בקשת הצטרפות להסתדרות העובדים הכללית החדשה וחברת העובדים

Transcription

בקשת הצטרפות להסתדרות העובדים הכללית החדשה וחברת העובדים
‫בקשת הצטרפות להסתדרות העובדים הכללית החדשה וחברת העובדים‬
‫ת‪.‬ז‪:‬‬
‫שם‪:‬‬
‫משפחה‪:‬‬
‫שם משפחה קודם‪:‬‬
‫מין‪ :‬‬
‫רחוב‪:‬‬
‫עיר‪:‬‬
‫מיקוד‪:‬‬
‫טל’ בבית‪:‬‬
‫טל’ נייד‪:‬‬
‫מקום העבודה‪:‬‬
‫ז ‪ /‬נ‬
‫תאריך לידה‪:‬‬
‫@‬
‫דוא’’ל‪:‬‬
‫המבקש להצטרף‪:‬‬
‫שכיר‪/‬עצמאי‬
‫גימלאי‬
‫סטודנט‬
‫מובטל‬
‫עובד ‪/‬ת במשק בית‬
‫קיבוץ‪/‬מושב‬
‫התארגנות ראשונית‬
‫משלם באמצעות‪:‬‬
‫הוראת קבע‬
‫כ‪ .‬אשראי‬
‫קרן פנסיה‬
‫מקום העבודה‬
‫אני הח’’מ מבקש‪/‬ת להתקבל כחבר‪/‬ה בהסתדרות וחברת העובדים (ח’’ע)‪.‬‬
‫גילי מעל ‪ 18‬שנים‪ .‬הנני מאשר‪/‬ת את נכונותם של הפרטים האישיים‪.‬‬
‫הנני מתחייב‪/‬ת למלא אחר הוראות חוקת ההסתדרות וחברת העובדים ותקנותיהן‪ ,‬ואחר כל החלטה והוראה של מוסדותיהן המוסמכים‪ ,‬כפי שיתקבלו מעת לעת‪.‬‬
‫ידוע לי כי ההסתדרות‪ ,‬או מי שיוסמך לכך על ידה‪ ,‬רשאית לקבל עדכון ממאגרי המידע של משרד הפנים אודות הפרטים הכלולים בבקשתי זו‪.‬‬
‫הנני מסכים‪/‬ה כי פרטים אלה ישמשו לדיוור ישיר בהתאם לצרכי ההסתדרות וח’’ע‪.‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫‬
‫תאריך‪:‬‬
‫לשימוש פנימי‬
‫המרחב‪:‬‬
‫שם האיגוד המקצועי‪:‬‬
‫קוד אישי של המגייס‪:‬‬
‫המגייס‪:‬‬
‫המנהלת לצירוף חברים‪ ,‬מרשם וגבייה‬
‫לכבוד‬
‫‬
‫‬
‫שם מקום העבודה‪:‬‬
‫מס’ מקום העבודה‪:‬‬
‫כתובת‪:‬‬
‫הריני מבקש לנכות משכרי דמי חבר להסתדרות העובדים הכללית החדשה‪ ,‬ולהעביר את פרטי תשלום דמי החבר להסתדרות העובדים הכללית החדשה‪:‬‬
‫שם‪:‬‬
‫‬
‫תאריך‪:‬‬
‫ת‪.‬ז‪:‬‬
‫משפחה‪:‬‬
‫חתימה‪:‬‬