ניתוח עסקה- קובץ לדוגמא

Transcription

ניתוח עסקה- קובץ לדוגמא
‫ניתוח עסקה‬
‫אסטרטגיית רכישה‬
‫•‬
‫הנכס הנרכש בית פרטי בפיניקס‪ ,‬אריזונה‪ ,‬בבעלות מלאה )‪ (100%‬של הרוכש‪.‬‬
‫•‬
‫קנייה במחיר אטרקטיבי במיוחד של נכסי מעוקלי מהבנקי‪ ,‬לאחר שבוצעה בדיקה‬
‫משפטית ופיזית מקיפה של הנכס עלידי עו"ד מקומי וקבל! בניי! מוסמ"‪.‬‬
‫•‬
‫מפרט‪ :‬גודל הנכס לא יפחת מ‪ ,Sqf 1,200‬שלושהארבעה חדרי שינה‪ ,‬שני חדרי שירותי )כולל‬
‫מקלחת(‪ ,‬חדר מגורי‪ ,‬חנייה )בחלק מהבתי החנייה מקורה(‪ ,‬חצר קדמית ואחורית‪.‬‬
‫•‬
‫מחיר ממוצע לבית )בעלות מלאה על הנכס‪ ,‬שיפו& מלא‪ ,‬הקמת חברה ייעודית לבעלות על הנכס‬
‫ופתיחת חשבו! בנק‪ ,‬אכלוס הנכס(‪.$ 70,000 60,000 :‬‬
‫•‬
‫שווי הבתי לפני המשבר בארה"ב‪.$ 200,000 160,000 :‬‬
‫•‬
‫ניתוח עסקה לבית במחיר כולל של כ‪:$ 65,000‬‬
‫עלות רכישת הנכס‬
‫‪$ 45,000 $ 35,000‬‬
‫איתור ומציאת הנכס‪ :‬משא ומת! ע בנקי‪ ,‬מכירות פומביות ‪$ 3,000‬‬
‫ועמלות תיוו" לסוכני מקומיי‬
‫שיפו הנכס‪ :‬מתבצע בהתא למצב הנכס‪ .‬ברוב הנכסי השיפו& ‪$ 15,000 $ 6,000‬‬
‫כולל את צביעת הנכס‪ ,‬ריצו‪ ,-‬התקנת מטבח‪ ,‬שטיחי‪ ,‬דוד שמש‪,‬‬
‫תאורה‪ ,‬מערכות חשמל‪ ,‬אינסטלציה‪ ,‬החלפת דלתות‪ ,‬משקופי‬
‫ומיזוג אוויר‬
‫הוצאות משפטיות‪ :‬בדיקה משפטית ופיזית ע"י עו"ד ומהנדס ‪$ 2,000‬‬
‫בניי!‪ ,‬פתיחת חברה וחשבו! בנק לחברה‪ ,‬ליווי הקנייה ע"י עו"ד‬
‫מקומי ורישו הנכס על ש הבעלי‬
‫עמלת ‪) Prizma Capital‬כולל חוזי רכישה בעברית(‬
‫‪$ 2,500‬‬
‫•‬
‫תשואה נטו צפויה ניתוח שנתי‪:‬‬
‫‪$ Per Year‬‬
‫‪$ Per‬‬
‫‪Month‬‬
‫‪Income‬‬
‫‪$ 9,600‬‬
‫‪Rent‬‬
‫‪800‬‬
‫‪Expenses‬‬
‫‪$ 750‬‬
‫‪Taxes‬‬
‫‪$ 350‬‬
‫‪Insurance‬‬
‫‪$ 768‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪Management Fee‬‬
‫‪$ 400‬‬
‫‪Maintenance‬‬
‫‪$ 2,268‬‬
‫‪Total Expenses‬‬
‫‪$ 7,332‬‬
‫‪Net Operating‬‬
‫‪Income‬‬
‫‪11.28%‬‬
‫‪Annual Net %‬‬
‫אסטרטגיית יציאה )לאחר חמש שני‪ ,‬לבית שנקנה במחיר ‪($ 65,000‬‬
‫•‬
‫מחיר מכירה )הערכה(‪$ 120,000 :‬‬
‫•‬
‫השקעה מקורית‪$ 65,000 :‬‬
‫•‬
‫עמלת תיוו" )‪$ 3,600 :(3%‬‬
‫•‬
‫רווח נטו ממכירה‪$ 51,400 :‬‬
‫•‬
‫הכנסה משכירות לאור" התקופה )בהינת! שכ"ד קבוע לחמש שני(‪$ 36,160 :‬‬
‫•‬
‫סה"כ הכנסה‪$ 87,560 :‬‬
‫•‬
‫רווח באחוזי )על סכו ההשקעה(‪ :‬כ‪134%‬‬

Similar documents