הנחיות מיון תמר לח

Transcription

הנחיות מיון תמר לח
‫מהדרין תנופורט יצוא (ש‪.‬מ‪).‬‬
‫הנחיות לגדיד מיון ואריזת מג'הול לח ‪ 3‬ק"ג‬
‫לפני התחלת גדיד יש לקבל הקצאות לכמויות והנחיות לגדיד‪ ,‬מיון ואריזה מרכז השטח הח"מ‪.‬‬
‫גודל התמר‬
‫משקל פרי יחיד‬
‫בגרם‬
‫‪S.J‬‬
‫‪92 +‬‬
‫‪J‬‬
‫‪92 – 92‬‬
‫צבע מכסה‬
‫הערות‬
‫הפרי ניגדד כאשר הוא מחליף‬
‫צבע מצהוב לחום בהיר וכל‬
‫המרקם הפנימי כולו עדיין‬
‫קשה או רך חלקית‪,‬‬
‫‪ 03%‬לחות ומעלה‪,‬‬
‫ללא שילפוח‪,‬‬
‫משקל נטו ‪ -‬באריזת קרטון לפרי לח יהיה ‪ 0..33‬ק"ג‪.‬‬
‫אריזת הפרי – בקרטון ‪ 0‬ק"ג ‪ ,‬התמרים יונחו ב‪ 2 -‬שכבות כשחוצץ קרטון מפריד ביניהם‪ ,‬כל שכבה ע"ג צלופן וצלבי קרטון בכל‬
‫שכבה‪ .‬אריזת הקרטון תכוסה בשרינק‪.‬‬
‫סימון האריזה – בחותמת עקיבות ‪ -‬מספר יום – ‪ 0‬ספרות‪ ,‬מספר חלקה עד ‪ 0‬ספרות ומספר מגדל ‪ 2‬ספרות‪.‬‬
‫דרישות איכות יסודיות ‪ -‬בכפוף להוראות המיוחדות לכל סוג והסבילות המותרת‪ ,‬יתקיימו בתמרים דרישות איכות יסודיות אלה‪:‬‬
‫שלמים‪ ,‬בריאים‪ ,‬חופשיים מעובש ופייחת‪ ,‬בשלים ובעלי מרקם יציב ואחיד‪ ,‬נקיים מחומר זר נראה לעין‪ ,‬חופשיים ממזיקים חיים‬
‫ונזקיהם‪ ,‬ללא טעם וריח זרים‪ ,‬ללא החמצה‬
‫אחידות תכולת כל אריזה תהיה אחידה מבחינת מקור התמרים בצבעם ובגודלם‪ .‬החלק הנראה לעין בכל אריזה חייב לייצג את‬
‫התכולה כולה‪.‬‬
‫אריזה התמרים יארזו באריזות חדשות ונקיות ובצורה שתבטיח הגנה מתאימה‪ .‬חומרי האריזה הפנימיים יהיו חדשים ונקיים‬
‫וימנעו כל נזק חיצוני או פנימי לפירות‪.‬‬
‫משטוח – משטח יצוא חדש‪.‬‬
‫‪ 222‬קרטונים ע"ג משטח יצוא אדום‪ ,‬בכל שכבה ‪ .2‬קרטונים בגובה ‪ 22‬שכבות‪ ,‬סה"כ ‪ 222‬קרטונים‪.‬‬
‫לכל משטח יצוא יהיו ‪ 0‬כובעי קרטון חוצצים‪,‬‬
‫כובע ראשון ‪ -‬ע"ג המשטח יהיה כובע הפוך‪,‬‬
‫כל ‪ 2‬שורות יהיה חוצץ עד לשכבה ‪,2‬‬
‫כובע שנ;י – ע"ג שכבה ‪,.3‬‬
‫חוצץ בשכבה ‪,.1‬‬
‫כובע רביעי – ע"ג שכבה ‪ 22‬האחרונה‬
‫‪ 2‬זוויות פינה למשטח‪,‬‬
‫קשירת המשטח תהיה רק לרוחב המשטח – סרטי הקשירה יהיו ע"ג הכובעים וביניהם‪.‬‬
‫לעטוף את סביב המשטח בשרינק כולל כיסוי בניילון את הכובע עליון‪,‬‬
‫יש להדביק ‪ 2‬מדבקות ברקוד ע"ג השרינק ‪ ,‬מדבקה תהיה במרכז ובחלק העליון של כל צד של המשטח‪,‬‬
‫בהצלחה‬
‫יחיאל אקוע ‪ -‬רכז שטח תמרים מהדרין‬
‫נייד ‪229-5117112 -‬‬
‫מייל ‪[email protected] -‬‬