דוח על התקדמות עונת 2014/15

Transcription

דוח על התקדמות עונת 2014/15
‫דיווח על עונת ‪2014/15‬‬
‫‪4/12/2014‬‬
‫טל עמית‬
‫מנהל ענף הדרים‬
‫מועצת הצמחים‬
‫נתוני יצוא פרי הדר – שבוע ‪ ( 48‬שהסתיים ב – ‪)29/11/2014‬‬
‫בטונות‬
‫מצטבר‬
‫זן‬
‫שבוע ‪48‬‬
‫טבורי‬
‫אשכ' לבנה‬
‫‪2014/15‬‬
‫‪2013/14‬‬
‫‪12‬‬
‫‪14‬‬
‫‪2012/13‬‬
‫שינוי ‪%‬‬
‫‪-14%‬‬
‫‪71‬‬
‫‪2,029‬‬
‫‪1,111‬‬
‫‪2,017‬‬
‫‪- 83%‬‬
‫סנרייז‬
‫‪1,008‬‬
‫‪16,247‬‬
‫‪19,012‬‬
‫‪23,404‬‬
‫‪- 15%‬‬
‫פומלית‬
‫‪630‬‬
‫‪9,123‬‬
‫‪10,026‬‬
‫‪9,837‬‬
‫‪- 9%‬‬
‫רדסון‬
‫‪14‬‬
‫‪148‬‬
‫‪123‬‬
‫‪0‬‬
‫‪20%‬‬
‫לימון‬
‫‪64‬‬
‫‪1,607‬‬
‫‪349‬‬
‫‪61‬‬
‫‪360%‬‬
‫‪707‬‬
‫‪421‬‬
‫‪205‬‬
‫‪68%‬‬
‫לימקוואט‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪-20%‬‬
‫קומקוואט‬
‫‪63‬‬
‫‪236‬‬
‫‪270‬‬
‫‪172‬‬
‫‪-13%‬‬
‫מיכל‬
‫‪167‬‬
‫‪252‬‬
‫‪237‬‬
‫‪703‬‬
‫‪6%‬‬
‫נובה‬
‫‪632‬‬
‫‪748‬‬
‫‪1,300‬‬
‫‪238‬‬
‫‪-42%‬‬
‫מינאולה‬
‫‪437‬‬
‫‪524‬‬
‫‪206‬‬
‫‪71‬‬
‫‪154%‬‬
‫פומלו לבן‬
‫‪30‬‬
‫‪35‬‬
‫‪17‬‬
‫‪14‬‬
‫‪106%‬‬
‫פומלו אדום‬
‫‪1‬‬
‫‪843‬‬
‫‪1,037‬‬
‫‪920‬‬
‫‪-19%‬‬
‫‪3,118‬‬
‫‪32,519‬‬
‫‪34,168‬‬
‫‪37,647‬‬
‫‪- 5%‬‬
‫ליים‬
‫סה"כ‬
‫מחירי אשכוליות בצרפת – עונת ‪14/15‬‬
‫שבוע ‪40‬‬
‫שבוע ‪45‬‬
‫שבוע ‪48‬‬
‫מצב הקליפים בשוק‬
‫• תעשיה‬
‫• קלטה עד ל ‪ 17,413 30/11/2014‬טון בלבד ‪,‬‬
‫לעומת ‪ 19,920‬טון באותו תאריך בשנה שעברה –‬
‫ירידה של ‪. 12.5%‬‬
‫• הירידה נובעת מקטיף יותר מבוקר של האשכוליות‬
‫האדומות ליצוא ‪.‬‬
‫יצוא ליפן ולקוריאה‬
‫היצוא לשני יעדים הופך משנה לשנה יותר בעייתי ‪.‬‬
‫הדרישות הפיטוסניטריות וההוצאות הקשורות בכך מייקרים מאוד את עלויות השיווק‬
‫ומצד שני – משבר כלכלי קשה ביפן מקשה לקבל פדיון ראוי – דבר שמעמיד את כל‬
‫היצוא ליעדים אלו בסכנה ‪.‬‬
‫האניה הפליגה ב ‪. 9/11‬‬
‫יצוא ליפן ‪ -‬בתיבות‬
‫‪2014/15‬‬
‫אשכולית לבנה‬
‫‪4,200‬‬
‫אשכולית אדומה‬
‫‪1,400‬‬
‫פומלית‬
‫פומלו צ'נדלר‬
‫‪2013/14‬‬
‫‪2012/13‬‬
‫‪100,856‬‬
‫‪192,964‬‬
‫‪228,816‬‬
‫‪840‬‬
‫‪1,428‬‬
‫‪2,520‬‬
‫יצוא פומלית מישראל ליפן ‪ (1993-2013‬בטונות)‬
‫שטחי פומלית ‪1995-2015‬‬
‫‪ 12,079 – 1995‬דונם‬
‫‪ 22,077 -2000‬דונם‬
‫‪ 13,260 – 2005‬דונם‬
‫‪ 6,320 – 2010‬דונם‬
‫‪ 6,480 – 2015‬דונם‬
‫סיכום עד כה‬
‫•מכירות ומחירים טובים יותר ביצוא ובשוק המקומי‪.‬‬
‫•מחירים נמוכים יותר בתעשייה‪.‬‬
‫•שערי מטבע חוץ טובים ( במיוחד דולר) ‪ ,‬קריסת‬
‫הרובל מקשה על יצוא רווחי לרוסיה ‪.‬‬
‫•ביקושים טובים ובמחירים נאים לאשכוליות אדומות‬
‫ובמפתיע – גם ללבנות ‪.‬יצוא מוצלח של ליים ולימון‬
‫בתחילת העונה‪.‬‬
‫•המבחן האמיתי מתחיל עכשיו עם קטיף ושיווק הנובה ‪,‬‬
‫אודם וה"אורי" שיתחיל מוקדם מהרגיל ‪.‬‬
‫•חורף טוב עד כה ‪ .‬נקווה שימשך כך ‪.‬‬