-‬‬
‫בנספח ''א '' בתקן ‪ 940‬חלק ‪ ,) 2008 ( 1‬ציטוט‪:‬‬
‫הסדקים הופיעו עקב תזוזות ושקיעות של אלמנטים המבנה‪ ,‬כמו כן סדקים אלו הופיעו זמן‬
‫קצר לאחר ביצוע התוספת וייתכן שהסדקים ימשיכו להתרחב לנזק בטיחותי‪.‬‬
‫סדק אנכי טיפוסי למעטפת‬
‫עמוד ‪ 9‬מתוך ‪ .15‬יש לקרוא מסמך זה במלואו‬
‫בדק בית ‪ - 360‬ביקורת ליקויי בנייה‬
‫ח‪.‬פ‪515062073 .‬‬
‫המוקד הטכני (מוקד טלפוני ארצי ‪ 24‬שעות ביממה) ‪050-8917312‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫עמודים‬
‫לאחר בדיקה פולשנית ע"י קידוח בפינה הדרום מערבית של התוספת נמצא שלא קיים עמוד‪,‬‬
‫כך שתוספת המבנה אינה עומדת בכוחות השונים ותקרת התוספת תחושב לפי זיז (תקרה‬
‫קונזולית)‪ .‬יש להדגיש שקיימת סכנה ממשית לתפקוד המבנה בזמן רעידת אדמה‪.‬‬
‫בקידוח הפינה הדרום מערבית נמצא בלוק במקום עמוד‬
‫חגורות‬
‫הבנייה בוצעה בניגוד לנדרש בתקן ישראלי ת''י ‪( ) 1998 ( 413‬תכן עמידת מבנים ברעדת‬
‫אדמה)‪ ,‬סעיף ‪ 400.3‬ציטוט‪:‬‬
‫עמוד ‪ 10‬מתוך ‪ .15‬יש לקרוא מסמך זה במלואו‬
‫בדק בית ‪ - 360‬ביקורת ליקויי בנייה‬
‫ח‪.‬פ‪515062073 .‬‬
‫המוקד הטכני (מוקד טלפוני ארצי ‪ 24‬שעות ביממה) ‪050-8917312‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫וגם בניגוד לנדרש בתקן ישראלי ת''י ‪( ) 1998 ( 413‬תכן עמידת מבנים ברעדת אדמה)‪,‬‬
‫סעיף ‪ 400.4‬ציטוט‪:‬‬
‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪ .15‬יש לקרוא מסמך זה במלואו‬
‫בדק בית ‪ - 360‬ביקורת ליקויי בנייה‬
‫ח‪.‬פ‪515062073 .‬‬
‫המוקד הטכני (מוקד טלפוני ארצי ‪ 24‬שעות ביממה) ‪050-8917312‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ליקויים שאינם קונסטרוקטיביים‬
‫מפלס רצפה‬
‫קיים הפרש גובה בין ‪ 2‬החללים בנכס כך שחדר השינה גבוה מחלל תוספת הסלון‪ .‬בוצע‬
‫שיפוע של ‪ 11.5‬מעלות באריח ריצוף מתחת למפתן הדלת‪ .‬הדבר מהווה מכשול להליכה‪.‬‬
‫יתכן שהשוני בגובה התרחש בביצוע ליקוי של יציקת רצפת חדר השינה‪.‬‬
‫שיפוע מתחת למפתן הדלת בין שני החדרים‬
‫עמוד ‪ 12‬מתוך ‪ .15‬יש לקרוא מסמך זה במלואו‬
‫בדק בית ‪ - 360‬ביקורת ליקויי בנייה‬
‫ח‪.‬פ‪515062073 .‬‬
‫המוקד הטכני (מוקד טלפוני ארצי ‪ 24‬שעות ביממה) ‪050-8917312‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫רטיבות ואיטום‬
‫‪ .1‬נמדדה רטיבות גבוהה מאוד ע"י מד לחות בקירות החיצוניים של התוספת‪ .‬רטיבות‬
‫זו נמדדה מתוך הנכס‪ .‬קיימים כתמים גדולים של עובש‪ ,‬טחב וקילופי צבע באזורים‬
‫רבים‪.‬‬
‫רטיבות בקירות חיצוניים מתוך ‪ 2‬חדרים בתוך המבנה‬
‫‪ .2‬בבדיקה ויזואלית ניראה שלא בוצעה שכבת חציצה מפני יניקת מים קפילרים מן‬
‫הקרקע בתפר שבין רצפת הבטון לבין תחתית קיר בני‪ .‬דרישה לביצוע שכבת חציצה‬
‫מופיע גם בת''י ‪ 1523‬חלק ‪ )2002( 1‬סעיף ‪ ,4.1.2‬ציטוט‪:‬‬
‫עמוד ‪ 13‬מתוך ‪ .15‬יש לקרוא מסמך זה במלואו‬
‫בדק בית ‪ - 360‬ביקורת ליקויי בנייה‬
‫ח‪.‬פ‪515062073 .‬‬
‫המוקד הטכני (מוקד טלפוני ארצי ‪ 24‬שעות ביממה) ‪050-8917312‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מסקנות‬
‫‪ .1‬לאור הממצאים הרבים המעידים על ליקויים ביציבות הנכס יש להתייחס אל המבנה‬
‫בתור מבנה מסוכן שאינו ראוי למגורים‪.‬‬
‫‪ .2‬יש לציין שהתוספת נבנתה ללא היתר בנייה כך שהמבנה הוקם ללא תכניות‬
‫קונסטרוקציה המבוססות על סכמה סטטי כלשהיא‪ .‬בנוסף‪ ,‬מכיוון שלא הייתה‬
‫השגחה ע"י מהנדס בניין אין עדות על טיב העבודה והחומרים‪.‬‬
‫‪ .3‬אני ממליץ על הריסה יסודית של תוספת המבנה ולא על חיזוק המבנה משיקולי‬
‫כדאיות כלכלית‪.‬‬
‫‪ .4‬אין לשמר שום אלמנט של המבנה (כגון רצפה) וזאת בגין איכות חומרים ועבודת‬
‫ביצוע ירודים‪.‬‬
‫‪ .5‬עלות הריסת תוספת המבנה כלל פינוי פסולת מהרחוב הצמוד לחצר הנכס ‪-‬‬
‫‪.₪ 15,000‬‬
‫‪ .6‬עלות בנייה של תוספת המבנה מחושבת ע"פ מחיר למ"ר לבנייה על פני קרקע‬
‫וברמה סטנדרטית – כ‪.₪ 75,000 -‬‬
‫‪ .7‬דרוש לקבל את האישורים הרלוונטיים ע"י הרשויות האחראיות וכמו כן לבצע את כל‬
‫העבודות ע"י אנשי מקצוע מוסמכים‪.‬‬
‫עמוד ‪ 14‬מתוך ‪ .15‬יש לקרוא מסמך זה במלואו‬
‫בדק בית ‪ - 360‬ביקורת ליקויי בנייה‬
‫ח‪.‬פ‪515062073 .‬‬
‫המוקד הטכני (מוקד טלפוני ארצי ‪ 24‬שעות ביממה) ‪050-8917312‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫אומדן עלויות לתיקונים עפ"י פירוט בחוות הדעת‬
‫‪₪ 90,000‬‬
‫סה"כ עלויות‬
‫פיקוח הנדסי (‪)10 %‬‬
‫‪₪ 9,000‬‬
‫עבודות בלתי צפויות (‪)5 %‬‬
‫‪₪ 4,500‬‬
‫מע"מ (‪)18 %‬‬
‫‪₪ 16,200‬‬
‫סה"כ כולל מע"מ (ב‪) ₪ -‬‬
‫‪₪ 119,700‬‬
‫הערות כלליות‪:‬‬
‫‪ .1‬המחירים צמודים למדד תשומות הבנייה למגורים‪.‬‬
‫‪ .2‬חוות דעת זו ערוכה עפ"י דרישות תקנים ו‪/‬או תקנות שהיו בתוקף בזמן עבודות‬
‫הבנייה‪.‬‬
‫‪ .3‬ייתכן ובעתיד יופיעו ליקויים שונים נוספים אשר עדיין לא קיימים כיום ולכן אינם‬
‫נכללים בחוות דעת זו‪.‬‬
‫‪ .4‬המחירים מחושבים עפ"י עלויות לתיקון ע"י הדיירים באמצעות קבלן פרטי‪.‬‬
‫‪ .5‬יש לקחת בחשבון כי יתכן פער גדול בתמחור בין קבלן לקבלן‪ .‬המחירים שנקובים‬
‫לעיל מבוססים עפ"י מחירונים המקובלים בענף הבנייה כגון‪" :‬דקל"‪ .‬תתכן תנודת‬
‫מחירים בין קבלן לקבלן‪.‬‬
‫‪ .6‬חוות דעת זו אינה כוללת הערכה של עוגמת נפש וכד'‪ .‬יש להתייעץ עם עו"ד בהקשר‬
‫זה‪.‬‬
‫‪ .7‬המחירים כוללים חומרים‪ ,‬הובלות‪ ,‬סבלות‪ ,‬פיגומים‪ ,‬פינוי פסולת‪.‬‬
‫‪ .8‬המחירים אינם כוללים עלויות תכנון‪ ,‬מסים והיטלים‪.‬‬
‫‪ .9‬לצורך ביצוע התיקונים יידרש זמן סביר של כ‪ 20 -‬יום עבודה במקביל‪.‬‬
‫הריני מצהיר בזאת כי אין לי כל עניין אישי בנכס הנדון‪.‬‬
‫חוות דעת זו ניתנת על ידי לשם הגשתה כראייה לבית המשפט‪.‬‬
‫לראייה באתי על החתום ביום ‪23/2/2015‬‬
‫המהנדס הבודק‬
‫מהנדס אזרחי שאול דקל‬
‫רישיון מס' ‪104059‬‬
‫עמוד ‪ 15‬מתוך ‪ .15‬יש לקרוא מסמך זה במלואו‬