לתקשורת הודעה

Transcription

לתקשורת הודעה
‫מדינת ישראל‬
‫הודעה לתקשורת‬
‫אתר‪ www.cbs.gov.il :‬דוא"ל‪ [email protected]:‬פקס‪02-6521340 :‬‬
‫_____________________________________________________________________________________________________________________‬
‫ירושלים א' בשבט תשע"ו‬
‫‪ 11‬בינואר ‪2016‬‬
‫‪006/2016‬‬
‫‪ 3.1‬מיליון כניסות מבקרים לישראל בשנת ‪2015‬‬
‫‪3.1 Million Visitor Arrivals to Israel in 2015‬‬
‫שנת ‪ 2015‬בהשוואה לשנת ‪) 2014‬לוח א'(‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 3.1‬מיליון כניסות מבקרים‪ -‬ירידה של ‪. 4%‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 2.8‬מיליון כניסות תיירים‪ -‬ירידה של ‪.4%‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 2.5‬מיליון כניסות תיירים דרך האוויר ‪ -‬ירידה של ‪.1%‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 290‬אלף כניסות תיירים בדרך היבשה ‪ -‬ירידה של ‪. 27%‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 309‬אלף כניסות של מבקרי יום ‪ -‬ירידה של ‪. 5%‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 95‬אלף כניסות של נוסעים בשיוט ‪-‬עלייה של ‪.9%‬‬
‫שנת ‪ 2015‬מאופיינת בשתי תקופות של כניסות תיירים )נתונים מנוכי עונתיות(‪:‬‬
‫‪‬‬
‫ינואר‪ -‬ספטמבר היו חודשים של גידול הדרגתי במספר הכניסות* ובמהלכם נרשמו ‪ 236‬אלף כניסות לחודש‬
‫בממוצע בדומה למספר הכניסות הממוצע בתקופה המקבילה בשנת ‪.2013‬‬
‫‪‬‬
‫אוקטובר ‪ -‬דצמבר חודשי המתיחות הביטחונית במהלכם נרשמו ‪ 222‬אלף כניסות לחודש בממוצע‪6% -‬‬
‫פחות לעומת תשעת החודשים הראשונים של ‪.2015‬‬
‫‪‬‬
‫מספר הכניסות הממוצע ברבע האחרון של שנת ‪ 2015‬זהה למספר הכניסות הממוצע שנרשם בתקופה‬
‫המקבילה אשתקד‪ ,‬שהיה נמוך בהשפעת מבצע "צוק איתן"‪.‬‬
‫לוחות‬
‫*בעקבות מבצע "צוק איתן" שהיה בחודשים יולי‪-‬אוגוסט ‪ 2014‬נרשם מספר נמוך במיוחד של כניסות מבקרים לישראל‪.‬‬
‫הגדרות‪:‬‬
‫מבקר‪ -‬תיירים ומבקרי יום ביחד‬
‫תייר‪ -‬מבקר השוהה בישראל ויוצא ממנה בתאריך שונה מתאריך הכניסה )לא באותו היום(‬
‫מבקר יום ‪ -‬מבקר הנכנס ויוצא מישראל באותו תאריך )אותו יום( בקבוצה זו כלולים גם הנוסעים בשיוט‬
‫נוסע בשיוט‪ -‬תייר בשייט חופים הנכנס לישראל ליום או יומיים וחוזר לאונייה ללינה‬
‫כתבה‪ :‬אסנת לוי‪ ,‬תחום תיירות‬
‫לקבלת הסברים ניתן לפנות אל יחידת המידע בטל' ‪02-6527845‬‬
‫שנת ‪ 2015‬בהשוואה לשנת ‪) 2014‬לוח א'(‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 3.1‬מיליון כניסות מבקרים‪ -‬ירידה של ‪. 4%‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 2.8‬מיליון כניסות תיירים‪ -‬ירידה של ‪.4%‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 2.5‬מיליון כניסות תיירים דרך האוויר ‪ -‬ירידה של ‪.1%‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 290‬אלף כניסות תיירים בדרך היבשה ‪ -‬ירידה של ‪. 27%‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 309‬אלף כניסות של מבקרי יום ‪ -‬ירידה של ‪. 5%‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 95‬אלף כניסות של נוסעים בשיוט ‪-‬עלייה של ‪.9%‬‬
‫כניסות מבקרים לישראל‪ :‬שנת ‪11/1/2016 2015‬‬
‫‪2‬‬
‫תרשים ‪ .1‬כניסות מבקרים ‪,‬תיירים מבקרי יום אוויר ויבשה ‪ ,‬נוסעים בשיוט‬
‫לנתוני תרשים ‪1‬‬
‫כניסות מבקרים לישראל‪ :‬שנת ‪11/1/2016 2015‬‬
‫‪3‬‬
‫כניסות מבקרים לפי ארצות נבחרות ‪2015-2011‬‬
‫בבחינת נתוני ‪ 2015‬של שבע הארצות המובילות במספר הכניסות לישראל מתקבלים הממצאים הבאים‪:‬‬
‫בכניסות מבקרים מארה"ב נרשמה עלייה של ‪ 2%‬לעומת ‪ 637 - 2014‬אלף כניסות‪.‬‬
‫בכניסות מבקרים מרוסיה נרשמה ירידה של ‪ 25%‬ונרשמו ‪ 415‬אלף כניסות‪ 30% ,‬מתוכן כניסות מבקרי יום‪ 121 -‬אלף ‪.‬‬
‫‪ 300‬אלף כניסות מבקרים מצרפת נרשמו ב‪ 2015-‬בדומה לשנת ‪.2014‬‬
‫עלייה של ‪ 2%‬נרשמה בכניסות מבקרים מגרמניה ‪ 198 -‬אלף‪.‬‬
‫בכניסות מבקרים מהממלכה המאוחדת נרשמה עלייה של ‪ 10%‬בשנה האחרונה לעומת ‪ 198- 2014‬אלף‪ ,‬מספר הזהה‬
‫למספר הכניסות שנרשם מגרמניה‪.‬‬
‫בכניסות מאוקראינה נרשמה עלייה של ‪ 4%‬ב‪ 2015-‬לעומת שנה קודמת‪ 138 -‬אלף‪.‬‬
‫בכניסות מאיטליה נרשמה ירידה של ‪ 24%‬לעומת שנה קודמת ‪ 91 -‬אלף כניסות )בהמשך לירידה של ‪ 31%‬שנרשמה בשנת‬
‫‪.(2013‬‬
‫תרשים ‪ .2‬כניסות מבקרים לפי ארצות נבחרות ‪2015-2011‬‬
‫לנתוני תרשים ‪2‬‬
‫כניסות מבקרים לישראל‪ :‬שנת ‪11/1/2016 2015‬‬
‫‪4‬‬
‫מבקרי יום ‪ 2015 -‬בהשוואה ל‪:2014-‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 309‬אלף כניסות מבקרי יום‪ -‬ירידה של ‪. 5%‬‬
‫‪‬‬
‫מתוך מבקרי היום ‪ 95‬אלף כניסות היו של נוסעים בשיוט‪.‬‬
‫דצמבר ‪: 2015‬‬
‫‪‬‬
‫נרשמו ‪ 216‬אלף כניסות של מבקרים לישראל ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 197‬אלף כניסות תיירים ‪ 179‬אלף מתוכן בדרך האוויר ‪ 18‬אלף בדרך היבשה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 19‬אלף כניסות של מבקרי יום נרשמו בדצמבר ‪ 9 ,2015‬אלף כניסות של נוסעים בשיוט‪ ,‬בנוסף היו ‪ 6‬אלף כניסות‬
‫בדרך היבשה ומתוכן ‪ 82%‬היו דרך טאבה‪.‬‬
‫הארצות העיקריות של מבקרי יום שנכנסו דרך אילת )טאבה( בדצמבר ‪:2015‬‬
‫‪‬‬
‫אוקראינה ‪2,600 -‬‬
‫‪‬‬
‫רוסיה ‪2,000 -‬‬
‫נתונים מנוכי עונתיות ומגמה‬
‫נתוני כניסות תיירים לישראל מושפעים משינויים עונתיים‪ ,‬ועל כן יש לנתחם על סמך הנתונים מנוכי העונתיות והמגמה‪ .‬עם זאת‬
‫יודגש‪ ,‬כי בשל שיטת החישוב הנהוגה בלמ"ס‪ ,‬המגמה של החודשים האחרונים עשויה להשתנות עם קבלת נתונים חדשים או‬
‫עדכון נתונים מחודשים קודמים‪.‬‬
‫יצוין כי החל ביולי ‪ ,2014‬כתוצאה ממבצע "צוק איתן" התקבלו נתונים נמוכים במיוחד במספר כניסות התיירים שהביאו לירידה‬
‫ברמת הנתונים ‪ ,‬ושבר במגמה הסדרות )‪ .(TREND BREAK‬לכן‪ ,‬חישוב נתונים מנוכי עונתיות ומגמה‪ ,‬בתקופה החל ביולי‬
‫‪ ,2014‬נערך לאחר התאמת נתוני הסדרה עד יוני ‪ 2014‬לרמה הנמוכה שהתקבלה בחודשים הראשונים של המשבר‪.‬‬
‫כניסות מבקרים לישראל‪ :‬שנת ‪11/1/2016 2015‬‬
‫‪5‬‬
‫תרשים ‪ .3‬כניסות סה"כ תיירים שנים ‪) 2015-2013‬נתונים מנוכי עונתיות לפי רבעונים(‬
‫לנתוני תרשים ‪3‬‬
‫התרשים הנ"ל מתאר את ההשוואה בין הנתונים מנוכי העונתיות לפי רבעונים מקבילים של ‪ 2014 2015‬ו‪. 2013 -‬‬
‫‪‬‬
‫ברבעונים הראשון והשני של שנת ‪ 2015‬בהשוואה לרבעונים המקבילים בשנת ‪ 2013‬מספר הכניסות דומה ‪.‬‬
‫בהשוואה בין שני הרבעונים הראשונים של ‪ 2015‬לעומת הרבעונים המקבילים בשנת ‪ 2014‬נרשמה ירידה ממוצעת‬
‫של כ‪ ) 18%-‬יוזכר כי במחצית הראשונה של שנת ‪ 2014‬נרשם מספר כניסות תיירים גבוה במיוחד ‪ 286‬אלף‬
‫בממוצע לחודש‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ברבע השלישי של ‪ 2015‬מספר כניסות התיירים הממוצע היה נמוך ב‪ 3% -‬בהשוואה לרבע השלישי של ‪. 2013‬‬
‫כזכור במהלך הרבע השלישי של ‪ 2014‬היה מבצע "צוק איתן" ומספר הכניסות ירד באופן משמעותי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ברבע הרביעי בשנת ‪ 2015‬בהשוואה לרבע המקביל בשנת ‪ 2014‬נרשם מספר דומה של כניסות‪ ,‬ואילו בהשוואה‬
‫לרבע הרביעי בשנת ‪ 2013‬נרשמה ירידה של ‪ 15%‬במספר הכניסות‪.‬‬
‫ההתאוששות ההדרגתית במהלך ‪ 2015‬עד לחודש אוקטובר נבלמה בעקבות המצב הביטחוני וניתן לראות‬
‫ירידה במספר הכניסות ברבע האחרון של שנת ‪ ,2015‬עד לרמה של הרבע האחרון של שנת ‪,2014‬‬
‫שאף הוא התאפיין במספר כניסות נמוך בהשפעת מבצע "צוק איתן"‪.‬‬
‫כניסות מבקרים לישראל‪ :‬שנת ‪11/1/2016 2015‬‬
‫‪6‬‬
‫נתוני מגמה )לוח ‪(2‬‬
‫סה"כ כניסות תיירים‪ -‬מניתוח נתוני המגמה עולה כי‪ ,‬בחודשים אוקטובר ‪ -‬דצמבר ‪ 2015‬נרשמה ירידה של ‪ 23%‬בחישוב‬
‫שנתי ) ‪ -1.7%‬בממוצע לחודש(‪ ,‬זאת בהמשך לירידה של ‪ 11%‬בחישוב שנתי שנרשמה בחודשים יולי ‪ -‬ספטמבר ‪2015‬‬
‫)‪ -0.9%‬בממוצע לחודש (‪.‬‬
‫כניסות בדרך האוויר ‪ -‬מניתוח המגמה עולה כי בחודשים אוקטובר ‪ -‬דצמבר ‪ 2015‬נרשמה ירידה של ‪ 22%‬בחישוב שנתי‬
‫)‪ -1/7%‬בממוצע לחודש(‪,‬זאת בהמשך לירידה של ‪ 12%‬בחישוב שנתי שנרשמה בחודשים יולי ‪ -‬ספטמבר ‪-0.9%) 2015‬‬
‫בממוצע לחודש(‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ההודעה הבאה על "כניסות מבקרים בינואר ‪ "2016‬תפורסם ב‪ 9-‬בפברואר ‪.2016‬‬
‫הסבר מפורט ומעודכן על תהליך ניכוי עונתיות ואמידת המגמה מתפרסם ב‪"-‬הגורמים העונתיים וגורמי ההתאמה מראש ל‪-‬‬
‫‪ ,2015‬מגמות ל‪) "2015-2011-‬באתר הלמ"ס באינטרנט בלבד‪ :‬הגדרות‪ ,‬סיווגים ושיטות‪ ,‬שיטות סטטיסטיות‪ ,‬סדרות עתיות(‪.‬‬
‫כניסות מבקרים לישראל‪ :‬שנת ‪11/1/2016 2015‬‬
‫‪7‬‬
‫לנתוני תרשימים ‪5-4‬‬
‫כניסות מבקרים לישראל‪ :‬שנת ‪11/1/2016 2015‬‬
‫‪8‬‬
‫לנתוני תרשימים ‪7-6‬‬
‫כניסות מבקרים לישראל‪ :‬שנת ‪11/1/2016 2015‬‬
‫‪9‬‬