הסבר בעברית - משרד הביטחון

Comments

Transcription

הסבר בעברית - משרד הביטחון
‫מדינת ישראל‪ ,‬משרד הביטחון‪ ,‬אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני (אפ"י)‬
‫דברי הסבר לטופס ‪ : 8A‬הצהרת שימוש‪/‬משתמש סופי‬
‫‪Instruction for Form 8A: End Use/User Certificate‬‬
‫תאריך פרסום ‪51/51/1554 :‬‬
‫סיווג המסמך ‪ :‬בלמ"ס‬
‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪5‬‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫במקרים מסוימים‪ ,‬נדרש יצואן לצרף לטופס הבקשה לרישיון יצוא גם טופס ‪ - 8A‬הצהרת‬
‫שימוש‪/‬משתמש סופי ‪ .‬ההצהרה שתצורף תהיה חלק בלתי נפרד מהבקשה לרישיון יצוא‬
‫ובתהליך בחינת הבקשה תיבדק גם ההצהרה האמורה‪.‬‬
‫הצהרת משתמש סופי בחתימת הלקוח הסופי בחו"ל‪ ,‬תידרש במקרים בהם נכלל תנאי כזה‬
‫ברישיון השיווק‪ ,‬או במקרים אחרים נוספים שהיצואן יידרש עפ"י הודעה מאפ"י‪.‬‬
‫יש להקפיד ולמלא באופן ברור את כל סעיפי ההצהרה‪ .‬ההצהרה תמולא במלואה‬
‫ובהדפסה בלבד‪.‬‬
‫בהתאם לסעיף ‪(2‬ה) בתקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (רישיונות)‪ ,‬התשס"ח‪ ,2002-‬ההצהרה‬
‫תהיה בשפה האנגלית‪ .‬להצהרה בשפה אחרת‪ ,‬יצורף תרגום נוטריוני לעברית או לאנגלית‪.‬‬
‫הלקוח הזר רשאי לבחור להצהיר ולחתום על הטופס המקורי של אפ"י כפי שמפורסם באתר‬
‫האינטרנט של אפ"י‪ ,‬או להעתיק את הנוסח במלואו ובאופן מדויק על גבי מסמך רשמי משלו‬
‫וללא הלוגו של משהב"ט הישראלי ושל אפ"י‪.‬‬
‫בקשה לרישיון יצוא שנדרש לצרף אליה הצהרת שימוש‪/‬משתמש סופי והצהרה זו לא תמולא‬
‫כנדרש או לא תהיה חתומה כנדרש‪ ,‬תוחזר למבקש ללא טיפול‪.‬‬
‫‪ .2‬הנחיות מילוי‪:‬‬
‫פריט מס' ‪ :1‬יש למלא את שמו של הספק הישראלי של הציוד עבורו ניתנת הצהרת‬
‫המשתמש‪/‬השימוש סופי‬
‫פריט מס' ‪ :2‬יש למלא את שם המדינה שבה נמצא המשתמש הסופי האחרון‬
‫פריט מס' ‪ :3‬יש למלא את שמו של המשתמש הסופי האחרון שיעשה בציוד שימוש‬
‫פריט מס' ‪ :4‬יש למלא את פרטי הזיהוי של החוזה‪/‬ההזמנה בין הלקוח הזר לספק הישראלי של‬
‫הציוד‬
‫פריט מס' ‪ :5‬יש למלא את כתובתו של המשתמש הסופי‬
‫פריט מס' ‪ :6‬יש למלא את פרטי השימוש הסופי שיעשה בפריט‪/‬ים בגינם ניתנת ההצהרה‪.‬‬
‫במידה ומדובר ברכיבים‪ ,‬יש לפרט את המערכות בהן ישולבו הרכיבים‪.‬‬
‫פריט מס' ‪ :7‬יש למלא באופן ברור את שמות הפריטים‪ ,‬כמותם ותיאורם‬
‫פריט מס' ‪ :2‬הצהרה זו תחתם ע"י גורם ביניים‪/‬משתמש ביניים כאשר הציוד‪/‬הידע‪/‬השרות נשלח‬
‫ישירות אליו בטרם יועבר לידי המשתמש הסופי‪.‬‬
‫פריט מס' ‪ :9‬הצהרה זו תחתם רק על‪-‬ידי המשתמש הסופי בציוד‪.‬‬
‫רח' קפלן ‪ , 32‬הקריה‪ ,‬תל‪-‬אביב ‪ 46726‬ת‪.‬ד ‪7902‬‬
‫טל‪92-7774797 .‬‬
‫אתר‪www.exportctrl.mod.gov.il :‬‬