פתרון שיעורי הבית מיום 9/08/2015

Transcription

פתרון שיעורי הבית מיום 9/08/2015
‫פתרון תרגיל ‪ 10‬עמוד ‪302‬‬
‫חשבון הסחר‬
‫זכות‬
‫חובה‬
‫‪ 64,000 83,000‬מלאי סגירה‬
‫מלאי פתיחה‬
‫‪ 415,000 246,000‬מכירות‬
‫קניות‬
‫‪150,000‬‬
‫רווח גולמי‬
‫סה"כ‬
‫‪ 479,000 479,000‬סה"כ‬
‫חשבון רווח והפסד‬
‫זכות‬
‫חובה‬
‫‪ 150,000 77,800‬רווח גולמי‬
‫משכורת‬
‫‪ 27,600‬הכנסות מהדרכה‬
‫‪ 10,200 110,000‬הכנסות מהובלה‬
‫רווח נקי‬
‫סה"כ‬
‫‪ 187,800 187,800‬סה"כ‬
‫חישוב יתרת כרטיס הכנסות מהדרכה‬
‫‪25,100‬‬
‫יתרה בכרטיס‬
‫)‪(2,100‬‬
‫יתרה ששולמה בגין שנה קודמת‬
‫‪23,000‬‬
‫סיכום ביניים‬
‫חודשיים השלמה לפי ממוצע ‪4,600 2,300‬‬
‫‪27,600‬‬
‫יתרה מתוקנת לסוף שנה‬
‫חישוב יתרת כרטיס הכנסות מהובלה‬
‫יתרה בכרטיס‬
‫יתרה ששולמה בגין שנה קודמת‬
‫סיכום ביניים‬
‫חודשיים השלמה לפי ממוצע ‪850‬‬
‫יתרה מתוקנת לסוף שנה‬
‫‪10,000‬‬
‫)‪(1,500‬‬
‫‪8,500‬‬
‫‪1,700‬‬
‫‪10,200‬‬
‫מאזן‬
‫חובה‬
‫מלאי‬
‫עו"ש בנק‬
‫לקוחות‬
‫הכנ' הדרכה לקבל‬
‫הכנ' הובלה לקבל‬
‫סה"כ מאזן בחובה‬
‫זכות‬
‫‪ 96,000 64,000‬ספקים‬
‫‪ 320,000 283,400‬הון‬
‫‪ 110,000 172,300‬רווח השנה‬
‫‪4,600‬‬
‫‪1,700‬‬
‫‪ 526,000 526,000‬סה"כ מאזן בזכות‬
‫פתרון תרגיל ‪ 13‬עמוד ‪304‬‬
‫חשבון הסחר‬
‫זכות‬
‫חובה‬
‫‪ 30,000 53,000‬מלאי סגירה‬
‫מלאי פתיחה‬
‫‪ 510,000 347,000‬מכירות‬
‫קניות‬
‫הובלה למחסן ‪12,000‬‬
‫‪128,000‬‬
‫רווח גולמי‬
‫‪ 540,000 540,000‬סה"כ‬
‫סה"כ‬
‫חשבון רווח והפסד‬
‫זכות‬
‫‪ 128,000‬רווח גולמי‬
‫הכנסות מריבית‬
‫‪4,200‬‬
‫חובה‬
‫‪25,000‬‬
‫פרסום‬
‫‪18,000‬‬
‫אבטחה‬
‫‪13,200‬‬
‫ניקיון‬
‫‪76,000‬‬
‫רווח נקי‬
‫‪ 132,200 132,200‬סה"כ‬
‫סה"כ‬
‫חישוב יתרת כרטיס הוצאות פרסום‬
‫יתרה בכרטיס‬
‫חודשיים ששולמו מראש‬
‫יתרה מתוקנת לסוף שנה‬
‫‪30,000‬‬
‫)‪(5,000‬‬
‫‪25,000‬‬
‫חישוב יתרת כרטיס הוצאות אבטחה‬
‫יתרה בכרטיס‬
‫‪ 15‬חודשים ששולמו מראש‬
‫סיכום ביניים‬
‫‪48,000‬‬
‫)‪(30,000‬‬
‫‪18,000‬‬
‫חישוב יתרת כרטיס הוצאות ניקיון‬
‫יתרה בכרטיס‬
‫ההוצאה השנתית ‪1100,*12‬‬
‫ההוצאה מראש‬
‫‪16,500‬‬
‫)‪(13,200‬‬
‫‪3,300‬‬
‫מאזן‬
‫חובה‬
‫מלאי‬
‫עו"ש בנק‬
‫לקוחות‬
‫פרסום מראש‬
‫אבטחה מראש‬
‫ניקיון מראש‬
‫סה"כ מאזן בחובה‬
‫זכות‬
‫‪ 128,000 30,000‬ספקים‬
‫‪ 400,000 280,000‬הון‬
‫‪ 76,000 255,700‬רווח השנה‬
‫‪5,000‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪3,300‬‬
‫‪ 604,000 604,000‬סה"כ מאזן בזכות‬
‫פתרון תרגיל ‪ 15‬עמוד ‪306‬‬
‫חשבון הסחר‬
‫זכות‬
‫חובה‬
‫‪ 59,000 37,500‬מלאי סגירה‬
‫מלאי פתיחה‬
‫‪ 264,500 171,000‬מכירות‬
‫קניות‬
‫רווח גולמי‬
‫סה"כ‬
‫‪115,000‬‬
‫‪ 323,500 323,500‬סה"כ‬
‫חשבון רווח והפסד‬
‫זכות‬
‫‪ 115,000‬רווח גולמי‬
‫חובה‬
‫‪16,500‬‬
‫טלפון‬
‫‪35,700‬‬
‫ביטוח‬
‫‪22,800‬‬
‫פרסום‬
‫‪40,000‬‬
‫רווח נקי‬
‫‪ 115,000 115,000‬סה"כ‬
‫סה"כ‬
‫חישוב יתרת כרטיס הוצאות ביטוח‬
‫יתרה בכרטיס‬
‫הוצ' השנה ששולמו בשנה קודמת‬
‫סיכום ביניים‬
‫ההוצאה מראש השנה‬
‫יתרה מתוקנת לסוף שנה‬
‫‪36,000‬‬
‫‪2,700‬‬
‫‪38,700‬‬
‫)‪(3,000‬‬
‫‪35,700‬‬
‫חישוב יתרת כרטיס הוצאות פרסום‬
‫יתרה בכרטיס‬
‫הוצ' השנה ששולמו בשנה קודמת‬
‫סיכום ביניים‬
‫ההוצאה מראש השנה‬
‫יתרה מתוקנת לסוף שנה‬
‫‪31,500‬‬
‫‪1,800‬‬
‫‪33,300‬‬
‫)‪(10,500‬‬
‫‪22,800‬‬
‫מאזן‬
‫חובה‬
‫מלאי‬
‫עו"ש בנק‬
‫לקוחות‬
‫ביטוח מראש‬
‫פרסום מראש‬
‫סה"כ מאזן בחובה‬
‫זכות‬
‫‪ 80,000 59,000‬ספקים‬
‫‪ 250,000 162,300‬הון‬
‫‪ 40,000 135,200‬רווח השנה‬
‫‪3,000‬‬
‫‪10,500‬‬
‫‪ 370,000 370,000‬סה"כ מאזן בזכות‬