דיוקי הגייה ב 2013

Transcription

דיוקי הגייה ב 2013
‫דיוקי הגייה‬
‫איך ללמוד לקראת בחינת הבגרות ‪,‬שאלון ב ‪?2013‬‬
‫הנושא‬
‫דיוקי הגייה בגזרת‬
‫השלמים‬
‫עמודים בספר‬
‫עמ' ‪107‬‬
‫דיוקי הגייה בגזרת‬
‫המרובעים‬
‫דיוקי הגייה חפ"נ‬
‫דיוקי הגייה בגזרת נלי‪/‬ה‬
‫עמ' ‪113‬‬
‫טיפים מרכזיים‬
‫לקרוא את כל הפעלים‪,‬‬
‫להשוות לדף התשובות‪,‬‬
‫לסמן במרקר את השגיאות‬
‫שלכם‪ ,‬ולשנן את הצורות‬
‫שאינכם יודעים‪.‬‬
‫שימו לב לדגש הקל‬
‫עמ‪119-118‬‬
‫עמ' ‪149‬‬
‫דיוקי הגייה בגזרת נל"א‬
‫עמ' ‪157-156‬‬
‫דיוקי הגייה בעיצורים‬
‫הגרוניים‬
‫עמ' ‪174-176‬‬
‫השוו לגזרת השלמים‬
‫זכרו‪ ,‬עבר נסתר קמץ‪+‬‬
‫הא‪ ,‬שם פועל מסתיים ב‬
‫ֹות‬
‫זכרו‪ ,‬כדאי להשוות לגזרת‬
‫השלמים‪.‬‬
‫שם פועל מסתיים בא' –‬
‫למלא‪ ,‬לטאטא‪ ,‬לרפא‪....‬‬
‫זכרו‪ ,‬בניין נפעל‪ -‬צ'ק‬
‫(צירה ‪+‬קמץ)‬
‫בבניין הפעיל ונפעל– כל‬
‫פועל שמתחיל בח'‪-‬‬
‫התחילית מנוקדת בסגול‪.‬‬
‫(הֶ חליט)‬
‫זכרו את תופעת התשלום‬
‫דגש‪.‬‬
‫העיצור כ' אינו גרוני‪ ,‬לכן‬
‫עורכֶת‬
‫אין שינוי בניקוד‪ֶ ( .‬‬
‫דין)‬
‫דיוקי הגייה נעו"י‬
‫עמ' ‪194-193‬‬
‫גזרת השלמים‪ :‬עמ' ‪(107‬חייבים להבין את הנימוק‪)...‬‬
‫חשוב להבחין בין חפ"נ‬
‫לנעו"י‬
‫מַמ כִּיר= חפ"נ (נכ"ר)‬
‫מֵמ כִּין= נעוי (כו"נ)‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫שְ כַמחְ תֶ ם ‪ /‬שָ כַמחְ תֶ ם‪ -‬חוק החיטוף‪.‬‬
‫הִּ כְחִּ יל ‪ /‬הִּ כְחִּ יל – ניקוד בניין הפעיל‪.‬‬
‫סְ ג ְִּרי‪ /‬סִּ ג ְִּרי – שווא מרחף‪.‬‬
‫לְהִּ כָשֵמ ל ‪ /‬לְהִּ כָשֵמ ל – חדק נפעל‬
‫הִּ כְתַמ מְ תי‪ /‬הֵמ כְתַמ מְ תִּ י – ניקוד בניין הפעיל‬
‫אני יבקש ‪ /‬אבקש – תחילית א‪ ,‬מדבר עתיד‪.‬‬
‫הַמ קְ שֵמ ב לחבריך ‪ /‬הַמ קְ שִּ יב לחבריך – ציווי הפעיל‬
‫גזרת המרובעים‪ :‬עמ' ‪113‬‬
‫‪ .1‬עדן‪ ,‬אל תְ פַמ טְ פט ‪ /‬תְ פַמ טפט בשיעור – אין דגש קל אחרי שווא נע‪.‬‬
‫כרבלים בשמיכה‪.‬‬
‫כר ָבלִּים ‪ /‬מְ ְ‬
‫‪ .2‬הנערים מְ ְ‬
‫גזרת חפ"נ ‪:‬עמ' –‪118-119‬‬
‫‪ .1‬הנערים הֵמ גִּיעּו למגרש‪ /‬הִּ גִּיעּו ‪ -‬בניין הִּ פְ עִּ יל‬
‫‪ .2‬הנערים מְ גִּיעִּ ים למגרש‪ /‬מַמ גִּיעִּ ים למגרש‪ -‬בניין הפעיל (כמו בשלמים מַמ כתיבים)‬
‫גזרת נלי‪/‬ה‪ -‬עמ' ‪149‬‬
‫‪ .1‬נראֶ ה לי עכשיו שהמבחן יהיה קל‪ /‬נרָאה לי עכשיו (רק בעבר קמץ ‪ +‬הא)‬
‫‪ .2‬הבניין נבנָה עכשיו‪ /‬נבנֶה עכשיו ( " )‬
‫‪ .3‬הילד הנָכֶה‪ /‬נֵמכֶה נכנס לשיעור‪( .‬משקל פָ עֵמ ל)‬
‫גזרת נלא‪ -‬עמ' ‪157-156‬‬
‫‪ .1‬בני מִּ לֵמא את הקנקן‪ /‬מִּ לָא (בניין פיעל‪ ,‬כמו שלמים‪ -‬סִּ פֵמ ר)‬
‫‪ .2‬הפלפל מְ מלָא ‪ /‬מְ מלֵמא (בניין פועל‪ ,‬כמו בשלמים מְ ספָ ר)‬
‫‪ .3‬רציתי לְטַמ אטֵמ א את החדר‪ /‬לְטַמ אטֹות (שם פועל בנלא מסתיים ב_א)‬
‫עיצורים גרוניים‪ -‬האחרע עמ' ‪176-174‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫התלמיד הִּ פְ ִּריעַמ לכן יצא להֵמ ָרשם‪ /‬התלמיד הפריעה לכן יצא להִּ ָרשם (בניין‬
‫נפעל‪ -‬צ'ק‪ ,‬תשלום דגש)‬
‫סבי הֶ חְ בִּיא את האפיקומן‪ /‬הִּ חְ ִּב יא (בניין הפעיל ‪,‬פהפ ח‪ ,‬לכן התחילים מנוקדת‬
‫בסגול)‬
‫היא ַמ‬
‫עֹורכֶת דין (כ' אינה עיצור גרוני‪ ,‬לכן אין שינוי בניקוד)‬
‫עֹורכַמת דין ידועה‪ֶ /‬‬
‫היא מְ תַמ ּוֶכֶת ‪ /‬מתוַמכַמת נהדרת (כ' אינו עיצור גרוני‪ ,‬לכן אין שינוי בניקוד)‬
‫גזרת נעוי – עמ' ‪193 -194‬‬
‫‪ .1‬רון בחור כן ‪ /‬כנה (השורש כונ )‬
‫‪ .2‬הילדים מַמ זִּיזים ‪ /‬מְ זִּיזים אותי (גזרת נעוי ולא חפנ‪ -‬שורש זוז)‬
‫‪ .3‬הָ אֵמ ר את החדר‪ /‬הָ אִּ יר את החדר! (צורת ציווי של הפעיל)‬
‫ולסיום הערה חשובה‪ -‬עליכם לשנן את הצורות הללו‪ ,‬ולנסות להבין מה‬
‫הסיבה להיווצרותן‪....‬זו לא שאלה קשה‪ ,‬היא מבוססת של שינון ולמידה‬
‫בהצלחה!‬
‫חזרה – דיוקי הגייה‬
‫‪ .1‬מבלבל ‪ /‬מבַמלבל – דגש קל אינו מופיע אחרי שווא נע‪.‬‬
‫‪ .2‬י ִּטַמ ע‪ /‬יִּנְטַמ ע = הידמות מלאה חפ"נ‬
‫‪ .3‬הֵמ ּשיג ‪ /‬הִּ ּשִּ יג = החיריק המקורי של בניין הִּ פעיל נשמר‪.‬‬
‫‪ .4‬מְ כִּיר ‪ /‬מַמ כִּיר = הפתח המקורי של הפעיל נשמר‪ ,‬הדגש חזק משלים‬
‫חפ"נ‪(.‬כמו מַמ כתיב בשלמים)‬
‫‪ .5‬תִּ גע‪ /‬תִּ נְגַמע= הידמות מלאה חפ"נ‪.‬‬
‫‪ .6‬נִּגְשות ‪ /‬נִּגָשות = הקמץ כמו בשלמים בניין נפעל‪.‬‬
‫‪ .7‬מַמ ּזיע‪ /‬מֵמ ּזַמיע= מפתח כמו משלמים (מכתיב)‪ ,‬הדגש החזק משלים‬
‫‪,‬גזרת חפי"צ‪.‬‬
‫‪ .8‬אֵמ ישַמ ן ‪ /‬אִּ ישן = כמו תִּ ישן‪....‬נפיו עתיד קל‬
‫‪ .9‬אֵמ ֵמרד ‪ /‬אִּ ֵמרד = קבוצת הפעלים שפה"פ יוד נשמטת בעתיד קל‪( .‬צירה)‬
‫נָכְחו‪ /‬נֹוכְחו באירוע = שורש נכח כמו לָמדו‪.‬‬
‫‪.01‬‬
‫יִּּוָכְחו לדעת ‪ /‬נָכְחּו לדעת = שורש יכח‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫הֵמ יטיבו ‪ /‬הִּ יטיבו = כווץ דיפטונג‪.‬‬
‫‪.21‬‬
‫תִּ כָוה‪ /‬תִּ כָוה= דגש חזק משלים נפעל‪.‬‬
‫‪.31‬‬
‫קִּ ּוָה‪ /‬קו ֵמה = בניין פיעל נלי‪/‬ה‪.‬‬
‫‪.41‬‬
‫נרָאה לי עכשיו ‪ /‬נראֶ ה לי עכשיו(הווה סגול‪ ,‬בזמן עבר קמץ‪).‬‬
‫‪.51‬‬
‫תְ כַמסה‪ /‬תכַמסה= כ רפה(ללא דגש)‪ ,‬אחרי שווא נע‪.‬‬
‫‪.61‬‬
‫ָראיתן ‪ְ /‬ראיתן = חוק החיטוף (הפעלים שמסתיימים בתם ‪ /‬תן‬
‫‪.71‬‬
‫מתחילים בשווא)‬
‫אירה = כמו אבנֶה‪.‬‬
‫ָ‬
‫‪.81‬‬
‫אירה ‪ֶ /‬‬
‫דִּ כָא‪ /‬דִּ כֵמא = על דרך השלמים‪(.‬כמו סִּ פֵמ ר)‬
‫‪.91‬‬
‫קנָאה‪ /‬קנתָ ה = שורש נל"א ולא נל"י‪/‬ה‪.‬‬
‫‪.02‬‬
‫רפָאה ‪ /‬רפתָ ה = שורש נל"א‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫יבטָ א‪ /‬יבטֵמ א = בניין פועל ‪,‬כמו בשלמים מספָ ר‪.‬‬
‫‪.22‬‬
‫ממלָא‪ /‬ממלֵמא = מדכָא‪ /‬מדכֵמא כמו מסופָ ר‪.‬‬
‫‪.32‬‬
‫התבטָ א‪ /‬התבטֵמ א = כמו בשלמים‪ ,‬התלבֵמש‪.‬‬
‫‪.42‬‬
‫מוחאִּ ים כף ‪ /‬מוחִּ ים כף = שורש נל"א‪( .‬אבל מוחים נגד‬
‫‪.52‬‬
‫התקציב)‬
‫להתמצֵמא‪ /‬להתמצֹות = ע"ד גזרת נל"א‪(.‬גם למלא‪ ,‬לטאטא‪,‬‬
‫‪.62‬‬
‫לבטא)‬
‫ֵמ‬
‫יראתי מפניו = משקל פעֵמ ל‪ ,‬וכך גם‪ ,‬שנֵמאתי‪.‬‬
‫יראתי מפניו‪ָ /‬‬
‫‪.72‬‬
‫מְ טיסים ‪ /‬מֵמ טיסים = לפי מפתח הפעיל נעוי (מְ קימים)‬
‫‪.82‬‬
‫מְ בין ‪ /‬מֵמ בין = נעוי ולא חפ"נ (לפי מפתח הפעיל מֵמ קים)‬
‫‪.92‬‬
‫הִּ בטתי ‪ /‬הֵמ בַמטתי (הפעיל חפנ)‬
‫‪.03‬‬
‫הֹושיט יד‪ /‬הֵמ שיט יד (נפיו הפעיל)‬
‫‪.13‬‬
‫מְ ביאים‪ /‬מֵמ ביאים (נעוי‪ ,‬צירה הופך לשווא ברבים)‬
‫‪.23‬‬
‫הוא בחור כֵמן ‪ /‬כנה (נעוי קל) לּוט ‪ /‬לוטה בערפל (נעיו קל)‬
‫‪.33‬‬
‫‪.34‬הם מַמ כְחידים ‪ /‬מַמ כְחידים ‪ /‬מַמ כְחילים‪ /‬מַמ כְחילים‪ -‬בניין הפעיל‪ ,‬אין‬
‫סיבה לדגש‪( .‬כמו מכתיבים)‬
‫‪ .35‬צא להֵמ ָרשם‪ /‬להִּ ירשם! בניין נפעל תשלום דגש (צ'ק‪ -‬צירה קמץ)‬
‫‪.36‬הילד מחֹונן‪ /‬מחּונן‪ ,‬הכדור מסֹובב‪ /‬מסּובב ‪ :‬תנועת ‪( o‬אֹו)בנעוי‬
‫ועע בבניינים פיעל ‪,‬פועל והתפעל‪.‬‬
‫תקינות בשם‪:‬‬
‫‪.1‬בנַמאי‪ /‬בנאִּ י – משקל קַמ טָ ל‬
‫‪.2‬מִּ ספרה‪ /‬מַמ ספרה – משקל מִּ קטלה (צליל אִּ י )וכן מִּ כבסה מִּ שתלה‬
‫‪ .3‬מַמ חשב ‪ /‬מְ חשב‪ -‬מַמ קטל (משקל המכשירים) וכך מַמ חדד‪ ,‬מַמ גהץ‪.‬‬

Similar documents