נהלים לאישור תוכניות מכוח תוכנית מפורטת מאושרת רצ/106/1 ומת"א 38

Transcription

נהלים לאישור תוכניות מכוח תוכנית מפורטת מאושרת רצ/106/1 ומת"א 38
‫י‪.‬דוד מהנדסים בע"מ‬
‫‪DAVID ENGINEERS LTD.‬‬
‫תכנון מבנים ויעוץ הנדסי‬
‫‪STRUCTURAL DESIGN & CONSULTING‬‬
‫נהלים לאישור תוכניות מכוח תוכנית מפורטת מאושרת רצ‪ 106/1/‬ותמ"א ‪38‬‬
‫הגשת חישובים סטטיים והצהרת מהנדס‬
‫כתנאי מקדים לקליטת בקשת ההיתר במחלקת רישוי ‪,‬על המבקש לקבל את‬
‫אישורו של מהנדס ישראל דוד ממשרד י‪.‬דוד מהנדסים בע"מ לתקינות‬
‫החישובים הסטטיים והפתרונות ההנדסיים שנערכו על ידי המהנדס האחראי‬
‫לתכנון השלד נשוא הבקשה‪ .‬וזאת‪ ,‬לצורך ביצוע התוספת וחיזוק המבנה‬
‫לרעידות אדמה‪.‬‬
‫לצורך קבלת האישור יש לנהוג כדלהלן‪:‬‬
‫‪ .1‬על המבקש להעביר למשרד י‪.‬דוד מהנדסים רח' גוש עציון ‪ 7‬גבעת שמואל‬
‫) בית דוידוב קומה ‪ (9‬את המסמכים הבאים‪:‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫עותק מתוכנית ההגשה‪.‬‬
‫‪.1.2‬‬
‫חישובים סטטיים מפורטים כמפורט בנספחים המצורפים‪.‬‬
‫‪.1.3‬‬
‫בדיקות מעבדה במידת הצורך‪.‬‬
‫‪.1.4‬‬
‫פרטי המבקש עורך הבקשה והמהנדס האחראי לתכנון השלד‪.‬‬
‫‪.1.5‬‬
‫המחאה בסף ‪ + ₪ 2500‬מע"מ‪.‬‬
‫‪ .2‬החומר יעבור בדיקה ובסיום הבדיקה יוצא דוח‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7,GUSH‬‬
‫‪ETZION ST. ,GIVAT SHMUEL 54030 ISRAEL‬‬
‫‪Tel.+97235328856 Fax.+97235328867 Email: [email protected]‬‬
‫י‪.‬דוד מהנדסים בע"מ‬
‫‪DAVID ENGINEERS LTD.‬‬
‫תכנון מבנים ויעוץ הנדסי‬
‫‪STRUCTURAL DESIGN & CONSULTING‬‬
‫‪ .3‬במידה והחומר שהוגש עומד בקריטריונים המפורטים והוא מאושר‪ ,‬יקבל‬
‫המבקש אישור על התאמת החישובים הסטטיים לתקן הישראלי ותיחתם‬
‫תוכנית ההגשה כמאושרת בהקשר זה‪.‬‬
‫‪ .4‬במידה והחומר שהוגש לא מאושר יתקן המבקש את הדרוש תיקון ויגיש שוב‬
‫את הבקשה כמפורט בסעיף ‪ 1‬להלן‪.‬‬
‫רצ"ב‬
‫הנחיות לביצוע חישוב סטטי‬
‫הנחיות נוספות לביצוע חישובים לתוספות‬
‫דוגמא לאישור‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪7,GUSH‬‬
‫‪ETZION ST. ,GIVAT SHMUEL 54030 ISRAEL‬‬
‫‪Tel.+97235328856 Fax.+97235328867 Email: [email protected]‬‬