Erp Workflow 3.14 מערכת ניהול

Transcription

Erp Workflow 3.14 מערכת ניהול
‫‪Erp Workflow 3.0‬‬
‫שני מערכות מידע‬
‫טכנולוגיה‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫מערכת ידידותית וקלה לתפעול‬
‫התקנה ברשת גם ללא שרת‬
‫אפשרות להתחברות דרך האינטרנט‬
‫משלוח טפסים – בפקס או במייל במגוון פורמטים‬
‫‪pdf, snp, excl, rtf, html‬‬
‫קישור סריקה וצילום מסמכים‪ ,‬שרטוטים בכול הפורמטים‬
‫יצוא נתונים ל ‪ pdf, xml ,word ,excel‬יצוא נתונים ל ‪word ,excl‬‬
‫ממשקים לתוכנות אחרות‬
‫קליטת פריטים‪ ,‬הזמנות‪ ,‬הצעות מקבצי אקסל‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ממשק ניפנדו – העברת נתונים ‪ B2B‬תע"א‪ ,‬רפאל‪ ,‬אלביט‬
‫קישור‪ ,‬סריקה וצילום מסמכים שרטוטים‬
‫משלוח הודעות ומיסרונים‬
‫הפקת מדבקות מעוצבות‪ ,‬תוויות ברקוד ומגוון טפסים‬
‫דיווח שעות באמצעות קורא בר‪-‬קוד‬
‫יצוא וקישור נתונים ל ‪Excel‬‬
‫מערכת דו לשונית – עברית ואנגלית‬
‫מודולי המערכת‬
‫רכש‬
‫שיווק‬
‫הנהלת‬
‫חשבונות‬
‫מלאי‬
‫יצור‬
‫קשרי לקוחות‬
‫שירות ואחזקה‬
‫פרויקטים‬
‫יצור‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫מערכת אי‪.‬אר‪.‬פי מלאה – תכנון יצור‪ ,‬תכנון חומר‪ ,‬תזמון אופטימלי‬
‫תכנון לפי גאנט‪ ,‬תכנון לפי מסך עומסים‪ ,‬הפקת תוכניות יצור אופטימליות‬
‫עקיבות חומר ביצור‬
‫הפקת כרטיסי ניתוב במגוון פורמטים‬
‫סקרי חוזה‬
‫סקר סיכונים‬
‫דיווחי יצור ידני או באמצעות קורא בר‪-‬קוד‬
‫דוחות ביקורת – דוחות ביקורת מיכניים עם כל הסמלים הטכניים‬
‫דוחות פסילה‬
‫דוחות ‪MRB‬‬
‫דוחות ‪ – FAI‬פורמטים עבור תע"א‪ ,‬רפא"ל ואלביט‬
‫מגוון טפסים – תג שמיש‪ ,‬דוח ‪ ,COC‬מגוון מדבקות‪ ,‬תוויות בר‪-‬קוד‬
‫שיווק‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הצעות מחיר ללקוח עם מודול תמחור לפי – חומר‪ ,‬עבודה וקבלנות משנה‪.‬‬
‫הזמנות לקוחות – הפקת הזמנות לקוח‪ ,‬קליטת הזמנות באופן ממוכן מ ‪ Excel‬או בממשק ‪.B2B‬‬
‫הפקת תעודות משלוח – מגוון פורמטים עם שילוב שרטוט‪ ,‬ברקוד‪ ,‬תמונת פריט‬
‫הפקת חשבוניות מס – מגוון טפסים כולל חשבוניות יצוא ו ‪Packing List‬‬
‫מעקב הזמנות‬
‫מגוון דוחות מעקב הזמנות‬
‫משלוח מסמכים במייל – ‪HTML ,EXCL ,SNP ,PDF‬‬
‫קליטת הזמנות מקבצי אקסל‬
‫רכש‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ניהול ספקים‬
‫ניהול מחירונים‬
‫דרישות רכש יזומות או לפי עתוד ממוכן ‪MRP‬‬
‫בקשות להצעות מחיר‬
‫הזמנות רכש‬
‫רכש לפי תוכנית יצור ו‪/‬או על ציר הזמן‬
‫קליטת תעודת ספק וחשבונית ספק‬
‫משלוח הזמנות רכש בפקס או במייל – ‪pdf, excl, snp, html‬‬
‫מעקב ציוני ספק‪ ,‬דוחות מעקב רכש‬
‫מלאי‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫מערכת מלאי רבת מחסנים‪ ,‬רב מטבעית‬
‫ניהול מחסן – קליטת תעודות ספק‪ ,‬חשבוניות ספק‪ ,‬ניפוק לעובד‪ ,‬ניפוק לתקציב‪ ,‬ניפוק להוראת‬
‫יצור‪ ,‬ניפוק לפרויקט‪ ,‬ספירה‪ ,‬העברה בין מחסנים‪.‬‬
‫ניהול מלאי בסדרות‪ ,‬מספרים סידוריים ומנות‬
‫מודול ‪ MRP‬לתזמון חומר על ציר הזמן ולפי תחזית יצור‬
‫ניהול רמות מלאי‬
‫מעקב ערך מלאי – ממנ"ע ב ‪ 3‬מטבעות ‪ ,₪‬דולר ויורו‬
‫מעקב היסטוריית תנועות לפריט‬
‫מגוון דוחות מלאי – דוחות כספיים ודוחות תפעוליים‬
‫הנהלת חשבונות‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫מערכת הנהלת חשבונות כפולה וחד צידית‬
‫מערכת בעלת אישור רישום מרשויות המס בישראל‬
‫הפקת תעודות משלוח‪ ,‬חשבוניות עסקה‪ ,‬חשבוניות מס‪ ,‬קבלות‪ ,‬הפקדות‪ ,‬חשבוניות‬
‫ספקים‪ ,‬הוראות תשלום‪ ,‬התאמות בנק‪ ,‬התאמות כרטיסים‪ ,‬פקודות יומן זמניות וקבועות‪,‬‬
‫הפקת שיקים‪ ,‬העברות בנקאיות‬
‫דוחות מס – דוחות מע"מ‪ ,‬דוחות ניכויים‬
‫דוחות מאזן ורווח – מגוון דוחות רב מטבעיים‬
‫ממשקים – קובץ אחיד‪ ,‬דו"ח ‪ 856‬ודו"ח ‪PCN874‬‬
‫ממשקים לתוכנות מאזנים – ארז ושרוני‬
‫קליטת קבצים – מתוכנות שכר‪MOVEIN.DAT ,‬‬
‫שירות‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ניהול ציוד – מכונות‪ ,‬מתקנים וכלי עבודה‬
‫אחזקה מונעת – ניהול ותזמון אחזקה מונעת‪ ,‬ביקורות‪ ,‬כיולים‪.‬‬
‫אחזקת שבר – ניהול ומעקב תקלות שבר במכונות‪ ,‬מתקנים – מעקב תקלות‪ ,‬חלקים‬
‫שהוחלפו‪ ,‬שעות עבודה וקבלנות משנה‪.‬‬
‫מגוון דוחות לתזמון ומעקב שירות ואחזקה‪ ,‬דוחות לניתוח סטטיסטי של תקלות חוזרות‪.‬‬
‫פרויקטים‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הגדרת פרויקט – משימות‪ ,‬הערכת עלויות‪ ,‬תפקידים ותקנים‬
‫מעקב משימות – תכנון זמנים‬
‫הפקת חוזה לפרויקט – הגדרת כתב כמויות – תואם בינארית‪.‬‬
‫מעקב עלויות לפרויקט – דיווחי שעות‪ ,‬חומר‪ ,‬קבלנות משנה‪.‬‬
‫הפקת חשבונות חלקיים – תואם בינארית‪.‬‬
‫הפקת חשבוניות מס ממוכנות‬
‫גביה ומעקב רווחיות לפרויקט‬
‫דיווחי שעות עובדים באמצעות האינטרנט‬
‫כוח אדם‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ניהול פרטי עובד‬
‫ניהול נתוני שכר – תקן שעות‪ ,‬סוג שכר‪ ,‬עלות שכר‬
‫ניהול ומעקב – סיכומים‪ ,‬קידומים‪ ,‬קורסים‪ ,‬תאונות‬
‫ניהול ודיווח שעות עבודה ‪ -‬כניסה ויציאה‬
‫ניהול ודיווח שעות עבודה ברצפת היצור‬
‫מעקב דוחות יעילות עובד ביחס לתקן‬
‫תקציב‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ניהול תקציב פנימי עם שיוך לכרטיס הנה"ח‬
‫מעקב תקציב ברמת התחייבות וברמת ניצול‬
‫הרשאות תקציב‪ ,‬חסימת ניצול תקציב‬
‫הרשאות‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ניהול משתמשים‬
‫הרשאות למודולים‬
‫הרשאות למסכים‬
‫הרשאות לדוחות‬
‫הרשאות לפעולות‬
‫הרשאות לתקציב‬
‫חתימה אלקטרונית למשתמש‬
‫הרשאה לחברות‬
‫יתרונות המערכת‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ידידותיות‬
‫קלות הפעלה‬
‫פתרון מוכלל – כל הפתרונות בתוכנה אחת‬
‫דרישות בסיסיות – אין צורך בשרת‪ ,‬חומרה בסיסית‪ ,‬מערכת הפעלה ‪Windows xp, vista, 7‬‬
‫עלויות רכישה ותחזוקה נמוכות‬
‫צור קשר‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫טלפון ‪09-8358720 :‬‬
‫פקס ‪09-8359251 :‬‬
‫במייל יהודה נאור‬
‫כרטיס ניתוב‬
‫דו"ח ביקורת‬
‫טופס ‪C.O.C‬‬
‫דוגמא למדבקה לפריט ביצור‬
‫דו"ח גאנט יצור‬
‫דו"ח פסילה ביצור‬
‫הצעת מחיר ללקוח‬
‫סקר חוזה להצעת מחיר‬
‫טופס תעודת משלוח‬
‫טופס אישור הזמנת לקוח‬
‫חשבונית מס‬
‫טופס בקשה להצעת מחיר מספק‬
‫טופס הזמנת רכש כללי‬
‫טופס הזמנת רכש – הזמנת חו"ג עם מידות‬
‫סקר חוזה להוראת יצור‬
‫דו"ח ביקורת מינימום‪/‬מקסימום‬
‫דו" ביקורת סופית‬
‫מסך ביצועי מרכז עבודה‬
‫מסך ביצועי עובד‬
‫מסך תמחיר לפריט‬
‫תמחיר לחו"ג קובייתי‬
‫מסך תמחור לחו"ג פחים‬
‫מסך תמחור לחו"ג גלילי‬
‫מסך תמחור לחיתוך בלייזר‬

Similar documents