טופס רישום - יולא בית פוסטר

Transcription

טופס רישום - יולא בית פוסטר
‫תוכנית יול"א בגני הילדים‬
‫טלפון ‪09-9708222‬‬
‫מזכירות יול"א‪:‬‬
‫טלפון ‪ 09-9708214‬פקס ‪09-9566714‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫טופס רישום לתוכנית יול"א בגני הילדים העירוניים בהרצלייה‬
‫שנת הלימודים תשע"ה )‪(2014-2015‬‬
‫ההרשמה למסגרת יול"א מותנת באישור רישום לגן בוקר‪.‬‬
‫פרטי הילד‪:‬‬
‫שם משפחה‬
‫_____ שם פרטי‬
‫ת‪.‬ז‪.‬‬
‫תאריך לידה‬
‫_______ שם הגן בוקר______________‬
‫זכר ‪ /‬נקבה‬
‫כתובת‪:‬‬
‫קופ"ח‬
‫___‬
‫_____________‬
‫פרטי ההורים‪:‬‬
‫שם משפחה‬
‫ת‪.‬ז‪.‬‬
‫שם פרטי‬
‫טלפון בית‬
‫טלפון נייד ‪ /‬עבודה‬
‫אם‬
‫אב‬
‫דואר אלקטרוני )‪:(e-mail‬‬
‫‪‬‬
‫תשלום בשקים‬
‫סוג כרטיס האשראי‬
‫‪/‬‬
‫‪‬‬
‫תשלום בכרטיס אשראי‪:‬‬
‫מספר הכרטיס‬
‫תוקף‬
‫שם בעל הכרטיס‬
‫תעודת זהות‬
‫הריני מאשר‪/‬ת בחתימתי את נכונות הפרטים הרשומים מעלה‪.‬‬
‫תאריך‬
‫שם ההורה‬
‫חתימת ההורה‬
‫תוכנית יול"א בגני הילדים‬
‫טלפון ‪09-9708222‬‬
‫מזכירות יול"א‪:‬‬
‫טלפון ‪ 09-9708214‬פקס ‪09-9566714‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫תוכנית יול"א היא מסגרת חינוכית המופעלת ע"י עמותת בית פוסטר‪ ,‬בליווי ופיקוח מקצועי של החברה למתנ"סים‬
‫ובשיתוף פעולה עם המחלקה לגיל הרך בעיריית הרצליה‪ ,‬משרד החינוך ונציגי וועד הורי הגנים‪.‬‬
‫תוכנית יול"א‪ ,‬היא מסגרת חינוכית‪ ,‬אשר מהווה המשך לפעילות החינוכית המתקיימת בשעות הבוקר‪.‬‬
‫היעד המרכזי של מסגרת זו‪ ,‬הוא מתן יחס אישי לכל ילד‪ ,‬תוך התייחסות לעולמו הרגשי והקניית מיומנויות חברתיות‬
‫בדרך חווייתית ומעשירה‪.‬‬
‫כתב התחייבות לתוכנית יול"א בגני הילדים העירוניים בהרצליה‬
‫שנת הלימודים תשע"ה )‪(2014-2015‬‬
‫שם הילד‪/‬ה‬
‫‪ .1‬אני מתחייב לשלם לעמותת בית פוסטר ביום הרישום ‪ 10‬תשלומים חודשיים ע"ס ‪ ₪ 990‬כל תשלום‪ ,‬באמצעות כרטיס אשראי‪ ,‬אשר‬
‫יגבה מידי חודש ללא עמלה או בצ'קים דחויים לתאריכים ‪ 5‬או ‪ 10‬לכל חודש‪ ,‬החל מחודש ספטמבר ‪ 2014‬ועד לחודש יוני ‪.2015‬‬
‫הנני מצהיר‪ ,‬כי ידוע לי שאם לא אשלם את התשלומים במועדם‪ ,‬בית פוסטר יאלץ להוציא את בתי‪/‬בני ממסגרת יול"א‪,‬‬
‫בהתראה של שבוע ימים בלבד! * הזכות לשינויים שמורה‬
‫‪ .2‬ידוע לי כי במקרה שאבטל את רישום בני‪/‬בתי לתוכנית יול"א‪ ,‬אודיע על כך בכתב למשרדי יול"א ‪ ,‬לפי הפירוט הבא‪:‬‬
‫א( לפני פתיחת שנה"ל‪:‬‬
‫ ביטול עד לתאריך ‪ -3/08/14‬במקרה זה‪ ,‬יבוטלו כל התשלומים מלבד דמי ביטול וטיפול בסך ‪.₪ 200‬‬‫ ביטול לאחר ‪ -3/08/14‬במקרה זה‪ ,‬אחויב בתשלום חודש ספטמבר ובדמי ביטול הנ"ל והילד‪/‬ה יוכל‪/‬תוכל להשתתף במסגרת יול"א‬‫במהלך חודש ספטמבר‪.‬‬
‫ב( במהלך שנה"ל ‪:‬‬
‫ אודיע על ביטול לא יאוחר מה‪ 15-‬לכל חודש ‪ -‬במקרה זה אחויב בדמי ביטול וטיפול בסך ‪ ₪ 200‬ויוחזרו לי התשלומים‬‫החל מחודש לאחר מכן‪.‬‬
‫החל מתאריך ‪ 16/03/2015‬לא יתקבלו ביטולים וההורה יחויב בתשלום עבור חודשים אפריל‪ ,‬מאי‪ ,‬יוני ‪2015‬‬
‫הילד‪/‬ה יוכל‪/‬תוכל להשתתף ביול"א עד סוף חודש יוני ‪.2015‬‬
‫ג( אין החזר כספי בגין היעדרות כלשהי של ילד‪/‬ה ממסגרת יול"א למעט הצגת אישור מחלה מעל שבועיים‪.‬‬
‫‪ .3‬ידוע לי כי חידוש הרישום ליול"א לאחר ביטול‪ ,‬הוא על בסיס מקום פנוי בלבד!‬
‫‪0B‬‬
‫‪ .4‬במידה ועמותת בית פוסטר תבטל את מסגרת יול"א עקב מספר מועט של ילדים או אם בני‪/‬בתי לא יתקבל‪/‬תתקבל ליול"א‬
‫מכל סיבה שהיא עפ"י החלטת עמותת בית פוסטר ועיריית הרצליה‪ ,‬יוחזרו לי כל התשלומים ולא אחויב בדמי ביטול וטיפול‪.‬‬
‫‪ .5‬במידה ויתעוררו אצל בני‪/‬בתי בעיות משמעת חמורות או בעיות אחרות שלא יאפשרו הפעלה תקינה של המסגרת‪,‬‬
‫עמותת בית פוסטר תהיה רשאית להוציא את הילד‪/‬ה מהמסגרת‪ ,‬לאחר מתן התראה של שבוע מראש‪.‬‬
‫במקרה זה יוחזרו התשלומים מתאריך הפסקת ההשתתפות ולא אחויב בדמי ביטול וטיפול‪.‬‬
‫‪ .6‬הנני מצהיר בזאת כי מצב בריאותו‪/‬ה של בני‪/‬בתי תקין והוא‪/‬היא יכול‪/‬ה להשתתף בפעילות יול"א‪.‬‬
‫במידה וקיימת בעיה רפואית כלשהי עלי לדווח בכתב למשרדי יול"א ולצרף אישור רפואי מתאים‪.‬‬
‫‪ .7‬הנני מתחייב לקחת את בני‪/‬בתי בכל יום לא יאוחר מהשעה ‪.16:45‬‬
‫‪ .8‬על מנת לא לשבש את סדר היום של מסגרת יול"א במהלך השנה‪ ,‬תתאפשר הוצאת ילדים בשלוש תחנות זמן לפני שעת הסיום‪:‬‬
‫האחת בשעה ‪ 15:30‬והשנייה ב‪ 16:00-‬והשלישית ב‪.16.30 -‬‬
‫‪ .9‬הריני מאשר כי ידוע לי שבמידה ולא אכבד אחד מהסעיפים הרשומים למעלה רשאית עמותת בית פוסטר להוציא את בני‪/‬בתי‬
‫ממסגרת יול"א‪ ,‬בהתראה של שבוע ימים בלבד‪.‬‬
‫‪ .10‬הנני מצהיר‪ ,‬כי ידוע לי שאין בכתב התחייבות הזה‪ ,‬כדי להבטיח את מקום בני‪/‬בתי בתוכנית יול"א לשנת הלימודים תשע"ה‬
‫וכי פתיחת מסגרת יול"א מותנית במספר מינימום של נרשמים‪.‬‬
‫‪ .11‬הנני מסכים בזאת על וויתור סודיות בכל הנוגע להעברת מידע על בני‪/‬בתי בתחום החינוך בין צוות הבוקר של הגן לצוות יול"א‪.‬‬
‫‪ .12‬הריני מאשר כן ‪ /‬לא לבית פוסטר לפרסם תמונות של בני‪/‬בתי באמצעי התקשורת‪ :‬מידעון או אינטרנט‪.‬‬
‫* הזכות לשינויים שמורה ‪ ,‬טל"ח‬
‫תאריך‬
‫שם ההורה‬
‫חתימת ההורה‬