מסמך סיכום בדיקות

Transcription

מסמך סיכום בדיקות
‫מהדורה ‪01‬‬
‫נוהל מפת"ח‬
‫מסמך סיכו ם בדיקות‬
‫‪ST R -‬‬
‫תבנית לימוד‬
‫תיק סיכום הבדיקות שלהלן מציג את גישת מפת"ח להצגת הממצאים של שלב בדיקות‬
‫המערכת‪ .‬תיק זה ישמש לסיכום השלב בכל תכולה של בדיקות‪.‬‬
‫להבנה מלאה של התבנית‪ ,‬ושימוש נכון בה יש לעיין במדריך שבקיט זה‪.‬‬
‫שימוש בתבנית זו מותנה ברישוי מפת"ח‪.‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫תמצית מנהלים‬
‫מסקנות והמלצות‬
‫לקחים‬
‫‪ .1‬יעדים‬
‫‪ .2‬תיחום הבדיקות‬
‫‪ .3‬תשתית וסביבת הבדיקות‬
‫‪ .4‬מימוש‬
‫‪ .5‬עלות‬
‫‪ .6‬תוצאות כלליות של בדיקות המערכת‬
‫©‬
‫נוהל מפת"ח הוא מוצר המוגן בזכויות יוצרים‬
‫הזכויות במגזר הממשלתי הן של משרד האוצר‬
‫הזכויות מחוץ למגזר הממשלתי הן של מתודה מחשבים בע"מ‬
‫זכויות השימוש של רוכשי הנוהל הן בהתאם לרישוי שברשותם‪.‬‬
‫תמצית מנהלים‬
‫מסמך סיכום בדיקות ‪STR -‬‬
‫תבנית לימוד‬
‫‪1121020100‬‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪9‬‬
‫תמצית מנהלים‬
‫סכם את הממצאים העיקריים של הבדיקה ברמה כללית – מספר התקלות שהתגלו‪ ,‬מס' התקלות‬
‫שתוקנו וכו'‪.‬‬
‫מסקנות והמלצות‬
‫הצג מסקנות ביחס למוכנות המערכת מבחינת רמת איכות המערכת‪ ,‬זאת על פי הקריטריונים‬
‫שהוגדרו בתכנית הבדיקה‪ .‬הוסף המלצות והצעות לשיפור כתוצאה מהמסקנות‪.‬‬
‫לקחים‬
‫הצג לקחים העולים מסב ב הבדיקות כולל פירוט פעולות מתקנות ומונעות להמשך הבדיקות‬
‫©‬
‫ כל הזכויות שמורות לממשלת ישראל וחברת מתודה מחשבים בע"מ ‪-‬‬‫‪- www.methoda.co.il -‬‬
‫מסמך סיכום בדיקות ‪STR -‬‬
‫‪1121020100‬‬
‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪9‬‬
‫‪ .0‬יעדים‬
‫תבנית לימוד‬
‫‪ .1‬יעדים‬
‫‪1.1‬‬
‫יעדי הבדיקו ת‬
‫תאור היעד‬
‫‪1.2‬‬
‫בעיו ת‬
‫‪1.4‬‬
‫סיכ ונים‬
‫תאור הבעיה‬
‫רכיב‬
‫תיאור הסיכון‬
‫הושג‪/‬לא הושג‬
‫נפתרה‪/‬לא נפתרה‬
‫דירוג‬
‫מסקנות והמלצות‬
‫מסקנות והמלצות‬
‫פעולת התמודדות‬
‫©‬
‫ כל הזכויות שמורות לממשלת ישראל וחברת מתודה מחשבים בע"מ ‪-‬‬‫‪- www.methoda.co.il -‬‬
‫מסקנות והמלצות‬
‫מסמך סיכום בדיקות ‪STR -‬‬
‫‪1121020100‬‬
‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪9‬‬
‫‪ .0‬תיחום הבדיקות‬
‫תבנית לימוד‬
‫‪ .2‬תיחום הבדיקות‬
‫על גבי טבלת תיחום הבדיקות הגדר את תכולת סבבי הבדיקות שתוכננו ע"י תאור כל מרכיב במערכת‪.‬‬
‫עבור מרכיבים שלא נבדקו ציין "לא נבדק"‪ ,‬לצד סבב הבדיקה המתאים‪ ,‬ואת הסיבה לאי ביצוע‬
‫הבדיקה (הבהרה‪ :‬במקרה זה מדובר במרכיבים שהיו אמורים להיבדק על פי תכנית הבדיקה אך בכל‬
‫זאת לא נבדקו בפועל)‪.‬‬
‫הערה‪ :‬יש לסמן לצד כל מרכיב מערכת האם נבדק או לא נבדק בכל אחד מהסבבים‬
‫‪2.1‬‬
‫סעיף‬
‫בתיק‬
‫המערכת‬
‫‪2.2‬‬
‫סעיף‬
‫בתיק‬
‫המערכת‬
‫‪2.3‬‬
‫סעיף‬
‫בתיק‬
‫המערכת‬
‫בדיקות פ ונקציונליו ת‬
‫שם הרכיב‪/‬‬
‫שם הסעיף‬
‫תכנון‬
‫האם‬
‫תוכנן‬
‫להבדק‬
‫הסיבה לאי‬
‫הבדיקה‪ /‬הערות‬
‫ביצוע‬
‫הסיבה לאי‬
‫הבדיקה בפועל‪/‬‬
‫הערות‬
‫נבדק ‪ /‬לא נבדק‬
‫בסבב ‪X‬‬
‫בדיקות ממש קים ( אינטגרציה)‬
‫שם הרכיב‪/‬‬
‫שם הסעיף‬
‫תכנון‬
‫האם‬
‫תוכנן‬
‫להבדק‬
‫הסיבה לאי‬
‫הבדיקה‪ /‬הערות‬
‫ביצוע‬
‫הסיבה לאי‬
‫הבדיקה בפועל‪/‬‬
‫הערות‬
‫נבדק ‪ /‬לא נבדק‬
‫בסבב ‪X‬‬
‫בדיקות רו חביות ‪ -‬בדיקות ברמת המערכת כולה‬
‫שם הרכיב‪/‬‬
‫שם הסעיף‬
‫תכנון‬
‫האם‬
‫תוכנן‬
‫להבדק‬
‫הסיבה לאי‬
‫הבדיקה‪ /‬הערות‬
‫ביצוע‬
‫נבדק ‪ /‬לא נבדק‬
‫מס' סבב‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫אבטחת מידע‬
‫נפחים‪ ,‬עומסים‬
‫וביצועים‬
‫תצורות ‪-‬‬
‫התקנות‬
‫גיבוי‬
‫והתאוששות‬
‫©‬
‫ כל הזכויות שמורות לממשלת ישראל וחברת מתודה מחשבים בע"מ ‪-‬‬‫‪- www.methoda.co.il -‬‬
‫הסיבה לאי‬
‫הבדיקה בפועל‪/‬‬
‫הערות‬
‫מסמך סיכום בדיקות ‪STR -‬‬
‫‪1121020100‬‬
‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪9‬‬
‫‪ .3‬תשתית וסביבת הבדיקות‬
‫תבנית לימוד‬
‫‪ .3‬תשתית וסביבת הבדיקות‬
‫‪3.3‬‬
‫תצורת אתר הבדיקו ת‬
‫‪3.1‬‬
‫כלים תו מכים‬
‫סוג‬
‫‪3.2‬‬
‫שם הכלי‬
‫גרסה‬
‫מידת ניצול‬
‫מידת התאמה‬
‫מסקנות והמלצות‬
‫נדרש כיול?‬
‫סביבת בדיק ו ת‬
‫שם המרכיב‬
‫רמת זמינות‬
‫מידת ניצול‬
‫©‬
‫ כל הזכויות שמורות לממשלת ישראל וחברת מתודה מחשבים בע"מ ‪-‬‬‫‪- www.methoda.co.il -‬‬
‫מסקנות והמלצות‬
‫מסמך סיכום בדיקות ‪STR -‬‬
‫‪1121020100‬‬
‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪9‬‬
‫‪ .4‬מימוש‬
‫תבנית לימוד‬
‫‪ .4‬מימוש‬
‫‪4.1‬‬
‫גורמים מעורבים‬
‫תפקיד‬
‫‪4.2‬‬
‫תחום אחריות‬
‫תכנית עבוד ה‬
‫הפעילות‬
‫‪4.3‬‬
‫רמת מעורבות‬
‫מסקנות והמלצות‬
‫סיום‬
‫מתוכנן‬
‫סיום‬
‫בפועל‬
‫‪%‬‬
‫חריגה‬
‫סיבות‬
‫לחריגה‬
‫מסקנות‬
‫והמלצות‬
‫תיעוד ותוצרים‬
‫התוצר‬
‫תדירות‬
‫מתוכננת‬
‫תדירות‬
‫בפועל‬
‫רמת שימוש‪/‬תועלת‬
‫©‬
‫ כל הזכויות שמורות לממשלת ישראל וחברת מתודה מחשבים בע"מ ‪-‬‬‫‪- www.methoda.co.il -‬‬
‫מסקנות‬
‫והמלצות‬
‫מסמך סיכום בדיקות ‪STR -‬‬
‫‪1121020100‬‬
‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪9‬‬
‫‪ .1‬עלות‬
‫תבנית לימוד‬
‫‪ .5‬עלות‬
‫סעיף עלות‬
‫עלות‬
‫מתוכננת‬
‫עלות‬
‫בפועל‬
‫הפרש ב‪-‬‬
‫‪%‬‬
‫מסקנות והמלצות‬
‫עלויות הקמה‬
‫‪....‬‬
‫עלויות ביצוע הבדיקות‬
‫‪...‬‬
‫עלויות תחזוקת הבדיקות‬
‫‪...‬‬
‫סה"כ כמותי‬
‫סה"כ כספי‬
‫©‬
‫ כל הזכויות שמורות לממשלת ישראל וחברת מתודה מחשבים בע"מ ‪-‬‬‫‪- www.methoda.co.il -‬‬
‫מסמך סיכום בדיקות ‪STR -‬‬
‫‪1121020100‬‬
‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪9‬‬
‫‪ .6‬תוצאות כלליות של בדיקות המערכת‬
‫תבנית לימוד‬
‫‪ .6‬תוצאות כלליות של בדיקות המערכת‬
‫אינד קס רכיבים [קטגוריות]‬
‫‪6.3‬‬
‫להלן אינדקס הרכיבים שנבדקו‪:‬‬
‫רכיב‬
‫מס'‬
‫נכשל‬
‫נבדק‬
‫בהצלחה‬
‫שם‬
‫הערות‬
‫מס' תקלות‬
‫ע"פ חומרה‬
‫מ ח ב ק‬
‫[או]‬
‫להלן הקטגוריות שנבדקו‪:‬‬
‫קטגוריה‬
‫נכשלה‬
‫נבדקה בהצלחה‬
‫הערות‬
‫מס' תקלות‬
‫ע"פ חומרה‬
‫מ ח ב ק‬
‫מקרא‪ :‬מ‪ -‬משביתה‪ ,‬ח‪ -‬חמורה‪ ,‬ב‪ -‬בינונית‪ ,‬ק‪ -‬קלה‬
‫‪6.1‬‬
‫ריכ וז תקלות‬
‫‪6.1.1‬‬
‫תוצאות לפי סבב בדיקה ורמת חומרה‬
‫מס' תקלות ע"פ רמת חומרה‬
‫מס' סבב‬
‫מ‬
‫ב‬
‫ח‬
‫סבב ראשון‬
‫סבב שני‬
‫סבב שלישי‬
‫מקרא‪ :‬מ‪ -‬משביתה‪ ,‬ח‪ -‬חמורה‪ ,‬ב‪ -‬בינונית‪ ,‬ק‪ -‬קלה‬
‫‪6.1.2‬‬
‫תוצאות לפי סטטוס בודק וס בב בדיקה‬
‫מס' תקלות ע"פ רמת חומרה‬
‫סטאטוס בודק‬
‫סבב ראשון‬
‫סבב שני‬
‫סבב שלישי‬
‫פתוחה‬
‫סגורה‬
‫לא תקלה‬
‫©‬
‫ כל הזכויות שמורות לממשלת ישראל וחברת מתודה מחשבים בע"מ ‪-‬‬‫‪- www.methoda.co.il -‬‬
‫ק‬
‫‪ .6‬תוצאות כלליות של בדיקות המערכת‬
‫מסמך סיכום בדיקות ‪STR -‬‬
‫תבנית לימוד‬
‫‪6.1.4‬‬
‫‪1121020100‬‬
‫עמוד ‪ 9‬מתוך ‪9‬‬
‫תוצאות לפי עדיפות‪ /‬חומרה‪ /‬קריטיות לטיפול בתקלה וסבב בדיקה‬
‫מס' תקלות בכל סבב‬
‫עדיפות‪ /‬חומרה‪ /‬קריטיות‬
‫תקלה‬
‫מס' תקלות‬
‫סבב ראשון‬
‫סבב שני‬
‫משביתה‬
‫חמורה‬
‫בינונית‬
‫קלה‬
‫©‬
‫ כל הזכויות שמורות לממשלת ישראל וחברת מתודה מחשבים בע"מ ‪-‬‬‫‪- www.methoda.co.il -‬‬
‫סבב שלישי‬

Similar documents