פתרון שיעורי הבית ביבוא מיום 21/08/2015

Transcription

פתרון שיעורי הבית ביבוא מיום 21/08/2015
‫פתרון תרגילים ביבוא‬
‫פתרון תרגיל מס' ‪16‬‬
‫אשראי דוקומנטרי‬
‫‪304,000‬‬
‫הזמנה‬
‫הפרשי שער ‪3,200‬‬
‫‪ 230,400‬תשלום‬
‫הפרשי שער ‪600‬‬
‫‪ 77,400‬יתרה‬
‫סה"כ‬
‫‪ 307,800 307,800‬סה"כ‬
‫הזמנה‬
‫הפרשי שער‬
‫הפרשי שער‬
‫סה"כ‬
‫פיקדון ‪25% -‬‬
‫‪76,000‬‬
‫‪800‬‬
‫‪ 57,600‬תשלום‬
‫‪150‬‬
‫‪ 19,350‬יתרה‬
‫‪ 76,950 76,950‬סה"כ‬
‫קניות יבוא‬
‫מראש‬
‫‪3,260‬‬
‫‪3,040‬‬
‫עמלת א‪.‬ד‪.‬‬
‫‪230,400‬‬
‫עלות‬
‫עמלת תשלום ‪2,304‬‬
‫‪ 317,044‬עלות יבוא‬
‫‪34,560‬‬
‫מכס‬
‫‪10,000‬‬
‫עמילות‬
‫‪8,000‬‬
‫מס נמל‬
‫‪12,000‬‬
‫אגרה‬
‫‪20000‬‬
‫הובלה‬
‫‪ 320,304 320,304‬סה"כ‬
‫סה"כ‬
‫חישוב הרווח הגולמי‬
‫‪317,044‬‬
‫עלות לטון דלק‬
‫‪= 1,056.813‬‬
‫רווח ‪ 80%‬לטון‬
‫‪1,056.813 ∗ 0.8 = 845.4507‬‬
‫רווח גולמי‬
‫‪200 ∗ 845.4507 = 169,090.1‬‬
‫ערך מלאי הסגירה‬
‫‪100 ∗ 1056.813 = 105,681‬‬
‫‪300‬‬
‫פתרון תרגיל מס' ‪17‬‬
‫הזמנה‬
‫הפרשי שער‬
‫סה"כ‬
‫הזמנה‬
‫הפרשי שער‬
‫סה"כ‬
‫אשראי דוקומנטרי‬
‫‪376,000‬‬
‫‪248,300‬‬
‫‪6,000‬‬
‫‪700‬‬
‫‪133,000‬‬
‫‪382,000 382,000‬‬
‫תשלום‬
‫הפרשי שער‬
‫יתרה‬
‫סה"כ‬
‫פיקדון ‪30% -‬‬
‫‪112,800‬‬
‫‪74,490‬‬
‫‪1,800‬‬
‫‪210‬‬
‫‪39,900‬‬
‫‪114,600 114,600‬‬
‫תשלום‬
‫הפרשי שער‬
‫יתרה‬
‫סה"כ‬
‫עמלת א‪.‬ד‪.‬‬
‫עלות‬
‫עמלת תשלום‬
‫הובלה‬
‫מכס‬
‫מס קניה‬
‫מס נמל‬
‫עמילות‬
‫הובלה‬
‫סה"כ‬
‫קניות יבוא‬
‫מראש‬
‫‪1,974‬‬
‫‪5,640‬‬
‫‪248,300‬‬
‫‪ 364,000‬עלות יבוא‬
‫‪3,104‬‬
‫‪38,200‬‬
‫‪42,975‬‬
‫‪16,474‬‬
‫‪8281‬‬
‫‪2,000‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪ 365,974 365,974‬סה"כ‬
‫חישוב הרווח הגולמי‬
‫‪364,000‬‬
‫עלות לטון דלק‬
‫‪= 560‬‬
‫רווח ‪ 80%‬לטון‬
‫‪560 ∗ 0.6 = 336‬‬
‫רווח גולמי‬
‫‪336 ∗ 520 = 178,080‬‬
‫ערך מלאי הסגירה‬
‫‪120 ∗ 530 = 67,200‬‬
‫‪350‬‬
‫סכום המע"מ ששולם בגין היבוא‬
‫עלות ‪FOB‬‬
‫הובלה וביטוח ימי‬
‫מכס‬
‫מס קניה‬
‫עמילות‬
‫הובלה יבשתית‬
‫בסיס למע"מ ביבוא‬
‫שיעור המע"מ‬
‫סכום המע"מ‬
‫‪248,300‬‬
‫‪38,200‬‬
‫‪42,975‬‬
‫‪16,474‬‬
‫‪2,000‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪348,949‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪55831.84‬‬
‫פתרון תרגיל מס' ‪18‬‬
‫אשראי דוקומנטרי‬
‫‪500,000‬‬
‫הזמנה‬
‫הפרשי שער ‪ 418,000 50,000‬תשלום‬
‫הפרשי שער ‪48,000‬‬
‫‪ 180,000‬יתרה‬
‫סה"כ‬
‫הזמנה‬
‫הפרשי שער‬
‫הפרשי שער‬
‫סה"כ‬
‫עמלת א‪.‬ד‪.‬‬
‫עלות‬
‫עמלת תשלום‬
‫מכס‬
‫אגרה‬
‫מס נמל‬
‫עמילות‬
‫הובלה‬
‫סה"כ‬
‫‪ 598,000 598,000‬סה"כ‬
‫פיקדון ‪30% -‬‬
‫‪150,000‬‬
‫‪ 125,400 15,000‬תשלום‬
‫‪14,400‬‬
‫‪ 54,000‬יתרה‬
‫‪ 179,400 179,400‬סה"כ‬
‫קניות יבוא‬
‫‪5,280 10,000‬‬
‫מראש‬
‫‪418,000‬‬
‫‪4,180‬‬
‫‪ 500,000‬עלות יבוא‬
‫‪50,160‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪6,940‬‬
‫‪2,000‬‬
‫‪4,000‬‬
‫‪ 505,280 505,280‬סה"כ‬
‫חישוב עלות ליחידה (פח)‬
‫‪= 1,316‬‬
‫‪500,000‬‬
‫‪380‬‬
‫חישוב המע"מ‬
‫עלות ‪FOB‬‬
‫מכס‬
‫עמילות‬
‫הובלה יבשתית‬
‫בסיס למע"מ ביבוא‬
‫שיעור המע"מ‬
‫סכום המע"מ‬
‫‪418,000‬‬
‫‪50,160‬‬
‫‪2,000‬‬
‫‪4,000‬‬
‫‪474,160‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪75865.6‬‬
‫חישוב הרווח הגולמי‬
‫עלות ליחידה (מדויק)‬
‫‪1,315.79‬‬
‫שיעור הרווח ליחידה‬
‫‪60%‬‬
‫רווח ליחידה‬
‫‪789.47‬‬
‫מס' יחידות הנמכרו‬
‫‪300‬‬
‫סה"כ רווח גולמי‬
‫‪789.47 ∗ 300 = 236,842‬‬
‫פתרון תרגיל מס' ‪19‬‬
‫הזמנה‬
‫הפרשי שער‬
‫הפרשי שער‬
‫סה"כ‬
‫הזמנה‬
‫הפרשי שער‬
‫הפרשי שער‬
‫סה"כ‬
‫אשראי דוקומנטרי‬
‫‪900,000‬‬
‫‪ 453,600‬תשלום‬
‫‪7,200‬‬
‫‪1,800‬‬
‫‪ 455,400‬יתרה‬
‫‪ 909,000 909,000‬סה"כ‬
‫פיקדון ‪20% -‬‬
‫‪180,000‬‬
‫‪ 90,720‬תשלום‬
‫‪1,440‬‬
‫‪0‬‬
‫‪360‬‬
‫‪ 91,080‬יתרה‬
‫‪ 181,800 181,800‬סה"כ‬
‫קניות יבוא‬
‫מראש‬
‫‪7,250 13,500‬‬
‫עמלת א‪.‬ד‪.‬‬
‫‪453,600‬‬
‫עלות‬
‫עמלת תשלום ‪4,536‬‬
‫‪ 550,000‬עלות יבוא‬
‫‪45,360‬‬
‫מכס‬
‫‪32,432‬‬
‫מס קניה‬
‫‪1822‬‬
‫מס נמל‬
‫‪1,000‬‬
‫עמילות‬
‫‪5,000‬‬
‫הובלה‬
‫‪ 557,250 557,250‬סה"כ‬
‫סה"כ‬
‫חישוב הרווח הגולמי‬
‫‪550,000‬‬
‫עלות לטון דלק‬
‫‪= 5,500‬‬
‫רווח גולמי‬
‫‪5,500 ∗ 70 = 385,000‬‬
‫ערך מלאי הסגירה‬
‫‪5,500 ∗ 30 = 165,000‬‬
‫‪100‬‬