עבר הווה עתיד עבר הווה עבר עבר עבר עבר עבר

Transcription

עבר הווה עתיד עבר הווה עבר עבר עבר עבר עבר
‫עריכה‪ :‬ליאור רדיצ'בסקי‬
‫‪1‬‬
‫גזרת נחי לה"פ א' זו גזרה שבה לה"פ היא א' נחה‪.‬‬
‫האל" תמיד נמצאת בפועל והנטייה דומה במקרי רבי לגזרת השלמי‪ ,‬רק שה‬
‫אל" נחה ועה"פ שלפניה תנוקד עלפי רוב בקמ במקו פתח‪.‬‬
‫לדוגמא לצורות הבסיסיות בזמ עבר‪:‬‬
‫עבר‪:‬‬
‫אתי‪.‬‬
‫בניי ָפ ַעל )קל( * ָמ ַצא ָמ ָצא ‪ָ ,‬מ ָצ ִ‬
‫הווה‪:‬‬
‫מ!צאת ‪ ,‬ר& ֵפאת )אפשר ג ר& ְפ)הבמקרה זה בלבד(‬
‫ֵ‬
‫עתיד‪:‬‬
‫ִ" ְמ ֶצא ָנה‬
‫עבר‪:‬‬
‫בניי נִ ְפ ַעל * נִ ְמ ַצא נִ ְמ ָצא‬
‫הווה‪:‬‬
‫נִ ְמ ָצא )כמו בעבר(‬
‫עבר‪:‬‬
‫בניי ִה ְפ ִעיל ִה ְמ ִציא‬
‫עבר‪:‬‬
‫בניי ‪,‬ה ְפ ַעל * ‪,‬ה ְמ ַצא &ה ְמ ָצא‬
‫עבר‪:‬‬
‫בניי ִ‪ֵ -‬על ִמ ֵ'א‬
‫עבר‪:‬‬
‫בניי ִה ְת ַ‪ֵ -‬על ִה ְת ַמ ֵ'א‬
‫עבר‪:‬‬
‫בניי ‪ַ -,‬על &מ ָ'א‬
‫קי ‪2007‬‬
‫ידיעת הלשו והבעה שאלו ‪ 011104‬משולב‬
‫בגרות בלשו‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הערות‪:‬‬
‫לפני א' נחה בצליל ‪ E‬במקו סגול יבוא צירה‪ ,‬למעט סיומת " ָנה" ש יישאר הסגול‪.‬‬
‫ָ )קמ( לפני א' נחה במקו פתח‪.‬‬
‫ֵ )צירה(לפני א' נחה במקו סגול‪.‬‬
‫ֶא ָנה – קבוע לאור‪ 0‬כל הנטייה בעתיד ובציווי‪.‬‬
‫עריכה‪ :‬ליאור רדיצ'בסקי‬
‫‪2‬‬
‫לסיכו‪:‬‬
‫כאשר שומעי אל" נחה התנועה תהיה קמ‬
‫לפני א' נחה כששומעי צליל ‪ A‬הניקוד‪+ָ :‬‬
‫לפני א' נחה כששומעי צליל ‪ E‬הניקוד‪+ֵ :‬‬
‫לפני הסיומת אנָה תנוקד האות האחרונה‪+ֶ :‬‬
‫לדוגמא‪:‬‬
‫צליל ‪ a‬לפני א' נחה‪ָ :‬מ ָצא‬
‫צליל ‪ e‬לפני א' נחה‪ִ :‬ה ְת ַמ ֵ'א‬
‫לפני הסיומת א ָנה‪ְ 3ִ :‬מ ֶצא ָנה‬
‫סיכו‪ +‬של כל הגזרה‬
‫לגזרה זו שייכי כל הפעלי שלה"פ שלה הוא "א" ‪ .‬כאשר ה "א" צריכה לקבל‬
‫שווא נח היא תהיה נחה‪.‬‬
‫עבר‬
‫הווה‬
‫עתיד‬
‫ציווי‬
‫מ‪ .‬נטוי‬
‫קל‬
‫ָמ ָצא‬
‫ָצ ֵמא‬
‫מ& ֵצא‬
‫ָצ ֵמא‬
‫יִ ְמ ָצא‬
‫ְמ ָצא‬
‫ִל ְמצֹא‬
‫נפעל‬
‫הפעיל‬
‫הופעל‬
‫פיעל‬
‫פועל‬
‫התפעל‬
‫נִ ְמ ָצא‬
‫ִה ְמ ִציא‬
‫‪,‬ה ְמ ָצא‬
‫ִמ ֵ‪4‬א‬
‫‪,‬מ ָ‪4‬א‬
‫ִה ְת ַמ ֵ‪4‬א‬
‫נִ ְמ ָצא‬
‫ַמ ְמ ִציא‬
‫‪,‬מ ְמ ָצא‬
‫ְמ ַמ ֵ‪4‬א‬
‫ְמ ‪,‬מ ָ‪4‬א‬
‫ִמ ְת ַמ ֵ‪4‬א‬
‫יִ ָ‪ֵ 5‬צא‬
‫ִה ָ‪ֵ 5‬צא‬
‫ְל ִה ָ‪ֵ 5‬צא‬
‫ַי ְמ ִציא‬
‫ַה ְמ ֵצא‬
‫ְל ַה ְמ ִציא‬
‫י‪ְ ,‬מ ָצא‬
‫יְ ַמ ֵ‪4‬א‬
‫ַמ ֵ‪4‬א‬
‫ְל ַמ ֵ‪4‬א‬
‫יְ ‪,‬מ ָ‪4‬א‬
‫יִ ְת ַמ ֵ‪4‬א‬
‫ִה ְת ַמ ֵ‪4‬א‬
‫ְל ִה ְת ַמ ֵ‪4‬א‬
‫קי ‪2007‬‬
‫בגרות בלשו‬
‫ידיעת הלשו והבעה שאלו ‪ 011104‬משולב‬
‫עריכה‪ :‬ליאור רדיצ'בסקי‬
‫‪3‬‬
‫לגזרה זו שייכי שורשי שלה"פ שלה היא יו"ד או ה"א נחה‪.‬‬
‫בסו מילה נמצא ה"א נחה מלבד בינוני פעול ובאמצע מילה נמצא יו"ד נחה‪.‬‬
‫ג בגזרה זו לפני הה"א תהיה תנועת קמ‪.‬‬
‫בניי ָפ ַעל‪ָ :‬ק ָנה ‪ָ ,‬קנ‪7‬י‬
‫ָ‪ָ -‬נה‬
‫)קני‪/‬ה(‬
‫)פני‪/‬ה(‬
‫בניי נִ ְפ ַעל‪ :‬נִ ְפ ָנה‬
‫)פני‪/‬ה(‬
‫בניי ִה ְפ ִעיל‪ִ :‬ה ְפ ָנה‬
‫)פני‪/‬ה(‬
‫בניי ִה ְפ ִעיל‪ִ :‬ה ְפ ָנה‬
‫)פני‪/‬ה(‬
‫בניי ‪,‬ה ְפ ַעל‪, :‬ה ְפ ָנה‬
‫)פני‪/‬ה(‬
‫בניי ִ‪ֵ -‬על‪9ָ -ִ :‬ה‬
‫)פני‪/‬ה(‬
‫בניי ‪ַ -,‬על‪9ָ -, :‬ה‬
‫)פני‪/‬ה(‬
‫בניי ִה ְת ַ‪ֵ -‬על‪ִ :‬ה ְת ַ‪9ָ -‬ה‬
‫)פני‪/‬ה(‬
‫התבנית‪:‬‬
‫ָ‪+ָ +‬ה‬
‫התבנית‪:‬‬
‫נִ ְ‪+ָ +‬ה‬
‫התבנית‪:‬‬
‫ִה ְ‪+ָ +‬ה‬
‫התבנית‪:‬‬
‫ִה ְ‪+ָ +‬ה‬
‫התבנית‪:‬‬
‫&ה ְ‪+ָ +‬ה‬
‫התבנית‪:‬‬
‫ִ‪+ָ +‬ה‬
‫התבנית‪:‬‬
‫&‪+ָ +‬ה‬
‫התבנית‪:‬‬
‫ִה ְת ַ‪+ָ +‬ה‬
‫לגזרה זו שייכי פעלי שלה"פ שלה היא יו"ד‪ .‬להבדיל מהשורשי שלה"פ שלה‬
‫היא ‪ :‬עיצורית‪) .‬פעלי ג" כת"‪.(+‬‬
‫קי ‪2007‬‬
‫בגרות בלשו‬
‫ידיעת הלשו והבעה שאלו ‪ 011104‬משולב‬
‫עריכה‪ :‬ליאור רדיצ'בסקי‬
‫‪4‬‬
‫סיכו‪ +‬של כל הגזרה‬
‫לגזרה זו שייכי‪ +‬כל הפעלי‪ +‬שלה"פ שלה‪ +‬הוא "י" או "ה" ‪.‬‬
‫עבר‬
‫הווה‬
‫עתיד‬
‫ציווי‬
‫מ‪ .‬נטוי‬
‫קל‬
‫ָ; ָלה‬
‫;& ֶלה‬
‫יִ גְ ֶלה‬
‫;ְ ֵלה‬
‫ִלגְ ל&ת‬
‫נפעל‬
‫נִ גְ ָלה‬
‫נִ גְ ֶלה‬
‫יִ ָ; ֶלה‬
‫ִה ָ; ֶלה‬
‫ְל ִה ָ;ל&ת‬
‫הפעיל‬
‫ִהגְ ָלה‬
‫ַמגְ ֶלה‬
‫ַיגְ ֶלה‬
‫ַהגְ ֵלה‬
‫ְל ַהגְ לֹות‬
‫הופעל‬
‫‪,‬הגְ ָלה‬
‫‪,‬מגְ ֶלה‬
‫י‪,‬גְ ֶלה‬
‫פיעל‬
‫;ִ ָ‪4‬ה‬
‫ְמ ָג ֶ‪4‬ה‬
‫יְ ָג ֶ‪4‬ה‬
‫ַ; ֵ‪4‬ה‬
‫ְל ַג‪&4‬ת‬
‫פועל‬
‫‪4ָ ;,‬ה‬
‫ְמ‪,‬ג ֶ‪4‬ה‬
‫יְ ‪,‬ג ֶ‪4‬ה‬
‫התפעל‬
‫ִה ְת ַ; ָ‪4‬ה‬
‫ִמ ְת ַ; ֶ‪4‬ה‬
‫יִ ְת ַ; ֶ‪4‬ה‬
‫ִה ְת ַ; ֵלה‬
‫ְל ִה ְת ַ;‪&4‬ת‬
‫קי ‪2007‬‬
‫בגרות בלשו‬
‫ידיעת הלשו והבעה שאלו ‪ 011104‬משולב‬
‫עריכה‪ :‬ליאור רדיצ'בסקי‬
‫‪5‬‬
‫גזרת נ ל "א וגזרת נ ל י " ה‬
‫הערות וחזרה על גזרת נלי"ה‪:‬‬
‫‪ .1‬בעבר נסתר בעל הבנייני תמיד הסיומת היא ָ‪+‬ה‪.‬‬
‫‪ .2‬בעבר נסתרת בכל הבנייני תמיד סיומת ָתה ) ָקנְ ָ‪3‬ה ‪ִ ,‬ה ְת ַ‪-‬נְ ָ‪3‬ה(‪.‬‬
‫‪ .3‬צורת יחיד בהווה – סיומת ֶ‪+‬ה )‪ֶ &-‬נה ‪ ,‬נִ ְפ ֶנה ‪ְ ,‬מ ‪,‬פ ֶ‪9‬ה ( ‪.‬‬
‫‪ .4‬צורת יחידה בהווה –סיומת ָ‪+‬ה )‪ָ &-‬נה ‪ְ ,‬מ ‪,‬פ ָנה (‪.‬‬
‫‪ .5‬לפני סיומת ָנה הניקוד הוא ֶ‪+‬י ָנה ) ִ‪ְ 3‬פ ֶני ָנה(‬
‫‪ .6‬צורת המקור נטוי בכל הבנייני היא בסיומת ‪!+‬ת‪ִ ) .‬ל ְפנ&ת ‪ְ ,‬ל ַה ְקנ&ת(‬
‫אנלוגיה שגויה ותקנית בי גזרת נל"א לבי גזרת נלי"ה‬
‫בי שתי הגזרות קיימות אנלוגיה תקינה ושגויה‪:‬‬
‫אנלוגיה )השפעה( נכונה בי הגזרות – אנלוגיה תקנית‪:‬‬
‫‪ (.1‬בבניי קל בבינוני פעול‪ ,‬גזרת נל"י משפיעה על נל"א לדוגמא‬
‫ָרצ‪7‬י )ר‪.‬צ‪.‬י‪/‬ה( ‪-ָ ,‬נ‪7‬י )פ‪.‬נ‪.‬י‪/‬ה(‬
‫אבל ָמצ‪7‬י )מ‪.‬צ‪.‬א( ‪ָ ,‬חב‪7‬י )ח‪.‬ב‪.‬א( ‪ָ ,‬נשֹ‪7‬י )נ‪.‬ש‪.‬א( ‪Bָ ,‬נ‪7‬י ‪Bָ /‬נ‪7‬א )ש‪.‬נ‪.‬א(‬
‫ָקפ‪7‬א )ק‪.‬פ‪.‬א( ‪Cָ ,‬ל‪7‬א )כ‪.‬ל‪.‬א(‬
‫‪ (.2‬אנלוגיה תקינה מצויה ג בשמות עצ‪ .‬במקרה זה גזרת נל"א השפיעה‬
‫על נל"י‪.‬‬
‫ַה ְ‪ָ B‬ו)ה – ש‪.‬ו‪.‬י‪/‬ה‬
‫ַה ְ‪ָ B‬ר)ה – ש‪.‬ר‪.‬י‪/‬ה‬
‫ַצ ָו)ה צ‪.‬ו‪.‬י‪/‬ה‬
‫הרצאה – ר‪.‬צ‪.‬י‪/‬ה‬
‫שגיאה – ש‪.‬ג‪.‬י‪/‬ה‬
‫הוראה – י‪/‬ו‪.‬ר‪.‬י‪/‬ה )מילה זו מוצאה מהמילה ה& ָרה –הדיפתונג מעיד על‬
‫פה"פ – י‪/‬ו והה"א בלה"פ מעידה על כ‪ 0‬שלה"פ‬
‫שייכת לגזרת נלי"ה(‪.‬‬
‫גזרת נלי"ה בבניי נפעל‪ :‬עבר נסתר סיומת ָ‪+‬ה ‪ ,‬הווה יחיד ֶ‪+‬ה‬
‫ָה – הבית נִ ְב ָנה )אתמול( ‪ /‬נִ ְר)ה לי )אתמול( ‪ /‬נִ ִהיָה )אתמול(‬
‫ֶה – הבית נִ ְבנֶה )עכשיו( ‪ /‬נִ ְר ֶאה לי )עכשיו( ‪ /‬נִ ִה ֶיה )עכשיו(‬
‫שורשי‪ +‬הנוטי‪ +‬בגזרת נלי"ה בבניי קל בזמ הווה עלפי משקל ָ‪ֵ 6‬על; בדר‪8‬‬
‫כלל מדובר בתארי‪:+‬‬
‫קי ‪2007‬‬
‫האור ָ‪ֶ C‬בה ‪ /‬הנורה ָ‪ָ C‬בה‬
‫ידיעת הלשו והבעה שאלו ‪ 011104‬משולב‬
‫בגרות בלשו‬
‫ָר ֶזה‬
‫ָי ֶפה‬
‫ָנ ֶאה‬
‫ָנ ֶכה‬
‫ֵג ֶאה‬
‫ֵל ֶאה‬
‫ֵ‪ֶ C‬הה‬
‫ָר ָזה‬
‫ָי ָפה‬
‫ָנ)ה‬
‫ָנ ָכה‬
‫ֵג)ה‬
‫ֵל)ה‬
‫ֵ‪ָ C‬הה‬
‫ָר ִזי‬
‫ָי ִפי‬
‫ָנ ִאי‬
‫ָנ ִכי‬
‫ֵג ִאי‬
‫ֵל ִאי‬
‫ֵ‪ִ C‬הי‬
‫ָרז&ת‬
‫ָיפ&ת‬
‫ָנא&ת‬
‫ָנכ&ת‬
‫ֵגא&ת‬
‫ֵלא&ת‬
‫ֵ‪C‬ה&ת‬
‫עריכה‪ :‬ליאור רדיצ'בסקי‬
‫‪6‬‬
‫אנלוגיה שגויה בי גזרת נל"א לבי גזרת נלי"ה; בניי פיעל‬
‫בבניי פיעל בגזרת נל"א‪ ,‬זמ עבר‪ ,‬גו נסתר יש לומר כמו בשלמי‬
‫ִמ ֵ‪4‬א ‪ִ ,‬ק ֵ‪9‬א ‪ִ ,‬ח ֵ‪D‬א )ולא ִמ ָ‪4‬א ‪(...‬‬
‫בצורה השגויה חלה אנלוגיה שגויה של גזרת ל"י על ל"א כמו למשל ִ‪9ָ -‬ה ‪,‬‬
‫ִצ ָ‪7‬ה וכדומה‬
‫בגזרת נל"א בבניי פיעל ‪ ,‬בזמ עבר‪ ,‬גו נסתרת יש לומר כמו בגזרת‬
‫השלמי )כמו ִס ְפ ָרה(‬
‫ִמ ְ‪)4‬ה ‪ִ ,‬ק‪) ְ9‬ה )ולא ִמ ְל ָתה או ִקנְ ָתה(‬
‫שוב זו אנלוגיה שגויה לגזרת נלי"ה כי ש אומרי ִ‪3ָ ְ9-‬ה ‪3ָ ְ9Bִ ,‬ה וכדומה‪...‬‬
‫ש הפועל הוא כמו בשלמי‪ְ :‬ל ַמ ֵ‪4‬א )כמו בשלמי ְל ַס ֵ‪-‬ר( ולא ְל ַמל&ת‪...‬‬
‫ה‪ .‬אנלוגיה שגויה בי גזרת נל"א לבי גזרת נלי"ה; בניי פועל‬
‫בבניי פועל זמ עבר נסתר יש לומר כמו בשלמי‪ , +‬א‪ 8‬ע‪ +‬קמ‬
‫‪Cָ E,‬א \ ‪,‬מ ָ‪4‬א )כמו ‪,‬ס ַ‪-‬ר(‬
‫בעבר נסתרת יש לומר כמו בשלמי‪<;ְ :& +‬ה ‪& ,‬מ ְ'<ה )כמו &ס ְ‪ָ 6‬רה(‬
‫בהווה יחיד יש לומר כמו בשלמי‪ְ +‬מ &מ ָ'א ‪ְ ,‬מ &ד ָ;א )כמו ְמ &ס ַ‪6‬ר(‬
‫בעתיד הנטייה כמו בשלמי‪ְ +‬י &מ ָ'א )כמו יְ &ס ַ‪6‬ר( ולא יְ &מ ֵ'א‬
‫ֲא ‪,‬מ ָ‪4‬א‬
‫אנלוגיה שגויה בי גזרת נל"א לבי גזרת נלי"ה; בניי התפעל‬
‫בבניי התפעל בזמ עבר‪ ,‬גו= נסתר – יש לומר כמו בשלמי‪ִ :+‬ה ְת ַמ ֵ'א )כמו ִה ְת ַ; ֵ"ב(‬
‫ולא ִה ְת ַמ ָ'א – באנלוגיה שגויה ל ִה ְת‪>ָ 6‬ה‬
‫בבניי התפעל בזמ עבר‪ ,‬גו= נסתרת – יש לומר כמו בשלמי‪ִ :+‬ה ְת ַמ ְ'<ה )כמו‬
‫ִה ְת ַ; ְ" ָבה( ולא ִה ְת ַמ ְ' ָתה – באנלוגיה שגויה ל ִה ְת‪"ָ >ְ 6‬ה ‪.‬‬
‫בבניי התפעל ש‪ +‬הפועל הוא כמו בשלמי‪:+‬‬
‫ְל ִה ְת ַמ ֵ'א )כמו ְל ִה ְת ַ; ֵ"ב( ולא ְל ִה ְת ַמ'!ת – באנלוגיה שגויה ל ְל ִה ְת ַ‪!>6‬ת ‪.‬‬
‫קי ‪2007‬‬
‫בגרות בלשו‬
‫ידיעת הלשו והבעה שאלו ‪ 011104‬משולב‬
‫עריכה‪ :‬ליאור רדיצ'בסקי‬
‫‪7‬‬
‫טבלת סיכו‪+‬‬
‫עבר‬
‫נלי"ה‬
‫יש לזכור כי‬
‫באמצע מילה‬
‫ניקוד לה"פ‬
‫הוא חיריק‬
‫מלא או צירי‬
‫מלא‬
‫נל"א‬
‫הווה‬
‫ָה‬
‫ֶה‬
‫ָא‬
‫ֵא‬
‫ֵא‬
‫)פיעל‬
‫והתפעל(‬
‫ָא‬
‫)פועל הופעל‬
‫ונפעל(‬
‫עתיד‬
‫ֶה‬
‫מקור‬
‫ציווי‬
‫&ת‬
‫ֵה‬
‫ָא‬
‫)לרוב(‬
‫ָא‬
‫ֵא‬
‫)פיעל והתפעל(‬
‫ֵא‬
‫קי ‪2007‬‬
‫בגרות בלשו‬
‫ידיעת הלשו והבעה שאלו ‪ 011104‬משולב‬
‫עריכה‪ :‬ליאור רדיצ'בסקי‬
‫‪8‬‬
‫גזרת נפי"ו זוהי גזרה שהשורשי השייכי אליה ה שורשי שפה"פ שלה היא י'‬
‫או ו'‪ .‬גזרה זו היא גזרה נחה כתוצאה מתופעה לשונית הנקראת דיפתונג‪.‬‬
‫הסבר תופעה – ִדיפת!נְ ג‬
‫הדיפתונג הוא צרו של תנועה ואחריה יו"ד או וי"ו המנוקדי בשווא‪.‬‬
‫לדוגמא‪:‬‬
‫ַוְ ַיְ ִיְ ‪,‬וְ‬
‫בעברית ברוב המקרי הדיפתונג אינו נשמר ובשל קשיי הגייה מתרחקי מהגיית‬
‫דיפתונג בשני אופני‪:‬‬
‫א‪ .‬כיוו דיפתונג הכוונה לכ‪ 0‬שמכוצי את הדיפתונג לתנועה ארוכה אחת‪.‬‬
‫דוגמאות‪:‬‬
‫• הדיפתונג ַ‪+‬יְ מתכוו לתנועה ארוכה ֵ‪+‬י )צירה מלא(‬
‫דוגמאות לכיוו הדיפתונג המוזכר‪:‬‬
‫ֵ‪H‬יתספר לפי השפה הערבית היה אמור להיות * ַ‪H‬יְ ת הדיפתונג ַיְ הופ‪ 8‬ל ֵי ‪.‬‬
‫ֵז ִ‬
‫יתי לפי השפה הערבית היה אמור להיות * ַז ְית הדיפתונג ַיְ הופ‪ 8‬ל ֵי‪.‬‬
‫• הדיפתונג ַ‪ְ +‬ו מתכוו לתנועה ארוכה ‪) !+‬חול‪ +‬מלא(‬
‫דוגמאות לכיוו הדיפתונג המוזכר‪:‬‬
‫מ&ת& לפי השפה הערבית היה אמור להיות * ַמ ְות הדיפתונג ַוְ הופ‪ 8‬ל & ‪.‬‬
‫כיווצי הדיפתונג ה‪:+‬‬
‫הדיפתונג ַ‪+‬יְ מתכוו לתנועה ארוכה ֵ‪+‬י )צירה מלא(‬
‫הדיפתונג ַ‪ְ +‬ו מתכוו לתנועה ארוכה ‪) !+‬חול‪ +‬מלא(‬
‫קי ‪2007‬‬
‫בגרות בלשו‬
‫ידיעת הלשו והבעה שאלו ‪ 011104‬משולב‬
‫עריכה‪ :‬ליאור רדיצ'בסקי‬
‫‪9‬‬
‫ב‪ .‬הרחבת דיפתונג הרחבת דיפתונג היא לשתי תנועות בשתי הברות )אינה נדרשת‬
‫ליישו‪ +‬בבחינת הבגרות‪ ,‬א‪ 8‬כדאי להכיר(‪.‬‬
‫דוגמאות‪:‬‬
‫ַ‪H‬יִ ת לפי השפה הערבית היה אמור להיות * ַ‪H‬יְ ת הרחבת דיפתונג ַיְ הופ‪ 8‬ל ַיִ ‪.‬‬
‫ָמ ֶות לפי השפה הערבית היה אמור להיות * ַמ ְות הרחבת דיפתונג ַוְ הופ‪ 8‬ל ָ ֶו ‪.‬‬
‫הרחבת הדיפתונג‪:‬‬
‫הדיפתונג ַ‪+‬יְ מתרחב לשתי תנועות ל ַ‪+‬יִ‬
‫הדיפתונג ַ‪ְ +‬ו מתרחב לשתי תנועות ל ָ‪ֶ +‬י‬
‫יש מילי בה הדיפתונג נשמר לדוגמא‪:‬‬
‫ַליְ ָלה ‪ָ ,‬מ ַתי ‪ְ ,‬ס ַתו‬
‫ הרחבת דיפתונג * ַליְ ל‬
‫ַליִ ל‬
‫ הדיפתונג נשמר‬
‫ַליְ ָלה‬
‫ֵליל מנוחה כיוו דיפתונג * ַליְ ל‬
‫קי ‪2007‬‬
‫בגרות בלשו‬
‫ידיעת הלשו והבעה שאלו ‪ 011104‬משולב‬
‫עריכה‪ :‬ליאור רדיצ'בסקי‬
‫‪10‬‬
‫בגזרת נפי"ו )לבחינת הבגרות( נחו לדעת את ארבעת כיווצי הדיפתונגי הבאי‪:‬‬
‫‪+ַ .1‬יְ ֵ‪+‬י‬
‫לדוגמא‪:‬‬
‫בניי ִה ְפ ִעיל )בערבית אומרי ַה ְפ ִעיל( * ַה ְפ ִעיל ‪ +‬שורש יטב‬
‫* ַהיְ ִטיב כיוו דיפתונג ֵהי ִטיב‬
‫‪ְ +ַ .2‬ו ‪!+‬‬
‫לדוגמא‪:‬‬
‫בניי נִ ְפ ַעל )בערבית אומרי ַנ ְפ ַעל( * ַנ ְפ ַעל ‪ +‬שורש ולד‬
‫* ַנ ְו ַלד כיוו דיפתונג נ! ַלד‬
‫‪+ִ .3‬יְ ִ‪+‬י‬
‫לדוגמא‪:‬‬
‫לפי יִ ְל ַמד נציב שורש ישנ *יִ יְ ַ‪ B‬כיוו דיפתונג יִ י ַ‪ B‬כ‪ 0‬ג ִאי ַ‪.B‬‬
‫‪ְ +& .4‬ו ‪B+‬‬
‫לדוגמא‪:‬‬
‫לפי ‪,‬ה ְכ ַ‪3‬ב נציב שורש ורד * &ה ְו ַרד כיוו דיפתונג ה‪ַ B‬רד ‪.‬‬
‫כיווצי הדיפתונג ה‪:+‬‬
‫הדיפתונג ַ‪+‬יְ מתכוו לתנועה ארוכה ֵ‪+‬י‬
‫הדיפתונג ַ‪ְ +‬ו מתכוו לתנועה ארוכה ‪!+‬‬
‫הדיפתונג ִ‪+‬יְ מתכוו לתנועה ארוכה ִ‪+‬י‬
‫הדיפתונג &‪ְ +‬ו מתכוו לתנועה ארוכה ‪B+‬‬
‫)צירה מלא(‬
‫)חול‪ +‬מלא(‬
‫)חיריק מלא(‬
‫)שורוק(‬
‫קי ‪2007‬‬
‫בגרות בלשו‬
‫ידיעת הלשו והבעה שאלו ‪ 011104‬משולב‬
‫עריכה‪ :‬ליאור רדיצ'בסקי‬
‫‪11‬‬
‫בפרק של הפועל אנו נפגש רק בכיווצי דיפתונג‪.‬‬
‫עלפי גזרה זו נמני פעלי שפה"פ שלה היא י' או ו' לדוגמא‪:‬‬
‫נפ"י = יבש ‪ ,‬ינק ‪ ,‬ידע‬
‫נפ"ו = ולד ‪ ,‬ורש ‪ ,‬ורד‬
‫שני חוקי עיקריי פעלו בגזרת נפ"ו‪:‬‬
‫‪ .1‬מעתק‪ :‬וי"ו בראש מילה הופכת ליו"ד‬
‫‪ .2‬היקש בי נפ"ו לבי נפ"י )כלומר אנלוגיה –תהלי‪ 0‬של השוואה בי צורות‬
‫לשו עקב דימיו חלקי בצליל או במשמעות או עקב השתייכות למערכת‬
‫לשונית אחת‪ .‬לדוגמא‪ :‬ושב‪ָ :‬י ַ‪B‬ב ‪ְ ,‬מי‪Bָ ,‬ב(‬
‫גזרת נפי"ו נוטה ב‪ 4‬בנייני בלבד‪ :‬קל‪ ,‬נפעל‪ ,‬הפעיל‪ ,‬הופעל‪ ,‬ואילו בבנייני‬
‫הדגושי הנטייה לפי גזרת השלמי‪ ,‬ולכ במקרה של השלמי – דגושי נכתוב‬
‫את השורש לפי אי‪ 0‬שהוא נראה לעי בפועל הנתו‪.‬‬
‫קי ‪2007‬‬
‫בגרות בלשו‬
‫ידיעת הלשו והבעה שאלו ‪ 011104‬משולב‬
‫עריכה‪ :‬ליאור רדיצ'בסקי‬
‫‪12‬‬
‫בניי קל‬
‫הנטייה בעבר ובהווה עלדר‪ 0‬השלמי‬
‫י&‪B‬ב ‪ָ ,‬י‪7B‬ב‬
‫ָי ַ‪ְ B‬ב ֵ‪3‬י ‪ָ ,‬י ַ‪B‬ב ‪ֵ ,‬‬
‫בעתיד‪ ,‬בציווי ובמקור נטוי יש שתי נטיות‪:‬‬
‫‪ .1‬עלדר‪ 0‬חפ"י )חסרי פה"פ י' א‪ 0‬אי תשלו בצורת דגש(‬
‫‪ .2‬עלדר‪ 0‬נפ"י )נחי פה"פ י'(‬
‫נציג תחילה את הנטייה עלדר‪ 8‬חפ"י‬
‫לדוגמא השורש ישב ‪ ,‬ירד‪:‬‬
‫ֵא ֵ‪B‬ב ‪ִ Bְ 3ֵ ,‬בי ‪ַ 3ֵ ,‬ר ְד ָנה ‪.‬‬
‫המאפייני של הנטייה הזו ה‪:‬‬
‫‪ .1‬אית" מנוקדות ב ֵ )צירה(‬
‫‪ .2‬פה"פ חזרה – אי תשלו בצורת דגש!‬
‫נוסחת העבר נסתר‪+ +ֵ +ֵ :‬‬
‫אית"‬
‫עה"פ‬
‫לה"פ‬
‫שמונה שורשי נוטי לפי חפ"י‪:‬‬
‫ילד‬
‫ידע‬
‫ירד‬
‫ישב‬
‫ִל ְדרֹש‬
‫יצא‬
‫ילכ‬
‫יחד‬
‫יקע‬
‫ִל ְצחֹק‬
‫ציווי‪Bֵ :‬ב‪ִ Bְ ,‬בי ‪ְ Bֵ ,‬ב ָנה ‪Bְ ,‬ב‪7‬‬
‫מקור‪ָ :‬ל ֶ‪ֶ B‬בת‬
‫קי ‪2007‬‬
‫בגרות בלשו‬
‫ידיעת הלשו והבעה שאלו ‪ 011104‬משולב‬
‫עריכה‪ :‬ליאור רדיצ'בסקי‬
‫‪13‬‬
‫כעת נציג את הנטיה של העתיד‪ ,‬הציווי והמקור הנטוי בבניי קל עלדר‪ 8‬נפ"י‪:‬‬
‫ כיוו דיפתונג ִיי ַ‪B‬‬
‫עתיד נסתר‪:‬‬
‫*יִ יְ ַ‪B‬‬
‫עתיד מדבר ‪:‬‬
‫* ִאיְ ַ‪ B‬כיוו דיפתונג ִאי ַ‪B‬‬
‫עתיד נסתרות‪"ִ * :‬יְ ַ‪9ָ B‬ה כיוו דיפתונג ִ"י ַ‪9ָ B‬ה‬
‫עתיד נוכחי‪"ִ * :‬יְ ַ‪B‬נ‪ 7‬כיוו דיפתונג ִ"י ְ‪B‬נ‪7‬‬
‫התבנית היא‪ +ִ :‬י ַ‪+ +‬‬
‫אית"‬
‫פה"פ נחה‬
‫לה"פ‬
‫עה"פ‬
‫בנטייה זו )עתיד( יש להקפיד על כתיבת הי' השורשית בנוס לאות אית"‪.‬‬
‫ציווי‪ :‬יְ ַ‪ , B‬יִ ְ‪B‬נִ י ‪ ,‬יִ ְ‪B‬נ‪ , 7‬יְ ַש ָ‪9‬ה‬
‫מקור נטוי‪ִ :‬לי‪ֹD‬‬
‫היה אמור להיות * ְליְ ‪ ֹB‬פירוק צרור שוואי נעי ִליְ ‪ ֹB‬כיוו דיפתונג‬
‫ִלי‪ֹB‬‬
‫קי ‪2007‬‬
‫בגרות בלשו‬
‫ידיעת הלשו והבעה שאלו ‪ 011104‬משולב‬
‫עריכה‪ :‬ליאור רדיצ'בסקי‬
‫‪14‬‬
‫בניי נפעל‬
‫בניי נִ ְפ ַעל בזמני עבר והווה נקרא ַנ ְפ ַעל‪.‬‬
‫לכ הצורה בדר‪0‬כלל תהיה‪:‬‬
‫ַנ ְפ ַעל ‪ +‬פה"פ י' ‪ /‬ו'‬
‫כמו כ הו' המקורית נשמרת בבניי זה כשהיא תוכית‪ ,‬ומנוקדת בשווא נח‪.‬‬
‫מכא שבזמני אלה נוצר דיפתונג‪:‬‬
‫הדיפתונג‬
‫ַנ ְו‬
‫מתכוו לתנועה ארוכה‬
‫נ!‬
‫)חול‪ +‬מלא(‬
‫לכ‪ ,‬פעלי גזרת נפי"ו בעבר ובהווה מתחילי בתחילית נ!‬
‫יש לזכר את ההבדל בבניי נפעל בי זמ עבר לבי זמ הווה‪:‬‬
‫נִ ְפ ַעל‬
‫עבר‬
‫לעומת‬
‫נִ ְפ ָעל‬
‫הווה‬
‫נטיית זמ עבר‪:‬‬
‫שורש י‪/‬ולד * ַנוְ ַלד כיוו דיפתונג נ! ַלד‬
‫נ!ל ָדה‬
‫שורש י‪/‬ולד * ַנוְ ַלדה כיוו דיפתונג נ& ַלדה חיטו ְ‬
‫הווה‪:‬‬
‫נ& ָלד ‪ ,‬נ& ֶל ֶדת‬
‫יש לשי לב להבדל בי השורש י‪/‬וכח לבי השורש נכח‪:‬‬
‫נ& ֵכח כלומר נמצא הוא אתמול ָנ ַכח‪ ,‬ולכ השורש הוא נכח‪,‬בניי קל‪ ,‬הווה‪,‬‬
‫יחיד‪.‬‬
‫נ& ַכח לדעת הוא אתמול נ& ַכח‪ ,‬ולכ השורש הוא י‪/‬וכח ‪ ,‬בניי נפעל‪ ,‬עבר‪ ,‬יחיד‪.‬‬
‫נ& ָכח לדעת הוא אתמול נ& ַכח ולכ השורש הוא י‪/‬וכח ‪ ,‬בניי נפעל‪ ,‬הווה‪ ,‬יחיד‪.‬‬
‫ציווי‪ִ :‬ה ָ‪ְ 7‬לד‬
‫מקור‪ְ :‬ל ִה ָ‪ֵ 7‬לד‬
‫נ ! ַ‪+ +‬‬
‫הצורה של גזרת נפי"ו בבניי נפעל בזמ הווה‪:‬‬
‫נ ! ָ‪+ +‬‬
‫ידיעת הלשו והבעה שאלו ‪ 011104‬משולב‬
‫קי ‪2007‬‬
‫יִ ָ‪ֵ 7‬לד ‪ִ ,‬א ָ‪ֵ 7‬לד )חד"ק(‬
‫הצורה של גזרת נפי"ו בבניי נפעל בזמ עבר‪:‬‬
‫בגרות בלשו‬
‫בעתיד‪ ,‬בציווי ובמקור נטוי מופיעה פה"פ כ ו' עיצורית ודגושה עלדר‪ 0‬גזרת‬
‫השלמי כי הו' מנוקדת בתנועה‪.‬‬
‫יש לזכור כי לפני ו' אי הנמכת תנועה‪.‬‬
‫לדוגמא‪:‬‬
‫עריכה‪ :‬ליאור רדיצ'בסקי‬
‫‪15‬‬
‫בניי הפעיל‬
‫ג בבניי זה הצורה המקורית הייתה ַה ְפ ַעיל ופה"פ המקורית היא ו'‪ ,‬מכא שבכל‬
‫הנטייה קיימת תופעה של כיוו דיפתונג‪ַ :‬ה ְו המתכוו לתנועה ארוכה ה! )חול‬
‫מלא(‪ ,‬ולכ בכל הזמני בבניי זה תנוקדנה כל התחיליות ב ‪!+‬‬
‫הצורה בדר‪0‬כלל תהיה‪:‬‬
‫ַה ְפ ַעיל ‪ +‬פה"פ י' ‪ /‬ו'‬
‫הדיפתונג‪:‬‬
‫הדיפתונג‬
‫ַה ְו‬
‫מתכוו לתנועה ארוכה‬
‫ה!‬
‫)חול‪ +‬מלא(‬
‫עבר‪ :‬י‪/‬ולד * ַה ְו ִליד כיוו דיפתונג ה! ִליד‬
‫הווה‪ :‬י‪/‬ולד * ַמ ְו ִליד כיוו דיפתונג מ! ִליד‬
‫עתיד‪ :‬י‪/‬ולד * ַי ְו ִליד כיוו דיפתונג י! ִליד‬
‫ציווי‪ :‬י‪/‬ולד * ַה ְו ֵלד כיוו דיפתונג ַה! ֵלד‬
‫הערה‪:‬‬
‫בבניי הפעיל נשתמרה גזרת נפ"י בחמישה שורשי בלבד‪:‬‬
‫ינק‬
‫ימ‬
‫ילל‬
‫נמל‬
‫ישר‬
‫יטב‬
‫שט‬
‫יקה‬
‫יקה כיוו דיפתונג ֵהינִ ָ‬
‫* ַהיְ נִ ָ‬
‫ציווי‪ :‬ה& ֵלד‬
‫מקור נטוי‪ְ :‬לה& ִליד‬
‫קי ‪2007‬‬
‫ה ! ִ‪ +‬י ‪+‬‬
‫ידיעת הלשו והבעה שאלו ‪ 011104‬משולב‬
‫בגרות בלשו‬
‫הצורה של גזרת נפי"ו בבניי הפעיל בזמ עבר‪:‬‬
‫עריכה‪ :‬ליאור רדיצ'בסקי‬
‫‪16‬‬
‫בניי הופעל‬
‫בבניי הפעיל בכל הזמני פה"פ היא ו' והדיפתונג הוא‪:‬‬
‫הדיפתונג‬
‫&ה ְו‬
‫מתכוו לתנועה ארוכה‬
‫ה‪B‬‬
‫)שורוק(‬
‫ולכ התחיליות בכל הזמני ה ‪B+‬‬
‫עבר‪ :‬י‪/‬ורד * &ה ְו ַרד כיוו דיפתונג ה‪ַ B‬רד‬
‫הווה‪ :‬י‪/‬ולד * &מ ְו ָרד כיוו דיפתונג מ‪ָ B‬רד‬
‫עתיד‪ :‬י‪/‬ולד *&י ְו ַרד כיוו דיפתונג י‪ַ B‬רד‬
‫בבניי הופעל אי ציווי ואי מקור נטוי‪.‬‬
‫הצורה של גזרת נפי"ו בבניי הופעל בזמ עבר‪:‬‬
‫ה ‪+ +ַ B‬‬
‫נטיית הבנייני‪ +‬פיעל‪ ,‬פועל והתפעל )הדגושי‪ / +‬כבדי‪(+‬‬
‫הנטייה בבנייני‪ +‬הכבדי‪ +‬היא עלדר‪ 0‬השלמי‬
‫פיעל‪ :‬יִ ‪L‬ב ‪ ,‬וִ ֵ‪E‬א‬
‫התפעל‪ִ :‬ה ְת ַי ֵ‪L‬ב ‪ִ ,‬ה ְת ַו ֵ‪ַ C‬ח‬
‫קי ‪2007‬‬
‫בגרות בלשו‬
‫ידיעת הלשו והבעה שאלו ‪ 011104‬משולב‬
‫עריכה‪ :‬ליאור רדיצ'בסקי‬
‫‪17‬‬
‫שורשי‪ +‬מיוחדי‪ +‬בגזרת נפי"ו‬
‫‪ .1‬לשורש הל‪ 0‬יש שתי מערכות של נטיות‪.‬‬
‫בבנייני‪ :‬קל )בעבר ובהווה(‪ ,‬בפיעל ובהתפעל השורש הוא הלכ‪.‬‬
‫ָה ַל‪ִ , 0‬ה ֵ‪ִ , 04‬ה ְת ַה ֵ‪... 04‬‬
‫ואילו בעתיד ובציווי של בניי קל ובבנייני הפעיל והופעל השורש הוא‬
‫י‪ , 0‬ה‪ַ 7‬ל ְ‪0‬‬
‫ה&ל ְ‬
‫י‪/‬ולכ‪ֵ :‬א ֵל‪ִ , 0‬‬
‫‪ .2‬השורש יכל נוטה בזמ עבר והווה בבניי קל עלדר‪-ָ 0‬עֹל ) ָיכֹל ‪ָ ,‬יכ&ל(‬
‫אבל בעתיד הנטייה בנפי"ו ‪ :‬א‪ַ 7‬כל )הופעל(‬
‫‪ .3‬השורשי‪ :‬ימנ וְ ישר מצויי ג בקיו דיפתונג שאינו התכוו‪.‬‬
‫ַמיְ ִמי ‪ִ ,‬מיְ ִ‪B‬יר‬
‫קי ‪2007‬‬
‫בגרות בלשו‬
‫ידיעת הלשו והבעה שאלו ‪ 011104‬משולב‬
‫עריכה‪ :‬ליאור רדיצ'בסקי‬
‫בניי קל‬
‫‪18‬‬
‫סיכו‪ +‬גזרת נפי"ו‬
‫שתי מערכות נטייה‪:‬‬
‫‪ .1‬חפ"י ‪ :‬אי תשלו דגש והצורה היא ֵ‪) + +ֵ +‬השורשי שעה"פ שלה היא‬
‫בקיצור "לרדֹש לצחֹק" (‬
‫‪ .2‬נפ"י ‪ +ִ :‬י ַ‪) + +‬הדיפתונג הוא‪ִ :‬יְ ִי(‬
‫בניי נפעל‬
‫מקור‪ַ :‬נ ְפ ַעל ‪ +‬פה"פ ו'‬
‫התבנית‪ :‬נ! ַ‪) ++‬דיפתונג ַנוְ נ& (‬
‫בניי הפעיל‬
‫מקור‪ַ :‬ה ְפ ִעיל ‪ +‬פה"פ ו'‬
‫התבנית‪ :‬ה ! ִ‪ +‬י ‪+‬‬
‫)הדיפתונג הוא‪ַ :‬וְ &(‬
‫בשורשי שעלדר‪ 0‬נפ"י‪ :‬נמ"ל ש"ט ‪ .‬והתבנית היא‪ֵ :‬ה י ִ י ‬
‫)הדיפתונג הוא‪ִ :‬יְ ֵי(‬
‫בניי הופעל‬
‫מקור‪, :‬ה ְפ ַעל ‪ +‬פה"פ ו'‬
‫התבנית‪ :‬ה ‪+ +ַ B‬‬
‫)הדיפתונג הוא‪, :‬וְ ‪(7‬‬
‫הסיכו לרישו השורשי‪:‬‬
‫בניי קל‬
‫פה"פ י' )חפ"י ‪ +‬נפ"י(‬
‫בניי נפעל‬
‫פה"פ י‪/‬ו‬
‫בניי הפעיל‬
‫נטייה רגילה‪ :‬פה"פ‪ :‬י‪/‬ו‬
‫נטייה מיוחדת )נפ"י – נמ"ל ש"ט(‪ :‬פה"פ י'‬
‫בניי הופעל‬
‫פה"פ י‪/‬ו‬
‫בנייני פיעל‪ ,‬פועל‪ ,‬התפעל‬
‫לפי מה שנראה לעי בפועל הנתו‪.‬‬
‫קי ‪2007‬‬
‫בגרות בלשו‬
‫ידיעת הלשו והבעה שאלו ‪ 011104‬משולב‬