מחירי מטרה לחלב גולמי בחודשים ינואר-מרץ 2016

Transcription

מחירי מטרה לחלב גולמי בחודשים ינואר-מרץ 2016
‫המועצה לענף החלב בישראל – ייצור ושיווק (חל"צ)‬
‫)‪ISRAEL DAIRY BOARD (Production & Marketing) (P.B.C‬‬
‫י"א טבת‪ ,‬תשע"ו‬
‫‪ 32‬דצמבר‪3102 ,‬‬
‫‪02-592-00‬‬
‫לכבוד‬
‫מחלבת‬
‫שלום וברכה‪,‬‬
‫הנדון‪ :‬מחירי מטרה לחלב גולמי בחודשים ינואר‪-‬מרץ ‪6102‬‬
‫המחירים בתוקף מה‪ ,1011013100-‬למחירים יש להוסיף מע"מ כחוק‬
‫‪ .1‬מחיר המטרה לחלב בקר גולמי יהיה כדלקמן‪:‬‬
‫מחיר מטרה בשער המשק‬
‫היטל יצרנים‬
‫ס"ה מחיר מטרה בשער המשק‬
‫ש"ח לליטר‬
‫‪015210‬‬
‫‪111251‬‬
‫‪08...2‬‬
‫ערך חלבון (ש"ח לק"ג)‬
‫ערך שומן (ש"ח לק"ג)‬
‫ערך נוזלים לפני ההיטל (ש"ח לליטר)‬
‫ערך נוזלים כולל ההיטל (ש"ח לליטר)‬
‫‪2012103‬‬
‫‪0015262‬‬
‫‪110520‬‬
‫‪113320‬‬
‫‪ .2‬מחיר חלב עזים גולמי יהיה כדלקמן (ש"ח לליטר)‪:‬‬
‫מחיר בסיס‬
‫היטל יצרנים‬
‫עונתיות‬
‫ס"ה מחיר‬
‫ינואר‪-‬פברואר‬
‫‪210155‬‬
‫‪111205‬‬
‫‪119133‬‬
‫‪6862.2‬‬
‫מרץ‬
‫‪210155‬‬
‫‪111205‬‬
‫‪-1105161‬‬
‫‪086.61‬‬
‫ערך חלבון בגין חלבון מעל ‪ 086%‬בממוצע שנתי‪ 61866 ,‬ש"ח לק"ג‬
‫המועצה לענף החלב בישראל – ייצור ושיווק (חל"צ)‬
‫)‪ISRAEL DAIRY BOARD (Production & Marketing) (P.B.C‬‬
‫‪ .3‬מחיר חלב כבשים גולמי יהיה כדלקמן ‪:‬‬
‫ש"ח לליטר‬
‫‪215322‬‬
‫מחיר בסיס‬
‫‪110205‬‬
‫היטל יצרנים‬
‫ס"ה מחיר לפני חשבון העונתיות ‪086211‬‬
‫עונתיות‬
‫‪-0.12‬‬
‫‪08.611‬‬
‫ס"ה מחיר‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫מיכל קראוס‬
‫מנכ"לית מועצת החלב‬
‫העתק‪:‬‬
‫שלמה בן אליהו‪-‬‬
‫עו"ד ערן אטינגר –‬
‫אורי צוק בר‪-‬‬
‫אהוד אלפרט‪-‬‬
‫עלי בינג‪-‬‬
‫רחל בורושק‪-‬‬
‫יאיר שירן‪-‬‬
‫ד"ר גבי עדין ‪-‬‬
‫דורית כבביה‪-‬‬
‫מחלקות‪-‬‬
‫ארגוני מגדלים‪-‬‬
‫מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר‬
‫יו"ר מועצת החלב‬
‫המפקח על המחירים‪ ,‬משרד החקלאות‬
‫מנהל תחום בע"ח‪ ,‬משרד החקלאות‬
‫אגף התקציבים‪ ,‬משרד האוצר‬
‫התאחדות חקלאי ישראל‬
‫משרד הכלכלה‬
‫המחלקה לבקר‪ ,‬שה"מ‬
‫המחלקה לצאן‪ ,‬שה"מ‬
‫תכנון‪ ,‬כלכלה וכספים‪ ,‬כאן‬
‫התאחדות מגדלי בקר לחלב‪ ,‬אגודת הנוקדים‪ ,‬ארגון מגדלי צאן‪ ,‬אגודת עזיזה‬