סקירה כלכלית שבועית - המרכז להחזרי מס שבח

Transcription

סקירה כלכלית שבועית - המרכז להחזרי מס שבח
‫סקירה כלכלית שבועית‬
‫‪ 27‬בדצמבר ‪2015‬‬
‫עיקרים‬
‫בארץ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר ‪ .2015‬נמצא כי‬
‫בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות‪ ,‬אולם בממוצע דו‪-‬חודשי מדובר ברמת‬
‫העסקאות הנמוכה ביותר מאז התקופה המקבילה ב‪ .2011-‬ניתוח מכירות הקבלנים מלמד על‬
‫ירידה חדה ברכישות הזוגות הצעירים לפחות באזורים בהם נסגרו לאחרונה מכרזי מחיר‬
‫למשתכן‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בחודש נובמבר נרשמה עלייה ביצוא הסחורות‪ ,‬אשר באה לידי ביטוי בעליות ביצוא לכלל‬
‫אזורי הסחר המרכזיים‪ .‬העלייה החדה ביותר בחודש נובמבר נרשמה ביצוא לאסיה והוא‬
‫הופך לדומיננטי יותר ביצוא הישראלי‪ ,‬על חשבון שחיקת חלקן של מדינות האיחוד האירופי‬
‫ביצוא‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יצוא השירותים בחודש אוקטובר רשם עלייה לאחר חודשיים של ירידות‪ .‬מגמה דומה נרשמה‬
‫ביצוא שירותים עסקיים אחרים המהווים החלק הארי ביצוא השירותים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫באופן מפתיע‪ ,‬נתוני יצוא שירותי התיירות לחודש אוקטובר מצביעים על עלייה ביחס לחודש‬
‫ספטמבר‪ ,‬זאת בניגוד לנתוני כניסות התיירים לחודש אוקטובר המצביעים על ירידה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מדד תנאי הסחר רשם בחודש ספטמבר שיפור‪ ,‬זה חודש שלישי ברציפות‪ ,‬וצמח בשיעור הגבוה‬
‫ביותר מתחילת השנה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מדד היצור התעשייתי‪ ,‬מדד פדיון ענפי הכלכלה ומדד פדיון רשתות השיווק‪ ,‬רשמו כולם‬
‫עליות בחודש אוקטובר‪.‬‬
‫‪‬‬
‫המדד המשולב של בנק ישראל עלה בחודש נובמבר בשיעור דומה לקצב העלייה החודשי‬
‫הממוצע שנרשם מתחילת השנה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫סקירה כלכלית שבועית‬
‫‪ 27‬בדצמבר ‪2015‬‬
‫בעולם‪:‬‬
‫‪‬‬
‫הנתון הסופי לצמיחת התוצר של ארה"ב ברבעון השלישי של השנה עודכן מעט כלפי מטה‬
‫ומצביע על צמיחה של ‪ 2.0‬אחוזים בקצב שנתי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בחודש נובמבר נרשם קיפאון בשיעור הגידול בהזמנות למוצרים בני‪-‬קיימא בארה"ב לעומת‬
‫חודש אוקטובר‪.‬‬
‫‪‬‬
‫קצב האינפלציה במדד מחירי הצריכה הפרטית (ה‪ )PCE -‬של ארה"ב לחודש נובמבר הואץ‬
‫לקצב המהיר ביותר מאז סוף שנת ‪ ,2014‬אך הוא מוסיף להיות נמוך מיעד האינפלציה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בארה"ב‪ ,‬האומדן הסופי של מדד הסנטימנט של אוניברסיטת מישיגן בחודש דצמבר מצביע‬
‫על שיפור גבוה מהמצופה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫נתוני מכירות הבתים בארה"ב מצביעים על מגמה מעורבת בחודש נובמבר‪ .‬מחד‪ ,‬מספר‬
‫הבתים החדשים שנמכרו בחודש נובמבר עלה ומאידך‪ ,‬ירידה משמעותית נרשמה במכירות‬
‫בתים קיימים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מדד אמון הצרכנים של ה‪ DG ECFIN -‬לאיחוד האירופי (אומדן ראשוני) לחודש דצמבר‬
‫רשם עלייה מתונה‪ .‬המדד לגוש האירו רשם אף הוא עלייה‪ ,‬אם כי בשיעור קל יותר‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ביפן נרשמה בחודש נובמבר אינפלציה בשיעור חיובי הן במדד המחירים לצרכן והן במדד‬
‫הליבה (לאחר ‪ 3‬חודשי אינפלציה שלילית)‪ .‬עם זאת‪ ,‬קצב האינפלציה נותר נמוך משמעותית‬
‫מהיעד של הבנק המרכזי של יפן‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בחודש נובמבר נרשמה היחלשות בביקושים המקומיים ביפן‪ ,‬אשר באה לידי ביטוי בירידה‬
‫בהיקף הוצאות משקי הבית‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫סקירה כלכלית שבועית‬
‫‪ 27‬בדצמבר ‪2015‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫המיקוד השבועי – סקירת ענף הנדל"ן למגורים אוקטובר ‪4 ......................................... 2015‬‬
‫בארץ ‪7 ..................................................................................................................‬‬
‫סחר חוץ ‪7.......................................................................................................................‬‬
‫פעילות ריאלית ‪9..............................................................................................................‬‬
‫בעולם ‪11 ...............................................................................................................‬‬
‫ארה"ב ‪11 ........................................................................................................................‬‬
‫אירופה ‪13 .......................................................................................................................‬‬
‫אסיה ‪13 ..........................................................................................................................‬‬
‫להלן פירוט המדדים שפורסמו בשבוע האחרון‪ .‬שיעורי השינוי המוצגים בסקירה זו הם בניכוי‬
‫עונתיות; שיעורי השינוי החודשיים הם לעומת חודש קודם; חישוב שיעורי השינויים הרבעוניים‬
‫מתייחס לחודשים הזמינים ברבעון‪ ;1‬ושיעור השינוי ב‪ 12 -‬החודשים האחרונים מתבסס על‬
‫נתונים מקוריים‪.‬‬
‫‪ 1‬לדוגמה‪ ,‬אם קיימים נתונים לחודשים אוקטובר ונובמבר ‪ 2015‬בלבד‪ ,‬נחשב את שיעור השינוי של ממוצע‬
‫חודשים אלו לעומת ממוצע החודשים ברבעון השלישי של ‪.2015‬‬
‫‪3‬‬
‫המיקוד השבועי‬
‫סקירת ענף הנדל"ן למגורים אוקטובר ‪2015‬‬
‫ה מ י ק ו ד‬
‫ה ש ב ו ע י‬
‫–‬
‫ס ק י ר ת‬
‫ע נ ף‬
‫ה נ ד ל " ן‬
‫ל מ ג ו ר י ם‬
‫א ו ק ט ו ב ר‬
‫‪2 0 1 5‬‬
‫בחודש אוקטובר נרכשו ‪ 7,700‬דירות‪ .‬בהשוואה לרמת השפל שנרשמה בספטמבר זהו אמנם גידול‬
‫של ‪ 18‬אחוזים‪ ,‬אולם גידול זה מיוחס בעיקר לעובדה שחגי תשרי חלו השנה בחודש ספטמבר‪.‬‬
‫בהשוואה לאוקטובר אשתקד זהו גידול של ‪ 14‬אחוזים‪ ,‬גידול מתון כאשר מביאים בחשבון שחגי‬
‫תשרי חלו אשתקד באוקטובר ומעבר לכך‪ ,‬רמת הפעילות בשוק באותה תקופה עמדה עדיין בצל‬
‫ההמתנה לתוכנית מע"מ אפס‪ .‬בהסתכלות דו‪-‬חודשית‪ ,‬ממוצע העסקאות בספט'‪-‬אוק' השנה הינו‬
‫הנמוך ביותר מאז ספט'‪-‬אוק' ‪ ,2011‬שעמדו בצל המחאה החברתית‪.‬‬
‫תרשים ש‪ :1‬סה"כ עסקאות‬
‫ינואר ‪– 2010‬אוקטובר ‪2015‬‬
‫‪18,000‬‬
‫‪16,000‬‬
‫‪14,000‬‬
‫‪12,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪8,000‬‬
‫‪6,000‬‬
‫‪4,000‬‬
‫‪2,000‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫בפילוח בין דירות חדשות לבין דירות יד שניה נמצאו שיעורי שינוי דומים‪ .‬עם זאת השונות‬
‫בשיעורי השינוי בין האזורים הגאוגרפיים גבוהה יותר בפלח השוק של הדירות החדשות‪ .‬כך‪ ,‬לצד‬
‫גידול חריג של ‪ 50‬אחוזים ברכישת דירות חדשות באזור רחובות (בהשוואה לחודש ספטמבר)‪,‬‬
‫נרשמה ירידה של ‪ 9‬אחוזים ברכישת דירות חדשות באזור ב"ש וירידה של ‪ 2‬אחוזים באזור נתניה‪.‬‬
‫בניתוח מכירות הקבלנים בחודש אוקטובר בולטים שני פרויקטים‪ ,‬ששיווקם החל במהלך החודש‪,‬‬
‫מהם ניתן ללמוד כי ישנה המתנה של הזוגות הצעירים לתוכנית "מחיר למשתכן"‪ .‬שני פרויקטים‬
‫אלו ממוקמים בשני ישובים (באזור רחובות ובירושלים)‪ ,‬באותן שכונות בהן נסגרו לאחרונה גם‬
‫מכרזים של תכנית "מחיר למשתכן"‪ .‬ניתוח מאפייני הרוכשים בפרויקטים אלו מלמד על שיעור‬
‫‪4‬‬
‫המיקוד השבועי‬
‫סקירת ענף הנדל"ן למגורים אוקטובר ‪2015‬‬
‫נמוך במיוחד של רוכשי "דירה ראשונה"‪ ,‬בפרט אלו הזכאים להשתתף במכרזים אלו‪ .2‬כך‪,‬‬
‫בפרויקט באזור רחובות‪ ,‬רק ‪ 15‬אחוזים מהרוכשים עונים על הקריטריונים של הזכאים ליטול‬
‫חלק במסגרת "מחיר למשתכן"‪ .‬לשם השוואה‪ ,‬בממוצע רב‪-‬שנתי עומד משקלם של רוכשי דירה‬
‫ראשונה בסך הדירות החדשות הנרכשות באזור על כ‪ 40-‬אחוזים‪ .‬מעט הזוגות הצעירים שרכשו‬
‫דירה בפרויקט זה‪ ,3‬מתאפיינים ברמות שכר גבוהות יחסית (כ‪ 23-‬אלף ‪ ₪‬לחודש‪ ,‬למשק בית)‪.‬‬
‫ממצא זה עשוי להעיד כי רכישתם במסגרת הליך המכירה הרגיל משקפת העדפה לדירות‬
‫בסטנדרטים שונים מאלו המוגדרות במכרזי "מחיר למשתכן"‪.‬‬
‫משקל המשקיעים בסך העסקאות בחודש אוקטובר עמד על ‪ 19‬אחוזים‪ ,‬בדומה לחודש הקודם‬
‫ונמוך בתשע נקודות אחוז בהשוואה לאוקטובר אשתקד‪ .‬יש לציין כי בניכוי רכישות תושבי חוץ‬
‫(רכישות אלו מוגדרות כ"דירה נוספת"‪ ,‬גם אם מדובר בדירתו היחידה של תושב החוץ בישראל)‬
‫עומד משקל המשקיעים על ‪ 17‬אחוזים בלבד‪ .4‬ניתוח רמות המחירים של הדירות שרכשו תושבי‬
‫החוץ באוקטובר מעלה כי רק באזור נתניה הם "מתחרים" על אותן הדירות הנרכשות ע"י הזוגות‬
‫הצעירים ו‪/‬או משפרי הדיור‪.‬‬
‫תרשים ש‪ : 2‬סך דירות שנרכשו להשקעה ושיעורם מסך העסקאות‬
‫‪7,000‬‬
‫‪6,000‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪4,000‬‬
‫‪3,000‬‬
‫‪2,000‬‬
‫‪1,000‬‬
‫ינו‪05-‬‬
‫יונ‪05-‬‬
‫נוב‪05-‬‬
‫אפר‪0 -‬‬
‫ספט‪0 -‬‬
‫פבר‪07-‬‬
‫יול‪07-‬‬
‫דצמ‪07-‬‬
‫מאי‪08-‬‬
‫אוק‪08-‬‬
‫מרץ‪09-‬‬
‫אוג‪09-‬‬
‫ינו‪10-‬‬
‫יונ‪10-‬‬
‫נוב‪10-‬‬
‫אפר‪11-‬‬
‫ספט‪11-‬‬
‫פבר‪12-‬‬
‫יול‪12-‬‬
‫דצמ‪12-‬‬
‫מאי‪13-‬‬
‫אוק‪13-‬‬
‫מרץ‪14-‬‬
‫אוג‪14-‬‬
‫ינו‪15-‬‬
‫יונ‪15-‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪45%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪35%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪8,000‬‬
‫משקל בסך העסקאות‬
‫‪2‬‬
‫סך דירות שרכשו משקיעים‬
‫משקל בסך העסקאות‬
‫ינואר ‪ – 2005‬אוקטובר ‪2015‬‬
‫‪-‬‬
‫מס' דירות שרכשו משקיעים‬
‫הכוונה למי שהינם רווקים מעל גיל ‪ 35‬או זוגות נשואים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫הכוונה למי שרכשו דירה במסגרת השיווק "הרגיל" (במחיר השוק)‪ .‬ההגרלה של הרוכשים במסגרת מבצע "מחיר‬
‫למשתכן" טרם התקיימה‪ ,‬נכון לחודש אוקטובר‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫בשני אזורים‪ ,‬ירושלים ונתניה‪ ,‬גריעת תושבי החוץ מסך העסקאות משמעותית יותר‪ -‬מפחיתה בין ‪ 5‬ל‪ 7-‬נקודות‬
‫אחוז ממשקל המשקיעים באזור‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫המיקוד השבועי‬
‫סקירת ענף הנדל"ן למגורים אוקטובר ‪2015‬‬
‫רכישות הזוגות הצעירים רשמו עליה של ‪ 1‬אחוזים בהשוואה לחודש הקודם‪ ,‬אף כי רמה זו עדיין‬
‫נמוכה ב‪ 33-‬אחוזים מרמת השיא שנרשמה בחודש יוני‪ .‬בפילוח גיאוגרפי ניכרת שונות בשיעורי‬
‫השינוי‪ .‬כך בעוד שבאזור המרכז נרשמה ירידה של ‪ 2‬אחוזים ועליות מתונות של בין ‪ 7-5‬אחוזים‬
‫באזורי חיפה‪ ,‬ירושלים וחדרה‪ ,‬נרשם גידול חד ברכישות הזוגות הצעירים באזורי הפריפריה‬
‫הצפונית (טבריה ונצרת‪ ,‬עם גידול של בין ‪ 90-50‬אחוזים)‪.‬‬
‫רכישות משפרי הדיור רשמו גידול של ‪ 19‬אחוזים בחודש אוקטובר‪ ,‬לאחר רמת השפל שנרשמה‬
‫ברכישות סגמנט זה של השוק בחודש ספטמבר (הנמוך ביותר מאז ספטמבר ‪ .)2013‬עם זאת רמה‬
‫זו עדיין נמוכה ב‪ 40-‬אחוזים מרמת השיא שנרשמה בחודש יוני האחרון‪ .‬יש לציין כי מתחילת‬
‫‪ 2015‬ניכרת ירידה בשיעור רוכשי "דירה בהמתנה"‪ 5‬מקרב משפרי הדיור‪ .‬במקביל‪ ,‬לראשונה מאז‬
‫‪ 2011‬נרשמת ירידה ב"מלאי" הדירות בהמתנה‪.‬‬
‫נתונים ראשוניים לחודש נובמבר מצביעים על עלייה חדה במספר העסקאות‪ ,‬הבולטת בעיקר‬
‫בפלח השוק של דירות יד שניה‪ .‬העובדה לפיה שיעור הגידול ברכישת דירות יד שניה גבוה‬
‫משמעותית מזה שבדירות חדשות עשויה להיות מוסברת בין היתר במכירת דירות מתוך "מלאי"‬
‫הדירות בהמתנה ו‪/‬או מכירת דירות מוגברת ע"י משקיעים‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫הכוונה למי שרכשו דירה טרם שמכרו את דירתם הקודמת‪.‬‬
‫בארץ‬
‫באר ץ‬
‫סחר חוץ‬
‫‪‬‬
‫בחודש נובמבר נרשמה עלייה של ‪ 4.3‬אחוזים ביצוא הסחורות בהשוואה לחודש אוקטובר‪,‬‬
‫ובמקביל עודכנו כלפי מעלה נתוני היצוא לחודש אוקטובר‪ .‬העלייה החודשית הורגשה ביצוא‬
‫לכלל אזורי הסחר המרכזיים‪ ,‬כאשר העלייה החדה ביותר נרשמה ביצוא לאסיה‪ ,‬אשר צמח‬
‫בנובמבר בשיעור של ‪ 11.9‬אחוזים ביחס לחודש אוקטובר‪ ,‬לאחר שלושה חודשי ירידה ביצוא‬
‫הישראלי לאזור זה‪ .‬גם היצוא הישראלי לארה"ב‪ ,‬שותפת הסחר העיקרית של ישראל‪ ,‬צמח‬
‫בחודש נובמבר בשיעור גבוה של ‪ 7.8‬אחוזים‪ ,‬וחלקו מסך היצוא הישראלי מצוי כעת ברמתו‬
‫הגבוהה ביותר מאז תחילת ‪( 2013‬ראה תרשים ‪ .)1‬במקביל‪ ,‬היצוא למדינות האיחוד האירופי‬
‫צמח בשיעור נמוך יחסית בנובמבר (‪ 3.7‬אחוזים)‪ ,‬וכך מוסיף להישחק חלקן של מדינות‬
‫האיחוד האירופי בסך היצוא הישראלי‪ ,‬בעוד שהיצוא למדינות אסיה הופך דומיננטי יותר‪.‬‬
‫תרשים ‪ :1‬התפלגות היצוא לפי קבוצת מדינות‬
‫משקל מסך יצוא הסחורות הישראלי‬
‫אסיה‬
‫האיחוד האירופי‬
‫‪40%‬‬
‫ארה"ב‬
‫‪35%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪‬‬
‫מקור‪ :‬למ"ס‪.‬‬
‫יצוא השירותים בחודש אוקטובר הסתכם בהיקף של כ‪ 2.9 -‬מיליארד דולר‪ ,‬עליה של ‪5.7‬‬
‫אחוזים ביחס לחודש הקודם‪ ,‬וזאת לאחר חודשיים של ירידות (ראה תרשים ‪.)2‬‬
‫‪7‬‬
‫בארץ‬
‫תרשים ‪ :2‬יצוא שירותים‬
‫מנוכה עונתיות‪ ,‬מיליארדי דולרים‬
‫ללא חברות הזנק‬
‫‪4.0‬‬
‫עם חברות הזנק‬
‫‪3.5‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪2.0‬‬
‫מקור‪ :‬למ"ס‪ ,‬עיבודי אגף הכלכלן הראשי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יצוא השירותים העסקיים האחרים‪ 6‬ללא חברות הזנק‪ ,‬המהווה יותר משני שליש מסך יצוא‬
‫השירותים במשק‪ ,‬עלה בחודש אוקטובר ב‪ 3.5 -‬אחוזים‪ ,‬זאת לאחר חודשיים של ירידות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫באופן מפתיע‪ ,‬נתוני יצוא שירותי התיירות לחודש אוקטובר מצביעים על עלייה בשיעור של‬
‫‪ 8.‬אחוזים‪ ,‬ביחס לחודש ספטמבר‪ .‬זאת בניגוד לנתוני כניסות התיירים לחודש אוקטובר‪,‬‬
‫המצביעים על ירידה של כ‪ .8 -‬אחוזים‪ ,‬ככל הנראה על רקע המתיחות הביטחונית (ראה‬
‫תרשים ‪.)3‬‬
‫תרשים ‪ :3‬יצוא שירותים תיירות וכניסות תיירים לישראל‬
‫מיליוני דולרים ואלפי תיירים‪ ,‬נתונים מנוכי עונתיות‬
‫‪600‬‬
‫יצוא שירותי תיירות‬
‫‪500‬‬
‫‪400‬‬
‫‪300‬‬
‫כניסת תיירים‬
‫לישראל‬
‫‪200‬‬
‫‪100‬‬
‫ינו‪09-‬‬
‫אפ…‬
‫יול…‬
‫או…‬
‫ינו‪10-‬‬
‫אפ…‬
‫יול…‬
‫או…‬
‫ינו‪11-‬‬
‫אפ…‬
‫יול…‬
‫או…‬
‫ינו‪12-‬‬
‫אפ…‬
‫יול…‬
‫או…‬
‫ינו‪13-‬‬
‫אפ…‬
‫יול…‬
‫או…‬
‫ינו‪14-‬‬
‫אפ…‬
‫יול…‬
‫או…‬
‫ינו‪15-‬‬
‫אפ…‬
‫יול…‬
‫או…‬
‫‪0‬‬
‫מקור‪ :‬למ"ס; כניסות התיירים דרך האוויר בלבד‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫שירותים עסקיים אחרים כוללים בין היתר יצוא שירותי תוכנה‪ ,‬מחקר ופיתוח‪ ,‬תקשורת‪ ,‬שירותי הנדסה ועוד‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫בארץ‬
‫‪‬‬
‫מדד תנאי הסחר‪ 7‬רשם בחודש ספטמבר שיפור‪ ,‬זה חודש שלישי ברציפות‪ ,‬כאשר העלייה‬
‫נרשמה בשיעור המהיר ביותר מתחילת השנה‪ .‬מקורו של השיפור במדד תנאי הסחר בחודש‬
‫ספטמבר הינו עלייה קלה במחירי היצוא‪ ,‬אשר התרחשה במקביל לירידה מהירה יחסית‬
‫במחירי היבוא‪.‬‬
‫פעילות ריאלית‬
‫‪‬‬
‫מדד היצור התעשייתי עלה בחודש אוקטובר ב‪ 0.2 -‬אחוז‪ ,‬תיקון קל לאחר ההרעה שנרשמה‬
‫בחודש אוקטובר (ראה תרשים ‪ .)4‬בניגוד לשיפור הקל שנרשם במדד הכללי‪ ,‬במדד היצור‬
‫התעשייתי לענף הטכנולוגיה העילית נרשמה ירידה בחודש אוקטובר של ‪ 3.‬אחוזים והוא‬
‫מצוי ברמה הנמוכה ביותר מאז תחילת ‪.2012‬‬
‫תרשים ‪ :4‬מדד היצור התעשייתי‬
‫במחירים קבועים‪ ,‬ממוצע ‪100 = 2011‬‬
‫כללי‬
‫‪130‬‬
‫ענפי הטכנולוגיה העילית‬
‫‪115‬‬
‫‪100‬‬
‫‪85‬‬
‫ינו‪07-‬‬
‫אפר‪07-‬‬
‫יול‪07-‬‬
‫אוק‪07-‬‬
‫ינו‪08-‬‬
‫אפר‪08-‬‬
‫יול‪08-‬‬
‫אוק‪08-‬‬
‫ינו‪09-‬‬
‫אפר‪09-‬‬
‫יול‪09-‬‬
‫אוק‪09-‬‬
‫ינו‪10-‬‬
‫אפר‪10-‬‬
‫יול‪10-‬‬
‫אוק‪10-‬‬
‫ינו‪11-‬‬
‫אפר‪11-‬‬
‫יול‪11-‬‬
‫אוק‪11-‬‬
‫ינו‪12-‬‬
‫אפר‪12-‬‬
‫יול‪12-‬‬
‫אוק‪12-‬‬
‫ינו‪13-‬‬
‫אפר‪13-‬‬
‫יול‪13-‬‬
‫אוק‪13-‬‬
‫ינו‪14-‬‬
‫אפר‪14-‬‬
‫יול‪14-‬‬
‫אוק‪14-‬‬
‫ינו‪15-‬‬
‫אפר‪15-‬‬
‫יול‪15-‬‬
‫אוק‪15-‬‬
‫‪70‬‬
‫מקור‪ :‬למ"ס‬
‫‪‬‬
‫במקביל‪ ,‬במדד פדיון ענפי הכלכלה נרשמה עלייה קלה בחודש אוקטובר (בשיעור של ‪0.3‬‬
‫אחוז)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫המדד המשולב של בנק ישראל עלה בחודש נובמבר ב‪ 0.2 -‬אחוז‪ ,‬שיעור דומה לקצב העלייה‬
‫החודשי הממוצע שנרשם מתחילת השנה‪ .‬בהשוואה לחודש נובמבר אשתקד עלה המדד‬
‫בשיעור של ‪ 2.9‬אחוזים (ראה תרשים ‪ .)5‬במקביל‪ ,‬המדד לחודש אוקטובר עודכן מעט כלפי‬
‫מטה‪ .‬העלייה במדד בחודש נובמבר נבעה בעיקר מעלייה ביצוא הסחורות ובשיעור המשרות‬
‫הפנויות בחודש נובמבר ומעלייה בפדיון בשירותים בחודש אוקטובר‪ .‬עלייה זו של המדד‬
‫‪7‬‬
‫מדד תנאי הסחר בוחן את היחס בין מחירי המוצרים המיוצאים למחירי המוצרים המיובאים‪ .‬עלייה במדד תנאי‬
‫הסחר מסמלת שיפור בתנאי הסחר של ישראל‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫בארץ‬
‫המשולב בחודש נובמבר קוזזה באופן חלקי על ידי ירידה בייצור התעשייתי באוקטובר וירידה‬
‫במדדי היבוא בנובמבר‪.‬‬
‫תרשים ‪ :5‬קצב הצמיחה של המדד המשולב של בנק ישראל ורכיביו העיקריים‬
‫שיעורי שינוי ביחס לחודש המקביל אשתקד*‬
‫הפדיון בענפי שירותים‬
‫הייצור התעשייתי‬
‫המדד המשולב‬
‫שיעור המשרות הפנויות‬
‫יצוא סחורות‬
‫יבוא תשומות לייצור‬
‫‪40%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪2.9%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪-10%‬‬
‫‪-20%‬‬
‫מקור‪ :‬בנק ישראל‪ ,‬למ"ס‪ ,‬עיבודי אגף הכלכלן הראשי‬
‫* הנתונים הרבעונים מהווים ממוצע פשוט של קצב הצמיחה החודשי בכל רבעון‬
‫‪‬‬
‫במדד פדיון רשתות השיווק בחודש נובמבר נרשמה עלייה של ‪ 0.8‬אחוז‪ ,‬לאחר חודשיים של‬
‫ירידות‪ ,‬והוא מצוי כעת ברמה הממוצעת לשנת ‪ .2015‬כך‪ ,‬מוסיף ערכו הממוצע של המדד‬
‫לשנת ‪ 2015‬להיות גבוה מערכו בשנים האחרונות (ראה תרשים )‪.‬‬
‫תרשים ‪ :6‬מדד פדיון רשתות השיווק‬
‫נתונים חודשיים (קו מלא) וממוצע שנתי (קו מקווקו)‪ ,‬ממוצע ‪100 = 2008‬‬
‫‪125‬‬
‫‪120‬‬
‫‪115‬‬
‫‪110‬‬
‫‪105‬‬
‫‪100‬‬
‫מקור‪ :‬למ"ס‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫בעולם‬
‫בעולם‬
‫ארה"ב‬
‫‪‬‬
‫הנתון הסופי לצמיחת התוצר ברבעון השלישי של השנה עודכן מעט כלפי מטה ומצביע על‬
‫צמיחה של ‪ 2.0‬אחוזים בקצב שנתי (לעומת ‪ 2.1‬אחוזים באומדן הקודם)‪ .‬מקורו של העדכון‬
‫כלפי מטה בצמצום משמעותי יותר במלאים‪ ,‬יחסית להערכות המוקדמות‪ .‬כך‪ ,‬הנתון הסופי‬
‫לרבעון השלישי של ‪ 2015‬מבטא האטה ביחס לצמיחה ברבעון השני‪ ,‬אשר עמדה על קצב של‬
‫‪ 3.9‬אחוזים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בחודש נובמבר נרשם קיפאון בגידול בהזמנות למוצרים בני‪-‬קיימא לעומת חודש אוקטובר‪,‬‬
‫וזאת לאחר עלייה גבוהה יחסית בחודש אוקטובר (ראה תרשים ‪ .)7‬ללא הזמנות מוצרי כלי‬
‫תחבורה‪ ,‬הנוטים להיות תנודתיים‪ ,‬נרשמה בחודש נובמבר ירידה קלה של ‪ 0.1‬אחוז בהזמנות‬
‫מוצרים בני קיימא ביחס לחודש אוקטובר‪.‬‬
‫תרשים ‪ :7‬היקף הזמנות של מוצרים בני קיימא‬
‫מיליארדי דולרים‪ ,‬נתונים מנוכי עונתיות‪ ,‬עם וללא כלי תחבורה‬
‫‪300‬‬
‫כללי‬
‫‪200‬‬
‫ללא תחבורה‬
‫‪100‬‬
‫מקור‪FRED ,Census Bureau :‬‬
‫‪‬‬
‫מדד מחירי הצריכה הפרטית (ה‪ )PCE -‬של חודש נובמבר‪ ,‬הנחשב כמועדף על ידי הפד‬
‫לבדיקת יציבות המחירים‪ ,‬עלה בשיעור קל של ‪ 0.1‬אחוז ביחס לחודש אוקטובר‪ ,‬כאשר חלה‬
‫עלייה קלה של ‪ 0.3‬אחוז בהוצאה לתצרוכת פרטית‪ .‬במדד הליבה (ללא מחירי המזון‬
‫והאנרגיה הנוטים להיות תנודתיים) נרשמה בחודש זה עלייה דומה‪ .‬קצב האינפלציה (שיעור‬
‫השינוי במהלך ‪ 12‬חודשים) של המדד הכולל עלה ל‪ 0.4 -‬אחוז‪ ,‬המהיר ביותר מאז סוף שנת‬
‫‪ ,2014‬בעוד קצב האינפלציה של מדד הליבה נותר ללא שינוי ברמה של ‪ 1.3‬אחוזים בחודש‬
‫נובמבר (ראה תרשים ‪ .)8‬קצבי האינפלציה הנוכחיים ממשיכים להיות נמוכים משמעותית‬
‫מיעד האינפלציה של הפד העומד על ‪ 2.0‬אחוזים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫בעולם‬
‫תרשים ‪ :8‬קצב האינפלציה של מדד מחירי הצריכה הפרטית‬
‫שיעור שינוי‪ ,‬כל חודש לעומת החודש המקביל אשתקד‬
‫‪5%‬‬
‫‪4%‬‬
‫‪3%‬‬
‫יעד האינפלציה של‬
‫הפד‬
‫‪2%‬‬
‫מדד הליבה‬
‫‪1%‬‬
‫המדד הכללי‬
‫‪0%‬‬
‫‪-1%‬‬
‫‪-2%‬‬
‫מקור‪BEA :‬‬
‫‪‬‬
‫האומדן הסופי של מדד הסנטימנט של אוניברסיטת מישיגן (‪ )UoM‬לחודש דצמבר מצביע על‬
‫שיפור גבוה מהמצופה‪ .‬כך‪ ,‬נרשמה בחודש דצמבר עלייה במדד בשיעור של ‪ 1.4‬אחוזים לעומת‬
‫חודש נובמבר‪ ,‬והוא עמד על ‪ 92.‬נקודות‪ .‬מקורה של העלייה במדד בחודש דצמבר נובעת‬
‫בעיקר מה שיפור בתחושת הציבור האמריקאי על רקע האינפלציה הנמוכה (שמגדילה את‬
‫הכנסתו הריאלית) והצפי להגדלת ההוצאה הפרטית (בעיקר על מוצרים בני קיימא)‪ .‬כך‪ ,‬הגיע‬
‫מדד הסנטימנט בחודש דצמבר לרמה קרובה מאד לממוצע השנתי‪ ,‬שהוא הגבוה ביותר מאז‬
‫שנת ‪ .2004‬מגמת השיפור בתחושת הציבור האמריקאי לאורך השנה מקורה בעיקר בירידות‬
‫במחירי האנרגיה בעולם ובשיפור המתמשך בשוק העבודה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫נתוני מכירות הבתים בארה"ב מצביעים על מגמה מעורבת בחודש נובמבר‪ .‬מחד‪ ,‬מספר‬
‫הבתים החדשים שנמכרו בחודש נובמבר עלה (אם כי פחות מהמצופה) ועמד על ‪ 490‬אלף‬
‫בתים בקצב שנתי‪ ,‬גידול של ‪ 4.3‬אחוזים ביחס לחודש אוקטובר‪ .‬מנגד‪ ,‬ירידה משמעותית‬
‫בשיעור של ‪ 10.5‬אחוזים נרשמה בחודש נובמבר בהיקף מכירות הבתים הקיימים‪ ,‬אשר עמד‬
‫על ‪ 4.8‬מיליון בתים בקצב שנתי‪ .‬זהו ההיקף הנמוך ביותר מאז אפריל אשתקד (ראה תרשים‬
‫‪.)9‬‬
‫‪12‬‬
‫בעולם‬
‫תרשים ‪ :9‬מכירות של בתים קיימים וחדשים‬
‫אלפי יחידות בקצב שנתי‬
‫‪6,000‬‬
‫‪800‬‬
‫בתים קיימים (ציר‬
‫שמאלי)‬
‫‪5,000‬‬
‫‪600‬‬
‫‪4,000‬‬
‫‪400‬‬
‫בתים חדשים (ציר‬
‫ימני)‬
‫‪3,000‬‬
‫‪200‬‬
‫מקור‪ :‬משרד המסחר האמריקאי‪.Fred ,‬‬
‫אירופה‬
‫‪‬‬
‫מדד אמון הצרכנים של ה‪ DG ECFIN -‬לאיחוד האירופי לחודש דצמבר (אומדן ראשוני)‬
‫רשם עלייה מתונה של ‪ 0.7‬נקודות יחסית לחודש נובמבר‪ ,‬מעט מעל לציפיות והוא עומד כעת‬
‫על ‪ -3.7‬נקודות‪ .‬המדד לגוש האירו רשם עלייה בשיעור קל יותר‪.‬‬
‫אסיה‬
‫‪‬‬
‫קצב האינפלציה במדד המחירים לצרכן ביפן נותר ללא שינוי בחודש נובמבר ונאמד בשיעור‬
‫של ‪ 0.3‬אחוז (במונחים שנתיים)‪ .‬במדד הליבה (מדד המחירים בניכוי מוצרי מזון טריים‪,‬‬
‫שמחיריהם נוטים להיות תנודתיים) נרשמה בנובמבר אינפלציה בקצב של ‪ 0.1‬אחוז‪ ,‬בניגוד‬
‫לתחזיות שצפו קיפאון בקצב עליית המחירים‪ ,‬וזאת לאחר ‪ 3‬חודשים של אינפלציה שלילית‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בחודש נובמבר נרשמה היחלשות בביקושים המקומיים ביפן‪ ,‬כאשר נרשמה ירידה של ‪2.9‬‬
‫אחוזים בהיקף הוצאות משקי הבית (במונחים שנתיים)‪ .‬מקור הירידה בהוצאות משקי הבית‬
‫בנובמבר הינו בעיקר צמצום ההוצאות על ביגוד והנעלה‪ ,‬תרבות ופנאי ותחבורה ותקשורת‪.‬‬
‫‪‬‬
‫על פי ההערכות‪ ,‬הירידה בהיקף הוצאות משקי הבית לצד העלייה האיטית בקצב באינפלציה‪,‬‬
‫ומרחקה מיעד האינפלציה של הבנק המרכזי של יפן (‪ 2.0‬אחוזים)‪ ,‬עשויים להוביל להרחבת‬
‫תכנית התמריצים המוניטריים של הבנק המרכזי‪ ,‬כבר בחודש ינואר‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫נספח התפתחויות בחודשים האחרונים‬
‫רבעון שלישי*‬
‫‪ 2015‬מול רבעון‬
‫שני ‪2015‬‬
‫יולי‬
‫אוגוסט‬
‫ספטמבר‬
‫אוקטובר‬
‫נובמבר‬
‫‪2015‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪1.2%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪-2.5%‬‬
‫‪2.2%‬‬
‫‪-4.3%‬‬
‫‪0.2%‬‬
‫פדיון ענפי הכלכלה‬
‫‪1.7%‬‬
‫‪1. %‬‬
‫‪-0.1%‬‬
‫‪0. %‬‬
‫‪-0.1%‬‬
‫‪0.3%‬‬
‫ייצוא תעשייתי ללא יהלומים‬
‫‪1.4%‬‬
‫‪4.1%‬‬
‫‪13.3%‬‬
‫‪-7.7%‬‬
‫‪-5.9%‬‬
‫‪1.7%‬‬
‫נתון ‪ /‬תקופה‬
‫‪2014‬‬
‫נתון אחרון‬
‫פעילות ריאלית‬
‫מדד היצור התעשייתי‬
‫אוקטובר‪15-‬‬
‫אוקטובר‪15-‬‬
‫‪4. %‬‬
‫נובמבר‪15-‬‬
‫יבוא סחורות ללא אניות מטוסים‬
‫‪0.5%‬‬
‫‪0.2%‬‬
‫‪1.3%‬‬
‫‪0.5%‬‬
‫‪-8.1%‬‬
‫‪. %‬‬
‫‪0.3%‬‬
‫נובמבר‪15-‬‬
‫ויהלומים‬
‫אניות מטוסים‬
‫גירעון מסחרי ללא‬
‫ויהלומים‬
‫‪-20.1%‬‬
‫‪-5.1%‬‬
‫‪-18.3%‬‬
‫‪-12.9%‬‬
‫‪15.0%‬‬
‫‪2 .1%‬‬
‫‪-15.7%‬‬
‫נובמבר‪15-‬‬
‫הנאסד"ק‬
‫שינוי במדד‬
‫התפתחויות בעולם‬
‫שינוי במחיר חבית נפט‬
‫‪23.5%‬‬
‫‪-2.0%‬‬
‫‪0.2%‬‬
‫‪-2.9%‬‬
‫‪-3.5%‬‬
‫‪3.1%‬‬
‫‪3.5%‬‬
‫נובמבר‪15-‬‬
‫‪- .8%‬‬
‫‪-19.7%‬‬
‫‪-14.9%‬‬
‫‪-15.8%‬‬
‫‪.1%‬‬
‫‪1. %‬‬
‫‪-8.3%‬‬
‫נובמבר‪15-‬‬
‫‪13.1%‬‬
‫‪-1.2%‬‬
‫‪-0.1%‬‬
‫‪0.4%‬‬
‫‪-5.7%‬‬
‫‪-2.7%‬‬
‫‪1.2%‬‬
‫נובמבר‪15-‬‬
‫אינפלציה‬
‫‪0.5%‬‬
‫‪0.2%‬‬
‫‪0.2%‬‬
‫‪-0.2%‬‬
‫‪-0.4%‬‬
‫‪0.1%‬‬
‫‪-0.4%‬‬
‫נובמבר ‪15-‬‬
‫שינוי בשער דולר מול השקל‬
‫‪-0.9%‬‬
‫‪-0.6%‬‬
‫‪-0.9%‬‬
‫‪1.5%‬‬
‫‪1.8%‬‬
‫‪-1.3%‬‬
‫‪0.7%‬‬
‫נובמבר ‪15-‬‬
‫שינוי בשער אירו מול השקל‬
‫‪-1.0%‬‬
‫‪-0.4%‬‬
‫‪-2.9%‬‬
‫‪2.7%‬‬
‫‪2.7%‬‬
‫‪-1.3%‬‬
‫‪-3.8%‬‬
‫נובמבר ‪15-‬‬
‫שער ריבית ריאלית ט"ק בנק ישראל‬
‫ממוצע‬
‫במחירים קבועים)‬
‫שכר (מנוכה עונתיות‪,‬‬
‫‪-0. 0%‬‬
‫‪-0.53%‬‬
‫‪-0.89%‬‬
‫‪-0.40%‬‬
‫‪-0.30%‬‬
‫‪-0.40%‬‬
‫‪-0.20%‬‬
‫נובמבר‪15-‬‬
‫סקטור ציבורי‬
‫‪1.5%‬‬
‫‪0.5%‬‬
‫‪-0.5%‬‬
‫‪1.0%‬‬
‫‪0.4%‬‬
‫ספטמבר ‪15-‬‬
‫סקטור פרטי‬
‫‪1.0%‬‬
‫‪0.5%‬‬
‫‪-0.5%‬‬
‫‪1.3%‬‬
‫‪-0.4%‬‬
‫ספטמבר ‪15-‬‬
‫סה"כ‬
‫‪1.1%‬‬
‫‪0.9%‬‬
‫‪-0.2%‬‬
‫‪1.8%‬‬
‫‪0.4%‬‬
‫ספטמבר ‪15-‬‬
‫שער חליפין‪ ,‬מוניטארי ושוק ההון‬
‫שינוי במדד ת"א ‪100‬‬
‫משרות שכיר (מנוכה עונתיות‪ ,‬באלפים)‬
‫סקטור ציבורי‬
‫‪2.9%‬‬
‫‪0.8%‬‬
‫‪0.4%‬‬
‫‪0.1%‬‬
‫‪-0.1%‬‬
‫ספטמבר ‪15-‬‬
‫סקטור פרטי‬
‫‪3.0%‬‬
‫‪0.2%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪-0.1%‬‬
‫‪-0.3%‬‬
‫ספטמבר ‪15-‬‬
‫‪3.0%‬‬
‫‪0.3%‬‬
‫‪0.2%‬‬
‫‪-0.1%‬‬
‫‪-0.5%‬‬
‫ספטמבר ‪15-‬‬
‫סה"כ‬
‫סקר כוח אדם‬
‫שיעור השתתפות (‪)+15‬‬
‫‪4.2%‬‬
‫‪4.2%‬‬
‫‪3.9%‬‬
‫‪4.5%‬‬
‫‪4.2%‬‬
‫‪4.0%‬‬
‫‪4.5%‬‬
‫נובמבר‪15-‬‬
‫שיעור האבטלה (‪)+15‬‬
‫‪5.9%‬‬
‫‪5.2%‬‬
‫‪5.3%‬‬
‫‪5.3%‬‬
‫‪5.1%‬‬
‫‪5.3%‬‬
‫‪5.4%‬‬
‫נובמבר ‪15-‬‬
‫(*) ממוצע החודשים הזמינים‪.‬‬
‫‪14‬‬