תוצאות מלאות סבב קדטים 2

Transcription

תוצאות מלאות סבב קדטים 2
‫סבב קדטים ‪ - 2014-15 -2‬קדטים ‪43‬‬
‫סוג תחרות‪:‬‬
‫נוק‪-‬אאוט ‪ 8‬תאריך‪19/12/2014 :‬‬
‫אגודה‬
‫עצמה מרכז פתח ת‬
‫רבין עדו‬
‫פייטינג ספיריט‬
‫אלחזוב ליאור‬
‫אלרן‬
‫הלמן עמית‬
‫פיסגה חולון מרכ‬
‫שאולוב עידן‬
‫איזי גודו הרצלי‬
‫עטון דור‬
‫פייטינג ספיריט‬
‫יהודאי עילי‬
‫עמותת פיסגה‬
‫הר סיני יהודה‬
‫רבין עדו‬
‫‪ 100/0-000/0‬רבין עדו‬
‫‪9‬‬
‫‪400‬‬
‫הלמן עמית‬
‫‪117‬‬
‫‪000/0-013/0‬‬
‫‪020/0-000/0‬‬
‫רבין עדו‬
‫עטון דור‬
‫‪0‬‬
‫‪29‬‬
‫‪1‬‬
‫יהודאי עילי‬
‫יהודאי עילי‬
‫‪117‬‬
‫‪000/4-100/0‬‬
‫‪318‬‬
‫‪001/0-020/0‬‬
‫אלחזוב ליאור‬
‫א‬
‫אלחזוב ליאור‬
‫שאולוב עידן‬
‫‪400‬‬
‫ב‬
‫י‬
‫ג‬
‫‪001/3-000/2‬‬
‫עטון דור‬
‫אלחזוב ליאור‬
‫הר סיני יהודה‬
‫הר סיני יהודה‬
‫ד‬
‫הלמן עמית‬
‫ט‬
‫מיקום‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫הלמן עמית‬
‫‪210‬‬
‫שם ספורטאי‬
‫רבין עדו‬
‫יהודאי עילי‬
‫אלחזוב ליאור‬
‫הלמן עמית‬
‫‪010/2-110/0‬‬
‫אגודה‬
‫עצמה מרכז פתח ת‬
‫פייטינג ספיריט‬
‫פייטינג ספיריט‬
‫אלרן‬
‫‪100/0-000/0‬‬
‫סבב קדטים ‪ - 2014-15 -2‬קדטים ‪46‬‬
‫סוג תחרות‪:‬‬
‫תאריך‪19/12/2014 :‬‬
‫נוק‪-‬אאוט ‪16‬‬
‫אגודה‬
‫עצמה מרכז פתח ת‬
‫תלם אמיר‬
‫מיטב נתניה‬
‫בנוז שלו‬
‫הפועל בני ברק‬
‫גרונדמן נדב‬
‫עצמה תל אביב‬
‫אשכנזי רונן‬
‫מיטב בת ים‬
‫ברוך אופק‬
‫נגב דו‬
‫דמתי מיכה‬
‫מיטב אור עקיבא‬
‫סוקולסקי יונתן‬
‫עצמה מרכז פתח ת‬
‫אלון עומר‬
‫עוצמת יפרח‬
‫גבאי עידן‬
‫בנוז שלו‬
‫‪2:21‬‬
‫‪ 003/0-100/0‬גרונדמן נדב‬
‫‪:6‬‬
‫גרונדמן נדב‬
‫‪000/0-100/0‬‬
‫ברוך אופק‬
‫אשכנזי רונן‬
‫‪2:13‬‬
‫‪021/1-000/1‬‬
‫ברוך אופק‬
‫‪2:41‬‬
‫ברוך אופק‬
‫‪000/1-111/0‬‬
‫ברוך אופק‬
‫דמתי מיכה‬
‫‪4:00‬‬
‫‪000/3-012/0‬‬
‫דמתי מיכה‬
‫‪4:00‬‬
‫סוקולסקי יונתן‬
‫‪102/0-000/1‬‬
‫דמתי מיכה‬
‫‪4:00‬‬
‫אלון עומר‬
‫אלון עומר‬
‫‪2:04‬‬
‫גבאי עידן‬
‫‪020/0-000/1‬‬
‫בנוז שלו‬
‫בנוז שלו‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫בנוז שלו‬
‫‪11‬‬
‫‪000/0-100/0‬‬
‫אלון עומר‬
‫אשכנזי רונן‬
‫אשכנזי רונן‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫אלון עומר‬
‫סוקולסקי יונתן‬
‫סוקולסקי יונתן‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫סוקולסקי יונתן‬
‫‪400‬‬
‫‪011/3-000/0‬‬
‫גרונדמן נדב‬
‫גבאי עידן‬
‫גבאי עידן‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫גרונדמן נדב‬
‫‪011/1-010/0‬‬
‫סבב קדטים ‪ - 2014-15 -2‬קדטים ‪46‬‬
‫סוג תחרות‪:‬‬
‫נוק‪-‬אאוט ‪16‬‬
‫תאריך‪19/12/2014 :‬‬
‫מיקום‬
‫‪ 1‬ברוך אופק‬
‫‪ 2‬דמתי מיכה‬
‫‪ 3‬אלון עומר‬
‫גרונדמן נדב‬
‫‪5‬‬
‫אגודה‬
‫שם ספורטאי‬
‫מיטב בת ים‬
‫נגב דו‬
‫עצמה מרכז פתח ת‬
‫הפועל בני ברק‬
‫סבב קדטים ‪ - 2014-15 -2‬קדטים ‪50‬‬
‫סוג תחרות‪:‬‬
‫נוק‪-‬אאוט ‪32‬‬
‫תאריך‪19/12/2014 :‬‬
‫אגודה‬
‫ה‪.‬ל‪.‬ה‪.‬ב‬
‫מנגד ריף‬
‫מכבי הרצליה‬
‫מאן עומר‬
‫מיטב נתניה‬
‫גל אמיתי‬
‫איזי גודו הרצלי‬
‫פנר ניר‬
‫עצ‪ .‬רעננה‬
‫אלימלך עומר‬
‫עצמה האתלט ראשל בורודין טל‬
‫הפועל בני ברק‬
‫מוטהדה דרור‬
‫עצמה כפר סבא‬
‫דאום שי‬
‫ראק גודו ‪ -‬רמות‬
‫גרושקביץ יונתן‬
‫הפועל בני ברק‬
‫רוב אור‬
‫פייטינג ספיריט‬
‫ברמואב נוה‬
‫מיטב נתניה‬
‫עמיהוד נדב‬
‫עידן הספורט‬
‫צפרן עידן‬
‫אלרן‬
‫רז אמיר‬
‫סיכוי לצעירים ח‬
‫טמיר דוד‬
‫אלוף הגודו בבאר‬
‫אלקינד יאיר‬
‫ראק גודו ‪ -‬רמות‬
‫עומר רון‬
‫מיטב נתניה‬
‫לבון עידו‬
‫יוניפייט חיפה‬
‫מובשוביץ דוד‬
‫ה‪.‬ל‪.‬ה‪.‬ב‬
‫גת עומר‬
‫מיטב רחובות‬
‫פאר אופק‬
‫אלרן‬
‫לבון טל‬
‫עצ‪ .‬רעננה‬
‫קליין איתי‬
‫עצמה האתלט ראשל בורודין ליאור‬
‫הפועל בני ברק‬
‫מוטהדה אוראל‬
‫מיטב נתניה‬
‫סילברמן רועי‬
‫עצמה אולימפי‬
‫טביבוב דוד‬
‫מכבי הרצליה‬
‫כהן שגיא‬
‫מנגד ריף‬
‫‪400‬‬
‫‪ 003/3-000/2‬מנגד ריף‬
‫‪204‬‬
‫פנר ניר‬
‫‪19‬‬
‫‪101/1-000/1‬‬
‫מנגד ריף‬
‫‪100/0-000/0‬‬
‫אלימלך עומר‬
‫‪216‬‬
‫‪100/0-000/0‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ 100/0-000/0‬אלימלך עומר‬
‫מוטהדה דרור‬
‫‪59‬‬
‫‪101/0-000/0‬‬
‫מנגד ריף‬
‫דאום שי‬
‫‪2‬‬
‫‪400‬‬
‫‪001/2-000/0‬‬
‫‪ 001/0-000/0‬דאום שי‬
‫ברמואב נוה‬
‫‪234‬‬
‫‪53‬‬
‫‪020/0-000/1‬‬
‫דאום שי‬
‫‪000/0-111/0‬‬
‫‪400‬‬
‫צפרן עידן‬
‫‪254‬‬
‫‪010/2-000/2‬‬
‫‪ 000/4-100/0‬טמיר דוד‬
‫‪30‬‬
‫טמיר דוד‬
‫‪241‬‬
‫‪000/0-100/0‬‬
‫‪000/1-020/0‬‬
‫מנגד ריף‬
‫אלקינד יאיר‬
‫‪142‬‬
‫‪ 000/1-110/1‬אלקינד יאיר‬
‫‪231‬‬
‫לבון עידו‬
‫‪400‬‬
‫‪400‬‬
‫‪000/1-100/1‬‬
‫אלקינד יאיר‬
‫‪001/1-000/3‬‬
‫פאר אופק‬
‫‪233‬‬
‫‪101/2-001/2‬‬
‫‪250‬‬
‫‪021/0-000/1‬‬
‫‪ 000/1-100/2‬לבון טל‬
‫‪44‬‬
‫לבון טל‬
‫‪000/0-100/0‬‬
‫קליין איתי‬
‫קליין איתי‬
‫‪318‬‬
‫‪400‬‬
‫‪000/0-010/1‬‬
‫‪ 020/0-001/0‬קליין איתי‬
‫מוטהדה אוראל‬
‫‪250‬‬
‫‪100/0-000/0‬‬
‫קליין איתי‬
‫‪129‬‬
‫סילברמן רועי‬
‫‪159‬‬
‫‪ 100/0-001/0‬סילברמן רועי‬
‫כהן שגיא‬
‫‪0‬‬
‫‪100/0-000/0‬‬
‫‪000/0-020/0‬‬
‫סבב קדטים ‪ - 2014-15 -2‬קדטים ‪50‬‬
‫נוק‪-‬אאוט ‪32‬‬
‫סוג תחרות‪:‬‬
‫תאריך‪19/12/2014 :‬‬
‫רפסאז' כפול‬
‫רפסאז'‬
‫מאן עומר‬
‫פנר ניר‬
‫אלימלך עומר‬
‫פנר ניר‬
‫אלימלך עומר‬
‫גרושקביץ יונתן‬
‫גרושקביץ יונתן‬
‫גרושקביץ יונתן‬
‫אלקינד יאיר‬
‫גרושקביץ יונתן‬
‫ברמואב נוה‬
‫טמיר דוד‬
‫אלקינד יאיר‬
‫עומר רון‬
‫לבון עידו‬
‫לבון טל‬
‫לבון עידו‬
‫סילברמן רועי‬
‫לבון טל‬
‫דאום שי‬
‫בורודין ליאור‬
‫בורודין ליאור‬
‫סילברמן רועי‬
‫מוטהדה אוראל‬
‫סילברמן רועי‬
‫מיקום‬
‫שם ספורטאי‬
‫‪ 1‬מנגד ריף‬
‫‪ 2‬קליין איתי‬
‫‪ 3‬אלקינד יאיר‬
‫סילברמן רועי‬
‫‪5‬‬
‫סילברמן רועי‬
‫אגודה‬
‫ה‪.‬ל‪.‬ה‪.‬ב‬
‫עצ‪ .‬רעננה‬
‫אלוף הגודו בבאר‬
‫מיטב נתניה‬
‫סבב קדטים ‪ - 2014-15 -2‬קדטים ‪55‬‬
‫סוג תחרות‪:‬‬
‫נוק‪-‬אאוט ‪32‬‬
‫תאריך‪19/12/2014 :‬‬
‫אגודה‬
‫עצמה כפר סבא‬
‫גולומב תומר‬
‫מיטב נתניה‬
‫זבולון אילאי‬
‫ראק גודו ‪ -‬רמות‬
‫בר אוריאן משב‬
‫עצמה האתלט ראשל בן שחר אדיר‬
‫הפועל אקיגיצו‬
‫זק עומרי‬
‫ה‪.‬ל‪.‬ה‪.‬ב‬
‫כאהן יקיר‬
‫עצמה מרכז פתח ת‬
‫זינגרמן מיכאל‬
‫עצמה אולימפי‬
‫שטיינגולד עמית‬
‫פיסגה חולון מרכ‬
‫אהרון אלון‬
‫ה‪.‬ל‪.‬ה‪.‬ב‬
‫ראופמן טל‬
‫מיטב בת ים‬
‫פלטניק דניאל‬
‫אלרן‬
‫סהר שגיב‬
‫ראק גודו ‪ -‬רמות‬
‫תמרי אמיר רתם‬
‫מיטב מודיעין‬
‫ליבה נעם‬
‫עצמה מרכז פתח ת‬
‫בורשטיין אור‬
‫איזי גודו הרצלי‬
‫אטיאה כרמל‬
‫פיסגה חולון מרכ‬
‫שור גלעד‬
‫מיטב נתניה‬
‫בירנבאום תמיר‬
‫מיטב בת ים‬
‫תורן יואב‬
‫מיטב צהלה תל אב‬
‫וינשטיין גבע‬
‫פיסגה חולון מרכ‬
‫פומפר ג'רמי‬
‫יוניפייט חיפה‬
‫צבט יעקב‬
‫מכבי מעלה אדומי‬
‫בן יאיר רז‬
‫הפועל אקיגיצו‬
‫בן שמעון עמית‬
‫ה‪.‬ל‪.‬ה‪.‬ב‬
‫רז גיא‬
‫מיטב בת ים‬
‫איווננקו רומן‬
‫ראק גודו ‪ -‬רמות‬
‫בן משה איתמר‬
‫הפועל גודו‬
‫ארגנטי דניאל‬
‫מיטב נתניה‬
‫אשל תומר‬
‫מיטב רחובות‬
‫לשץ תמיר‬
‫גולומב תומר‬
‫‪14‬‬
‫‪ 000/0-100/0‬גולומב תומר‬
‫בן שחר אדיר‬
‫‪42‬‬
‫‪141‬‬
‫‪001/0-023/0‬‬
‫גולומב תומר‬
‫‪000/0-020/0‬‬
‫זק עומרי‬
‫‪400‬‬
‫‪39‬‬
‫‪ 000/0-010/2‬זינגרמן מיכאל‬
‫זינגרמן מיכאל‬
‫‪400‬‬
‫‪133‬‬
‫‪010/1-100/1‬‬
‫‪000/2-000/1‬‬
‫גולומב תומר‬
‫אהרון אלון‬
‫‪133‬‬
‫‪400‬‬
‫‪54‬‬
‫‪100/0-000/0‬‬
‫אהרון אלון‬
‫‪002/2-000/0‬‬
‫‪154‬‬
‫ליבה נעם‬
‫‪46‬‬
‫‪100/0-000/2‬‬
‫‪ 110/0-000/0‬ליבה נעם‬
‫בורשטיין אור‬
‫‪257‬‬
‫‪000/1-001/2‬‬
‫‪ 000/0-101/0‬אהרון אלון‬
‫פלטניק דניאל‬
‫‪400‬‬
‫‪000/0-101/0‬‬
‫‪18‬‬
‫‪100/0-000/0‬‬
‫‪000/1-100/0‬‬
‫גולומב תומר‬
‫שור גלעד‬
‫‪44‬‬
‫‪ 100/0-000/0‬שור גלעד‬
‫תורן יואב‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪232‬‬
‫‪022/0-001/0‬‬
‫פומפר ג'רמי‬
‫‪100/0-000/0‬‬
‫פומפר ג'רמי‬
‫‪59‬‬
‫‪100/0-000/0‬‬
‫‪242‬‬
‫‪010/2-110/2‬‬
‫‪ 100/0-010/0‬פומפר ג'רמי‬
‫בן יאיר רז‬
‫‪231‬‬
‫‪100/1-000/0‬‬
‫בן שמעון עמית‬
‫בן שמעון עמית‬
‫‪400‬‬
‫‪117‬‬
‫‪000/0-100/0‬‬
‫‪ 010/0-010/3‬בן שמעון עמית‬
‫איווננקו רומן‬
‫‪130‬‬
‫‪000/0-020/0‬‬
‫בן שמעון עמית‬
‫‪21‬‬
‫ארגנטי דניאל‬
‫‪100‬‬
‫‪ 000/0-101/0‬אשל תומר‬
‫אשל תומר‬
‫‪30‬‬
‫‪020/0-000/0‬‬
‫‪400‬‬
‫‪011/3-002/1‬‬
‫‪000/0-100/0‬‬
‫סבב קדטים ‪ - 2014-15 -2‬קדטים ‪55‬‬
‫סוג תחרות‪:‬‬
‫נוק‪-‬אאוט ‪32‬‬
‫תאריך‪19/12/2014 :‬‬
‫רפסאז' כפול‬
‫רפסאז'‬
‫זבולון אילאי‬
‫בן שחר אדיר‬
‫בן שחר אדיר‬
‫בן שחר אדיר‬
‫זינגרמן מיכאל‬
‫ליבה נעם‬
‫ראופמן טל‬
‫פלטניק דניאל‬
‫ליבה נעם‬
‫פומפר ג'רמי‬
‫פלטניק דניאל‬
‫ליבה נעם‬
‫ליבה נעם‬
‫צבט יעקב‬
‫צבט יעקב‬
‫צבט יעקב‬
‫בן יאיר רז‬
‫אשל תומר‬
‫שור גלעד‬
‫אהרון אלון‬
‫רז גיא‬
‫איווננקו רומן‬
‫אשל תומר‬
‫איווננקו רומן‬
‫אשל תומר‬
‫מיקום‬
‫שם ספורטאי‬
‫‪ 1‬גולומב תומר‬
‫‪ 2‬בן שמעון עמית‬
‫‪ 3‬ליבה נעם‬
‫אהרון אלון‬
‫‪5‬‬
‫אהרון אלון‬
‫אגודה‬
‫עצמה כפר סבא‬
‫הפועל אקיגיצו‬
‫מיטב מודיעין‬
‫פיסגה חולון מרכ‬
‫סבב קדטים ‪ - 2014-15 -2‬קדטים ‪60‬‬
‫סוג תחרות‪:‬‬
‫נוק‪-‬אאוט ‪64‬‬
‫תאריך‪19/12/2014 :‬‬
‫אגודה‬
‫הפועל אקיגיצו‬
‫דיין אמיר‬
‫מיטב נתניה‬
‫דביר יונתן‬
‫מיטב ספורטילנד‬
‫יוגב סער‬
‫סיכוי לצעירים ח‬
‫פייטילביץ דניאל‬
‫מיטב צהלה תל אב‬
‫זעפרני בן‬
‫מיטב ירושלים‬
‫גרסון גיא‬
‫מיטב בת ים‬
‫לודריק מאור‬
‫פייטינג ספיריט‬
‫גבע נמרוד‬
‫עצ‪ .‬רעננה‬
‫בובוביץ עמית‬
‫דיין אמיר‬
‫דיין אמיר‬
‫דביר יונתן‬
‫‪25‬‬
‫‪100/0-000/0‬‬
‫דיין אמיר‬
‫יוגב סער‬
‫‪132‬‬
‫‪020/0-000/3‬‬
‫פייטילביץ דניאל‬
‫פייטילביץ דניאל‬
‫‪207‬‬
‫‪001/1-100/1‬‬
‫דיין אמיר‬
‫גרסון גיא‬
‫‪111‬‬
‫‪111/0-000/0‬‬
‫‪202‬‬
‫‪ 000/0-110/0‬גרסון גיא‬
‫לודריק מאור‬
‫‪111‬‬
‫‪020/0-000/0‬‬
‫גרסון גיא‬
‫‪105‬‬
‫גבע נמרוד‬
‫‪101/0-000/0‬‬
‫גבע נמרוד‬
‫בובוביץ עמית‬
‫עצמה האתלט ראשל טסלפפה אומר‬
‫עצמה אולימפי‬
‫יוניצמן יובל‬
‫מיטב ספורטילנד‬
‫כהן תומר‬
‫הפועל נתניה‬
‫ביג'אווי אבנר‬
‫אלוף הגודו בבאר‬
‫וייסמן אסף‬
‫פיסגה חולון מרכ‬
‫מנור אלעד‬
‫מיטב מודיעין‬
‫מהל ארד‬
‫הפועל בת ים‬
‫בסטייב אירקלי‬
‫בובוביץ עמית‬
‫‪8‬‬
‫‪000/1-101/0‬‬
‫‪213‬‬
‫‪ 100/0-000/0‬בובוביץ עמית‬
‫יוניצמן יובל‬
‫‪11‬‬
‫‪100/0-000/0‬‬
‫בובוביץ עמית‬
‫כהן תומר‬
‫‪21‬‬
‫‪000/0-100/0‬‬
‫ביג'אווי אבנר‬
‫ביג'אווי אבנר‬
‫‪22‬‬
‫‪100/0-000/0‬‬
‫בובוביץ עמית‬
‫וייסמן אסף‬
‫‪35‬‬
‫‪020/0-000/0‬‬
‫מנור אלעד‬
‫מנור אלעד‬
‫‪324‬‬
‫‪100/2-000/4‬‬
‫בסטייב אירקלי‬
‫‪356‬‬
‫מהל ארד‬
‫‪000/2-021/2‬‬
‫בסטייב אירקלי‬
‫בסטייב אירקלי‬
‫‪242‬‬
‫‪000/0-101/1‬‬
‫‪104‬‬
‫‪000/0-101/0‬‬
‫סבב קדטים ‪ - 2014-15 -2‬קדטים ‪60‬‬
‫סוג תחרות‪:‬‬
‫נוק‪-‬אאוט ‪64‬‬
‫תאריך‪19/12/2014 :‬‬
‫אגודה‬
‫מיטב צהלה תל אב‬
‫שיימן עומר‬
‫איזי גודו הרצלי‬
‫בן צבי עומר‬
‫מיטב מודיעין‬
‫ביטון בר‬
‫מיטב ספורטילנד‬
‫קזלוב טל‬
‫פיסגה חולון מרכ‬
‫דניאלי יובל‬
‫עצ‪ .‬רעננה‬
‫קונטס אורי‬
‫מיטב אשדוד מרכז‬
‫וושינסקי ארתור‬
‫עצמה אולימפי‬
‫גלון ארתור‬
‫פייטינג ספיריט‬
‫לחוביצר איתמר‬
‫עוצמת יפרח‬
‫סלפטי אילן‬
‫אלוף הגודו בבאר‬
‫דומניקוב מיכאל‬
‫מכבי הרצליה‬
‫קרמר אלון‬
‫מיטב נתניה‬
‫דים נעם‬
‫מיטב ספורטילנד‬
‫קוטלר ים‬
‫עצמה מרכז פתח ת‬
‫ברונפמן עידן‬
‫מיטב צהלה תל אב‬
‫רובנבך דור‬
‫מיטב בת ים‬
‫גורדייב סטיב‬
‫פייטינג ספיריט‬
‫דזיובה דניאל‬
‫יוניפייט חיפה‬
‫זורובל נתנאל‬
‫בן צבי עומר‬
‫‪48‬‬
‫‪ 000/0-100/0‬בן צבי עומר‬
‫‪400‬‬
‫ביטון בר‬
‫‪002/2-000/1‬‬
‫דניאלי יובל‬
‫קזלוב טל‬
‫‪246‬‬
‫‪101/0-000/0‬‬
‫דניאלי יובל‬
‫דניאלי יובל‬
‫‪400‬‬
‫‪010/2-010/1‬‬
‫דניאלי יובל‬
‫וושינסקי ארתור‬
‫‪50‬‬
‫‪020/1-011/0‬‬
‫‪228‬‬
‫‪ 000/0-101/0‬וושינסקי ארתור‬
‫גלון ארתור‬
‫‪9‬‬
‫‪000/0-100/0‬‬
‫וושינסקי ארתור‬
‫‪400‬‬
‫לחוביצר איתמר‬
‫‪000/0-001/2‬‬
‫סלפטי אילן‬
‫סלפטי אילן‬
‫‪335‬‬
‫‪000/2-103/0‬‬
‫גורדייב סטיב‬
‫דומניקוב מיכאל‬
‫‪320‬‬
‫‪400‬‬
‫‪000/3-001/0‬‬
‫‪ 024/0-000/2‬דומניקוב מיכאל‬
‫דים נעם‬
‫‪130‬‬
‫‪021/0-000/0‬‬
‫דומניקוב מיכאל‬
‫קוטלר ים‬
‫‪213‬‬
‫‪110/0-000/0‬‬
‫קוטלר ים‬
‫ברונפמן עידן‬
‫‪215‬‬
‫‪100/1-000/1‬‬
‫גורדייב סטיב‬
‫רובנבך דור‬
‫‪113‬‬
‫‪010/0-100/1‬‬
‫גורדייב סטיב‬
‫גורדייב סטיב‬
‫‪400‬‬
‫‪003/1-001/0‬‬
‫גורדייב סטיב‬
‫‪220‬‬
‫דזיובה דניאל‬
‫זורובל נתנאל‬
‫זורובל נתנאל‬
‫‪235‬‬
‫‪000/0-020/0‬‬
‫‪112/0-000/0‬‬
‫סבב קדטים ‪ - 2014-15 -2‬קדטים ‪60‬‬
‫סוג תחרות‪:‬‬
‫נוק‪-‬אאוט ‪64‬‬
‫תאריך‪19/12/2014 :‬‬
‫רפסאז' כפול‬
‫רפסאז '‬
‫קזלוב טל‬
‫בן צבי עומר‬
‫קזלוב טל‬
‫בן צבי עומר‬
‫בן צבי עומר‬
‫דומניקוב מיכאל‬
‫וושינסקי ארתור‬
‫רובנבך דור‬
‫זורובל נתנאל‬
‫רובנבך דור‬
‫דומניקוב מיכאל‬
‫זורובל נתנאל‬
‫דיין אמיר‬
‫דומניקוב מיכאל‬
‫דיין אמיר‬
‫דביר יונתן‬
‫פייטילביץ דניאל‬
‫דביר יונתן‬
‫פייטילביץ דניאל‬
‫גרסון גיא‬
‫טסלפפה אומר‬
‫גרסון גיא‬
‫טסלפפה אומר‬
‫טסלפפה אומר‬
‫טסלפפה אומר‬
‫יוניצמן יובל‬
‫טסלפפה אומר‬
‫ביג'אווי אבנר‬
‫בסטייב אירקלי‬
‫דניאלי יובל‬
‫טסלפפה אומר‬
‫סבב קדטים ‪ - 2014-15 -2‬קדטים ‪66‬‬
‫סוג תחרות‪:‬‬
‫נוק‪-‬אאוט ‪64‬‬
‫תאריך‪19/12/2014 :‬‬
‫אגודה‬
‫פיסגה חולון מרכ‬
‫אצלן יובל‬
‫מיטב אילת‬
‫באואר רון‬
‫מיטב ספורטילנד‬
‫גמר דין‬
‫פיסגה חולון מרכ‬
‫דניאל ג'ק‬
‫עצמה אולימפי‬
‫גלפרין מיכה‬
‫מיטב בת ים‬
‫אגרנוביץ ולדיסלב‬
‫עוצמת יפרח‬
‫לריח מור‬
‫עצמה מרכז פתח ת‬
‫ברנוב הלל‬
‫מיטב בת ים‬
‫אלבז יהונתן‬
‫אלוף הגודו בבאר‬
‫ציינוב איליה‬
‫מיטב ספורטילנד‬
‫שחורי עוז‬
‫איזי גודו הרצלי‬
‫טראוב רועי‬
‫פיסגה חולון מרכ‬
‫עסיס אור‬
‫יוניפייט חיפה‬
‫אלייב גל‬
‫מיטב רחובות‬
‫ליכטנפלד סהר‬
‫מיטב נתניה‬
‫סחלי איתמר‬
‫פייטינג ספיריט‬
‫שרעבי רז‬
‫אצלן יובל‬
‫‪346‬‬
‫‪ 112/1-000/3‬אצלן יובל‬
‫‪217‬‬
‫גמר דין‬
‫‪010/2-000/2‬‬
‫אצלן יובל‬
‫דניאל ג'ק‬
‫‪021/0-000/0‬‬
‫‪152‬‬
‫גלפרין מיכה‬
‫גלפרין מיכה‬
‫‪0‬‬
‫‪000/0-000/0‬‬
‫אצלן יובל‬
‫אגרנוביץ ולדיסלב‬
‫‪400‬‬
‫‪001/0-000/3‬‬
‫אגרנוביץ ולדיסלב‬
‫לריח מור‬
‫‪131‬‬
‫‪101/0-001/0‬‬
‫אגרנוביץ ולדיסלב‬
‫‪020/0-000/0‬‬
‫‪54‬‬
‫ברנוב הלל‬
‫ברנוב הלל‬
‫אצלן יובל‬
‫אלבז יהונתן‬
‫‪400‬‬
‫‪010/0-000/0‬‬
‫‪232‬‬
‫‪ 001/0-000/1‬אלבז יהונתן‬
‫שחורי עוז‬
‫‪123‬‬
‫‪110/0-000/0‬‬
‫אלבז יהונתן‬
‫‪000/0-020/0‬‬
‫‪29‬‬
‫טראוב רועי‬
‫טראוב רועי‬
‫אלבז יהונתן‬
‫אלייב גל‬
‫‪0‬‬
‫‪221‬‬
‫‪000/1-022/0‬‬
‫‪ 000/0-000/0‬אלייב גל‬
‫ליכטנפלד סהר‬
‫‪218‬‬
‫‪021/0-000/0‬‬
‫אלייב גל‬
‫‪108‬‬
‫סחלי איתמר‬
‫‪110/0-000/0‬‬
‫שרעבי רז‬
‫שרעבי רז‬
‫‪137‬‬
‫‪000/0-100/0‬‬
‫‪128‬‬
‫‪100/0-000/1‬‬
‫סבב קדטים ‪ - 2014-15 -2‬קדטים ‪66‬‬
‫סוג תחרות‪:‬‬
‫תאריך‪19/12/2014 :‬‬
‫נוק‪-‬אאוט ‪64‬‬
‫אגודה‬
‫פיסגה חולון מרכ‬
‫גינר אורון‬
‫סיכוי לצעירים ח‬
‫פטלק דניאל‬
‫מיטב נתניה‬
‫גרינברג ירדן‬
‫פיסגה חולון מרכ‬
‫פסטרנק עומר‬
‫עידן הספורט‬
‫פרסוף עקיבא‬
‫עצמה אולימפי‬
‫סוכר עמית‬
‫מיטב בת ים‬
‫טננבאום בן‬
‫האגודה לגודו ים‬
‫קליימן אורי‬
‫עצ‪ .‬ניפון רעות‬
‫לוי דן‬
‫ראק גודו ‪ -‬רמות‬
‫כוכב גיא‬
‫גינר אורון‬
‫‪15‬‬
‫‪ 110/0-000/0‬גינר אורון‬
‫גרינברג ירדן‬
‫‪138‬‬
‫‪100/0-000/3‬‬
‫גינר אורון‬
‫פסטרנק עומר‬
‫‪35‬‬
‫‪400‬‬
‫‪011/0-000/3‬‬
‫‪ 020/0-000/0‬סוכר עמית‬
‫סוכר עמית‬
‫‪150‬‬
‫‪000/0-021/0‬‬
‫גינר אורון‬
‫טננבאום בן‬
‫‪127‬‬
‫‪305‬‬
‫‪001/1-000/1‬‬
‫‪ 100/0-000/0‬לוי דן‬
‫לוי דן‬
‫‪34‬‬
‫‪000/0-100/0‬‬
‫לוי דן‬
‫‪43‬‬
‫כוכב גיא‬
‫‪000/0-020/0‬‬
‫כוכב גיא‬
‫גינר אורון‬
‫עצמה האתלט ראשל בן שחר דין‬
‫בן שחר דין‬
‫‪213‬‬
‫‪100/1-000/0‬‬
‫בן שחר דין‬
‫מכבי הרצליה‬
‫בק אסף‬
‫עצמה כפר סבא‬
‫מילר יהונתן‬
‫הפועל בני ברק‬
‫ברוך תומר‬
‫ע‪.‬ל‪.‬ס מזכרת בתי‬
‫לבני יונתן‬
‫מיטב רחובות‬
‫גלעד אמיר‬
‫מיטב נתניה‬
‫סילברמן גל‬
‫עמותת פיסגה‬
‫דיין יונתן‬
‫בק אסף‬
‫‪15‬‬
‫‪000/0-100/0‬‬
‫מילר יהונתן‬
‫מילר יהונתן‬
‫‪227‬‬
‫‪011/0-110/0‬‬
‫מילר יהונתן‬
‫ברוך תומר‬
‫‪103‬‬
‫‪101/0-000/1‬‬
‫מילר יהונתן‬
‫לבני יונתן‬
‫‪24‬‬
‫‪000/0-110/0‬‬
‫גלעד אמיר‬
‫גלעד אמיר‬
‫‪224‬‬
‫‪000/2-100/1‬‬
‫סילברמן גל‬
‫‪400‬‬
‫סילברמן גל‬
‫סילברמן גל‬
‫דיין יונתן‬
‫‪57‬‬
‫‪100/0-000/0‬‬
‫‪001/0-000/0‬‬
‫סבב קדטים ‪ - 2014-15 -2‬קדטים ‪66‬‬
‫סוג תחרות‪:‬‬
‫נוק‪-‬אאוט ‪64‬‬
‫תאריך‪19/12/2014 :‬‬
‫רפסאז' כפול‬
‫רפסאז '‬
‫פטלק דניאל‬
‫גרינברג ירדן‬
‫גרינברג ירדן‬
‫גרינברג ירדן‬
‫סוכר עמית‬
‫לוי דן‬
‫בן שחר דין‬
‫לוי דן‬
‫ברוך תומר‬
‫בן שחר דין‬
‫ברוך תומר‬
‫בן שחר דין‬
‫בן שחר דין‬
‫אלבז יהונתן‬
‫סילברמן גל‬
‫אלבז יהונתן‬
‫באואר רון‬
‫גמר דין‬
‫גמר דין‬
‫גמר דין‬
‫גלפרין מיכה‬
‫גמר דין‬
‫גמר דין‬
‫אגרנוביץ ולדיסלב‬
‫ציינוב איליה‬
‫שחורי עוז‬
‫שחורי עוז‬
‫שחורי עוז‬
‫שחורי עוז‬
‫טראוב רועי‬
‫אלייב גל‬
‫מילר יהונתן‬
‫גמר דין‬
‫סבב קדטים ‪ - 2014-15 -2‬קדטים ‪73‬‬
‫סוג תחרות‪:‬‬
‫נוק‪-‬אאוט ‪32‬‬
‫תאריך‪19/12/2014 :‬‬
‫אגודה‬
‫ה‪.‬ל‪.‬ה‪.‬ב‬
‫רציסטר דילאן‬
‫מכבי חיפה כרמל‬
‫פרידמן דניאל‬
‫מיטב מודיעין‬
‫כהן בר‬
‫הפועל גודו‬
‫גורביץ גיא‬
‫אלוף הגודו בבאר‬
‫צומק אוסקר‬
‫עצמה כפר סבא‬
‫מלול אסף‬
‫מיטב ירושלים‬
‫ליבר אבישי‬
‫מיטב מודיעין‬
‫גולדנברג יונתן‬
‫עצ‪ .‬ניפון רעות‬
‫גת פלש יואב‬
‫עצמה האתלט ראשל רזניק אלי‬
‫מיטב אשדוד מרכז‬
‫לומונוסוב דניאל‬
‫עוצמת יפרח‬
‫גב יובל‬
‫ה‪.‬ל‪.‬ה‪.‬ב‬
‫וגנר רון‬
‫איזי גודו הרצלי‬
‫יודלא עמית‬
‫מיטב מודיעין‬
‫מאור דור‬
‫הפועל הרצליה‬
‫עמיר איתמר‬
‫עצמה האתלט ראשל ליברמן בן‬
‫עצמה אולימפי‬
‫אוסלון דוד‬
‫ה‪.‬ל‪.‬ה‪.‬ב‬
‫בן משה אביב‬
‫נגב דו‬
‫דמרי דן‬
‫מיטב מודיעין‬
‫ברוקר דור‬
‫מיטב מודיעין‬
‫קליין טל‬
‫ראק גודו ‪ -‬רמות‬
‫אלפרט ים‬
‫עוצמת יפרח‬
‫אבוחצירה איתי‬
‫רציסטר דילאן‬
‫‪256‬‬
‫‪ 000/1-100/0‬רציסטר דילאן‬
‫גורביץ גיא‬
‫‪104‬‬
‫‪44‬‬
‫‪100/0-000/0‬‬
‫רציסטר דילאן‬
‫‪000/0-021/0‬‬
‫צומק אוסקר‬
‫‪000/0-101/0‬‬
‫‪57‬‬
‫צומק אוסקר‬
‫רציסטר דילאן‬
‫מלול אסף‬
‫‪130‬‬
‫‪146‬‬
‫‪ 100/0-000/1‬מלול אסף‬
‫גולדנברג יונתן‬
‫‪19‬‬
‫‪51‬‬
‫‪101/0-000/0‬‬
‫מלול אסף‬
‫‪000/0-100/0‬‬
‫‪400‬‬
‫לומונוסוב דניאל‬
‫‪11‬‬
‫‪001/1-000/2‬‬
‫‪ 100/0-000/0‬וגנר רון‬
‫‪228‬‬
‫וגנר רון‬
‫‪132‬‬
‫‪000/1-110/0‬‬
‫‪102/0-000/0‬‬
‫‪100/0-000/1‬‬
‫רציסטר דילאן‬
‫יודלא עמית‬
‫‪341‬‬
‫‪110/0-000/1‬‬
‫עמיר איתמר‬
‫עמיר איתמר‬
‫‪112‬‬
‫‪38‬‬
‫‪000/0-101/0‬‬
‫עמיר איתמר‬
‫‪000/0-100/0‬‬
‫ליברמן בן‬
‫‪146‬‬
‫‪000/1-101/0‬‬
‫אוסלון דוד‬
‫אוסלון דוד‬
‫‪8‬‬
‫‪100/0-000/0‬‬
‫עמיר איתמר‬
‫דמרי דן‬
‫‪400‬‬
‫‪107‬‬
‫‪000/2-100/0‬‬
‫‪ 100/1-102/4‬ברוקר דור‬
‫ברוקר דור‬
‫‪124‬‬
‫‪000/0-022/0‬‬
‫אבוחצירה איתי‬
‫‪400‬‬
‫אלפרט ים‬
‫‪107‬‬
‫‪ 000/0-101/0‬אבוחצירה איתי‬
‫אבוחצירה איתי‬
‫‪38‬‬
‫‪100/1-000/0‬‬
‫‪002/1-000/2‬‬
‫סבב קדטים ‪ - 2014-15 -2‬קדטים ‪73‬‬
‫סוג תחרות‪:‬‬
‫נוק‪-‬אאוט ‪32‬‬
‫תאריך‪19/12/2014 :‬‬
‫רפסאז' כפול‬
‫רפסאז'‬
‫פרידמן דניאל‬
‫גורביץ גיא‬
‫גורביץ גיא‬
‫גורביץ גיא‬
‫צומק אוסקר‬
‫וגנר רון‬
‫ליבר אבישי‬
‫ליבר אבישי‬
‫אבוחצירה איתי‬
‫וגנר רון‬
‫גולדנברג יונתן‬
‫וגנר רון‬
‫וגנר רון‬
‫מאור דור‬
‫מאור דור‬
‫אוסלון דוד‬
‫יודלא עמית‬
‫ברוקר דור‬
‫אוסלון דוד‬
‫מלול אסף‬
‫אלפרט ים‬
‫ברוקר דור‬
‫אלפרט ים‬
‫ברוקר דור‬
‫מיקום‬
‫שם ספורטאי‬
‫‪ 1‬רציסטר דילאן‬
‫‪ 2‬עמיר איתמר‬
‫‪ 3‬וגנר רון‬
‫מלול אסף‬
‫‪5‬‬
‫מלול אסף‬
‫אגודה‬
‫ה‪.‬ל‪.‬ה‪.‬ב‬
‫הפועל הרצליה‬
‫ה‪.‬ל‪.‬ה‪.‬ב‬
‫עצמה כפר סבא‬
‫סבב קדטים ‪ - 2014-15 -2‬קדטים ‪81‬‬
‫סוג תחרות‪:‬‬
‫תאריך‪19/12/2014 :‬‬
‫נוק‪-‬אאוט ‪16‬‬
‫אגודה‬
‫מיטב בת ים‬
‫זלוצנקו דניאל‬
‫מיטב אור עקיבא‬
‫רזיאל שמעון‬
‫יוניפייט חיפה‬
‫פושניאק דניאל‬
‫האגודה לגודו ים‬
‫ויינשטיין דניאל‬
‫מיטב בת ים‬
‫מדבדייב מיכאל‬
‫עידן הספורט‬
‫סלם הוד‬
‫פיסגה חולון מרכ‬
‫מולקנדוב איליה‬
‫יוניפייט חיפה‬
‫נילוב אביב‬
‫מיטב אור עקיבא‬
‫ולטוב מיכאל‬
‫אלוף הגודו בבאר‬
‫וייצמן נוי‬
‫פיסגה חולון מרכ‬
‫טנאס מוניר‬
‫זלוצנקו דניאל‬
‫‪:33‬‬
‫‪ 100/0-000/0‬פושניאק דניאל‬
‫‪1:38‬‬
‫פושניאק דניאל‬
‫‪1:01‬‬
‫‪002/0-100/1‬‬
‫מדבדייב מיכאל‬
‫‪101/0-000/1‬‬
‫מדבדייב מיכאל‬
‫‪:31‬‬
‫‪3:52‬‬
‫‪000/1-101/0‬‬
‫‪ 020/0-000/0‬מדבדייב מיכאל‬
‫‪3:16‬‬
‫מולקנדוב איליה‬
‫‪010/0-000/2‬‬
‫מדבדייב מיכאל‬
‫נילוב אביב‬
‫‪:11‬‬
‫‪2:06‬‬
‫‪010/1-100/0‬‬
‫‪ 100/0-000/0‬נילוב אביב‬
‫‪:0‬‬
‫‪100/0-000/0‬‬
‫נילוב אביב‬
‫‪1:35‬‬
‫וייצמן נוי‬
‫‪100/0-000/0‬‬
‫טנאס מוניר‬
‫‪:33‬‬
‫טנאס מוניר‬
‫‪100/0-000/0‬‬
‫ויינשטיין דניאל‬
‫ויינשטיין דניאל‬
‫זלוצנקו דניאל‬
‫‪16‬‬
‫‪100/0-000/0‬‬
‫ויינשטיין דניאל‬
‫‪109‬‬
‫‪102/0-000/0‬‬
‫סלם הוד‬
‫ויינשטיין דניאל‬
‫סלם הוד‬
‫מולקנדוב איליה‬
‫טנאס מוניר‬
‫ולטוב מיכאל‬
‫ולטוב מיכאל‬
‫‪0‬‬
‫‪000/0-100/0‬‬
‫ולטוב מיכאל‬
‫‪30‬‬
‫‪000/0-110/0‬‬
‫פושניאק דניאל‬
‫וייצמן נוי‬
‫וייצמן נוי‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫פושניאק דניאל‬
‫סבב קדטים ‪ - 2014-15 -2‬קדטים ‪81‬‬
‫סוג תחרות‪:‬‬
‫נוק‪-‬אאוט ‪16‬‬
‫מיקום‬
‫תאריך‪19/12/2014 :‬‬
‫שם ספורטאי‬
‫‪ 1‬מדבדייב מיכאל‬
‫‪ 2‬נילוב אביב‬
‫‪ 3‬ויינשטיין דניאל‬
‫פושניאק דניאל‬
‫‪5‬‬
‫אגודה‬
‫מיטב בת ים‬
‫יוניפייט חיפה‬
‫האגודה לגודו ים‬
‫יוניפייט חיפה‬
‫סבב קדטים ‪ - 2014-15 -2‬קדטים ‪90‬‬
‫סוג תחרות‪:‬‬
‫נוק‪-‬אאוט ‪ 8‬תאריך‪19/12/2014 :‬‬
‫אגודה‬
‫הפועל בני ברק‬
‫קומפנייץ סרפים‬
‫סיכוי לצעירים ח‬
‫יגודייב גרמן‬
‫מכבי הרצליה‬
‫רוימי זיו‬
‫עצ‪ .‬ניפון רעות‬
‫סבג דניאל‬
‫עוצמת יפרח‬
‫מצרי ירין‬
‫עצמה תל אביב‬
‫ויסמונסקי שקד‬
‫קומפנייץ סרפים‬
‫‪ 100/0-000/0‬רוימי זיו‬
‫‪113‬‬
‫‪231‬‬
‫רוימי זיו‬
‫‪001/1-101/0‬‬
‫רוימי זיו‬
‫סבג דניאל‬
‫‪27‬‬
‫‪50‬‬
‫‪020/0-000/0‬‬
‫סבג דניאל‬
‫ויסמונסקי שקד‬
‫‪102/0-010/0‬‬
‫‪200‬‬
‫יגודייב גרמן‬
‫א‬
‫יגודייב גרמן‬
‫ב‬
‫‪0‬‬
‫ג‬
‫‪0‬‬
‫י‬
‫מצרי ירין‬
‫ויסמונסקי שקד‬
‫ויסמונסקי שקד‬
‫‪111‬‬
‫‪000/1-101/0‬‬
‫מצרי ירין‬
‫‪0‬‬
‫ד‬
‫‪0‬‬
‫קומפנייץ סרפים‬
‫ט‬
‫מיקום‬
‫‪58‬‬
‫שם ספורטאי‬
‫‪ 1‬רוימי זיו‬
‫‪ 2‬סבג דניאל‬
‫‪ 3‬ויסמונסקי שקד‬
‫קומפנייץ סרפים‬
‫‪5‬‬
‫קומפנייץ סרפים‬
‫‪100/0-000/0‬‬
‫אגודה‬
‫מכבי הרצליה‬
‫עצ‪ .‬ניפון רעות‬
‫עצמה תל אביב‬
‫הפועל בני ברק‬
‫‪100/0-000/0‬‬
‫סבב קדטים ‪ - 2014-15 -2‬קדטים ‪160‬‬
‫ליגה ‪5‬‬
‫סוג תחרות‪:‬‬
‫קרב מתחרה ‪1‬‬
‫‪ 1‬סקליאלסקי יארוסלב‬
‫תאריך‪19/12/2014 :‬‬
‫ניקוד זמן‬
‫‪4:00‬‬
‫‪001/0-002‬‬
‫מתחרה ‪2‬‬
‫שטראוס ארז‬
‫מנצח‬
‫שטראוס ארז‬
‫‪ 2‬סקליאלסקי יארוסלב‬
‫בלס עוז‬
‫‪2:07‬‬
‫‪000/0-101‬‬
‫סקליאלסקי יארוסלב‬
‫‪ 3‬שטראוס ארז‬
‫אוחיון אמיתי חיים‬
‫שטראוס ארז‬
‫‪1:59‬‬
‫‪000/2-020‬‬
‫‪ 4‬אוחיון אמיתי חיים‬
‫בלס עוז‬
‫בלס עוז‬
‫‪1:43‬‬
‫‪020/0-000‬‬
‫‪ 5‬סקליאלסקי יארוסלב‬
‫אוחיון אמיתי חיים‬
‫‪0: 100/0-000‬‬
‫סקליאלסקי יארוסלב‬
‫‪ 6‬שטראוס ארז‬
‫בלס עוז‬
‫שטראוס ארז‬
‫אגודה‬
‫הפועל בת ים‬
‫משקל שם המתחרה‬
‫‪160.000‬שטראוס ארז‬
‫הפועל בת ים‬
‫יארוסלב‬
‫‪0‬‬
‫‪160.000‬סקליאלסקי‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫נגב דו‬
‫‪160.000‬בלס עוז‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫עוצמת יפרח‬
‫‪160.000‬אוחיון אמיתי חיים ‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪1:20‬‬
‫‪000/0-120‬‬
‫‪ 5‬נצחונות נקודות מיקום‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫סבב קדטים ‪ - 2014-15 -2‬קדטיות ‪48‬‬
‫סוג תחרות‪:‬‬
‫ליגה ‪4‬‬
‫קרב מתחרה ‪1‬‬
‫תאריך‪19/12/2014 :‬‬
‫מתחרה ‪2‬‬
‫מנצח‬
‫‪ 1‬עמיחי שקד‬
‫לאופולד מיה‬
‫עמיחי שקד‬
‫‪1:53‬‬
‫‪100/0-000‬‬
‫‪ 2‬עמיחי שקד‬
‫שחר אביב‬
‫עמיחי שקד‬
‫‪2:04‬‬
‫‪101/0-000‬‬
‫‪ 3‬לאופולד מיה‬
‫שחר אביב‬
‫שחר אביב‬
‫‪4:00‬‬
‫‪001/1-001‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫אגודה‬
‫ה‪.‬ל‪.‬ה‪.‬ב‬
‫משקל שם המתחרה‬
‫‪ 48.000‬עמיחי שקד‬
‫‪1‬‬
‫אלרן‬
‫‪ 48.000‬שחר אביב‬
‫‪0‬‬
‫מיטב רחובות‬
‫‪ 48.000‬לאופולד מיה‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫ניקוד‬
‫זמן‬
‫‪ 4‬נצחונות נקודות מיקום‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫סבב קדטים ‪ - 2014-15 -2‬קדטיות ‪52‬‬
‫ליגה ‪5‬‬
‫סוג תחרות‪:‬‬
‫קרב מתחרה ‪1‬‬
‫‪ 1‬מואס אופק‬
‫תאריך‪19/12/2014 :‬‬
‫מתחרה ‪2‬‬
‫כהן ירדן‬
‫מנצח‬
‫כהן ירדן‬
‫ניקוד זמן‬
‫‪1:7100/0-000‬‬
‫‪ 2‬גושן מאיה‬
‫כרמן לב‬
‫גושן מאיה‬
‫‪4:00‬‬
‫‪010/2-000‬‬
‫‪ 3‬קלנר שיר‬
‫מואס אופק‬
‫קלנר שיר‬
‫‪2:9020/0-000‬‬
‫‪ 4‬גושן מאיה‬
‫כהן ירדן‬
‫גושן מאיה‬
‫‪3:36‬‬
‫‪101/1-000‬‬
‫‪ 5‬כרמן לב‬
‫קלנר שיר‬
‫קלנר שיר‬
‫‪4:3101/0-000‬‬
‫‪ 6‬גושן מאיה‬
‫מואס אופק‬
‫גושן מאיה‬
‫‪1:53‬‬
‫‪102/0-000‬‬
‫‪ 7‬קלנר שיר‬
‫כהן ירדן‬
‫קלנר שיר‬
‫‪5: 100/0-000‬‬
‫‪ 8‬כרמן לב‬
‫מואס אופק‬
‫כרמן לב‬
‫‪2:9100/0-001‬‬
‫‪ 9‬גושן מאיה‬
‫קלנר שיר‬
‫קלנר שיר‬
‫‪2:56‬‬
‫‪000/4-100‬‬
‫‪ 10‬כרמן לב‬
‫כהן ירדן‬
‫כרמן לב‬
‫‪3:48‬‬
‫‪001/2-110‬‬
‫אגודה‬
‫ה‪.‬ל‪.‬ה‪.‬ב‬
‫משקל שם המתחרה‬
‫‪ 52.000‬קלנר שיר‬
‫‪1‬‬
‫ה‪.‬ל‪.‬ה‪.‬ב‬
‫‪ 52.000‬גושן מאיה‬
‫‪0‬‬
‫עצמה אולימפי‬
‫‪ 52.000‬כרמן לב‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫עידן הספורט‬
‫‪ 52.000‬כהן ירדן‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫עידן הספורט‬
‫‪ 52.000‬מואס אופק‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 5‬נצחונות נקודות מיקום‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫סבב קדטים ‪ - 2014-15 -2‬קדטיות ‪57‬‬
‫ליגה ‪5‬‬
‫סוג תחרות‪:‬‬
‫קרב מתחרה ‪1‬‬
‫‪ 1‬חייט אופק‬
‫תאריך‪19/12/2014 :‬‬
‫מתחרה ‪2‬‬
‫שמטרלינג שיר‬
‫מנצח‬
‫חייט אופק‬
‫ניקוד זמן‬
‫‪1:15‬‬
‫‪100/0-000‬‬
‫‪ 2‬שריר גילי‬
‫אבן נועה‬
‫שריר גילי‬
‫‪4:00‬‬
‫‪011/0-000‬‬
‫‪ 3‬שמש טופז‬
‫חייט אופק‬
‫חייט אופק‬
‫‪4:00‬‬
‫‪011/0-000‬‬
‫‪ 4‬שריר גילי‬
‫שמטרלינג שיר‬
‫שריר גילי‬
‫‪3:9020/0-000‬‬
‫‪ 5‬אבן נועה‬
‫שמש טופז‬
‫אבן נועה‬
‫‪1:38‬‬
‫‪000/0-101‬‬
‫‪ 6‬שריר גילי‬
‫חייט אופק‬
‫שריר גילי‬
‫‪1:39‬‬
‫‪000/0-102‬‬
‫‪ 7‬שמש טופז‬
‫שמטרלינג שיר‬
‫שמש טופז‬
‫‪4:3100/0-000‬‬
‫‪ 8‬אבן נועה‬
‫חייט אופק‬
‫אבן נועה‬
‫‪2:10‬‬
‫‪000/0-110‬‬
‫‪ 9‬שריר גילי‬
‫שמש טופז‬
‫שריר גילי‬
‫‪1:09‬‬
‫‪100/0-000‬‬
‫‪ 10‬אבן נועה‬
‫שמטרלינג שיר‬
‫אבן נועה‬
‫‪1:8000/1-100‬‬
‫אגודה‬
‫מיטב מודיעין‬
‫משקל שם המתחרה‬
‫‪ 57.000‬שריר גילי‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫מיטב ספורטילנד ‪ 57.000‬אבן נועה‬
‫‪0‬‬
‫מיטב אור עקיבא ‪ 57.000‬חייט אופק‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 57.000‬שמש טופז‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫מיטב רחובות‬
‫עצמה כפר סבא ‪ 57.000‬שמטרלינג שיר‬
‫‪ 5‬נצחונות נקודות מיקום‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫סבב קדטים ‪ - 2014-15 -2‬קדטיות ‪63‬‬
‫ליגה ‪5‬‬
‫סוג תחרות‪:‬‬
‫תאריך‪19/12/2014 :‬‬
‫קרב מתחרה ‪1‬‬
‫‪ 1‬בינשטוק נועה‬
‫מתחרה ‪2‬‬
‫רובין מיכל‬
‫ניקוד זמן‬
‫מנצח‬
‫‪2:25‬‬
‫בינשטוק נועה ‪001/1-100‬‬
‫‪ 2‬צפריר שחר‬
‫חוסיד מאי‬
‫צפריר שחר‬
‫‪2:06‬‬
‫‪100/1-000‬‬
‫‪ 3‬רוזנשטוק יעל‬
‫בינשטוק נועה‬
‫‪1:30‬‬
‫בינשטוק נועה ‪000/0-022‬‬
‫‪ 4‬צפריר שחר‬
‫רובין מיכל‬
‫צפריר שחר‬
‫‪2:1000/0-100‬‬
‫‪ 5‬חוסיד מאי‬
‫רוזנשטוק יעל‬
‫חוסיד מאי‬
‫‪4:8000/0-101‬‬
‫‪ 6‬צפריר שחר‬
‫בינשטוק נועה‬
‫‪4:00‬‬
‫בינשטוק נועה ‪001/3-001‬‬
‫‪ 7‬רוזנשטוק יעל‬
‫רובין מיכל‬
‫רובין מיכל‬
‫‪ 8‬חוסיד מאי‬
‫בינשטוק נועה‬
‫‪1:35‬‬
‫בינשטוק נועה ‪000/1-021‬‬
‫‪ 9‬צפריר שחר‬
‫רוזנשטוק יעל‬
‫צפריר שחר‬
‫‪0000‬‬
‫‪ 10‬חוסיד מאי‬
‫רובין מיכל‬
‫חוסיד מאי‬
‫אגודה‬
‫משקל שם המתחרה‬
‫סיכוי לצעירים ח ‪ 63.000‬בינשטוק נועה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫מיטב מודיעין‬
‫‪ 63.000‬צפריר שחר‬
‫‪0‬‬
‫מיטב מודיעין‬
‫‪ 63.000‬חוסיד מאי‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫מיטב אשדוד מרכז‪ 63.000‬רובין מיכל‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫מיטב נתניה‬
‫‪ 63.000‬רוזנשטוק יעל‬
‫‪1:36‬‬
‫‪000/0-101‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1:51‬‬
‫‪000/0-101‬‬
‫‪ 5‬נצחונות נקודות מיקום‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫סבב קדטים ‪ - 2014-15 -2‬קדטיות ‪70‬‬
‫סוג תחרות‪:‬‬
‫תאריך‪19/12/2014 :‬‬
‫ליגה ‪4‬‬
‫קרב מתחרה ‪1‬‬
‫מתחרה ‪2‬‬
‫מנצח‬
‫‪ 1‬לניר ענבר‬
‫סבו שקד‬
‫לניר ענבר‬
‫‪1:1000/0-100‬‬
‫‪ 2‬לניר ענבר‬
‫גל רוני‬
‫לניר ענבר‬
‫‪2:31‬‬
‫‪010/0-021‬‬
‫‪ 3‬סבו שקד‬
‫גל רוני‬
‫סבו שקד‬
‫‪1:09‬‬
‫‪020/0-001‬‬
‫אגודה‬
‫הפועל גודו‬
‫משקל שם המתחרה‬
‫‪ 70.000‬לניר ענבר‬
‫עצמה האתלט ראשל‬
‫‪ 70.000‬סבו שקד‬
‫עצ‪ .‬רעננה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 70.000‬גל רוני‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫ניקוד‬
‫זמן‬
‫‪ 4‬נצחונות נקודות מיקום‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬