מיקור חוץ וענן: פיזור הערפל סביב הענן

Transcription

מיקור חוץ וענן: פיזור הערפל סביב הענן
‫מיקור חוץ וענן‬
‫אהרן שבי וכרמל פירוטין‬
‫‪www.methoda.co.il‬‬
‫© כל הזכויות שמורות‬
‫סוגים שונים למיקור חוץ‬
‫מלא או חלקי‬
‫(סלקטיבי)‬
‫‪ ‬מרכז שירות‬
‫‪ ‬תשתיות‬
‫‪ ‬אפליקציות‬
‫‪ ‬בדיקות‬
‫לפי תפוקות‪,‬‬
‫תשומות או משולב‬
‫בחצר הלקוח או‬
‫באירוח‬
‫‪... ‬‬
‫מתודה ‪ -‬ייעוץ אסטרטגי בעולם ה ‪IT‬‬
‫‪2‬‬
‫מהו מיקור החוץ במיטבו?‬
‫תיחום ברור של‬
‫השירותים (‪(SOW‬‬
‫תהליכים מבוססי ‪ITIL‬‬
‫כגון‪ :‬ניהול שינויים‪ ,‬ניהול‬
‫תצורה‪ ,‬העברה לייצור‪...,‬‬
‫נוהל היפרדות‬
‫מתודה ‪ -‬ייעוץ אסטרטגי בעולם ה ‪IT‬‬
‫רמת שירות (‪)SLA‬‬
‫ופיצוי מוסכם‬
‫תמחור בסיסי )‪(Base Line‬‬
‫‪ +‬מנגנון הוספה גריעה‬
‫‪3‬‬
‫מגוון לקוחות‬
‫"הפול" ביטוח‬
‫תע"ש‬
‫מתודה ‪ -‬ייעוץ אסטרטגי בעולם ה ‪IT‬‬
‫‪4‬‬
‫איך תקים שירות ענן פנימי בארגון?‬
‫מתודה ‪ -‬ייעוץ אסטרטגי בעולם ה ‪IT‬‬
‫‪5‬‬
‫מה בין מיקור חוץ לענן?‬
‫מיקור חוץ‬
‫ענן‬
‫מרכיב‬
‫היקף ההתקשרות‬
‫מלא או חלקי לפי ‪SOW‬‬
‫חלקי לפי ‪Service‬‬
‫סוג ההתקשרות‬
‫לפי תפוקות או תשומות‬
‫לפי תפוקות‬
‫הלקוח‬
‫שירות בחצר‬
‫‪In House‬ה ‪Practice‬‬
‫לענן עוברת דרך‬
‫הדרך‬
‫של מתודה!‬
‫למיקור חוץ‬
‫שירות באירוח‬
‫‪Hosting‬‬
‫רמת שירות‬
‫מנגנוני ניהול‬
‫תמחור‬
‫היפרדות‬
‫מתודה ‪ -‬ייעוץ אסטרטגי בעולם ה ‪IT‬‬
‫‪SLA‬‬
‫פרטי‬
‫ענן‬
‫‪Best‬‬
‫ענן ציבורי‬
‫‪SLA‬‬
‫ועדות היגוי ‪ +‬כלים‬
‫‪Self Service‬‬
‫‪ + Base Line‬מנגנון‬
‫הוספה גריעה‬
‫‪Base Line +‬‬
‫‪By Demand‬‬
‫הסכם‬
‫הסכם‬
‫‪6‬‬

Similar documents